مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران

Published on Author adminLeave a comment

مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران

هدف از این مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران و نقش آن در افزایش صادرات فرش بررسی می شود
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۹
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۸۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۲۵

مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران و نقش آن در افزایش صادرات فرش

چکیده
مدیریت دانش، نگرشی است که می‌تواند از سوی مدیریت سازمان‌ها با کمی انعطاف پیاده سازی شود و رقابت پذیری در آینده، پیشرو بودن در محصول و خدمات جدید، فتح بازارهای جدید و خلق بازارهای نو و از دست ندادن سرمایه‌های دانشی را به ارمغان بیاورد. مبحث مدیریت دانش یکی از مباحث نو ظهور در مدیریت است که به شدت مورد اقبال و توجه دانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع شده و مهمترین رکن مدیریت دانش، پیاده سازی و اثر بخشی آن می‌باشد، که شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی برای پیاده سازی آن ضروری است. در این تحقیق نیز با توجه به مطالب یاد شده و نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیری مستقیم و مثبتی است که مولفه‌های مدیریت دانش بر صادرات فرش می‌گذارند. در دنیای امروزه دیگر، منابع اقتصادی اصلی، سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و… نیستند، بلکه منابع اقتصادی اصلی، دانش خواهد بود. بعد از قرن بیستم که قرن اقتصاد صنعتی بود، قرن بیست و یکم قرن اقتصاد اطلاعات و دانش می‌باشد.
در این میان سازمان‌های کشورمان نیز برای همسویی با سایر سازمان‌ها و افزایش توان رقابتی، در عرصه‌های داخلی و جهانی نیازمند مدیریت دانش و استفاده از سرمایه‌های فکری سازمان خود هستند.مدیریت دانش، به مثابه بخشی ضروری و اساسی در موفقیت سازمان، دامنه‌ی گسترده‌ای از ایده‌های سازمانی، شامل نوآوری‌های راهبردی، اقتصادی، رفتاری و مدیریتی را در بر‌می‌گیرد. در جهان امروز که تولید کالاها و ارائه‌ی خدمات به شدت دانش مدار شده‌اند، دانش دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی به شمار می‌رود.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که بر اساس ماتریس کوواریانس تحلیل می‌شود، روش نمونه‌برداری در این تحقیق، از نوع تصادفی ساده می‌باشد.تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری Amos و Spss 19 صورت گرفته است.نتایج تحلیل نشان می‌دهد که، مولفه‌های تاثیر گذار مدیریت دانش تاثیر مستقیم و مثبتی بر صادرات فرش دارند.
کلمات کلیدی:
مدیریت دانش
صادرات فرش
پیاده سازی مدیریت دانش
مولفه‌های کلیدی مدیریت دانش
مقدمه
مبحث مدیریت دانش یکی از مباحث نوظهور در مدیریت است که به شدت مورد اقبال و توجه دانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع شده و مهمترین رکن مدیریت دانش، پیاده‌سازی و اثر بخشی آن می‌باشد، که شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی برای پیاده‌سازی آن ضروری است. در دنیای امروز، دیگر منابع اقتصادی اصلی سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و… نیستند، بلکه منابع اقتصادی اصلی، دانش خواهد بود.
در اقتصاد دانشی بر خلاف اقتصاد صنعتی، دارایی‌های فکری و بخصوص سرمایه‌های انسانی، جزء مهمترین دارایی‌های سازمان محسوب می‌شود و موفقیت بالقوه سازمان‌ها ریشه در قابلیت فکری آنها دارد. بنابراین نحوه مدیریت سرمایه فکری در سازمان‌ها و نقش آنها بر کسب مزیت رقابتی می‌تواند در پیشبرد اهداف سازمانی نقش بسزایی ایفا کند (بطحایی، ۱۳۸۵). در این میان سازمان‌های کشورمان نیز برای همسویی با سایر سازمان‌ها و افزایش توان رقابتی، در عرصه‌های داخلی و جهانی نیازمند مدیریت دانش و استفاده از سرمایه‌های فکری سازمان خود هستند. بخصوص با عضویت ناظر کشورمان در سازمان تجارت جهانی در سال ۱۳۸۴ و افزایش رقابت در اقتصاد داخلی و همچنین تمایل کشور به پیوستن به این سازمان بین‌المللی، لزوم نگرش سازمان‌ها به مدیریت دانش و سرمایه فکری بیش از پیش احساس می‌شود.
یکی از مهمترین مسائل در اقتصاد ایران در دهه اخیر بحث صادرات غیر نفتی بوده است. این در شرایطی است که میزان درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی قابل مقایسه با درآمدهای حاصل از فروش نفت خام نبوده و نمی‌باشد. از طرف دیگر در سبد صادراتی کشور بیشترین سهم درآمد ارزی صادرات غیر نفتی کشور مربوط به صادرات تولیدات سنتی و فرآورده‌های کشاورزی است که یکی از این تولیدات سنتی فرش می‌باشد. فرش ایران متاثر از ویژگی‌های برجسته فرهنگی و هنری آن در سده‌ها و دهه‌های گذشته همواره به عنوان یکی از کالاهای برجسته در سبد صادرات غیر نفتی ایران مطرح بوده و می‌باشد.
به طوری که طی سالهای متمادی اولین و بالاترین ردیف ارزآوری در صادرات ایران و حدود ۷% اشتغال کل کشور و معیشت چند میلیون نفر را به خود اختصاص داده است (الماسی و همکاران، ۱۳۸۹). این صنعت، یکی از توانمندترین صنایع کشور پس از صنعت پتروشیمی بوده که علیرغم سیر نزولی میزان صادرات طی سالیان اخیر، جایگاه خود را در راس بهترین صادر کنندگان فرش سراسر دنیا حفظ کرده بود تا این که در سال ۱۳۸۷ جای خود را به کشورهای چین و هند سپرد. صادرات فرش ایران در پنج سال گذشته روندی نزولی داشته و پایین بودن قیمت فرش کشورهای رقیب در مقایسه با فرش ایران و هماهنگ بودن آن با سلایق بازارهای جهانی نیز از عوامل عمده رشد برخی از کشورهای رقیب در بازارهای جهانی به شمار می‌رود (حق شناس کاشانی، سعیدی و حسن پور پازواری، ۱۳۸۹).بنابراین با توجه به اهمیت بحث صادرات غیر نفتی و جایگاه فرش در صنعت کشورمان، ما در این تحقیق به دنبال نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات فرش ایران خواهیم بود.
فهرست مطالب
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل ۲ : ادبیات پژوهش
۲ – ۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲-۲ مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲ – ۲ – ۱ تاریخچه مدیریت دانش ………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۲-۲ انواع دانش …………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲ – ۲ – ۳ تعاریف …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲ – ۳ مدیریت دانش و تدوین دانش …………………………………………………………………………………. ۲۰
۲ – ۴ اکتساب دانش ………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲ – ۵ تسهیل و انتقال دانش ………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲ – ۶ کاربری دانش ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۲ – ۷ ذخیره (انباشت) دانش……………………………………………………………………………………………… ۲۲
۲ – ۸ اهمیت مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………. ۲۲
۲ – ۹ الزامات سیستم‌های مدیریت دانش …………………………………………………………………………… ۲۲
۲ – ۱۰ سرمایه فکری چیست؟ …………………………………………………………………………………………. ۲۴
۲ – ۱۱رویکردها و روشهای اندازه‌گیری نامشهودها ……………………………………………………………… ۲۵
۲ – ۱۲ سرمایه انسانی ………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
۲ – ۱۳ اهدف مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲ – ۱۴ مدیریت دانش جدید …………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲ – ۱۵ زنجیره اطلاعات …………………………………………………………………………………………………… ۲۹
۲ – ۱۶ داده …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲ – ۱۷ اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۲ – ۱۸ نقش فن آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………… ۳۱
۲ – ۱۹ دانش ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲ – ۲۰ مدیریت داده، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش ……………………………………………………. ۳۲
۲ – ۲۰ – ۱ مدیریت داده …………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۲۰-۲ مدیریت اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۲ – ۲۱ فرایندها در مدیریت دانش …………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲ – ۲۲ عناصر اساسی مدیریت دانش ………………………………………………………………………………… ۳۴
۲ – ۲۳ نقش دانش در مدیریت دانش …………………………………………………………………………………. ۳۶
۲ – ۲۴ نقش مدیریت در مدیریت دانش………………………………………………………………………………. ۳۷
۲ – ۲۵ نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش …………………………………………………………….. ۳۹
۲ – ۲۶ تأثیر فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مدیریت دانش ………………………………………………….. ۴۰
۲ – ۲۷ مدلهای مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………… ۴۱
۲ – ۲۸ تولید دانش …………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
۲ – ۲۹ انتقال دانش ………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۲ – ۳۰ فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۲ – ۳۱ فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۲ – ۳۲ صادرات ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۲ – ۳۳ فرایند صادرات …………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۲-۳۴ محرک های صادرات ………………………………………………………………………………………………. ۶۱
۲-۳۵ برنامه راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی ایران …………………………………………………………….. ۶۲
۲-۳۶ روند صادرات غیر نفتی …………………………………………………………………………………………… ۶۳
۲-۳۷ فرش ایران …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۲-۳۸ سابقه تحقیقات …………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۲-۳۸-۱ پیشینه داخلی …………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۲-۳۸-۲ پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………… ۷۳
منابع و ماخذ
فهرست جدول‌ها
جدول ۲ – ۱ مطالب مربوط به ابعاد ………………………………………………………………………. ۲۰
جدول ۲-۲ : مراحل فرآیند مدیریت دانش ……………………………………………………………… ۳۴
جدول ۲-۳ مدل تعامل دانش نهفته و صریح …………………………………………………………… ۴۲
فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱ استفاده های کاربردی موسسات از مدیریت دانش …………………………………………. ۳۵

مبانی-نظری-تاثیر-استقرار-مدیریت-دانش-در-صنعت-فرش-ایران

بخش همکاران. ورود همکار تبلیغ کننده · ثبت نام همکار تبلیغ کننده. بلوک کد اختصاصی. محصولاتی که دارای عبارت ‘مبانی-نظری-تاثیر-استقرار-مدیریت-دانش-در-صنعت-فرش-ایران’ هستند. مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران · مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران. قیمت: ۵۷,۰۰۰ تومان.

مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران

۳ روز پیش – دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی. تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران و نقش آن در افزایش صادرات فرش. چکیده. مدیریت دانش، نگرشی است که می‌تواند از سوی مدیریت سازمان‌ها با کمی انعطاف پیاده سازی شود و رقابت پذیری در آینده، پیشرو …

پرسشنامه تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران

۳ روز پیش – پرسشنامه تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران. هدف از این پرسشنامه تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران و نقش آن در افزایش صادرات فرش بررسی می شود. موضوعات : فایلینا. مطالب مرتبط. مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران · تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت …

پرسشنامه تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران

۳ روز پیش – پرسشنامه تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران. هدف از این پرسشنامه تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران و نقش آن در افزایش صادرات فرش بررسی می شود. موضوعات : دسته‌بندی نشده , فایلینا. ads. مطالب مرتبط. پروپوزال ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه · مبانی نظری …

مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران …

۳ روز پیش – دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی. تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران و نقش آن در افزایش صادرات فرش. چکیده. مدیریت دانش، نگرشی است که می‌تواند از سوی مدیریت سازمان‌ها با کمی انعطاف پیاده سازی شود و رقابت پذیری در آینده، پیشرو …

امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل بین …

امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس · پروپوزال و طرح تفصیلی تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران. پروپوزال و طرح تفصیلی تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران. قیمت ۲۹۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران.

کارشناسی ارشد مدیریت| منابع علمی|ایبوک|مقاله انگلیسی …

PRM180- نمونه پروپوزال مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت فرش کشور: (مدیریت): کد محصول: PRM180 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت فرش کشور عنوان انگلیسی: Examine the impact of join …

[DOC]Healthcare Strategic in Financial Analysis on …

طراحی مدل ایجاد مزیت رقابتی پایدا از طریق نوآوری بازاریابی و کارآفرینی گرایی و اثرگذاری آن بر عملکرد مالی و غیر مالی (مطالعه موردی : صنعت فرش استان اصفهان),همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان,ملی,سخنرانی,۱۳۹۲,حسین رضایی دولت آبادی, زهراالسادات صانعیان. • تحلیل تاثیر …

مقاله بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی …

سوال اصلی پژوهش این است که استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیکی چه تاثیری در بهبود عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت ارومیه داشته است؟ روش تحقیق از نوع توصیفی است … برتر در حوزه مدیریت. حوزه های تحت پوشش : اقتصاد، مدیریت، مبانی نظری، مفاهیم و راهبردها، مدیریت استراتژیک، رهبری و تحول، مدیریت استراتژیک …

دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – …

۱۶, تعیین و رتبه بندی عوامل موثر در استقرار سیستم مدیریت دانش(KMS) در صنعت حفاری بر اساس تکنیک تصمیم گیری خاکستری, حسین یوسفی فضل, دانشکده فنی و مهندسی, مهندسی …. ۶۸, بررسی تاثیرات پدیده جهانی شدن بر روند تصویرسازی معاصر ایران(۱۳۹۰-۱۳۴۰), پریوش رومینا, دانشکده هنر, ارتباط تصویرى, ۱۳۹۵-۰۹-۱۷٫

چاپ – سیماپ (سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات پژوهشی)

کارشناسی B.Sc, 1361, مهندسی صنایع, دانشگاه علم و صنعت ایران; کارشناسی ارشد M.Sc, 1368, مهندسی و مدیریت صنایع , دانشگاه بیرمنگام انگلستان; دکتری, ۱۳۷۰, مدیریت … ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری، ۱۳۹۲/۰۷/۲۸، ایران، تهران; عضویت در کمیته تجمیع رشته مدیریت، ۱۳۹۳/۱۲/۱۹، ایران، تهران; عضویت در کمیته کرسی نظریه …

ریموت – دانلود پروژه و تحقیق و مقاله

The post مبانی نظری امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس appeared first on فروشگاه فایل | Files Market. … عنوان این مقاله : پرسشنامه تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران هدف از این پرسشنامه تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران و نقش آن در افزایش صادرات فرش …

[PDF]بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دست باف ایران …

بررسی موانع و مشکالت سفارش پذیری در مدیریت تقاضای فرش … دست باف ایران. مجید نیکویی. ۵۰٫ شناسایی، ریشه یابی و احیاء طرح ها و نقوش فرش دست باف. ایران )قالی کردی ایران(. ساالر حسن زاده. ۵۲٫ تحقیق پیرامون مبانی زیبایی شناسی فرش دست باف ایران …. بررسی تأثیر استراتژی های رقابتی بر گسترش بازار داخلی صنعتی.

تصاویر چهلمین روز درگذشت مرتضی پاشایی | فایل چی

۷ دی ۱۳۹۳ – تصاویر چهلمین روز درگذشت مرتضی پاشایی. چهلمین روز درگذشت مرتضی پاشایی خواننده جوان موسیقی پاپ ایران روز پنجشنبه در قطعه هنرمندان در بهشت زهرا (س) تهران برگزار شد.پاشایی جمعه ۲۳ آبان ماه پس از تحمل ماه ها رنج بیماری سرطان درگذشت. مرتضی پاشایی (۲۰ مرداد ۱۳۶۳ — ۲۳ آبان ۱۳۹۳) خواننده، نوازنده و آهنگساز …

۱۶۸۵ – پایان نامه ها

بررسی استراتژی برند سازی فرش دستباف ایران در بازار آمریکا, مدیریت بازرگانی, مدیریت بازرگانی, مدیریت بازرگانی, کارشناسی ارشد ناپیوسته, فاطمه عباسی بنی … بررسی عوامل موثر برفرآیند استقرار مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن ایران, MBA, MBA, مدیریت اجرایی, کارشناسی ارشد ناپیوسته, امید محمد رحیم نیا, ۱۵ مهر ۱۳۸۸.

لیست چکیده پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در یک نگاه …

نقش میانجیگر رضایت شغلی در ارتباط بین ایمنی کار و سلامت روان کارکنان (مورد مطالعه:طرح اقماری شرکت ملی حفاری ایران) · رویکردهای مترجمان … تاثیر منابع ادراک شده سازمان و دیدگاه تئوری نهادی ادراک شده بر تمایل به استفاده از سیستم مدیریت دانش در شهرداری اصفهان …… تبیین مبانی نظری حرفه ای گری(پروفشنالیزم) در آموزش پزشکی

[PDF]2 – 3 ) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ – اتاق بازرگانی

۶ خرداد ۱۳۹۵ – زرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺗﻬﺮان اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ . داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی. : ﭘﺮوژه ﺗﻨﺪر. ۹۰٫ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو. ﻧﮕﺎرش. : اﻣﯿﺪ ﻣﺤﺒﯽ ﻣﻨﺶ. اﺳﺘﺎد. راﻫﻨﻤﺎ. : ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﺮی. اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور. : ﺟﻨﺎب. آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﻧﮋاد. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ. ی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. در رﺷﺘﻪ. ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ.

[PDF]نقشه جامع علمی کشور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معین و اختصاص منابع الزم برای تحقق اهداف این برنامه ها از لوازم ضروری احراز جایگاهی در ش أن ایران. اس المی … و فناوری و نوآوری و به کارگیری دس تاوردهای آن و پیش تاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی. در جهان« خواهد … مبانی ارزش ی نظام علم و فناوری کش ور برپایه مبانی نظری که در مجموعه اسناد پشتیبان نقشه جامع.

تعاون و کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فصلنامه …

(۱۳۸۱)، بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران(۱۳۷۷-۱۳۵۱)، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم … شم‌آبادی، محمدعلی و ولی بریم نژاد (۱۳۸۴)، آثار آموزش‌های شاخه کار و دانش بر کارایی فنی صنعت فرش دستباف، اقتصاد کشاورزی و توسعه، ۱۳(۵۱):۴۹-۶۴٫ ۹ ۹٫

روناس نقش

آموزش عکاسی – جدید و دارای گارانتی – اورجینال. قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان. نکاتی درباره عکاسی از چهره افراد – آکا ایران در این مقاله نکاتی در مورد عکاسی از چهره بیان می شود که به شما در گرفتن عکس های زیباترین و قرار گرفتن در موقعیت درست و توجه به نور و … موارد دیگر کمک می کند. نور بدترین نوع نور همان نوری است که از روبرو مستقیماً به …

تارنمای اطلاع رسانی، آموزشی و مدیریتی خوشه های کسب وکار …

شرح مختصر : این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک (گروه صنعتی بهمن) صورت گرفته است، تا با شناسایی … مبانی نظری مقدمه کیفیت خدمات فرمولهای کیفیت مدیریت کیفیت فراگیر ابعاد کیفیت و کیفیت خدمات مقیاس سرو کوال مدل گپ از کیفیت خدمات یک رهیافت تعدیل …

[PDF]نقشه جامع علمی کشور

۲٫ ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ. ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻯ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﻧﻘﺸﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﺸﻮﺭ ………………………….. ۱-۱٫ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻯ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻧﻘﺸﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﺸﻮﺭ …………………………… ۲-۱٫ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ. ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ. ﻭﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ………..۱-۲٫ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ۱۴۰۴ﻫﺠﺮﻱ ﺷﻤﺴﻲ …… ﺍﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ.

پروپوزال آماده روش تحقیق ارشد مدیریت – مدیریت

تبیین رفتارسپرده هادرصنعت بانکداری ایران. مفهوم و اهمیت بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری غیر ربوی. بررسی عوامل موثر بر توانمندی مدیران شعب بانکی. پروپوزال آماده روش تحقیق موضوع برند، نام تجاری و برندینگ در موضوعات زیر: بررسی تاثیر برندسازی در صنعت فرش. نقش مالتی برندینگ در سهم بازار. ارش ویژه برند و نام …

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی – فهرست پایان …

فهرست پایان نامه های دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت (بازرگانی، صنعتی، دولتی) … رهگذر. ۱۳۸۲٫ طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2000 در بانک رفاه (مطالعه موردی سرپرستی منطقه اصفهان). ۱۸ …. بررسی میزان تاثیر خوداظهاری بر رضایت‌مندی مالیات دهندگان ( صنف فرش دستباف بازار تهران). ۴۵٫ حمیدرضا.

تاریخچه ستاد توسعه فناوری نانو – ستاد نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی، از ساخت نمونه اولیه (Prototype) توسط دانشجویان، اساتید و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه ….. دکتر جوانمردی: کارآفرینی که می‌خواهد برای توسعه ایده‌ای که دارد وارد صنعت شود باید خود به شرایط حاکم بر ایران و ارتباط بین صنعت و دانشگاه اشراف داشته باشد و …

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها – …

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط مرکز همایش های علمی همایش نگار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید. …. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه های کلانشهر تبریز با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت … نظریه آشوب در مدیریت آموزشی.

دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

۱۲, بررسی تاثیر نگرش های شغلی کار کنان بر رفتار تسهیم دانش به واسطه رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه: کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد), عطیه هوشیار ….. ۱۱۷, بررسی تاثیر درک مدیران هتلهای ایران از بازاریابی ارتباطی بر امکان بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری ازطریق نقش واسط امکان ادامه استفاده از بازاریابی ارتباطی …

عناوین پایان نامه ها – دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ال‍م‍پ‍ی‍ک‌ و ن‍ه‍ض‍ت‌ ورزش‍ی‌ ای‍ران‌. ن‍اظم‍ی‌، س‍ی‍دج‍واد …. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ و م‍ح‍ی‍طی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍غ‍ل‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و اداری‌ ف‍ارغ‌ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍لان‌ دی‍پ‍ل‍م‌ در ک‍ارخ‍ان‍ج‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز …. ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ن‍ح‍وه‌ ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ان‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ آن‍ه‍ا در ب‍خ‍ش‌ ص‍وف‍ی‍ان‌ س‍ال‌۱۳۷۵-۷۶.

پروفسور احمد جعفرنژاد دبیر کمیته راهبردی دومین کنفرانس …

کارشناسی, ۱۳۵۷, مدیریت صنعتی, گیلان; کارشناسی ارشد, ۱۳۶۶, مدیریت صنعتی, تربیت مدرس; دکتری, ۱۳۷۳, مدیریت صنعتی, تربیت مدرس …. بررسی مهارت های مدیریتی در مدیران بیمه مرکزی ایران و تاثیر آن در بهره وری آن سازمان، غلامرضا محمدی، کاربردی، فلسفه، ۱۳۸۵/۱۲/۲۲; توانایی مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی برای کسب …

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال – Civilica

اولین همایش ملی مدیریت و توسعه زیر ساختهای گردشگری در ایران ۲۸ و ۲۹ دی ماه ۱۳۸۹ توسط دفتر مطالعات شهری، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف در تهران … اهداف کلان برگزاری این همایش عبارتند از، ترویج و تعمیق دانش مدیریت فناوری در راستای خلق ثروت و افزایش رفاه اجتماعی، کمک به رفع مشکلات و معضلات مرتبط با …

مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره ۳۵ – Magiran

۲۰ تیر ۱۳۹۴ – اثر تعدیل کننده بدبینی بر تعهد راهبردی مدیران میانی ناصر صنوبر ، اژدر … طراحی مدل تعاملی فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و تاثیر آن بر اثربخشی سازمانی با میانجی گری مدیریت دانش داود فیض … رابطه قدرت و وابستگی در کانال های بازاریابی از دیدگاه عضو هدف مورد مطالعه: هنر – صنعت فرش دستباف ایران

تحقیق بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان|۲il

تحقیق-بررسی-چگونگی-آموزش-از-راه-دور-دانش- بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در ایران مقدمه: این تحقیق درصدد است تا ضمن تبیین مبانی، چگونگی و چیستی آموزش از راه دور، به تناسب سازی این آموزش‌ها در کشور اشاره داشته باشد، به همین مناسبت مبانی و تعاریف آموزش از راه دور و رویکردهای متفاوت مورد بررسی …

سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی – انجمن گیاهان دارویی

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ۶ مرجعیت علمی در جهان با تکیه بر گیاهان دارویی بومی و انحصاری ایران و میراث مکتوب غنی پزشکی ایران . ماده ۴ : سیاست های کلان. ۱ـ اهتمام به مدیریت دانش در بخش گیاهان دارویی و طب سنتی. ۲ـ خوداتکایی ، اشتغال زایی و استفاده حداکثری از توان داخلی در بخش گیاهان دارویی و طب سنتی. ۳ـ مشارکت حداکثری بخش خصوصی …

[DOC]مجموعه ای از خلاصه گزارشهای طرح های تحقیقاتی معاونت امور …

۳۴۴٫ تبیین فرایند اجرایی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصاد و دارایی. ۳۴۶٫ بررسی تأثیر عوامل مختلف بر عدم تکمیل مالیاتی و ایجاد شکاف مالیاتی در نظام مالیاتی ایران. ۳۴۸٫ بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر صادرات کالاهای واسطه ای و اولیه بخش صنعت. ۳۵۰٫ تحلیل ترکیب اجزاء مخارج دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی.

[PPT]اینجا – صندوق کارآفرینی امید

نظریه مکان‌یابی صنایع (آلفرد وبر): براساس این نظریه, صاحبان صنایع می‌کوشند مکانی را جهت استقرار کارخانه‌های خود برگزینند که با حداقل هزینه تولید محصول و توزیع …. پرداختی به تولیدکنندگان فرش و اشتغال زایی پایدار به ویژه در مناطق روستایی و حمایت از اعضای تعاونی های تحت مدیریت مرکز, مرکز ملی فرش ایران و وزارت تعاون …

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مدلی برای استقرار نظام بودجه‌بندی عملیاتی در دولت جمهوری اسلامی ایران … دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی صنایع . …. در این مقاله با استفاده از روش پیمایشی و با استفاده از آزمون فرش آماری، به بررسی تاثیر بکارگیری نظام جانشین پروری بر حفظ و توسعه استعدادها و مدیریت دانش در …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از …

۱۲ دی ۱۳۸۹ – ۴۰۰۳ – تأثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته : با تاکید بر سند روم درد کشککی – رانی (چکیده) ۴۰۰۴ – تاثیر آموزش راهبردهای …. ۴۱۲۷ – فرایند مدیریت دانش درنظام آموزشی غیر رسمی دانشگاه ها بر اساس نظریه نوناکا وتاکوچی (چکیده) ۴۱۲۸ – جهانی شدن و …

[PDF]اینجا

زمینه فرآیند. نیز به دانش. محور. ی گرایش پیدا کرده است و. آموزش. های علمی و کاربردی. نقش تعیین کننده. ای در. توسعه صنایع و. مدیریت خالق. و اثربخش. صنعت. دارد. ) اسماعلیان، … مرور مبانی نظری. ۹٫۰ . توسعه و ابعاد آن. با توجه به اینکه تمرکز اصلی مقاله بر توسعه صنعت )به طور خاص صنعت مبلمان(. است، و توسعه صنعت نیز جزیی.

ارزیابی پایداری درزنجیره تأمین در صنعت تولید فرآورده های …

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت صنعتی و با عنوان ارزیابی پایداری درزنجیره تأمین در صنعت تولید فرآورده های لبنی استان مازندران در ۳۴۲ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و …

راهنمایی و مشاوره پایان نامه – New Page 2

بررسی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت بر اعتماد سازمانی (استاد راهنما)، حسین خجسته انلو، شهریور ۱۳۹۳٫ بررسی چالشهای تبدیل دانش صنعتی به دانش صریح در سازمان نظامی (مطالعه موردی گردانهای‌توپخانه‌استان‌خوزستان) (استاد راهنما)، حمیدرضا بهمئی، تابستان ۱۳۹۳٫ بررسی عوامل تأثیرگذار بر خرید ناگهانی و خرید وسواسی خریداران …

آرشیو مقالات – پایان یار

حقوق مالکیت فکری دانش سنتی و حمایت از آن در ایران و حقوق بین الملل بررسی و تحلیل نظریه دفاع مشروع پیش دستانه در حقوق بین الملل بررسی مبانی حقوقی عدالت انتقالی و مسئله ترورسیم در سرزمین های اشغالی خاورمیانه بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر زنان در حقوق بین الملل و ایران تروریسم از منظر حقوق اسلام و نظام بین المللی.

وابستگی سیاسی به رانت‌های اقتصادی – روزنامه دنیای اقتصاد

۲ آبان ۱۳۹۶ – نظام اقتصاد سیاسی به همان میزان که بر سرعت و روند توسعه کشور و فروپاشی یا استحکام آن موثر است، از مبانی ارزشی، اعتقادی و فکری جامعه هم تاثیر می‌پذیرد. با فرض اینکه مبانی ارزشی اقتصاد ایران در مفاد قانون اساسی تبلور یافته است، استفاده از الگوی تولیدی‌ای که عوامل آن از منابع و سرمایه‌های تجدیدناپذیر …

همایش های ملی : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها – باهمایش

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان; ۰۵ اسفند ماه ۱۳۹۵; محورهای همایش : • کارآفرینی: • مبانی نظری و تجربی در مورد کار آفرینی و ارزش آفرینی • کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی • کارآفرینی در حوزه های مختلف دانش و فناوری (با هدف ایجاد اشتغال و خلق ارزش و ثروت

[PDF]ØµÙ†ØŁÙ⁄ شخص٠– دانشگاه تربیت مدرس

۲۷ شهریور ۱۳۹۵ – ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان. ۱۳۶۹ …. ﮐﺸﻮر. ” ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، ﺷﻤﺎره. ۶٫ ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،. ۱۴٫ ۱۱٫ ) ﻫﺎدی ﻣﺤﻤﻮدی ﻧﮋاد/ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻮرﺟﻌﻔﺮ/ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺎن/ ﻣﺠﺘﺒﯽ اﻧﺼﺎری،. ۱۳۸۶٫ ” ﻓﺮش ﺑﺎﻏﯽ. ” ، از ﻧﻘﺶ. ” ﻓﺮش از ﻋﺮش. ﺗﺎ”. ﻃﺮح …. ﮐﻨﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﻈﺮ (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺪاﺧﻠﻪ : رود دره دارآﺑﺎد).

بسته جامع پایداری در زنجیره تامین | سرزمین دانش

از طرفی، پایداری در زنجیره تأمین به عنوان بحثی جدید و بسیار تأثیر گذار چندی است که توجه محققین حوزه مدیریت زنجیره تأمین (SCM) را به خود معطوف ساخته است. ارزیابی که شامل جنبه های پایداری است، متفاوت از ارزیابی عملکرد سنتی و تجارت محور می باشد. هنگامی که ابعاد پایداری در نظر گرفته می شوند، دامنه ارزیابی باید توسعه داده …

[PDF]ردیف عنوان کتاب شماره کتاب دستنامه ی گیاهان زینتی ۱ …

آشنایی با ده برنامه تحول در نظام اداری. ) مبانی نظری، الگوی عملی و برنامه های اجرایی. (. ۴۰٫ مدیریت بحران با رویکرد امنیت عمومی. (۱). ۴۱٫ اخالق و مناسبات اداری کارگزاران. ۴۲٫ مواد قانونی مرتبط با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در قانون برنامه پنجم توسعه و احکام مرتبط با حوزه صنعت، معدن و. تجارت در قانون بودجه سال. ۱۳۹۱٫

[PDF]کتاب آشنایی با مبانی و اصول معماری و شهرسازی ؛ انتشارات …

ﭼﺮا در. ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﺸﻒ ﻣﯽ. ﮐﻨﯿﻢ، ﯾﺎ ﭼﺮا ﻧﻈﺮ ﻣـﺎ در ﻣـﻮرد. ﯾﮏ ﻫﻨﺮی. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﭼﺮا ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ از ﯾـﮏ اﺛـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﻢ اﺧـﺘﻼف. دارد . ﺗﺠﺮﺑﻪ، داﻧﺶ و ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﻫﻤﮕﯽ ….. ۳۲٫ ﺗﺼﻮﯾﺮ. -۲٫ :۱۲٫ ﭘﻼن ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺎرﯾﺨﺎﻧﻪ داﻣﻐﺎن. (. ﮔﺪار. ،. ۱۳۷۷:۳۷۵٫ ) ﺗﺼﻮﯾﺮ. -۲٫ ۱۳٫ : ﻧﻤﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺎرﯾﺨﺎﻧﻪ. (. ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و. ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان. ) …

نتایج جستجو برای “دانلود رایگان مقاله در مورد سلامت سازمانی” …

۲۰ – بررسی عوامل موثر در مدیریت تحول و تاثیر آن بر روی اثربخشی کارکنان بانک سپه ۴۰ ص ۲۱ – بهبود سازمان ها ۸ ….. ۳۵۶ – بررسی شیوهها و مبانی نظری کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی ۵۱ ۳۵۷ – بررسی … ۴۳۱ – روش تحقیقی بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستبافت ایران ۳۴۵ ۴۳۲ – ترجمه …

تحقیق بررسی مدیریت مصرف انرژی در صنعت نساجی |۹۳۸| …

۱۱ آبان ۱۳۹۶ – تحقیق بررسی مدیریت مصرف انرژی در صنعت نساجی (۹۳۸):مصرف انرژی در صنعت نساجی نساجی صنعت نساجی مصرف انرژی. … این پروژه برای حدود ۴۰ کارخانه صنعت نساجی با دیماند برق بیش از ۳ مگاوات، در چهار شاخه تولید پارچه و نخ از پنبه و الیاف مصنوعی، تولید پارچه فاستونی، تولید فرش و تولید الیاف مصنوعی …

مصوبه «سند نقشه جامع علمی کشور» – شورای عالی انقلاب فرهنگی

۱۴ دی ۱۳۸۹ – مبانی ارزشی نظام علم و فناوری کشور بر پایۀ مبانی نظری که در مجموعۀ اسناد پشتیبان نقشۀ جامع علمی کشور ارائه شده، استوار است و به مثابۀ روح حاکم بر حرکت … از سوی دیگر افزایش تقاضای نظامهای فرهنگی، سیاسی، صنعتی و اقتصادی ملی و فراملی و در نتیجه تجاری‌کردن دانش و فناوری، اهمیت ویژه‌ای در پیشرفت همه …

[PDF]داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری – دانشگاه شهید بهشتی

ﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺑﺎزرﮔﺎ. ﻧﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری آﻏﺎز. دﮐﺮ . ﺣــﺎلدر. ﺣﺎﺿــﺮ اﯾــﻦ داﻧﺸــﮑﺪه در ﺳــﻄﺢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ دارای رﺷــﺘﻪ. ﻫــﺎی ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ،. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺻﻨﻌﺘﯽ،. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ، ….. ﺳﺎزﻣﺎن. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و. ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان. و ۸٫ ۹٫ ﺑﻬﻤﻦ. ﻣﺎه. اﻣﯿﻦ ﻋﻤﯿﺪ. ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ. ﮐﺎﻣﻞ. ۱۴٫ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ در. اﺳﺘﻘﺮار. ERP. در داﻧﺸﮕﺎه. ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ. ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺳﺎزﻣﺎن. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و.

[PDF]96 / 05 / 08 مورخ ۳۱۱ در شورای پژوهشی مصوب پروپوزال …

۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۵ – محمدی نیا. بررسی هویت فرهنگی،نوع. انگیزش،و دانش عبارت اصهطالحی ابهان. آمواان ایرانی. دکتراسههههههماعی. جدیدی. -. *. مترجمههی ابههان. انگلیسی. ۹۳۰۳۰۵۲۲۲٫ مریم. یاسی … مدیریت باارگانی. ۹۴۰۲۰۲۹۱۶٫ ندا. رحیم دوست. تاثیر هوش باااریابی بر برندساای باتوجه بهه نقهش کنترلهی مرحلهه. عمر شرکت. دکتر ایمان. جوکار.

[DOC]پایان‌نامه ها – دانشگاه امام صادق

شهرام صبورمقدم, صنعتی ۶۶, تاثیر ایجاد پارک تکنولوژی در تسهیل فرایند انتقال تکنولوژی در ایران, مهدوی عادلی, عبده‌تبریزی, ۱۳۷۵/۰۲/۰۵ …… سیدعبداله صالح نژادامرئی, بازرگانی ۸۱, تبیین الزامات استقرار نظام مدیریت دانش در موسسات پولی و مالی (مطالعه موردی: موسسه مالی و اعتباری مهر), علوی سیدعلی, باقری کنی مصباح الهدی

متن کامل قانون – سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران …

مبانی ارزشی نظام علم و فناوری کشور بر پایۀ مبانی نظری که در مجموعه اسناد پشتیبان نقشۀ جامع علمی ارزشی ارائه شده، استوار است و به مثابۀ روح حاکم بر حرکت علمی کشور، … از سوی دیگر افزایش تقاضای نظامهای فرهنگی، سیاسی، صنعتی و اقتصادی ملی و فراملی و در نتیجه تجاری کردن دانش و فناوری، اهمیت ویژه ای در پیشرفت همه جانبه و …

[PDF]فصلنامه در اصالح، ویرایش و خالصه کردن مطالب با در نظر …

فرش ایران در. دوران حمله مغول و بعد، حتی در دوره ایلخانیان و اتابکان آسیب جدی دیده بود، بهزاد. مسئولیت بهسازی و بازسازی فرش را عهده دار شد )پشم مرغوب و طرح و نقشه به. بافندگان داده می …… باید مبانی نظری را که طرح هدفمند کردن یارانه ها بخش ی از آن طرح جامع …. مجموعه دانش گاه علم و صنعت کار کرده بودند، پیش نهاد داده بودند اجرای.

نوین سیستم

آموزش نرم افزار Edge CAM مقدماتی تا پیشرفته محصول شرکت بهکامان به همراه نرم افزار شامل ۳ سی دی آموزش نرم افزار Edge CAM – ماشین کاری,پرداخت و شیارتراشی مدلهای صنعتی نرم افزار تخصصی برای مهندسین مکانیک با محیط ۱۰۰% مالتی مدیا به همراه حل تمرین های تئوری و عملی ویژه این مجموعه آموزشی شامل عناوین زیر می باشد:

پایان نامه های فرش دستباف

در حاشیه پژوهش میدانی، مسائل و مشکلاتی از دیدگاه قالیبافان و خبرگان محلی و کارشناسان مطرح گردید که درباره پاره ای از آنها در بیان مبانی اقتصادی و مدیریتی (فصل دوم) اشاراتی گردید. در این قسمت سعی بر این است با طبقه بندی رئوس تنگناها و مسائل مبتلا به قالی دستباف نگاهی همه سونگر به ابعاد مشکلات گریبانگر حرفه (صنعت) …

SID.ir | بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان هنر صنعت …

عنوان: بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان هنر صنعت فرش دستباف و راههای چگونگی افزایش آن گروه تخصصی: علوم انسانی سازمان مجری: مرکز ملی فرش ایران گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت پژوهشگران: …

بررسی تاثیر توان خلاقیت و نوآوری در توسعه صنعت فرش

روند نزولی میزان صادرات فرش دستبافت در سال‌های اخیر و پیشی گرفتن کشورهای چین و هند از ایران، فکر اقتصاددانان بسیاری را به حل معضلات این صنعت توانمند مشغول … و نوآوری در افزایش توان رقابتی صنعت فرش پرداخته خواهد شد وبرای توان خلاقیت، سه معیار اصلی «توان تحقیق و توسعه»، «توان فناوری اطلاعات» و «مدیریت دانش» و …

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرش ایران – پیپر …

۳ روز پیش – توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه. رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب. منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA). مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران … ۳ ساعت پیش – هدف از این مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در …

دانلود نمونه پروپوزال های رشته مدیریت در تمامی گرایش ها …

۵ آبان ۱۳۹۶ – PRM33- پروپوزال ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیت های سازمان … PRM51- پروپوزال امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در شرکت ….. PRM54- … PRM180- نمونه پروپوزال مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت فرش کشور.

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تسهیم دانش – accessfile

۳ روز پیش – مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران … ۵۵ دقیقه پیش – هدف از این مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران و نقش آن در افزایش صادرات فرش بررسی می شود … در این تحقیق نیز با توجه به مطالب یاد شده و نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیری مستقیم و مثبتی است که مولفه‌های …

دانلود پیشینه ومبانی نظری مدیریت دانش – accessfile

۲ روز پیش – مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران … ۲ ساعت پیش – هدف از این مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران و نقش آن در افزایش صادرات فرش بررسی می شود … در این تحقیق نیز با توجه به مطالب یاد شده و نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیری مستقیم و مثبتی است که مولفه‌های …

بررسی ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با …

برای انجام این پژوهش از پرسشنامه ای که شامل ۳۰ سوال که دارای پایایی با آلفای کرونباخ۸۹ /۰ برای مدیریت دانش و ۸۸/۰ برای اثربخشی سازمانی بود استفاده شد. جامعه آماری … ۱-۲ مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱۳ ۱-۱-۲ زمینه های شکل گیری مدیریت دانش ۱۳ ۲-۱-۲ تعریف دانش ۱۵ ۳-۱-۲ دانش کانونی و ضمنی ۱۶ ۴-۱-۲ به کارگیری دانش ۱۸

بررسی ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای …

ارزیابی عملکرد, پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های نتایج مدل EFQM, حوزه توانمند سازها, حوزه نتایج, مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای, مدل تعای سازمانیEFQM.

کاملترین فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تسهیم دانش …

۲ روز پیش – مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت … ۸ ساعت پیش – مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران – مرکز دانلود فایل نگارا. … مدیریت دانش. صادرات فرش. پیاده سازی مدیریت دانش. مولفه‌های کلیدی مدیریت دانش. مقدمه. مبحث مدیریت دانش یکی از مباحث نوظهور در مدیریت است که …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش مداری سازمان|yn85886

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش مداری سازمان. … این مسأله بسیاری از سازمان‌های پیشرفته را بر آن داشت تا دانش را در سازمان خود مدیریت کرده آن را به بهترین شکل ممکن، مورد استفاده قرار دهند. همچنین تأکید … پیش از آن که به بررسی مدیریت دانش مدیریت دانش مشتری پرداخته شود، لازم است تا تفاوت‌های بین داده، اطلاعات و دانش مشخص شود.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش|cold

به عبارتی دیگر با جمع بندی تعاریف گوناگون می توان گفت که دانش به عنوان منبعی در کنار منابع دیگری که از پیش از این در اقتصاد مورد توجه قرار داشت(کار، زمین،سرمایه)، به عنوان دارایی پرمایه مطرح می شود. در چنین ساختارهایی دیگر صنعت محور نیست، بلکه محور، دانش است ودر آن دانش کاران مشغول کار هستند. مدیریت دانش، فرایند …

ادبیات نظری و پیشینه تجربی پژوهش مفاهیم مدیریت دانش …

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش: استقرار مدیریت دانش طبقه‌ بندی دانش شیوه‌ معمول دیگر برای تعریف دانش، طبقه‌بندی دانش به صورت اشکال متفاوت است. برای مثال، نوناکا (۱۹۹۴)، به دنبال کارهای انجام گرفته توسط پولانی، دانش را به دو شکل آشکار و ضمنی طبقه‌بندی کرده است. به اعتقاد نوناکا (۱۹۹۴)، دانش آشکار، دانشی است …

مبانی نظری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس والدگری · مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش · مبانی نظری … مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرش ایران · مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی … مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی · مبانی نظری و پیشینه تحقیق درد وبیماری.

پروژه پایانی مدیریت با موضوع رفتار سازمانی|nz31876

پروژه-پایانی-مدیریت-با-موضوع-رفتار-سازمانی این پایان نامه در ده بخش و به صورت جامعی تدوین شده است و پایان نامه رفتار سازمانی به صورت فایل word برای دانلود قرار داده است تا جهت ویرایش و بهره مندی کامل از این پروژه پایانی دچار مشکل نشوید. مقدمه پروژه پایانی رفتار سازمانی به صورت زیر است: انسان‌ها همچنان مهره‌های اصلی سازمان …

ادبیات و مبانی نظری سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان|۱iii

ادبیات و مبانی نظری سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان فرمت فایل اصلی پایان نامه : word حجم فایل زیپ : ۹۹ KB تعداد کل صفحات : ۶۶+۳ صفحه فهرست مطالب موضوع صفحه تعاریف واژه ها ۳ تعاریف و نظریه های ارزشیابی ۴ اهمیت ارزشیابی در کشورهای مختلف جهان ۷ اهمیت ارزشیابی در مدیریت ۸ اهمیت ارزشیابی در برنامه ریزی و تصمیم …

دانلود مبانی نظری بررسی ارتباط بین سرمایه فکری شرکت …

۳۰ آذر ۱۳۹۶ – محقق گرامی،شما با جستجوی مبانی نظری بررسی ارتباط بین سرمایه فکری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و توسعه انسانی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(مبانی نظری بررسی ارتباط بین سرمایه فکری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و توسعه انسانی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند …

پاورپوینت بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و مزیت …

۲۵ مهر ۱۳۹۶ – فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: ۳۰ صفحه چکیده هدف تحقیق ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیت های سازمانی است. این مقاله بر اساس یافته های تحقیق میدانی در شرکت های فعال در زمینه صنعت نرم افزار شکل گرفته است. برای تدوین چارچوب نظری مدل …

مبانی نظری استاندارد،ضوابط واستاندارد های زیست محیطی، …

مبانی نظری استاندارد،ضوابط واستاندارد های زیست محیطی، سیستم مدیریت زیست محیطی، مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری …. مبحث مدیریت محیط زیست در کنار دیگر رشته های محیط زیست به ویژه در محیط های صنعتی ،معدنی و شهری متجلی گردیده است; بنابراین در دهه اخیر، صنایع موظف به استقرار سیستم مدیریت محیط زیست شده اند .

دوست واقعی

۳۰ مهر ۱۳۷۵ – امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس. ۲۰. دی. پروپوزال و طرح تفصیلی تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران. پروپوزال و طرح تفصیلی تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران. قیمت ۲۹۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت …

بررسی عوامل کلیدی موفقیت درپیاده سازی مدیریت ارتباط با …

تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل کلیدی موفقیت درپیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در دفاتر خدمات گردشگری ایران از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. … می دهد موفقیت در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در آژانس های مسافرتی مرهون استقرار و توجه جدی و به چهار عامل: مشتریان کلیدی، سازماندهی متناسب، مدیریت دانش و …

بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی …

تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( e-HRM) از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. … بخش های منابع انسانی اغلب آنقدر درگیر چنین فعالیت-هایی بودند که دیگر زمانی برای فعالیت هایی که ارزش افزوده برای سازمان دارند، مانند مدیریت دانش، مدیریت فرهنگ سازمانی و بازنگری و …

مدیریت دانش ابزاری سودمند در توانمندسازی کارکنان ناجا |۷۳۰۹ …

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – سؤال های تحقیق عبارت اند از: ۱- آیا مدیریت دانش به عنوان ابزاری سودمند در توانمندسازی کارکنان و عملیات اجرایی پلیس مؤثر است؟ … تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار …

دانلود فایل word مقاله بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش …

۲۸ مهر ۱۳۹۶ – فایل ورد دانلود فایل word مقاله بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و ظرفیت تفکر استراتژیک در شرکت گاز استان مازندران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در … در این مقاله پژوهشی ، پس از بیان مساله تحقیق و بررسی اجمالی مبانی نظری و پژوهشهای مبتنی بر مدیریت دانش و ظرفیت تفکر استراتژیک به طور …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *