دانلود کامل پرسشنامه بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

هدف از این پرسشنامه بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۳
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۵۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۴

پرسشنامه بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید

بررسی تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

(مطالعه موردی: سازمان بازرسی کل کشور)
چکیده:
سازمان ها باید در شرایطی به بقاء و حیات خود ادامه دهند که جهان با تغییرات سریع و عمده همراه است . در این شرایط مدیریت دانش به عنوان یک منبع مهم در زمینه ایجاد مزیت رقابتی شمرده می شود. چرا که سازمان ها باید محیطی برای تسهیم، انتقال و تبادل دانش در میان اعضاء به وجود آورند و افراد را، در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان، آموزش دهند.یادگیری الکترونیکی یکی از روش های جدید آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که با محور قرار دادن انسان به عنوان یادگیرنده فعال، می تواند تمامی اشکال آموزش و پرورش و یادگیری را در قرن بیست و یکم متحول سازد و به چالش حاصل از میزان تقاضای اجتماعی برای آموزش و فقدان منابع آموزشی کافی پایان دهد.
سازمان بازرسی کل کشور نیز به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سیستم‌های خدماتی جامعه، مستثنی از دیگر نهادهای دولتی ما نمی باشد و از آنجایی که محقق خود در این نهاد مشغول به خدمت رسانی است، مساله یادگیری و دانش را به خوبی در این مجموعه درک می نماید.
بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت حیاتی این نهاد برای جامعه، بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در آن ضروری به نظر می رسد .یقیناً ضرورت استفاده کارکنان آن از دانش روز و دستیابی به جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی بسیار ضروری است و از طرف دیگر موفقیت در هر نظام، و تغییراتی که با هدف اصلاح انجام می‌شود مرهون نظارت های مؤثر و کارآمد است که در مراحل مختلف تحت عناوین گوناگون اعمال می‌شود که این خود اهمیت بکارگیری مدیریت دانش در یادگیری الکترونیکی را دو چندان می کند. هدف کلی این پژوهش بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می باشد.
فرضیه : فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.
نتیجه گیری: فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تأثیر معنادار دارد. بنابر نتایج فرضیه ی اصلی پژوهش در سطح خطای نوع اول ۰۵/۰ پذیرفته می شود. زیرا سطح معناداری برای مدل رگرسیونی و همچنین ضریب رگرسیونی مؤلفه ی مدیریت دانش تقریباً برابر ۰۰/۰ بوده و همین امر بیانگر آنست که هم مدل رگرسیونی و هم حضور متغیر مدیریت دانش در مدل معنادار بوده است.
همچنین مثبت بودن ضریب رگرسیونی نشان می دهد که این رابطه در جهت مثبت است. بدین معنا که افزایش یا کاهش فرآیندهای مدیریت دانش منجر به افزایش یا کاهش سطح یادگیری الکترونیکی خواهد شد.نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز مؤیدی بر رابطه ی مثبت و معنادار فرآیندهای مدیریت دانش با یادگیری الکترونیکی در جامعه ی مورد پژوهش می باشد. زیرا سطح معناداری این آزمون تقریباً برابر ۰۰/۰ و ضریب همبستگی پیرسون برآورد شده برابر با ۹۵۸/۰ می باشند.

۳-۳- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :

الف) روش گرد آوری اطلاعات:

برای جمع آوری اطلاعات از روشهای زیر استفاده گردید :

مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.

تحقیقات میدانی: به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده خواهد شد.

ب) ابزار گرد آوری اطلاعات:

در این تحقیق از دو ابزار برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است:

بررسی اسناد و مدارک: جهت اخذ اطلاعات کلی در مورد سازمان شامل تاریخچه، تعداد پرسنل، وضعیت تحصیلی، آیین نامه ها و …از روش بررسی اسناد و مدارک استفاده گردیده است. همچنین سایر اطلاعات در زمینه ادبیات موضوع، تعیین چارچوب نظری و شاخص ها از منابع موجود در کتابخانه که حاوی کتب، مجلات وپایان نامه ها و گزارشات علمی است، استفاده شده است.

پرسشنامه: این ابزار یکی از ابزار های رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سوالهاست که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد که این پاسخ ها داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. از طریق سوالات پرسشنامه
می توان دانش، علاقه، نگرش فکری فرد را مورد بررسی قرار داد (بازرگان وهمکاران، ۱۳۸۸).

همانگونه که اشاره شد به منظور گردآوری داده های بخش تئوریک پژوهش، از روش کتابخانه ای (همچون کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی) و به منظور توصیف دیدگاه جامعه مورد پژوهش از روش پیمایشی (پرسشنامه) بهره گرفته شده است. پرسشنامه مذکور شامل سه بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری از پرسشنامه و نحوه تکمیل آن جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می باشد. بخش دوم پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی که دارای چهار سوال که شامل سن، سطح تحصیلات ، سابقه خدمت و وضعیت استخدام پاسخ دهندگان می باشد. بخش سوم شامل سوال مرتبط با فرایندهای مدیریت دانش و بخش چهارم شامل سوال مرتبط با یادگیری الکترونیکی می باشد. طراحی پرسشنامه در بخش دوم، سوم و چهارم به صورت بسته طراحی گردید.

شایان ذکر است پرسشنامه اول ، پرسشنامه استاندارد فرایندهای مدیریت دانش (Fong & Choi(2009 [1]که دارای ابعاد شش گانه اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره کردن دانش، استفاده از دانش، توزیع دانش و نگهداری از دانش و پرسشنامه استاندارد یادگیری الکترونیکی(Watkins et.al.(2004 [2]که دارای ابعاد شش گانه دسترسی به فناوری، انگیزش، توانایی یادگیری از طریق رسانه ها، گفتگوهای گروهی اینترنتی، مسایل مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی پرسش نامه های مذکور به صورت بسته با استفاده از مقیاس لیکرت ۵ گزینه ای (کاملا موافقم امتیاز ۱، موافقم امتیاز۲ ، نه موافقم و نه مخالفم امتیاز ۳، مخالفم امتیاز ۴، کاملا مخالفم امتیاز۵) می باشند.

۳-۴- اعتبار و روایی ابزار تحقیق

الف) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه:

مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش­های متعددی وجود دارد که یکی از این روش­ها اعتبار محتوا می‌باشد.

اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری بکار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوال­های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر
سوال­های پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارت­های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد(آذر و مومنی، ۱۳۸۷).

بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. در این مرحله با انجام تست خبرگان، مشورت با اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین نظرات افراد متخصص در زمینه فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در طراحی پرسشنامه اعمال شده و اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محقق را می سنجد.

ب) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ها:

قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.

دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به شیوه‌های زیر اشاره نمود:

۱٫ اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)

۲٫ روش موازی (همتا)

۳٫ روش تصنیف (دو نیمه کردن)

۴٫ روش کودر – ریچارد سون

۵٫ روش آلفای کرونباخ (آذر و مومنی، ۱۳۸۷).

در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود.

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.

که در آن :

تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J

واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =

واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =

بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار ۱۲ SPSS انجام گردیده است.

بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۳۶۰ پرسشنامه در بین جامعه مورد نظر پیش آزمون گردیده
می شود و سپس با استفاده از داده‌های به دست خواهد آمد، از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه خواهد شد ، چنانچه این عدد بالاتر از ۷۰ درصد باشد، نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشد.

۳-۵- مقیاس (ابزار) اندازه گیری

از جمله ابزار گردآوری داده ها در تحقیقات علوم رفتاری، مقیاس­های اندازه گیری نگرش است. به طور کلی مقیاس­ها برای سنجش نگرش­ها، قضاوت­ها، عقاید و سایر خصیصه­های کیفی که به آسانی قابل اندازه گیری نیستند، بکار می رود. با استفاده از مقیاس اندازه گیری، داده های به دست آمده طی تحقیق از شکل کیفی به شکل کمی تبدیل شده و می توانند برای آزمون­های آماری مورد استفاده قرار گیرند(سکاران، ۱۳۸۴).

در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش، نوع فرضیات و نوع پرسشنامه (درجه ای) و نیز سهولت در ساختن و تفسیر نتایج مقیاس لیکرت در مقایسه با سایر مقیاس­ها (افتراق معنایی، ثرستون، گاتمن و بوگاردوس)، از مقیاس لیکرت استفاده خواهد شد و هریک از سوالات تخصصی با استفاده از طیف پنج گزینه ای کاملا موافقم(وزن ۵)، موافقم (وزن۴)، نظری ندارم(وزن۳)، مخالفم(وزن۲)، کاملا مخالفم(وزن۱) ارزشیابی شده است.

گویه ها

کاملا موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملا مخالفم

امتیاز

۵

۴

۳

۲

۱

۳-۶- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری:

پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است. نمونه ای که باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق خود به آن جامعه را دارد.اگر محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد جامعه اجرا کند روش او سرشماری خواهد بود یعنی محقق باید تمامی افراد جامعه را تک تک مورد برسی و آزمون قرار دهد. اما چون اکثر پژوهشگران توان و زمان اجرای پژوهش بر کل جامعه را ندارند به همین دلیل پژوهش خود را محدود به نمونه کوچکی می سازند. (مقیمی دهکردی، ۱۳۹۰).

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (آذر و مومنی، ۱۳۸۷)

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان سازمان بازرسی کل کشور می‌باشند .

و از آنجائی که جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان صف و ستاد سازمان بازرسی کل کشور بوده و تعداد آنها محدود و معین می باشد، جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول ککران استفاده گردید:

که در آن:

n= حداقل حجم نمونه لازم

N= حجم جامعه آماری (که در این تحقیق ۶۰۰۰ نفر می‏باشد)

p= نسبت توزیع صفت در جامعه

za/2= مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد (در این تحقیق و با در نظر گرفتن مقدار خطای ۰۵/۰، مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد ۹۶/۱ می‏باشد).

d= خطای پذیرفته شده توسط محقق یا بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر (معمولاً در علوم اجتماعی برابر ۰۵/۰ در نظر گرفته می‏شود.) ( رفیع پور، ۱۳۷۸).

نکته‏ای که لازم است در خصوص این فرمول، گفته شود آن است که چنان‏چه مقدار p در دسترس نباشد، می‏توان مقدار ۵/۰ را برای آن در نظر گرفت (آذر و مومنی، ۱۳۸۷ )، که در این حالت، این فرمول بزرگترین و محافظه ‏کارانه‏ترین عدد ممکن را به دست خواهد داد، که در این تحقیق نیز عدد ۵/۰ برای آن در نظر گرفته شد.

بنابراین حداقل حجم نمونه لازم بر اساس فرمول فوق مبنای تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

به دلیل اینکه جامعه آماری این پژوهش کارمندان صف سازمان بازرسی کل کشور می باشد، بنابراین جامعه مورد بررسی همگن بوده، پس برای نمونه‌گیری در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده‌است.[۱] )Patrick S.W.Fong & Sonia K.Y.Choi , “The Processess of knowledge management in professional services firms in the construction industry: a critical assessment of both theory and practice”, Journal of knowledge management, Vol.13, No.2,2009, pp.110-126.

[۲] )Watkins R., Leigh D. and Triner D., Assessing Readiness for E-learning, Performance Improvement Quaterly, Vol. 17, No. 4, 2004, pp. 66-79.

پایان نامه بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری …
– ذخیره شده
پایان نامه بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی پایان
نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : ” تولید” چکیده: سازمان ها باید
در … برای سنجش نیازهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان در این پژوهش از پرسش
نامه استانداردی استفاده شد که قبلا روایی و پایایی آن توسط پژوهشگران مورد تأیید
قرار …
بررسی نقش و تأثیر ابزارهای مدیریت دانش بر فرایند انتقال دانش در …
– ذخیره شده
در این پژوهش تلاش بر این است که نقش و تأثیر ابزارهای مدیریت دانش بر فرایند
انتقال دانش در محیط یادگیری الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، با
مطالعه ی … در مرحله ی بعد برای بررسی تأثیر ابزارها، پرسشنامه ای طراحی شد و بین
۱۵۰نفر از دانشجویان دوره مجازی دانشگاه تربیت مدرس توزیع گردید. داده های حاصل از …
[DOC] شناسایی، تجزیه و تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش …
– ذخیره شده – مشابه
انسان، فرایند، فناوری و فرهنگ از جمله عواملی هستند که بر برنامههای مدیریت دانش
تاثیرگذار میباشند، لذا شناخت و درک روشنی از این عوامل و میزان تاثیر آنها، مدیران
دانش را در …. در مقاله ای تحت عنوان ” تاثیر بازدارنده بر آموزش سازمانی در سازمانهای
پیچیده” که توسط McLaughlin و همکاران در سال ۲۰۰۸ به رشته تحریر درآمده است ،به
بررسی …
[PDF] بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی
– ذخیره شده – مشابه
در این پژوهش مدلی برای مشخص نمودن ارتباط مابین مولفه های مدیریت دانش مشتری با
بهبود عملکرد سازمانی و مدیریت. ارتباط با …. هک. مدیریت دانش عامل موفقیت. CRM.
می باشد. روش های مدیریت دانش با هدف پشتیبانی از فرآیندهای. CRM. باید فرآیندگرا
باشند. بررسی ها نشان داد که. KM. و. CRM … موفقیت مشتری ، نوآوری و یادگیری.
دانا فایل: بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری …
– ذخیره شده
بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی۹۳ فرایندهای
مدیریت دانش,یادگیری الکترونیکی,word,دانلودپایان نامه.
[PDF] بررسی میزان تاثیر یادگیری الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی …
– ذخیره شده – مشابه
ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ. را ﻣﯽ. دﻫﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی. آﻧﻬﺎ. را
در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ. ﻣﯿﺰان ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﭘ …
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دا. ﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗ. ﺛﯿﺮﺄ. ﻣﺜﺒﺖ دارد . ﮐﻠﯿﺪ. واژه. :ﻫﺎ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. ؛. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ. ﺳﺎزی؛. اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ؛. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ؛. آﻣﻮزش. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ. داﻧﺸ. ﮕﺎه.
[PDF] ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺛﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄ
– ذخیره شده – مشابه
۱۴ دسامبر ۲۰۱۴ … ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. m e d i a @ c e e l . s u m s . a c . i r http
://mediaj.sums.ac.ir/online. 54. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی. ﯾﺎدﮔﯿﺮی. ،. ﻓﻨﺎور. ی. اﻃﻼﻋﺎت و …. ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪ
ﻓﻨﺎوری. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄ. ﺛﯿﺮات ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺗﻘﺎ. ی ﺧﻼﻗﯿﺖ داﻧﺶ. آﻣﻮزان و. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . از
ﺳﻮی د. ﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻣﻄﺮح. ﺗﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﻠ.
[PDF] بررسی تاثیر شبکه دانش بر عملکرد نوآوری محصول با … – مدیریت نوآوری
– ذخیره شده – مشابه
مدیریت نوآوری. بررسی تاثیر شبکه دانش بر عملکرد نوآوری محصول با استفاده از. )
مطالعه موردی:شرکتهای تجارت الکترونیک استان مدل معادالت ساختاری. اصفهان(. ۳،
سمانه شیرانی ….. آزمون فرضیه های پژوهش و بررسی متغیرهای مدل پژوهش، پرسش نامه
است. … در این پژوهش۳ فرآیند یادگیری پیگیری شده است: جمعآوری دانش ، کد کردن
دانش و.
[PDF] بررسی تاثیر زیر ساخت های مدیریت دانش بر استقرار نظام مدیریت
– ذخیره شده – مشابه
مبنای شکل گیری این تحقیق بر اساس این سوال بود که با توجه به اهمیت. مدیریت
دانش ،. ” سازمان تا چه اندازه از نظر وضعیت زیرساخت های الزم جهت استقرار مدیریت دانش
آمادگی دارد؟ ” برای پاسخ به این سوال،. به. بررسی زیرساخت های موثر بر مدیریت دان.
ش شامل فرهنگ سازمانی،فناوری. اطالعات،رهبری و ساختار و فرایند پرداخته شد .
پرسشنامه.
[PDF] بررسی رابطه مدیریت دانش مشتری بر وظایف مدیریت … – مجله طب نظامی
– ذخیره شده
۱۱ فوریه ۲۰۱۷ … ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش
مشتری بوده که اعتبار و روایی آن …. مشتری از کیفیت خدمات، تاثیر می. گذارد. ۱۶). (
. تسخیر کردن. دانش. مشتری و دخیل کردن مشتریان در فرآیند نوآوری از طرق مختلفی.
قابل. دستیابی است. … و یادگیری از عوامل کلیدی موفقیت.
[PDF] بررسی تأثیر قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با …
– ذخیره شده – مشابه
بر اساس مدل مفهومی پژوهش پرسشنامه هایی. مورد اس تفاده قرار گرفت. به منظور
بررسی اثرات میان متغیرهای تحقیق از مدل معادالت ساختاری. و به طور اخص تکنیک
تحلیل مس یر استفاده شد. نتایج بدس ت آمده دو فرضیه مربوط به اثر معنادار.
قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر فرایند نوآوری و عملکرد نوآوری را مورد تأیید
قرار داد، اما …
[PDF] ” شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی: مطالعه بین …
– ذخیره شده – مشابه
ای به نام هوش رقابتی شده است . هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد هوش
رقابتی بر انواع نوآوری می. باشد. جامعه آماری. مطالعه. حاضر. را. کلیه. موسسات. دانش …..
فرایند. از. عناصر. مهم. در. نوآوری. فناورانه. می. باشند. (C.Naranjo Valencia; Sanz
Valle & Jimenez. Jimenez, 2010) . اگر شرکت به طور مداوم محصوالت و خدمات جدید
برای …
بررسی نقش فناوری اطلاعات در فرایند سیستم مدیریت دانش(مطالعه …
– ذخیره شده – مشابه
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند سیستم مدیریت دانش
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) انجام شده است پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر
روش جمع … و مجلات در حوزه مدیریت دانش بوده و برای جمع آوری اطلاعات میدانی مربوط به
متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته با ۱۵ سوال در طیف ۹ گزینه‌ای استفاده شده
است.
[PDF] بررسی الگوی مدیریت دانش در یک مرکز تحقیقاتی نظامی – مجله طب نظامی
– ذخیره شده
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻱ، ﺫﻫﻨﻴﺖ. ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﻲ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ، ﺍﻟﮕﻮ، ﻣﺪﻝ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻯ ﻛﻠﻴﺪﻯ: ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ
….. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ. ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ. ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ. ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ. ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ ﺭﺥ
ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.
بررسی تأثیر مدیریت دانش در خلاقیت کارکنان شرکت گاز شهرستان …
– ذخیره شده
چو یه، لینق یه، هو چن[۲] ( ۲۰۱۲)، تحقیقی با عنوان ” از اشتراک گذاری دانش به خلق
دانش: یک مدل مدیریت دانش مخلوط (تلفیقی) برای بهبود خلاقیت دانشجویان دانشگاه
انجام دادهاند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه پلت فرم یادگیری الکترونیکی بودند و
از پرسشنامه و مقیاس لیکرت استفاده شده، نتایج حاصل از آزمونANOVA نیز به همراه
داشت …
[PDF] اصل مقاله
– ذخیره شده – مشابه
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ، ﻛﺪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ،. ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ(ﺍﺑﻄﺤﻲ ﻭﺻﻠﻮﺍﺗﻲ ،. ۱۳۸۵٫ ).ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ. ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﻳﻦ. ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺑﺎ
ﺍﺭﺯﺵ. ﺩﺍﻧﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﻳﺖ. ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ (. Cooper,2006. ). ﺩﺭ. ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﻮﺍﺯﻱ. ،.
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺯﻳﺎﺩ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ، ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺤﻮﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﺩﺍﻧﺶ …
[PDF] ﺗﻌﺪﯾﻠﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻮآوری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧ – مجله پژوهش های مدیریت منابع …
– ذخیره شده
۱۸ ژوئن ۲۰۱۷ … وﮐﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دارد. ﺑﯿﮓ. زاده و. ﻋﺎ. ﻣﻠﯽ. ]۲۶[. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ. ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓـﻮﻻد ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﺟﻬﺖ …. ﯾﺎدﮔﯿﺮی. ﺑﻪ.
واﺳﻄﻪ. ﺗﻌﺎﻣﻞ،. ﻣﺸـﺎﻫﺪ. ه و. ﺗﻘﻠﯿﺪ. ؛. ﺗﺮﮐﯿـﺐ. ۲: ﻓﺮآﯾﻨـﺪ. ﻣﺒﺎدﻟـﻪ. داﻧـﺶ. آﺷـﮑﺎر. از ﻃﺮﯾـﻖ. ﺳـﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾ. ﯽ
ﭼـﻮن. ﺟﻠﺴـﺎ. ت،. ﮔﻔﺖ. وﮔﻮﻫﺎی. ﺗﻠﻔﻦ. و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ. ،. ﺑﯿﺮوﻧﯽ. ﺳﺎزی. ۳٫ ﻓﺮ : ا. ﯾﻨﺪ. ﮐﺪﮔﺬاری.
[PDF] ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی
– ذخیره شده – مشابه
۲۲ جولای ۲۰۱۴ … ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی اﺳـﺘﺎن اﻟﺒـﺮز ﺑـﻮد . ﺟﺎﻣﻌـﻪ
آﻣـﺎری. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ. ۲۷۲٫ ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن. ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول
ﻛﺮﺟﺴﻲ. -. ﻣﻮرﮔﺎن، ﺗﻌﺪاد. ۲۱۳٫ ﻧﻔﺮ از آﻧـﺎن از. ﻃﺮﻳﻖ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮی ﻃﺒﻘﻪ. ای ﺑﺎ اﻧﺘﺴﺎب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده. ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﻫـﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳـﺘﻔﺎده.
وبسایت پرسش نامه ها
– ذخیره شده – مشابه
سایت مناسب برای سفارش پروپوزال، پرسشنامه، مقاله از پایگاه ساینس دایرکت؛
پایان نامه ی لاتین از پایگاه پروکوست، ترجمه و پذیرش مقاله ISI.
پرسشنامه رایگان –
– مشابه
پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دانش آموزان · پرسشنامه
رایگان اختلالات وحشت زدگی · پرسشنامه …. پرسشنامه رایگان تأثیر عادات صبحانه
بر فرایند های شناختی · پرسشنامه رایگان رفتار خوردنDEBQ … پرسشنامه رایگان
تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی · پرسشنامه رایگان نگرش نسبت به رعایت/
عدم …
[PDF] بررسی تاثیر زیرساخت های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در …
– ذخیره شده
بررسی تاثیر زیرساخت های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی … . –. محبوبه حاجی زاده
صفار. مقاله. اصیل پژوهش در آموزش. بررسی تاثیر زیرساخت های مدیریت دانش بر
عملکرد … فرآیندها. برای به دست آوردن، کنترل و بکارگیری دانش است . در این. مقاله.
تالش. می شود به این سوال پاسخ داده شود که زیر ساختهای مدیریت دانش بر. عملکرد
سازمانی …
بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش در توسعه و بهبود نوآوری سازمانی …
– ذخیره شده
۲۰ دسامبر ۲۰۱۷ … بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش در توسعه و بهبود نوآوری سازمانی) مورد مطالعه:
شعب شرکت بیمه پارسیان در تهران (: پکیج فوق العاده فایل های دانشجویی با عنوان
بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش در توسعه و … پرسشنامه ای دو بخشی استفاده شد
که مجموعاً از ۲۴ سؤال مربوط به مدیریت دانش و ۱۵ سؤال نوآوری سازمانی.
[PDF] و اﻧﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
– ذخیره شده
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د. اﻧﺶ. و. ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺧﺮاﺳﺎن. آرش ﺟﻼﻟﻲ. رﻳﺤﺎﻧﻪ ﻫﺎﺷﻢ زﻫﻲ. ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺧﺮاﺳﺎن. ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺧﺮاﺳﺎن
…. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ ﻛﻪ. ۱۰۲٫ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑﺮای ﺟﻤﻊ. آوری اﻃﻼﻋﺎت از
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ۴۰٫ ﺳﻮاﻟﻲ اﺳﺘﻔ. ﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ. ۲۳٫ ﺳﻮال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ،. ۱۲٫ ﺳﻮال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد

دانشکده مجازی – اولویت های تحقیقاتی گروه یادگیری الکترونیکی در …
– ذخیره شده
۸ مارس ۲۰۱۷ … اولویت های تحقیقاتی گروه یادگیری الکترونیکی به شرح زیر اعلام می گردند: طراحی
دوره ها و دروس الکترونیکی مبتنی بر نظریات گوناگون یادگیری در علوم… …
الکترونیکی بر یادگیری مشارکتی; تاثیر شبکه های اجتماعی و ابزارهای فناوری
اطلاعات عمومی بر هویت فرهنگی دانشجویان; بررسی بهره‌وری و کارایی روش‌های …
تبیین الگوی یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت ملی صنایع …
– ذخیره شده
جامعه آماری شامل مدیران پتروشیمی کشور، نخبگان حوزه یادگیری سازمانی پتروشیمی
و کسانی که از فرآیندهای پتروشیمی و ساختار این مجموعه اطلاع داشتند، بود. … مولفه
های آن بررسی گردید و سپس از طریق مصاحبه، دیدگاه افراد جامعه آماری مورد نظر را مورد
بررسی قرار داده و بر اساس آن پرسشنامه جدیدی متناسب با فرهنگ بومی طراحی می گردد
.
[PDF] اصل مقاله – دانشگاه تهران
– ذخیره شده
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ. ﮔﺮدآور. ی. ﺷﺪ. رد . ﻣﺮﺣﻠ. ﺔ. ﻧﺨﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در اﻧﺠـﺎم.
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧ. ﺔ. ﻣﺪل ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻛﺴﺐ. وﻛـﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ ﻫﻜﺒـﺎرث و ﻛﺘﻴﻨﮕـﺮ، …. ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑـﺎ
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ در ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻛﺴﺐ. وﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ. ،. ﭘﺎﺳﺨﻲ. ﺑﺮای دﻏﺪﻏ. ﺔ. ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻳﻦ
ﺳﻪ ﺷـﺮﻛﺖ. ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻴﻢ . اﮔﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻛﺴﺐ. وﻛـﺎر.
[PDF] A Correlation Study on Organization Learning and Knowledge …
– ذخیره شده – مشابه
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﺷﺪ. ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ – ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺍﺯﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ؛ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ: … ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺷﺪ. …. ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ، ﺛﺒﺖ، ﭘﺎﻻﻳﺶ، ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ. ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺳــﺖ. ﺍﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ، ﺁﻣﻮﺯﺵ. ﻣﺠــﺪﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﺑﺮﺍﻱ
ﺍﻳﺠﺎﺩ، ﺛﺒﺖ،.
تاثیر اجرای مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی بر فرآیند یاددهی …
– ذخیره شده – مشابه
یکی از این راهکارها، آموزش الکترونیکی است. مدیریت … این مقاله با هدف بررسی
تاثیر پیاده‌سازی مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی بر فرآیند یاددهی/یادگیری
دانشجویان در درس روان‌شناسی انجام شد. … ابزار جمع‌آوری داده‌ها آزمون پیشرفت تحصیلی
محقق‌ساخته و پرسش‌نامه محقق‌ساخته برای بررسی انگیزه پیشرفت تحصیلی
دانشجویان بود.
[PDF] به نام خدا در سازمان و مدیریت تاثیر فناوری اطالعات – مسعود حجاریان
– ذخیره شده – مشابه
دانشگاه عالمه طباطبایی. دانشکده مدیریت و حسابداری. تاثیر فناوری اطالعات. در
سازمان و مدیریت. عنوان تحقیق. : بررسی. عوامل. موثر. در. پذیرش. آموزش. الکترونیک.
توسط … واژه. هایی. چون. آموزش، یادگیری. و. فرآیند. های. آن. را. بعنوان. سازمان. هایی. که.
سخنرانی. ها و. بحث. های. آموزشی. در. آن. صورت. می. گیرد. و. محققان. در. آن. مراکز. به.
تحقیق.
[PDF] تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان
– ذخیره شده
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های
دانش بنیان می باشد. جامعه آماری تحقیق … ابزار تحقیق پرسش نامه بوده و میزان
پایایی تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۰٫۸۵ می باشد. نتایج حاصل از …. را
می توان به وسیله فرایند یادگیری تعاملی توضیح داد به طوریکه اشـخاص. درگیـر در
آن …
بررسی تأثیر تسهیم دانش بر فرایند یادگیری سازمانی با تأکید بر …
– ذخیره شده
بررسی تأثیر تسهیم دانش بر فرایند یادگیری سازمانی با تأکید بر فناوری و تعامل
اجتماعی. چکیده: (۲۶۲ مشاهده). در محیط‌های پیچیده و مبهم امروزی، سازمانها به منظور
پایداری ورشد و ارایه خدمات بهتر در محیط خود، ناچار به یادگیری و توجه به مدیریت دانش
می‌باشند.بدین منظور یکی از مهم ترین ابزارهای ایجاد مستمر دانش، به اشتراک گذاری آن
در …
مقاله بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM) در …
– ذخیره شده
ابزار جمع آوری اطلاعات تحلیل داده های حاصل از آزمون های آماری بیانگر تاثیر مدیریت
منابع انسانی الکترونیکی بر هر یک از ابعاد عملکرد سازمانی (فرایندهای داخلی، رشد و
یادگیری، رضایتمندی مشتریان، عملکرد مالی) پرسشنامه است که روایی آن از طریق
روایی صوری و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. با توجه به تحلیل داده ها
و …
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑ
– ذخیره شده – مشابه
۱۳ آوریل ۲۰۱۶ … ﭼﻜﻴﺪه. زﻣﻴﻨﻪ. : اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ
و ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ. ﭘﺮدازد . روش. : ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛﺰی و ﻣﻌﺎوﻧﺖ
آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه. ﺳﻤﻨﺎن. اﺳﺖ . ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن. ۱۱۰٫ ﻧﻔ. ﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮی ﻃﺒﻘﻪ. ای ﺗﻮزﻳﻊ و ﺟﻤﻊ آوری .ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ …
معرفی – شرکت پالایش نفت اصفهان
– ذخیره شده
۲ دسامبر ۲۰۱۷ … در حال حاضر رویه های مدیریت دانش به صورت گسترده به عنوان یک مزیت رقابتی
شناخته شده است و اکثر سازمان ها به طراحی و اجرای استراتژی های مدیریت دانش مبادرت
نموده اند. مدیریت دانش را به عنوان یک فرآیند خاص و نظام مند سازمانی برای کسب،
سازماندهی، نگهداری، کاربرد و تسهیم دانش تعریف می کنند. اجرای موفقیت آمیز …
[XLS] لیست پایان نامه های ارشد مدیریت – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
۲۴, ۲۴, بررسی تاثیر مدیریت ثمربخش بر عملکرد کارکنان «آموزش و پرورش
شهرستان قم », حسین سامعی, دکتر حسن لباف, ۱۳۷۶٫ ۲۵, ۲۵, ارزیاب مهارتهای …. ۶۵,
۶۵, بررسی معیار های موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل
فرایند تحلیل سلسله مراتبی »AHP«, مهدی دلبری, دکتر مهدی ابرزی, ۱۳۸۰٫ ۶۶, ۶۶,
بررسی عوامل …
مقالات فارسی – مدیریت دانش سازمانی – توانیر
– ذخیره شده
تدبیر.۱۴(۱۴۲). ۱۱) جعفری مقدم ، سعید (۱۳۸۳) مستندسازی تجربیات مدیران: از
دیدگاه مدیریت دانش ، تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت . …. مدیریت دانش در
سازمانها: بررسی تاثیر متقابل فناوری، فنون و انسان”. علوم اطلاع رسانی .۱۸(۱و۲). ۳)
( برداشت متن مقاله ) باقی،فرشته(۱۳۸۱).”مدیریت دانش”.صنایع الکترونیک(۶). ۴) (
برداشت …
[PDF] بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور

۲۸ جولای ۲۰۱۵ … دو ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه. بررسی. عوامل. کلیدی. موفقیت.
بر. جانشین. پروری. مدیران. مدارس. آموزش. و. پرورش. منطقه. ۴٫ شهر. تهران … مدیریت
دانش. ،. مدیریت سیستماتیک دانش سازمانی که شامل فرآیند خلق. ،. انباشت. ،. سازمان.
ده. ،ی. ذخی. ،ره. پخش. و بهره برداری از دانش برای ایجاد ارزش در کسب و کار …
[PDF] مقاالت افرسیمنتشره فناوری اطالعات دادکشنه – موسسه آموزش عالی مهرالبرز
– مشابه
سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار. ۸۸٫ بررسی … کننده آنالین بوسیله یک مدل
فازی )مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهرالبرز(. ۱۸۲٫ شبکه … ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
ﻣ. ﺆ. ﻟﻔﻪ. ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و. ﻓﻦ. آوری اﻃﻼﻋﺎت. در ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل. ۱۳۹۱٫ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪی. ﺟﻮﻳﺒﺎری. ۱٫ آرﻳﻦ ﻗﻠﻲ ﭘﻮر. ۲٫ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻳﺰداﻧﻲ. ﭼﺮاﺗﻲ. ۳٫ ﭼﻜﻴﺪه.
نقش مدیریت دانش در مؤسسات بانکی – مشاوران توسعه آینده
– ذخیره شده – مشابه
۷ ژوئن ۲۰۱۴ … این اطلاعات در تمامی فرآیندهای سازمانی از قبیل برنامه‌ریزی، کنترل، تصمیم‌گیری و
ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدیریت دانش در تدوین و فرمول‌بندی فعالیت‌های
استراتژیک، فنی و عملیاتی به منظور دستیابی به اهداف مطلوب سازمانی به بهترین
شکل به مدیران کمک می‌کند. امروزه بانک‌های مدرن در حال بررسی اهمیت و …
نقشخودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر
– ذخیره شده
ORIGINAL_ARTICLE نقشخودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر
چکیدههدف مطالعه حاضر بررسی رابطۀ خودتنظیمی و سازگاری دانش آموزان است. روش
تحقیق ازنوع … پرسشنامه خود تنظیمی یادگیری کنلو ریان و پرسشنامه سازگاری
دانش آموزان س ی نها و سینگ برای جمع آوری داده ها مورداستفاده قرار گرفت. روایی و
پایایی این …
[PDF] بررسی آمادگی دبیران دوره متوسطه شهرستان اسالم آباد غرب در …
– ذخیره شده – مشابه
نتایج نشان می دهد که اگر چه دبیران نمونه آماری در سطح باالیی به کامپیوتر و
اینترنت دسترسی داشته و به تأثیر آنها و آموزش نتایج: الکترونیکی … آموزش
الکترونیکی، فرایند یاددهی- یادگیری، آموزش مبتنی بر رایانه، یادگیری
الکترونیکی، آمادگی، دانش، مهارت. بررسی …. مدیریت دانش در یادگیری الکترونیکی
نوشته Aynur، بررسی.
[DOC] مفاهیم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده – ResearchGate
– ذخیره شده
برای درک کامل‌تر از یادگیری در سازمان‌های پروژه محور نیاز است که پژوهش‌های مرتبط
با یادگیری سازمانی و سازمان‌های یادگیرنده و نتایج ناشی از آن‌ها را بررسی نمود و بدین
منظور در گام نخست باید تعریفی خلاصه از هرکدام این مفاهیم ….. (به جز اثر سنجش‌های
مدیریت دانش بر فرآیندهای بهبود عملکرد و فرآیندهای مدیریت دانش بر آموزش و توسعه).
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳ
– ذخیره شده
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ آﺷﻜﺎر ﺷﺪه و اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ آن ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از اﻳﻨ. . ﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ. ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. ﻣﻲ … ﺗﻮان
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ، ﻓﻨﺎوری ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی و رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. د. اﻧﺴﺖ . دوﻟﺖ. ﺟﻤﻬﻮری.
اﺳﻼﻣﻲ. اﻳﺮان. در. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻛﺸﻮر،. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻣﺒﺘﻨﻲ. ﺑﺮ. داﻧﺎﻳﻲ. (. داﻧﺶ. -. ﻣﺤﻮر. را). ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان.
ﻳﻜﻲ.
مقاله بررسی رابطه یادگیری سازمانی با خلاقیت و نوآوری در غالب توجه …
– ذخیره شده
مدیریت دانش مفهومی می باشد که در سال های اخیر در ادبیات مدیریت جایگاه ویژه ای برای
خود پیدا کرده است. در راستای استقرار فرایندهای مدیریت دانش در سازمان ها، پادگیری
سازمانی به عنوان ابزاری حیاتی شناخته شده است. محققین در این مقاله به دنبال بررسی
رابطه بین یادگیری سازمانی به عنوان ابزاری در دست مدیریت دانش و میزان خلاقیت و …
[PDF] اصل مقاله
– ذخیره شده – مشابه
آمادگی دانشگاه اصفهان از لحاظ فرهنگ و عوامل انسانی،. ساختار و فرایندها، و زیرساخت
فنی برای پیاده سازی مدیریت. دانش بررسی شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را ۱۳۵ …
زمان است که به شیوه های مختلف مثل تجربه عملی، استدالل، تأمل، یادگیری، خواندن، ….
ولی این تغییرات تأثیرات چشمگیری در موفقیت پروژه های مدیریت دانش داشته است.
[PDF] ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ( ﺗﻬﺮان ۴ ﺷﻬﺮدار – فصلنامه آموزش و توسعه …
– ذخیره شده
۱۲ آوریل ۲۰۱۶ … ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را ﯾﮑﯽ از. روﯾﮑﺮدﻫﺎ و. ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ داراﯾﯽ. ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺧﻠﻖ
ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﻣﯽ. داﻧﻨﺪ. ،اﻣﺎ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﺌﻮرﯾﮏ اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺪﯾﻬﯽ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ. اﻣﺎ.
ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎی. اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ. ( اﻧﺪ. Shih et al., 2010; Serenko, 2010. ).
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺖ. دﻫﯽ داﻧﺶ. ﺑﻪ ﺳﻤﺖ.
[PDF] ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش …
– ذخیره شده – مشابه
منظور سنجش اثربخشی سازمانی از پرسشنامه اثربخشی سازمانی هسو ). ۳۴۴۳ ….
مدیریت دانش در اوایل دهه. ۱۳۳۴٫ هب. طور جدی وارد مباحث سازمانی گردید. به اعتقاد هافمن.
۳٫ و همکاران ). ۳۴۴۰٫ ( مدیریت. دانش فرآیند خ. لق، تسهیم، انتقال و حفظ دانش به. گونه
…. در بررسی نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی به این نتیجه رسیدند. که
خلق و …
[PDF] تبیین رابطه هوش هیجانی و مدیریت دانش – سازمان بنادر و دریانوردی
– ذخیره شده – مشابه
۲۳ آگوست ۲۰۱۶ … تاثیرگذار. است . نکته. مهم،. متعدد. بودن. ابزارهای. مدیریت. دانش. برای. تسهیل. و.
توسعه. یادگیری. و. بهبود. دانش. نیروی. انسانی. و. سازمان. و. انتخاب. بهینه. از. میان …
فرآیندهای. مدیریت. دانش. نیستند. و. می. توانند. تعدادی. و. یا. تمامی. فرآیندهای.
مدیریت. دانش. را. تحت. پوشش. قرار. دهند . به. عنوان. مثال. شبکه. های. دانشی،.
دانلود رایگان پرسشنامه | پرسشنامه (استاندارد و رایگان)
– ذخیره شده – مشابه
دانلود پرسشنامه ارزیابی کیفیت ابعاد دانش آموختگان مدیریت آموزشی-۲۹ گویه. دانلود
پرسشنامه ارزشیابی دروس تربیت بدنی آزمایشگاه و آموزش الکترونیک-۳۹ماده. دانلود
پرسشنامه بررسی علل سنواتی شدن -با مولفه ها. دانلود پرسشنامه اهمیت امور قابل
تحسین دانش آموزان-یوسف و امین-تفسیر-۳۱ماده. دانلود پرسشنامه دانش آموزان به عنوان
عامل …
پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی – دانلود پایان نامه
– ذخیره شده
پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی پایان نامه جهت دریافت مدرک
کارشناسی مدیریت بازرگانی مقدمه با بررسی روند بوجود آمدن سازمان های بزرگ در دهه ‌های
گذشته در می‌یابیم این سازمان ‌ها به علت عدم تطابق خود با روند … یکی از مهم ترین این
ابزارها، ایجاد سازمان یادگیرنده و نهادینه کردن فرآیند یادگیری در سازمان ها است.
[PDF] ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻣﻨﻈﺮ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾ – پرتال جامع علوم انسانی
– ذخیره شده – مشابه
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در ﺑﻬﺒﻮد. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ. -. ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺪارس. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در دو ﺑﺨﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب و
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد . در ﺑﺨﺶ. ﮐﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ. ۲۵۴٫ ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﻠﻤﺎن،. ۲۴٫ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان،. ۲۴
…. ﻫﺎی داﻧﺶ. آﻣﻮزان و دادن ﺑﺎزﺧﻮرد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ذﮐﺮ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ. و ﻫﻤﮑﺎران. (.
۱۳۹۲٫ ) ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از داﻧﺶ. آﻣﻮزان در ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی. اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ و ﻧﻮﺑﺖ. ﻫﺎی
ﻓﺎﺻﻠﻪ.
[PDF] اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ۱ – فصلنامه مدیریت توسعه و …
– ذخیره شده
ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ. ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ. ﻗﺮار. ﯽﻣ. ﯿﮔ. ﺮد. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﻋﺘﻤﺎد.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﯾﮏ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻮزه. ICT. ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل. ۱۳۹۳٫ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻦ. ۷۵٫ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن. و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ (ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری) ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎری اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ، روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از. ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و اﺑﺰار. ﮔﺮدآور. ی اﻃﻼﻋﺎت. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ و. ﺑﻪ.
ﻣﻨﻈﻮر.
لیست پرسشنامه های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات
– ذخیره شده – مشابه
لیست پرسشنامه های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت
دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره
مدیریت. … پرسشنامه بازارهای الکترونیکی: استفاده از سیستم تجارت سازمان با
سازمان … پرسشنامه تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر استراتژی‌های
بازاریابی
[PDF] تحول سازمانی استراتژی بررسی تأثیر ابعاد مدیریت دانش بر های دانش …
– ذخیره شده – مشابه
تحول سازمانی و نگرش نسبت به آن بدون مدیریت دانش و یادگیری مستمر از تجربه. های.
سازمانی امری غیرممکن خواهد بود. این. پژوهش با هدف ، بررسی تأثیر ابعاد مدیریت دانش
بر استراتژی تحول سازمانی در شرکت. های … مالهوترا تعریف خود را از مدیریت دانش
اینگونه ارائه میدهد:مدیریت دانش فرایندی است که به واسطه آن سازمانها در زمینه.
[PDF] بررسی ارتباط نگرش به یادگیری الکترونیک و خود تنظیمی در …
– ذخیره شده
۵ سپتامبر ۲۰۱۷ … ری الکترونیکی. ب. ر خود. تنظیمی و پیشرفت تحصیلی و همچنین خودتنظیمی بر
پیشرفت تحصیلی تأثیر معناداری داشت. در خصوص بررسی متغیرهای …. ایجاد.
رقابت. به. هم. کاری. و. مشارکت. ،(. تغییر. وظیفۀ فراگیران. از). ذخیره. سازی. اطالعات.
و. افزایش. محفوظات. به. مدیریت. اطالعات. و. تولید دانش. (. می باش. د. ) ۱۲٫
[PDF] اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش
– ذخیره شده
۴ فوریه ۲۰۱۲ … ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻤﻊ. آوری ﮔﺮدﯾﺪ . رواﯾﯽ اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ. ،. و ﭘﺎﯾﺎﺑﯽ
اﺑﺰار ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ر. وش ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ. ۸۰٫ ﺻﺪم. ﻪﺑ. دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . داده. ﻫﺎی ….. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی داﻧﺶ
و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ،. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. در آن ﺳﺎزﻣﺎن
دارﻧﺪ . ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎرا. ن. ) ۱۳۸۸(. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. را. ﺑﺎ ﻋﻨﻮا. ن. « ﺑﺮرﺳﯽ زﯾﺮ ﺳﺎ.
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮأم ﻧﻘﺶ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎ – انجمن ایرانی اخلاق در …
– ذخیره شده – مشابه
۶ ژوئن ۲۰۱۲ … اﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﭘﺎﺳـﺦ. دﻫﻨـﺪ. ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿـﻖ
، از. ﻣﺪل. ﺳﺎزی. ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری، در ﻗﺎﻟﺐ. ﻧﺮم. اﻓﺰار. ﻟﯿﺰرل اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ه اﺳﺖ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﯿﻦ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻗـﻮی ﺑﺮﻗـﺮار
اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ. راﺑﻄﻪ. ی. ﺑﯿﻦ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ …
[PDF] Page 1 2 رفیع اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک بررسی …
– ذخیره شده
۳ – دانش آموخته ی مقطع کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه امام حسین (ع). وهوه. ۱- مقدمه
… پاسخ گوید؛ پس لازم بود این نظام مستهلک، در درون پیکربندی خود دچار دگردیسی
شود و فرآیند انطباقپذیری در راستای نیازهای جوامع … این تحقیق به منظور شناسایی
عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
کشور.
پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی
– ذخیره شده
مدیریت دانش و فرآیندهای یادگیری تبدیل به یک عامل اساسی برای دستیابی به مزیت
رقابتی بلند مدت و موفقیت های بین المللی شده است . در بازار صادرات، مدیریت …
دانلود فایل جدید پاورپوینت بررسی مدیریت تکنولوژی – توربو فایل. پاورپوینت
بررسی مدیریت … نقش مدیریت … تحقیق پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر .
[PDF] ارزیابی زیرساخت‌های سازمانی مؤثر در به‌کارگیری آموزش الکترونیکی
– ذخیره شده
مطالعه حاضر بررسی وضعیت عوامل سازمانی مؤثر در آموزش الکترونیکی دانشگاه هدف: …
بالطبع دانش. و توانایی هایی که در پایان یک دوره و آموزش آکادمیک پزشکی. عمومی یا
تخصصی کسب می گردد، برای کار درمانی در آینده. کافی نمی باشـد ]۵[. اثرات رشد
تکنولوژی یادگیری … فرآیند آموزش پزشکی تحت تأثیر عوامل و متغیرهای متعددی.
[PDF] بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی یادگیری الکترونیکی درکارکنان ملی …
– ذخیره شده – مشابه
این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت
ملی صنایع پتروشیمی و استفاده از نتایج … پرسشنامه تکمیل و بازگشت داده شد. …
مدل. یابی معادالت ساختاری، یادگیری الکترونیکی، آمادگی یادگیری الکترونیکی،
سبک. های یادگیری، فرهنگ. سازمانی. ۱ . دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه
شهید …
بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی …
– ذخیره شده
۲۳ نوامبر ۲۰۱۷ … ما در حد نیازتان، مطالب زیادی پیرامون بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند
کارآفرینی سازمانی نوشته ایم. … دانلود پایان نامه رشته مدیریت استفاده از آی تی
برای شناسایی تاثیر آموزش بین مدیریت دانش و آموزش در فرآیند توسعه مبتنی بر
دانایی چکیده در بررسی شاخص ها و عوامل موثر بر مدل جدید توسعه مبتنی …
[PDF] ضرورت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها و نقش آن در کسب مزیت …
– ذخیره شده
گیری عملکرد، راهبردها، فرایندها و فعالیت. ها که همان عوامل موثر در اجرای. موفق مدیریت
دانش در. شرکت. های دانش بنیان می. باشند شناسایی شده است و توسط مدیران. شرکت. های
مختلف دانش … آوری اطالعات در این مطالعه پرسشنامه بـوده. است که داده … طراحی و پیـاده
سـازی نماینـد از ایـن رو هـدف از ایـن پژوهـش بررسـی تاثیر مدیریـت. دانش سـازمانی بر

بررسی رابطه تفکر کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در فرایند …
– ذخیره شده
۳ روز پیش … پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین تفکر کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در
فرایند تشخیص فرصت کارآفرینانه در پرسنل می‌پردازد. اطلاعات تحقیق با
پرسشنامه جمع‌آوری شده است. جامعه آماری شامل ۱۲۰۰ نفر از پرسنل و جمعیت نمونه برابر
۲۵۷ نفر می‌باشد. فرضیه اصلی تحقیق که عبارت است از بین تفکر …
[PDF] مقایسه تأثیر دو روش آموزش الکترونیکی تعاملی و غیرتعاملی بر آگاهی …
– ذخیره شده
ﺷﻮﻧﺪ . ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ. دو روش آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ و ﻏﻴﺮﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺮ آﮔـﺎﻫﻲ. ﭘﺮﺳﺘﺎران
در ﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی، اﻫﺪای ﻋﻀﻮ و رﺿﺎﻳﺖ آن. ﻫﺎ از روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮد. ه اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ …
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ و ﮔﺮوه دوم ﺑﻪ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻏﻴﺮﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ . ﻣﻴـﺰان. آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺮ دو
ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از. آﻣﻮزش و ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﺷﺮﻛﺖ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از دوره آﻣﻮزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷﺪ.
بررسی تاثیر فعالیتهای مدیریت دانش بر نوآوری با تعدیل گری عوامل …
– ذخیره شده
۴ آگوست ۲۰۱۷ … Khorakian A, Jahangir Feyzabadi M, foroutan M, dehghan banadaki M. The
impact of knowledge management on innovation through moderating
organizational factors of human resources and technology in knowledge-based
companies. JOM&DP. 2015; 28 (2) :75-107. خوراکیان علیرضا، جهانگیر مصطفی، …
پرسشنامه یادگیری الکترونیکی | dl2018
– ذخیره شده
۵ دسامبر ۲۰۱۷ … لینک مرتبط » پرسشنامه یادگیری الکترونیکی. پرسشنامه سنجش تاثیر عوامل
موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان… [۲۰۱۷-۰۹-۱۹]: دسته:
مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: ۴۷ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۴ دانلود
پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی بررسی ارزش …
[PDF] بررسی ویژگیهای سازمان یادگیرنده با تمرکز بر زیرنظامهای مدیریت …
– ذخیره شده – مشابه
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﺷﻤﺎره ۱۳۹۱ ،۶۶، ﺻﺺ . ۹۹-۱۱۹٫ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه. ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ. ﺮزﯾ. ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ و ﻓﻨ. وریﺎ. اﻋﻈﻢ اﺳﻔ. ﯽﺠﺎﻧﯿ. ۱٫ *. ﯽﻨﻌﻠﯿ، ﺣﺴ.
ﯿﺑﺨﺘ ….. اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﻓﺮاد، ﺗﯿﻢ، ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺒﺎﺣﺚ. ﮐﻼن اﺳﺖ . ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎرﮐﻮارت. (Marquardt, 2002). ﺑﺎ
ﺗﻬﯿﻪ. ﯾﮏ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎی ﺳﺎزﻣﺎن. ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﻨﺼﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن،. داﻧﺶ و
ﻓﻨ.
[PDF] بررسی تاثیر مدیریت دانش و بازارمحوری بر عملکرد شرکت در بنگاه …
– ذخیره شده – مشابه
بررسی تاثیر مدیریت دانش و بازارمحوری بر عملکرد شرکت در بنگاه های کوچک
استان مازندران … تعیین شد که به دلیل احتمال عدم بازگردانده شدن تعدادی از پرسشنامه
ها،. ۰۴۴ ….. شکل. ها. ی مختلفی مانند مستندات مکتوب، پایگاه داده الکترونیکی، دانش.
کدگذاری شده در. یس. ستم. ها. ی خبره، فرآیندها. و فراگردها. ی سازمانی مدون شده جای. یم.
ریگ.
اثر مدیریت دانش بر توفیق مدیریت ارتباط با مشتری: اثر واسطه ای …
– ذخیره شده – مشابه
رتبه: ۵ – ۱ رأی
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵ … در این مقاله اثر مدیریت دانش و ابعاد شامل مشتری محوری، فناوری مدیریت ارتباط با
مشتری، متغیر سازماندهی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل … داده
ها جمع آوری شده استاندارد گردیده و بعد از بررسی آلفای کرونباخ برابر با ۴۹%شد که
نشان دهنده پایایی بالایی پرسشنامه است. برای تجزیه وتحلیل داده ها …
امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران – دانلود پایان نامه های …
– ذخیره شده
دانشگاه شیراز پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(تجارت
الکترونیک) امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران چکیده امکان سنجی کاربرد
یادگیر. … برای گردآوری داده ها از بررسی اسنادی، پرسشنامه و مصاحبه، و برای مطالعه
جامعه از سرشماری استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۶۵ محاسبه شد.
ضریب …
پروپوزال,پروپوزال روش تحقیق,پروپوزال آماده ارشد – LinkedIn
– ذخیره شده
۶ دسامبر ۲۰۱۷ … پروپوزال روش تحقیق,تحقیق آماده,انجام پایان نامه ارشد مدیریت,طراحی پرسشنامه محقق
ساخته,made questionnaire design,MBA-DBA … ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق
استراتژی رقابتی مبتنی بر فناوری اطلاعات … بررسی تاثیر آموزش خدمات
بانکداری الکترونیک بر کارکنان بانکها و نقش آن در جذب مشتریان جدید.
چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت دانش از جنبه عوامل کلیدی
– ذخیره شده – مشابه
۵ ا کتبر ۲۰۱۶ … در این تحقیق پس از بررسی و اجرای پروژه مدیریت دانش در نهادها و سازمانهای خدماتی
ازجمله وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران، شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و
مدیریت شهری مشهد با از استفاده از روش تحلیل محتوا، جنبه های این فرایند شناسایی
شده است. سپس این جنبه ها و تکنیکهای بکار برده شده، طبقه بندی شده …
پرسشنامه یادگیری الکترونیکی | download2
– ذخیره شده
۴ دسامبر ۲۰۱۷ … لینک مرتبط » پرسشنامه یادگیری الکترونیکی. پرسشنامه سنجش تاثیر عوامل
موثر در ارزش ویژه برند سبز محصولات الکترونیکی در میان… [۲۰۱۷-۰۹-۱۹]: دسته:
مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: ۴۷ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۴ دانلود
پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی بررسی ارزش …
[PDF] کاربرد تلفن همراه و ارسال پیامک در آموزش علوم – کنفرانسهای دانشگاه …
– ذخیره شده – مشابه
دنبال دارد . این مقاله با نگاهی اجمالی به چگونگی تاثیر استفاده از تلفن همراه در آموزش
، نتایج. یک تحقیق ساده. در کالس شیمی. را. ارایه. می دهد . در. این پژوهش. از دانش …. این
دانش آموزان در. پایه های دوم و سوم دبیرستان مشغول به تحصیل هستند . یافته های
پژوهش. با بررسی پرسش نامه ی کامل شده توسط دانش آموزان نتایج زیر به دست آمده است
.
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ – دانشگاه علوم پزشکی زنجان
– ذخیره شده – مشابه
ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ و ﺻﺮﻳﺢ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ. -. ﻳﻚ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ. ﻛﻴﻔﻲ. -. ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ. ۲۰۱۲٫ ﻛﻮﺗﺎری،
رادﻣﻦ، دوﺑﻴﻨﺰ، روز،. ﺳﻴﺒﺒﺎﻟﺪ. ،. ادوارد. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. -. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. -. ﺗﻜﻨﻴﻚ دﻟﻔﻲ. ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ. آﻣﺮﻳﻜﺎ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. -.
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺘ. ﺮاﺗﮋی و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮرد. اﺳﺘﻘﺎده در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ. ﻛﻴﻔﻲ. -. ﻛﻤﻲ. ۲۰۰۶٫ ﻣﻚ ﻛﺎرﺗﻲ. ﻳارا. ﻪ ﻣﺪل
و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ. اﻳﺮان. ﻳارا. ﻪ. ﻣﺪﻟﻲ. ﺟﻬﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺎﺛﻴﺮ. راﻫﺒﺮدﻫﺎی. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. داﻧﺸﮕﺎه.
[PDF] بررسی تاثیر تسهیم دانش بر کیفیت خدمات سازمانی ) کارکنان و …
– ذخیره شده
تسهیم دانش به عنوان یک فرآیند پیچیده ولی ارزش آفرین، بنیاد و پایه بسیاری از
استراتژی های مدیریت سازمان ها می. باشد. فرآیند تسهیم دانش و تجربه، راهکارهای ت.
جربه شده ای را به منظور بهبود محیط یادگیری و غنی سازی تجارب افراد. مطرح می نماید.
تأکید بر تشکیل گروه های همسان، یادگیری مشارکتی، تقویت خودباوری و اتکا به
نفس و …
[PDF] بررسی تاثیر آموزش سواد اطالعاتی اینترنت بر رشد یادگیری خودراهبر …
– ذخیره شده – مشابه
۴٫ انجام شده است نشان. می. دهد که آموزش به شیوه تاکید بر فرایند یادگیری و جستجو و
پژوهش به. تقویت و تسهیل یادگیری خود راهبر و مادام. العمر در دانش. آموزان کمک. می.
کند. … اد تاثیر عمده. ای دارد و تفاوت معناداری از. نظر آماری بین گروه آزمایش و کنترل
مشاهده گردید. در تحقیقی با عنوان. » سیستم مدیریت یادگیری خودراهبر: ارتقاء خود.
[DOC] چکیده هوش سازمانی مفهومی تقریباً جدید در بحث سازمان و مدیریت است و …
– ذخیره شده – مشابه
ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش لاوسن(۲۰۰۳) و پرسش
نامههوش سازمانی آلبرخت(۲۰۰۳) می باشد. پایایی ….. جمال زاده و همکاران( ۱۳۸۸) در
پژوهشی به بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضاء
هیئت علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی
پرداختند.
بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه‌های آموزشی دوره دوم متوسطه …
– ذخیره شده – مشابه
بررسی تأثیر ظرفیت جذب و انتقال دانش بر عملکرد شرکتهای هولدینگ چند کسب و
کاره؛ پژوهشنامهی مدیریت اجرایی، ۵(۹)۲۵-۳۶٫ زمانی، زهرا. (۱۳۹۱). تعیین وضعیت
دانش ضمنی و تصریحی معلمان دوره راهنمایی از نظریه‌های یادگیری در فرایند تدریس و
تأثیر عوامل جمعیت شناختی بر آن. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. (۴۳) ۱۴۰-۱۶۲٫
شفیعی نیک …
مــــدیـــــریت دانـــش و یادگـــــیری
– ذخیره شده – مشابه
مــــدیـــــریت دانـــش و یادگـــــیری – شعار یونسکو : Tell me and I forget – Teach me
and I remember – Involve me and I learn – مــــدیـــــریت دانـــش و یادگـــــیری.
پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت …
– ذخیره شده
۱۱ ژوئن ۲۰۱۷ … مساله اصلی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم بررسی عوامل موثر بر استقرار
فرایند مدیریت دانش در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. … به نظر بات مدیریت دانش
فرایند ایجاد، تاثیر، ارائه، توزیع و کاربرد دانش است که این پنج عامل زمینه آموزش باز
خورد و آموزش مجدد و یا حذف آموزش را فراهم می آورد که معمولاً برای ایجاد، …
پرسش نامه عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی |۸۹۵۰ …
– ذخیره شده
۱۰ دسامبر ۲۰۱۷ … این مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها ارائه شده است این پژوهش به
بررسی تاثیر عوامل موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی می پردازد اهداف
تحقیق در راستای تاثیر عوامل کلیدی مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی می باشند
جامعه آماری شامل کارکنان شرکت ملی حفاری ایران که از میان آنها نمونه آماری …
تاثیر هوشمند سازی کلاس درس در تعمیق و سرعت یادگیری دانش آموزان
– ذخیره شده – مشابه
۲۴ آگوست ۲۰۱۴ … با توجه به اهمیت این موضوع در پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی تاثیر هوشمندسازی
کلاس درس در تعمیق و سرعت یادگیری دانش آموزان پرداخته شده است. … در واقع مدرسه
هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن، مبتنی ‌بر فن‌آوری رایانه و شبکه
انجام می‌گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و …
[PDF] در داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺑﺮ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﺎ
– ذخیره شده – مشابه
۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ … ی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای. ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﺎ. ی ﻏﻴﺮ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را. در ﻧﻈﺮ. ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺪل ﺳﺎزی. ﻣﻌﺎدﻻت
ﺳﺎﺧﺘﺎری، اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻤﻴﻢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در. ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ. راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت – دانلود رایگان
– ذخیره شده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل مدیریت دانش بر چابکی سازمانی
در حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشد، برای این منظور جامعه
آماری … مدل پایه ساختمان دانش ۲-۱-۹-۲٫ مدل فرآیند دانش ۲-۱-۹-۳٫ مدل مشارکتی در یاددهی
و یادگیری ۲-۱-۹-۴٫ مدل بینش: از اطلاعات به بصیرت و دانایی ۲-۱-۹-۵٫ مدل دانش ضمنی
پرسشنامه مدیریت دانش – ترجمه، پروپوزال، پرسشنامه
– ذخیره شده
پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی. دسته: پرسشنامه,
پرسشنامه مدیریت دانش,مقالات فارسی رفتار سازمانی,همه. هدف پرسشنامه: بررسی
تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی فرمت: Word ?تعداد سوال:
۶۳ سوال و ۷ مولفه √شیوه نمره گذاری: … ادامه مطلب …
[DOC] دانلود فایل
– ذخیره شده – مشابه
این پرسشنامه در راستای انجام پروژه کارشناسی ارشد با عنوان ” بررسی و تبیین
تأثیر شایستگیهای مدیران فناوری اطلاعات بر ارتقاء عملکرد واحدهای فناوری …. دانش
فنی. دانش. ۹٫ درک اهداف و فرآیندهای کلیدی و عملیات سازمان. دانش کسب وکار. ۱۰٫
معنای عام این اصطلاح همانا الکترونیکی شدن امور جاری سازمان است. اما به طور خاص برای
ساماندهی …
پرسشنامه سنجش میزان موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی …
– ذخیره شده
۹ دسامبر ۲۰۱۷ … دسته بندی: عمومی پرسشنامه بررسی ارتباط عوامل موفقیت مدیریت دانش با افزایش
خلاقیت و یادگیری سازمانی فرمت: ورد ۱۰ صفحه اطلاعات مندرج در این … تجربیات مدون
آموزشی (ویژه ارتقاء به رتبه خبره) تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان
یادگیری دانش آموزان و بهبود فرایند یاددهی یادگیری فرمت فایل: ورد تعداد …
[PDF] بررسی رابطه مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک
– ذخیره شده – مشابه
ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف
از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. E-CRM. ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ادراک ﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮی در ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻠﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
…. آﻣﻮزش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮ. روی رﺿﺎﯾﺖ. Khalifa and shen (
۲۰۰۵: ۲۰۰۹). ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت. ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ. ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﻫﺎی ﮐﺎﻻ. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺮﯾﺪ

پرسشنامه سنجش میزان موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی …
– ذخیره شده
۲۸ نوامبر ۲۰۱۷ … پرسشنامه سنجش میزان موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهی (۲۷۸۱۰
):پرسشنامه فناوری اطلاعات پرسشنامه موفقیت یادگیری الکترونیکی پرسشنامه آماده
مدیریت سنجش یادگیری … با توجه به موضوع تحقیق، بررسی تاثیر تمامی عوامل
کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر روی خلاقیت و یادگیری ساز …
بررسی تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی
– ذخیره شده
۲۸ دقیقه قبل … بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت حیاتی این نهاد برای جامعه،
بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در آن ضروری به
نظر می رسد .یقیناً ضرورت استفاده کارکنان آن از دانش روز و دستیابی به جدیدترین
دستاوردهای علمی و پژوهشی بسیار ضروری است و از طرف دیگر موفقیت در هر …
[PDF] مقایسه همبستگی بین مدیریت دانش و فرهنگ … – مدیریت ارتقای سلامت
– ذخیره شده
مقایسه همبستگی بین مدیریت دانﺶ و فرهنگ سازمانی در بیمارستان های منتﺨب دولتی
و ﺧﺼوصی شیراز ……۳۲ … بررسی تأﺛیر آموزش مهارت جرﺃت ورزی بر سبﻚ مدیریت
تعارﺿات بین فردی پرستاران در محیﻂ کار ………………۴۲ …. دانشKnowledge
Management Questionnaire( “( و “پرسشنامه فرهنگ سازمانیOrganizational Culture(
“.
[PDF] ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻳﻌﻨﻰ: ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ،. ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ،
… ۱۳۹۲/۲/۳۰٫ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻧﺰﺩ ﭘﺪﻳﺪﺁﻭﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ۱٫ ﻣــﺮﻛــﺰ ﺁﻣـــﻮﺯﺵ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
ﺩﻭﻟـﺘـﻰ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ (ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ. ﻣﺴﺌﻮﻝ) smzahedi@
yahoo.com …. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻃﻲ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺠﺰﺍ (ﭼﺮﺧﻪ ﺩﺍﻧﺶ) ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.
[DOC] دانلود فایل : modiriyate strategy.doc
– ذخیره شده
رویکرد مدیریت استراتژیک بر مبنای تعامل مدیران در همه سطوح سازمانی و کسب و کار
تاکید نموده و نتایج رفتاری مشخصی را به همراه دارد که مشخصه نظام تصمیم گیری
مشارکتی است به همین علت بررسی تشخیص و ارزیابی دقیق تاثیر فرموله کردن
استراتژی بر عملکرد سازمان و یا کسب و کار اغلب نیازمند مجموعه ای از معیارهای مالی و
غیره می …
فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری، شماره ۲ – Magiran
– ذخیره شده
تاثیر آموزش به سبک محاوره ای از طریق چندرسانه ای بر افزایش مهارت های ارتباطی دانش
آموزان کم شنوا آذر خزائی*، محمدرضا نیلی … بررسی تاثیر فرآیند تدریس یادگیری،
پژوهش و کیفیت تدریس بر کارایی آموزش از دور سعید علی … بررسی نقش مهارت های
یادگیری الکترونیکی بر رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی فرهاد سراجی*
، …
طراحی و تولید کتاب درسی الکترونیکی و بررسی تأثیر آن بر …
– ذخیره شده – مشابه
طراحی و تولید کتاب درسی الکترونیکی و بررسی تأثیر آن بر یادگیری و نگرش
دانشجویان شبنم نثری* دکتر اسماعیل زارعی زوارکی** دکتر محمد آرمند*** عیسی
رضایی**** … در پایان، داده‌ها با استفاده از آزمون محقق ساخته یادگیری و پرسشنامه
محقق ساخته نگرش نسبت به کتاب الکترونیکی در موقعیتهای پیش‌آزمون و پس‌آزمون
جمع‌آوری شد.
ویژگی‌های بایسته معلمان در بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند
– ذخیره شده – مشابه
در بخش کمی پژوهش نیز، پرسشنامه توسط۳۱۰نفر از معلمان و مدیران که به روش
نمونهگیری طبقهای انتخاب شده بودند، تکمیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که راهکارهای «
ارتباط مستمر و پایدار الکترونیکی با دانشآموزان برای رفع اشکالو هدایت و استمرار
فرآیند یاددهی-یادگیری به صورت مجازی» در رتبه اول، «تقویت مهارت‌های ICDL و
اینترنت از …
جستجوی پیشرفته پروپوزال,پرسشنامه,پروژه | پروپوزال روش تحقیق …
– ذخیره شده
جستجوی پیشرفته پرسشنامه,questionnaire,پروپوزال,تحقیق,مدیریت,پروپوزال
روش تحقیق مدیریت,جستجوی پایان نامه,سایت جستجو و استعلام پر. … ارزیابی اثر
مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی مبتنی بر فناوری اطلاعات … بررسی تاثیر
آموزش خدمات بانکداری الکترونیک بر کارکنان بانکها و نقش آن در جذب مشتریان جدید.
[PDF] بستر سازی و استقرار آموزش الکترونیکی میزان آمادگی جهت تحلیل …
– ذخیره شده – مشابه
میزان آمادگی جهت. بستر سازی و استقرار آموزش الکترونیکی. در فرایند آموزش. سازمانی
. )مطالعه موردی: یکی از. صنایع هوانوردی کشور. (. زمان اژدری. ۱٫ ، مهدی دادخواه تیرانی. ۲
…. یادگیری. به. دلیل. طبیعت. دانش. مدار. خود، نیازمند. مهندسی. مجدد. تکنیک. ها،.
راهبردها. و. رویکردهای. خود. بر. اساس. مدیریت. دانش. است . اگر. دهه. پایانی. قرن. بیستم
. دهه.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *