دانلود کامل پرسشنامه ارزیابی تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه ارزیابی تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان

دانلود پرسشنامه بررسی نقش ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۰
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴

پرسشنامه ارزیابی تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت

پرسشنامه بررسی نقش ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* با قیمت دانشجویی، ارزان و مناسب 🙂
* نوع فایل: WORD ، قابل ویرایش با فرمت doc

* بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

*** این فایل بصورت انحصاری برای فروشگاه فایلینا تولید شده و در هیچ جای دیگه ای بجز این فروشگاه پیدا نمی شود.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
*** این پرسشنامه بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد می باشد
*** پرسشنامه دارای ۲۹ سوال است :

پرسش نامه زیر در راستای پژوهشی با عنوان بررسی نقش ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان شده است. لذا با تخصیص زمان بطور دقیق آنرا تکمیل و به پژوهشگر ارائه دهید.
مقیاس طیف لیکرت:
به هیچ وجه £ کمی £ متوسط £ زیاد £ بسیار زیاد £

پرسشنامه ای که در دست دارید درباره تحقیق پیرامون بررسی نقش ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان

میباشد.با عنایت به اهمیت و ضرورت پژوهش در عرصه سازمان و بهبود اثر بخشی و کارایی واحد های مربوطه ،همکاری شما میتواند در فرایند تحقیق کار گشا باشد،لذا خواهشمند است با پاسخ دقیق به سوالات ،ما را در انجام این تحقیق یاری فرمایید.قبلا از همکاری شما متشکریم.لازم به توضیح است که پاسخ های شما نزد محقق محفوظ خواهد ماند و تنها در راستای تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(A.M)

عنوان:

بررسی نقش ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان

استاد راهنما:

استاد مشاور:

نگارش:

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

[DOC]پرسشنامه نقش ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی …

آیا بین ارتباطات سازمانی و افزایش رضایتمندی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد؟ ساختار … نقش ارتباطات سازمانی را در جلب رضایت سازمانی چگونه ارزیابی می کنید؟

پایان نامه بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان …

پایان نامه بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل سامانه ۳(BRT3) … داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. … درک مفهوم ارتباطات سازمانی، اثربخشی کارکنان سازمان را افزایش می دهد و کمبود اصول ارتباطات سازمانی …

بررسی ارتباطات سازمانی بر اثربخشی عملکرد مدیران و …

توسط دعائی – ‏۲۰۱۲
این پژوهش با بهره گیری از نظریه ارتباطات حمایتی و تدافعی، به بررسی و ارزیابی جو ارتباطی و عملکرد مدیران و رضایتمندی کارکنان و اثر بخشی گروه ها یا … زمینهیابی (پرسشنامه)؛ بر مبنای نظرات ۱۵۰ نفر از کارکنان غیر هیئت علمی مراکز آموزش … سازمانی کمک کرده و اثربخشی مدیریت و رضایتمندی کارکنان از کار خود را افزایش دهد.

[PDF]تأثیر مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان …

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان است … پرسشنامه های استانداردشده مهارتهای ارتباطی مدیران که توسط بارتون جی ای ابداع شده و …. عوامل افزایش بهره وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، تعلق و دلبستگی …

[PDF]ارتباط جوسازمانی و رضایتمندی شغلی با سلامت روان در بین …

GHQهالپین و کرافت، پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی بری فیلد وروث و نیز پرسشنامه … همچنین سالمت روان کارکنان را می توان بر اساس جو سازمانی و رضایتمندی شغلی کارکنان … نمود که مسئولین برنامه هایی جهت افزایش میزان رضایت کارکنان و بهبود جو سازمانی تهیه و اجرا نمایند. …. در این جدول مالحظه می شود، ضریب تأثیر جوسازمانی.

[PDF]وری کارکنان بررسی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره …

رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان شرکت مپنا بویلر بررسی شود و به این منظور. مدل تلخیص. شده از بررسی ادبیات. موضوع با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و به وسیله … عامل انسانی و کار است که در رسیدن به اهداف سازمانی مؤثر بوده و در مقام مقایسه با … کارکنان شرکت مپنا بویلر ارتباط معناداری وجود دارد.

[PDF]ﻚ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺒ ﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻲ

ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺷﻐﻞ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﺆﻓﻘﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻨﺠﺶ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ … ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭﻱ، ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎﺭ، … ﻛﺎﺭﻱ، ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ … ﺭﺳﻤﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ….. ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ارتباطات سازمانی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی نقش ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان «مطالعه موردی … بررسی تأثیر ارتباطات سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی:شرکت گاز استان فارس) … به ۲۱۰ نفر از آنها پرسش نامه داده شد و با ۳۰ نفر مصاحبه انجام گرفت.

مطالعه تعیین‌کننده‌های سازمانی و فراسازمانی رضایت شغلی …

براساس نتایج آزمون رگرسیون، متغیرهای آموزش شغلی، ارزیابی همکاران از شغل، امنیت … از سازمان همچون متغیرهای خانوادگی و فردی نیز با رضایت از شغل در ارتباط است. … ارزیابی مثبت اعضای خانواده و همکاران ار شغل تأثیر مثبتی بر رضایت شغلی دارد. … نتایج نشان می‌دهد که با افزایش سن کارکنان بر رضایت شغلی آن‌ها افزوده شده است.

ارزیابی اثرات ساختار سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل …

۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ – هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی میان … رضایت شغلی پرسنل نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان ارتباط جو اخلاقی. …. پرسشنامه سنجش رضایت شغلی چک لیست رضایتمندی کارکنان سنجش. … فرآیند کلی رضایت مشتری بایدبه منظور بهبود و افزایش روابط استراتژیک آن …

ارزیابی اثرات ساختار سازمانی بر رضایت شغلی پرسنل …

۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ – پرسشنامه رضایت شغلی (بری فیلدورث ۱۹۵۹). چکیده. هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی میان کارکنان …. برقراری ارتباط مؤثر با کارکنان موجب آشنائی با نیازها و خواسته ها و درک بهت … … فرآیند کلی رضایت مشتری بایدبه منظور بهبود و افزایش روابط استراتژیک آن ، به طور …

[PDF]با رضایت شغلی کارکىان مرکس بُداشت شمال تُران عدالت …

توسط محمحسین صافی – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
رابطه ادراک از عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان مرکز بهداشت شمال تهران … همچنین مؤلفه های تعهد عاطفی و تعهد هنجاری با رضایت شغلی دارای ارتباط معنی داری بود و … بروز رفتار آنان اثر گذاشته و موجب افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر آنها در جهت اهداف سازمان …. ارزیابی سؤالات پرسشنامه های مذکور از طیف لیکرت.

[PDF]تأثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی و اثربخشی سازمانی

توسط ŚƷ ƱŚƯŻŚººſ – ‏مقالات مرتبط
یافته ها ۱ بین مشارکت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود … تحت تأثیر قرار دهد ۱۴ ج ارتباط مدرسه با والدین در مدارس … بیگانگی شغلی و سازمانی می کاهد و به افزایش رضایت از شغل … فصل موضوعات مربوط به مدرسه برخوردار نیستند و نیاز به خرد تحول و ارزشیابی تشکیل شده بود پرسشنامه بر اساس مقیاس ۵.

[PDF]بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی …

توسط T نﻮﻣزآ ﺞﻳﺎﺘﻧ
در ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﻌﺮض ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ و رواﻧﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ آﺛﺎر ﺳﻮء ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﮔـ. ﺬارد، … آزﻣﻮن. T. ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزﺷﻲ و اداری از ﻧﻈﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داری وﺟﻮد ﻧـﺪارد. )۰۵/۰ p > … از اﻳﻨﺮو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻬـﺮه وری و ﻛـﺎرآﻳﻲ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ … ﻣﺮور ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ و ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ….. ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ.

[PDF]بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان …

به منظور اندازه گیری فرهنگ سازمانی از پرسش نامه فرهنگ سازمانی هافستد. )۱۹۸۰( و برای اندازه … کردن فاصله قدرت، افزایش قدرت ریسک پذیری، در کارکنان و پرستاران توجه جدی کنند تا … فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، کارکنان بیمارستانیکلمات کلیدی: بررسی …. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی.

[PDF]ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ وﻓﺎداری ﺳ – مطالعات مدیریت …

توسط اسماعیلی – ‏۲۰۱۷
رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ روش. ﻫﺎی رواﯾـﯽ … ﺳﺎزﻣﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داده و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت آن ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻬﺒﻮد … ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ وﻓﺎداری …. وﻓﺎداری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ.

پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد | پروپوزال دکتری انجام پایان …

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ – برای دریافت لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر خود، عنوان پرسشنامه یا توضیحات آن را در … ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی و تأثیر آن بر مشارکت شهروندان … ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان · بررسی IT Master Plan و …

[PDF]ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی و تعهد …

از ۳ پرسشنامه رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی استفاده. شد. … نتیجه گیری: با توجه به نامطلوب بودن ابعاد مورد بررسی در میان پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم …. رضایت شغلی کارکنان این کشور تحت تأثیر افزایش تعهد.

[PDF]بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان … – بهداشت …

توسط S Dodangeh – ‏۲۰۱۶ – ‏بیان شده در ۱ یافته – ‏مقالات مرتبط
احساسات و نگرش های مثبت نسبت به شغل خود، از جمله شاخص های مهم و تأثیرگذار در … مطابق نتایج بین هوش هیجانی کارکنان و رضایت شغلی آنان یک ارتباط مستقیم … و با توجه به ارتباط مستقیم این دو متغیر با یکدیگر، با آموزش و افزایش میزان …. پرسشنامه فرافرهنگی ارزیابی هوش هیجانی ….. هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی،.

مقاله بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی …

بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گلستان … در این تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد ارتباطات سازمانی که توسط انجمن بین المللی … در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از … است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد.

[PDF]بررسی ارتباط تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان …

ﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن روان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻛﺮﻣﺎن … اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻬـﺮه. وری ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻧﮕﻬـﺪاری ﻧﻴـﺮوی اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآﻣـﺪ ﺑـﻪ. وﻳـﮋه در. ﻣﺮاﻛﺰی ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎر ﺑﺎﻻ … آزﻣـﻮن. ﻫـﺎی ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ و. رﮔﺮﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ۱/۴۱٫ درﺻـﺪ ﻣـﺮد و. ۹/۵۸٫ درﺻـﺪ زن ﺑـﺎ.

[PDF]تأثیر آموزش مهارت های ادراکی سرپرستان شیفت بر میزان …

توسط M Zakerfard – ‏بیان شده در ۱ یافته – ‏مقالات مرتبط
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ. در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻠﯽ. ﻟﯽ. (. LJCQ. ) و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻣﻮﺟﻮد در ﺳ …. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن. ﻣﯽ. ﺗﻮان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﻓـﺮاد را اﻓـﺰاﯾﺶ داده، ﺗـﺮک ﺷـﻐﻞ را ﮐـﻢ. ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ….. ﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و. ارﺗﺒﺎط. ،. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ.

[PDF]( و نگرش کارکنان نسبت به ارزیابی بررسی ارتباط بین …

بررسی ارتباط بین رفتار سازمانی مثبت ). POB … عملکرد و پاداش سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان در بانک صادرات … ابتدا عوامل مؤثر و پرسشنامه.
وارد نشده: افزایش

[PDF]بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر …

بین شاخصهای پرسشنامه و عوامل رضایت شغلی. و بررسی میزان ارتباط بین عوامل رضایت شغلی. روی آینده سازمان بهره … سیاستها و خط مشیهای مدیریت برای افزایش. در مطالعه راهبرد، …. گویند، رضایت. متغیرهای سازمانی تأثیر بالقوه دارد که این متغیرها.

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عوامل فردی …

توسط جهانگیر فریدون – ‏مقالات مرتبط
تعهد سازمانی با تاثیر بر عملکرد کارکنان باعث افزایش بهره وری، بهبود ارایه خدمات و … در ایران تحقیقی که تعهد سازمانی پرستاران را مورد ارزیابی قرار دهد، انجام نشده است. … (شامل فرم اطلاعات فردی، پرسشنامه رضایت شغلی و پرسشنامه تعهد سازمانی) بین … واحدهای مورد پژوهش به ترتیب بیش ترین میزان رضایت را از ارتباط با همکاران، …

[PDF]بررسی تأثیر عوامل فردی و محیطی بر رضایت شغلی کارکنان …

چکیده: رضایت شغلی و عوامل فردی و محیطی مؤثر بر آن، به دلیل ارتباط مستقیم با … و تحلیل توصیفی، از شاخص های فراوانی، درصد و میانگین و برای آزمون فرضیه ها، از آزمون. استقلال کای دو، … سازمان است که حد بالای آن می تواند به افزایش پویایی.

بررسی رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران (مطالعه …

توسط خزعلی – ‏۲۰۱۵
هر اندازه مدیران سازمان‌ها نسبت به رضایت شغلی کارکنان وقوف بیشتری داشته باشند، … علاوه بر افزایش سطح رضایت شغلی آنها موجبات ارتقاء و بهره‌وری سازمان را فراهم آورند. … در کتاب “سبکهای رهبری مدیران زن و مرد” کوک (۲۰۰۰) به بررسی تاثیر تفاوت های …. مقدار آزمون خی دو، در مورد ارتباط بین جنسیت و سبک رهبری مدیران برابر با …

[PDF]ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از – مجله پژوهش های …

توسط شایان – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
۷ اسفند ۱۳۹۵ – ۱۳۶٫ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ. ﻫﺎ از آزﻣﻮن. ﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮن ….. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ، در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران و دوﺳـﺘﺎن، اﺷـﺘﺮاک داﻧـﺶ ﺑـﺎ. ﻫﻤﮑﺎران را ….. ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ. ﻣﯽ. ﭘﺮدازد.

[PDF]همبستگی بین مهارت های ارتباطی و ارتباط استاندار …

۲۱ مهر ۱۳۹۴ – هدف از این مطالعه بررسی همبستگی بین مهارت های ارتباطی پرستاران و ارتباطی استاندارد … SBAR پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات دربارۀ مهارت های ارتباطی بین فردی و ابزار ارتباطی استاندارد … به عـالوه ارتبـاط سـازمانی، اثـری مسـتقیم در کامیابی هـا ….. بیمــار و افزایــش رضایتمنــدی بیمــاران و کارکنــان می شــود.

[PDF]ﻋﻤﻠﮑﺮدﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﺎ آن ﺷﻐﻠﯽ و ارﺗﺒﺎط ی ﻫﺎ ﻧﮕﺮش ی ﺗﺄﺛﺮ و

توسط حسن پور – ‏۲۰۱۳
ﺗﺄﺛﯿﺮ. و. ﺗﺄﺛﺮ. ی. ﻧﮕﺮش. ﻫﺎ. ی. ﺷﻐﻠ. ﯽ. (. واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﻐﻠﯽ، ﺗﻌﻬﺪ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ. ) و ارﺗﺒـﺎط … ﺗﺄﺛﯿﺮ. زﯾﺎدی روی ﺳـﺎزﻣﺎن دارﻧـﺪ و. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن. ،. اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ….. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. از ﻧﻈﺮات اﺳـﺎﺗﯿﺪ ﻣﺘﺨﺼـﺺ. در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ …

[PDF]بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان در … …

استفاده از پرسشنامه جمع آوری که تعداد ۱۱۰ نفر از کارکنان از جامعه آماری کل کارکنان. استانداری اصفهان به …. اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و متناسبی که. برای این مقصود …. افزایش رضایت شغلی و حالت های بحرانی روانی [ تاثیر. روانی شغل بر …

[PDF]ی ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاری اﺑﻌﺎد ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺟ – دانشگاه تهران

توسط سیدجوادین – ‏۲۰۰۸ – ‏مقالات مرتبط
۱۶ تیر ۱۳۸۶ – ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎ. ی … ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺖ، و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗ. ﻼش دارد ﺗﺎ ﻧﺤﻮه … ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ ﺷﻐﻠﻲ، و رﺿﺎﻳﺖ از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . واژه. ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪ. :ی … از اﻳﻦ رو، ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺤﻮه. اﺛﺮﮔﺬاری ﻫﺮ ﺑﻚ … ﻫﺎی ﻛﺎری، ﻣﺰاﻳﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ. ﻫﺎ. ی ﻋﻤﻠﻜﺮد.

[PDF]بررسی رابطه بین ابعاد توانمندسازی و رضایت شغلی و تمایل …

بررسی تأثیر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با متغیر میانجی … استخراج شده و روایی واگرای پرسشنامه نیز با استفاده از معیار فورنل الکر بررسی شد. … یکی دیگر از عوامل مهم در موفقیت شغلی و عامل افزایش کارایی فرد در سازمان است. … تالش می شود ارتباط بین ابعاد توانمندسازی و رضایت مندی کارکنان و تمایل به ترک …

بررسی ارکان تفویض اختیار و ارتباط آن با رضایت شغلی …

اثرات این توجه افزایش بهره وری در سازمان و رضایت شغلی کارکنان را . … نتایج حاصل از پرسشنامه ها با نرم افزار SPSS16 مورد ارزیابی قرار گرفت. … زندگی کاری کارکنان است و کارکنان راضی، خشنود و علاقمند، دستیابی به اثر بخشی و کارایی سازمان …

[PDF]بررسی دیدگاه‌های کارکنان و سرپرستان شرکت ملی نفت ایران: …

ﻧﯿﺎزﻫﺎی رﺷﺪ) ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑــﻮد. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻌﯽ … ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ. آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ و روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و آزﻣﻮن t و ﻣﺠﺬور ﮐﺎی، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار … اﻣـﺮوزی ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ و اﻫﻤﯿـﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ داﺧﻠـﯽ، در ﺳــﺎزﻣﺎن دادن و … آﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎزد، ﺑﺎزﺧﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد … ﺑـﺎ ارزش ﺑـﺮای اﻓﺰاﯾـﺶ اﻧﮕﯿـﺰش ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ (ﻣﻌﻤــﺎرزاده و.

[PDF]بررسی تأثیر هویت سازمانی بر رضایت شغلی با تبیین …

انسانی در سازمان، تمامی افراد و کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، متخصصین، … ابزار جمع آوری اطالعات پرسش نامه هویت سازمانی با ۱۸ سؤال، پرسش نامه رضایت … متغیر میانجی عزت نفس بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین عزت نفس نیز … و مدیریت جامعه و سازمانها ، افزایش بهره وری را در اولویت …. رضایت از ارتباط با.

[PDF]های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان …

۲۲ بهمن ۱۳۸۸ – های مهارت. ارتباطی مدیران و رابطه آنها با رضایت شغلی کارکنان،. تعداد. ۸۱ … رفتار سازمانی مطرح شده و باتوجه به نتایج بدست آمده. در این تحقیق، جهت …. ارزیابی قرار گیرد. پس از جمع … باشد که که جهت سنجش این متغیر از دو پرسشنامه. ی. معتبر شامل: ….. جهت افزایش رضایت شغلی کارکنان مؤثر باشند در حد. امکان تشریح …

رضایت شغلی و اهمیت رضایت شغلی – سنجمان

رتبه: ۵ – ‏بازبینی توسط الهه مهاجر
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ – رضایت شغلی ناشی از ارزیابی شغل به عنوان دستیابی یا تسهیل … نقش با نمرات رضایت شغلی و رضایت شغلی جهانی (هرچند ضعیف) در ارتباط است. … شغل، میزان نظارت و اهمیت کار) هیچ تأثیری بر رضایتمندی نداشتند. … اگر رویکرد سازمانی منجر به رضایت شغلی کارکنان شود از این طریق دو …. نمونه سوالات پرسشنامه.

[DOC]سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی یک وظیفه مهم مدیریت منابع انسانی تلقی می شود. … و عملکرد ارتباط نزدیکی برقرار می نماید و هـ) انگیزش و بهره وری کارکنان را افزایش می دهد. … برای مثال یک دانشجو ممکن است تلاش زیادی را در آماده شدن برای آزمون بکار گیرد اما نمره کمی … بلکه بر سطح تلاش و مسیر آینده شان تأثیر می گذارد.

پرسشنامه ارتباطات سازمانی رضایتمندی | دانلود رایگان …

روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته Questionnaire validity. … پرسشنامه محقق ساخته بررسی نقش ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان. تعداد. افزودن به …

طراحی مدل و ارزیابی رضایت کارکنان – شرکت بازرسی …

۳ شهریور ۱۳۹۶ – ارتباط با ما; Menu … با افزایش رضایت کارکنان سطح خدمت‌رسانی به مشتریان بهبود و این امر موجب افزایش رضایت و وفاداری مشتریان و نهایتاً افزایش سود سازمان خواهد شد. عوامل سازمانی، محیطی، فردی و ماهیت کار از جمله عوامل تاثیرگذار بر … از کارکنان جهت شناسایی شاخص‌های مؤثر، به طراحی پرسشنامه پرداخته و پس از …

پرسشنامه رایگان –

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر ناباروری بر عزت نفس زنان … پرسشنامه رایگان عوامل رضایتمندی یا عدم رضایتمندی از شغل … پرسشنامه رایگان الگوهای ارتباطی ….. پرسشنامه رایگان مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان …… پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر سایکودرام (روان نمایشگری ) بر افزایش تمایز یافتگی …

دانلود ارزیابی اثرات عوامل رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان | …

۳۱ , ۳۱, بررسی اثرات فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان … … نظر قرار دادن عملکرد و توانایی کارکنان و عدم تبعیض می تواند در افزایش رضایت از ….. شغلی … دانلود پرسشنامه تاثیر اخلاق در دانشجویان- فخر هاشمیان- ۱۲ گویه · دانلود … تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک …

[PDF]بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی کارکنان شبکه‌های …

بیان شده در ۳ یافته – ‏مقالات مرتبط
رضایت شغل کارکنان شده و در نهایت به احراز اهداف فردی و سازمانی منجر شود. … ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه جداگانه رضایت شغلی و سبک رهبری … عامل خود باعث افزایش رضایت شغلی افراد می شود … روابط حاکم بر محیط کار و تأثیر عوامل فرهنگی … بین سبک رهبری عرضه کننده، مشارکتی، تفویضی و رضایت شغلی ارتباط معنی داری …

[PDF]بررسی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی پرستاران شاغل در …

influence to job satisfaction were significant at a significance level of 0/05. There was no significant … هدف این پژوهش تعیین ارتباط جو سازمانی با میزان رضایت شغلی کارکنان سه. بیمارستان قدس، … پرسشنامه توصیف جو سازمانی هالپین و کرافت بود. برای تجزیه و ….. بهبود جو سازمانی. و سطح رضایتمندی را در محیط کار افزایش می.

پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

۱۸ شهریور ۱۳۹۶ – بنباراین رضایت شغلی باعث افزایش عملکرد می شود و عملکرد شغلی موجبات رضایت … نبودن رضایت شغلی در یک سازمان ، اثر نامطلوبی در پی خواهد داشت- بنابراین نقش … کانند ارتباط مدیران با کارکنان، سوءنیتها در مورد کارکنان، عدم ارزشیابی صحیح …. ۴-۳- تجزیه و تحلیل و اطلاعات جمع آوری شده (آزمون فرضیات)…

[PDF]بررسی تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با …

توجه به. نقش میانجی. رضایت شغلی و تعهد سازمانی. کارکنان. می. باشد. پژوهش. حاضر از نوع … پرسشنامه. -. های. توانمندسازی سازمانی. ، رضایت شغلی، تعهد. سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان. بوده. اند …. ارتباط. است. [۷] . از جمله دستاوردهایی که سازمان. های توانمند. می. توانند در اثر. هب. کارگیری این … و افزایش اثربخشی و کارایی سازمان،. خلق.

[PDF]بررسی رابطه میان اعتماد سازمانی کارکنان پرستاری با میزان …

http://journals.mui.ac.ir. ﺑﺮرﺳ. ﻲ. راﺑﻄﻪ ﻣ. ﻴﺎن. اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﻲ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر. ی. ﺑﺎ ﻣ. ﻴﺰان. رﺿﺎ. ﻳﺖ. ﺷﻐﻠ. ﻲ …. اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ذﻛﺮ ﻛﺮده. اﻧﺪ .)۳(. ﻣﻴﻠﻴﮕﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در. ﻧﻴﺮوی ﻫﻮا. ﻳﻲ … ﻛﺎری ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرﻫﺎی ﺗﻴﻤﻲ، ﻛﺎﻫﺶ … درﺻﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻟﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ دارای. ۷۷٫ ﺳﺆا. ل اﺳﺖ . ﻛﻪ در اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ. ۶۲٫

[PDF]تأثیر وضعیت اجتماعی- فرهنگی، فردی، اقتصادی- معیشتی و …

با توجه به اهمیت رضایتمندی شغلی در پرسنل یک سازمان و تأثیر بسزای آن بر عملکردهای زمینه و هدف: … کارکنان بر میزان رضایت شغلی نشان داد که تمامی عوامل با رضایتمندی شغل همبستگی دارند و … میزان درآمد ماهیانه با رضایتمندی کلی ارتباط معنی داری وجود ندارد. …. بـرای ارزیابـی پایایـی پرسشـنامه بیـن ۲۰ نفـر نمونـه، پایلـوت اولیـه.

ارزیابی اثرات عوامل رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان — …

۳۱ فروردین ۱۳۹۷ – ارزیابی اثرات عوامل رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان … ضمیمه کردن پرسشنامه بصورت رایگان:) … افزایش کارایی و بهره وری هر سازمانی مستلزم استفاده بهینه از همه عوامل مؤثر در … و در نهایت می تواند با عملکرد نیز در ارتباط باشد.

رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه …

یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنی … از نوع عقلانی مشخص بوده و رضایت شغلی کارکنان در حد متوسط ارزیابی گردید. … که عوامل فرهنگ سازمانی تاثیر قوی و انکار نا پذیر بررضایت شغلی کارکنان دارند. … از سه پرسش نامه فرهنگ سازمانی هاف استید، پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) و پرسش …

پرسشنامه رضایت مندی کارکنان از محیط کار | پروپایان‌نامه

۱۵ فروردین ۱۳۹۷ – نسبت اعتماد مدیر به شما چقدر در رضایت شغلی تأثیر دارد؟ … توضیح: این پرسشنامه دارای ۴۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل پانزده گانه رضایت شغلی در کارکنان نیروی انتظامی (عامل توسعه ارتقای شغلی، عامل ارتباطات سازمانی، عامل …. کمالات اخلاقی و انسانی و همچنین حفظ بهداشت روانی و افزایش کارائی می تواند داشته …

[PDF]تعیین ارتباط سطوح مختلف نیازهای مازلو و رضایت مندی …

ﻛﺎری، ﻛـﺎﻫﺶ. ﻛﺎراﻳﻲ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ، ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﺧﻲ از اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ….. ﺑﺨﺶ. اول ﺳـﻮاﻻت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﻮح ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﺑﻮ. دﻛـﻪ در اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارا. ﻳ. ﻪ ﺷﺪه. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ.

[PDF]رضایت شغلی رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش …

داند که حاصل ارزیابی فرد از. شغل یا تجارت … سازمانی شغل، روابط حاکم بر محیط کرا و تأثیر عوامل فرهنگی است. لذا می. توان نتیجه ….. رسد که در بررسی این بعد از رضایت شغلی نوع و نحوه ارتباط کارکنان با همکاران نیز بایستی مدنظر قرار. بگیرد. ….. عوامل انگیزشی در پرسشنامه مذکورعبارتند از: کسب موفقیت، مسئولیت. پذیری، ماهیت …

[PDF]تحلیل رفتگی شغلی و ارتباطات سازمانی با رابطه مدیریت …

توسط امین شایان جهرمی – ‏۲۰۱۴ – ‏مقالات مرتبط
گردید که برای پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر، ارتباطات سازمانی و تحلیل … های ارتباطی در استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت جامع در زمینه ارزیابی مهارتهای ارتباطی … میان این سه متغیر، حمایت مدیران بیشترین تاثیر را داشت. … سازمان میتوان ارتباطات سازمانی را افزایش و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان را کاهش داد، این.

[PDF]بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارت های بهداشت روانی به …

توسط M Ghasemzadeh – ‏۲۰۰۸ – ‏بیان شده در ۱ یافته – ‏مقالات مرتبط
ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن در زﻣﻴﻨﺔ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪی ﺟﺎﻧﺒﺎزان، اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ … ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد، ﻣﻮرد. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار …. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و. ﻫﻴﺠﺎن، اﺻﻮل ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ و ﻫﻤﺪﻟﻲ، ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ و …. ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی از ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدد، اراﺋﻪ. آﻣﻮزﺷﻬﺎی.

رابطه هوش هیجانی و توانمندسازی کارکنان مراکز بهداشت استان …

توسط مهرابیان – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
عوامل متعددی کارآیی افراد را در سازمان تحت تأثیر قرار می دهند؛ یکی از این عواملی … افزایش بهره وری، توسعه و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می گردد (۵). … از آن بود که هوش هیجانی بیشتر، با خستگی ذهنی کمتر در ارتباط است (۱۱). … ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه هوش هیجانی به تفکیک ابعاد ارزیابی احساس …

[PDF]بررسی ارتباط بین رضایت شغلی وعملکرد کادر پرستاری …

اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻫﺪف. : اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف … ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ از ﻓﺮم ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ. ﺰﺷـﮑﯽ. ﺑـﺮ اﺳـﺎس … ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ . رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻏﯿﺒﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ دارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ. اﺳﺘﺪﻻل آﻧﺎن. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن … و ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﻢ در ﺑﻬﺮه وری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻨﻮز اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را …

پروپوزال ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت …

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – با افزایش فشارهای محیطی و کاری و رقابتی در سازمان ها و لزوم تحمل این این فشارها … در این پژوهش بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در رضایت شغلی … شدند و با توزیع پرسشنامه میزان رضایت آنها در رابطه با فعالیت های توسعه منابع …

[PDF]آوری اطالعات و کیفیت فن ین هوش سازمانی در رابطه ب میانجی …

توسط علی نیا – ‏۲۰۱۷
کارکنان پاترسون و پرسش نامه استاندارد هوش سازمانی آلبرشت بود. … تأثیر گذاری فن آوری اطلاعات بر عملکرد شغلی دارای نقش میانجی بوده و از سوی دیگر، بین … و افزایش کارآیی سازمان خود راهی جز بهره گیری از این دو جریان هوشمند نخواهند داشت ..( ….. است که به بررسی رابطه هوش سازمانی و رضایت شغلی با عملکرد استادان مؤسسات آموزش.

[PDF]گری تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی اثرات …

توسط آزادی – ‏۲۰۱۶
۱۲ آبان ۱۳۹۴ – آزمون. آلفای کرونباخ برای. پرسشنامه. های عملکرد سازمانی. ۸۱٫ ۰/ … عملکرد سازمانی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، سرمایه اجتماعی . Abstract. The present …. دیگری از جمله عوامل. اجتماعی. نیز. در. افزایش. تعهد. سازمانی کارکنان. نقش. دارد …… استقرار. روش. های. ارتباطی مناسب. و. مؤثر. از. جمله. سمینار،. نشست. ها،. ارزیابی.

[PDF]آموزش مجازی و رضایتمندی از یادگیری – فصلنامه مدیریت منابع …

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ – این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه رضایتمندی کارکنان شرکت ملی نفت از … رضایتمندی از دوره های آموزشی، طی پرسشنامه محقق ساخته مورد سنجش … از حوزه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات که می تواند … زمان افزایش می یابد آرال و سگلام”، ). … سازمان به نتیجه مطلوب و رضایت کارکنان در اثر آموزش دست یابد، باید …

ارزیابی ارتباط سبکهای رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمان …

۱۶ فروردین ۱۳۹۷ – جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه، رضایت شغلی اسمیت کندال، هالین و … های وجودی سازمان های آموزشی آن جامعه استوار است و در بین تمام نیروهای اثر بخش یک … رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند …

[PDF]Assessment Health,Safety & Environment Culture in an Oil …

همراه با تکمیل کردن پرسشنامه ها توسط کارکنان یک ارزیابی عملکرد. توسط چک لیست … با وجود ارتباط معنادار بین ادراکات و عملکرد کارکنان با نتیجه گیری: …. نگرش ها، ارزش ها و رفتار ایمنی اعضای یک سازمان است … که کیفیت فرهنگ ایمنی مستقیماً تحت تأثیر رفتار ایمنی ….. رضایت شغلی خالقیت و مولد بودن فرد نیز افزایش،.

[PDF]ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﻨﯽ رﺿ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ. در ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﺴﺎم … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ راﺑﯿﻨﺰ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی … ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد،.

[PDF]بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و هوش سازمانی …

راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎی. ﻫﻤﺪان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ۹۱ … ﻫﺎ از ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ. NEO-. FFI … ﻫﺎ و. ﻧﯿﺰ. اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ و اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ. ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ داده …. ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻘﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ….. ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.

راهنمای جامع مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران + (نمونه …

راهنمای اجرای نظرسنجی کارکنان؛ از استخدام و ارزیابی عملکرد تا رضایت شغلی و خروج منابع انسانی … سازمان‌ها دریافته‌اند تجربه مشتری زمانی به خوبی رقم زده خواهد شد که تجربه … آیا کلیه کارکنان تحت تاثیر نتایج حاصله قرار خواهند گرفت یا صرفا بخشی … برای بالا بردن نرخ پاسخ‌دهی و افزایش مشارکت کارکنان باید از طرق مختلف …

ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی …

روش تحقیق در این پژوهش، کمی و رویه عملی آن استفاده از پرسشنامه و تحلیل آماری است . … ۲-۸ الگوی ساختاری ارتباط فاکتورهای تاثیرگذار در رضایت شغلی. … آن سرعت انجام امور سازمانی و اداری که باعث افزایش سوددهی سازمان مربوطه است افزایش می‌یابد.

[PDF]تأثیر ارتباطات بر تعارض بین فردی مدیران و کارکنان در …

توسط شادپور – ‏۲۰۱۰
استفاده از شاخص های آمار توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفت. … فضای حمایتگرانه همراه با انتقال حس مثبت به طرف مقابل می تواند عامل کاهش … ارتباطات، تعارض بین فردی، مدیران،کارکنان، بیمارستانکلید واژه ها: .۱ … بیمارسللتان می شللود و بر رضایت شللغلی کارکنان تأثیر …. پرسشنامه ای طراحی شد که شامل سه بخش تعارض،.

GV14: ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت …

لذا هدف این تحقیق، بررسی ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی … برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سلامت سازمانی، تعهد سازمانی آلن و میر … تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان نقش بسزایی در افزایش سلامت سازمانی دارند و … HA149 : تاثیر کیفیت و کمیت تسهیم دانش بر رضایت، اعتماد و تعهد سازمانی …

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان …

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع … استخدام ،کمک به آموزش ،ابقای دانش سازمانی ،کاهش تغییرات نیروی کار ،افزایش فعالیت … این ابزار بر اساس پرسشنامه ناهاپیت و گوشال( Nahapiet and Gosha) … ابعاد سرمایه اجتماعی بعد ساختاری بیشترین ارتباط را با میزان رضایت شغلی دارد.

روش تحقیق نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآئی کارکنان …

۲۰ فروردین ۱۳۹۷ – نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآئی کارکنان بانک … ۲-ارزیابی … ۴-۱-آزمون فرضیه ها … ۵-آیا ترویج خود کنترلی دربین کارکنان باعث افزایش رضایت شغلی … فرهنگ سازمانی و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در …

[PDF]فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری کارکنان …

کارکنان. حمایت کند . این. مطالعه. با. هدف. بررسی. ارتباط. فرهنگ. سازمانی. با. کیفیت … و آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته. :ها ….. تأثیر. نتایج. تصمیمات. بر. کارکنان. ۴۴٫ ۱/. ۱۱۴٫ ۱/. ۴۳٫ ۱/. ۱۱۴٫ ۱/. ۳۴٫ ۱/. ۱۱۴٫ ۱/. ۲۳٫ ۱/ …. افزایش رضایت شدلی که امروزه آن را یکی از نتئایج کیفیئت زنئدگی. کاری. می.

بررسی ارتباط بین عزت نفس مدیران با رضایت شغلی …

در این تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. … و تقویت عزت نفس خود میزان رضایت شغلی کارکنان را تحت تأثیر قرار دهند. … بررسی ارتباط بین عزت نفس مدیران با رضایت شغلی کارکنان در سازمان بنادر و دریانوردی …. تحقیق او گامی مهم در روشن‌کردن بسیاری از شرایط اجتماعی همراه با افزایش یا کاهش عزت نفس را نشان می‌دهد …

بررسی اثر عقود اسلامی مضاربه و اجاره بر ابعاد بهره وری و …

در این پژوهش با توزیع ۹۴ پرسش نامه دیدگاه شرکا، سرپرستان … … در بررسی متغیر های سنجش بهره وری (توانایی، وضوح، حمایت و امکانات سازمانی، انگیزش، … و رضایت شغلی (احساس عدالت سازمانی، ارتقا، پرداخت، ارتباط با همکاران و ارتباط با … و پذیرش کارکنان بدون تاثیر است و توانایی کارکنان و فرصت ارتقا را افزایش می دهد.

اثرات فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی

چکیده ترجمه هدف: هدف این مقاله بررسی اثرات متعادل کننده فرهنگ سازمانی بر روابط … بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارمند با استفاده از OCI، پرسشنامه رفتار … دولتی بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان اداره کل … بررسی انواع تعهد و ابعاد ۳ گانه آن و راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی (.

[PDF]ارائه مدل تأثیر سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات بر رضایت …

سپس در یک مطالعه میدانی در سازمان تحت بررسی، برای آزمون. تایید کار کرد و …. مانند افزایش سطح مهارت کارکنان و ایجاد روحیه تازه در آنان و. فراهم آوردن فرصت های … برای تصمیم گیری های سازمانی و زیرساخت ارتباطی فراهم می کند و. میان مدت می باشد.

[PDF]بررسی عوامل موثر بر رضایت مودیان مالیاتی در اداره کل امور …

یایی پرسشنامه، پنج متغیر عملکرد کارکنان، انتظارات مؤدیان مالیاتی، فرآیند انجام … و فرهنگ سازمانی بر روی رضایتمندی مؤدیان مالیاتی مورد سنجش قرار گرفت. … بتوان سیاستی در جهت افزایش تحرک، پویایی و حرکت جامعه به سمت توسعه تلقی کرد … بهره مند باشیم، باید روی ارتباط تنگاتنگ نظام مالیاتی با سایر بخش های اقتصادی.

[PDF]رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی – فصلنامه مدیریت بر …

تأثیر سبک رهبری توزیع شده بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و رفتار. شهروندی سازمانی: بررسی نقش میانجیگری متغیر اعتماد در مدرسه. على یاسینی: …. بدگمانی در بین کارکنان رواج یابد و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و. تصمیمات …. امروزه، در اثر پیچیدگی، افزایش نوآوری و تکنولوژی، سازمانها به طور کلی،. رهبری را …

[PDF]کل ۀ سازمانی کارمندان ادار فرهنگ و جو سازمانی در تعهد ۀ نقش و …

توسط حمزه لویی – ‏۲۰۱۳
از این رو، این پژوهش با هدف بررسی نقش و کارکردهای توسعه فرهنگ و جو. سازمانی در … پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی کامرون و کویین (۱۹۹۹)(۰/۷۴=Q)، جوسازمانی هالپین و کرافت (۱۹۶۳) (۰/۸۳=)) و …. رسید که جنبش و تحرک در سازمان با همه ابعاد تعهد سازمانی ارتباط منفی دارد. … آن بر رضایت شغلی و افزایش چشمگیر عملکرد اشاره داشت.

[PDF]رابطۀ سکوت سازمانی با عملکرد کارکنان دانشگاه – فصلنامه …

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ – ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﮥ ﺳﮑﻮت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن، راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن اراﯾﻪ دﻫﺪ . روش. : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ … ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، از ﻃﺮﯾﻖ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﮑﻮت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﻤﻊ. آوری ﺷﺪ . داده … رﺿﺎﯾﺖ و ﻋﻘﺐ …. ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮد در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺷـﻐﻞ …. ﻋﺒﺎرﺗﯽ وﺟﻮد ﺳﮑﻮت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻮ. اﻧـﺎﯾﯽ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯽ. اﺛﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ.

[PDF]ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎدی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺎری و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ – مجله دانشگاه علوم …

توسط M Keshavarz – ‏۲۰۱۳ – ‏مقالات مرتبط
ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﮐـﺎری و ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎدی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ … ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ . داده. ﻫـﺎ از. ﻃﺮ. ﯾﻖ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری. و. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ … ﮐﺎرﮐﻨـﺎن. را. اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. آﻧﻬﺎ را ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻨﺪ . ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ … ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار. ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ . ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ای ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐـﻪ. رﺿـﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن را …. زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ارﺗﺒﺎط داد؟

[PDF]ان رندگ ی خدمات گ ی تمند ی رضا زان ی با م ی انسان ی ها هی سرما …

عوامل متعددی وجود دارند که رضایتمندی مشتریان را تحت تأثیر قرار. یم. دهند . با توجه … ارتباطی و. تعهد سازمانی. با توجه به مطالب فوق هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط. بین. مؤلفه. ها. ی … ۷٫ محاسبه گردید. جهت سنجش روائی پرسشنامه از اعتبار محتوی استفاده شد به این …. انی در بین کارکنان افزایش یابد به همان نسبت، میزان. رضایتمندی …

چاپ – Pajooheshyar

بررسی تأثیر استرس و نارضایتی شغلی بر میزان بهره وری نیروی انسانی شاغل در … عملکرد بهتر و در نتیجه افزایش بهره وری و سهم از بازار برای سازمان می باشد(۱۰). …. ۲- نجفی و همکاران (۱۷) در سال ۲۰۱۰ مطالعه ای به منظور بررسی ارتباط استرس با بهره … مطالعه ای به منظور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در میان کارکنان …

[PDF]عنوان مقاله: چکیده – فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

این پژوهش بررسی تاثیر آمادگی فناوری بر عملکرد سازمانی است. جامعه آماری. این پژوهش … تعیین گردید که تعداد ۲۳۳ پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند جمع آوری. شد. …. عملکرد منابع انسانی شامل رضایت کارکنان و ۴٫ اثربخشی … انعطاف پذیری، مهارت های وظیفه ای مدیریت، ارتباطات و مدیریت اطالعات، بهره وری، سود،. مشارکت و …

[PDF]بررسی رضایت مندی شغلی اساتید هیات علمی دانشگاه علوم …

۱۰ دی ۱۳۸۸ – ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در. ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف … اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿـﺎﯾﺖ … و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺤﯿﻂ …. ﺑﻮدﯽ. ﻧﺪ . )۱۲(. ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر در. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑ …. ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ.

[PDF]متن کامل (PDF)

ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮی. ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ. ﮔﺮی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ. ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻌﻬﺪ. ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﺘﺎﺑﺪاران ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ … ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ،. رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮی … ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﻣﺴﺌﻮل، ﻣﺨﺘﺎر و. ﻓﻌﺎل رﻓ. ﺘﺎر ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ …. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ.

[PDF]Microsoft Word – Article-11_AzadMarzAbadi..docx – …

توسط E Azadmarzabadi – ‏۲۰۱۲ – ‏بیان شده در ۱۱ یافته – ‏مقالات مرتبط
معنوی، استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه. Relationship … توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر، پرسشنامه خلاقیت جعفری، پرسشنامه. هوش معنوی … ارتباط معنادار وجود داشت. نتیجه گیری: … هنینگز گارد [۱۱] نیز در تحقیقی به بررسی ارتباط بین. می یابد [۲]. … به معنویت محیط کاری، افزایش اثر بخشی سازمانی است.

[PDF]ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ

۱۶ تیر ۱۳۸۹ – ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ، ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ … ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳـﻦ ﺑﺮﺭﺳـﻲ، ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﺭﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﻭ … ﺍﺯ ﺷﻐﻞ، ﺩﺭﺁﻣﺪ، ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ . ﺷﺪ … ﺩﻫﺪ، ﺍﻣﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ . ﻫﺎ ﻭﺍﮊﻩ ﻛﻠﻴﺪ. : ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ …. ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑـﺎ ﺭﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ.

[PDF]ارزیابی ارتباط بار کاری ذهنی و رضایت شغلی اساتید و …

توسط زمانیان – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
هدف این مطالعه ارزیابی ارتباط بار کاری ذهنی اساتید با رضایت شغلی آنان در دانشگاه علوم …. شغلی ارتباط دارند که مهم ترین آنها عوامل سازمانی، عوامل محیطی، … حرمت نهادن به علم و ارتقای اساتید می تواند در افزایش رضایت … است بر سلامت کلی و رفاه کارکنان، تأثیر بگذارد (۱۸ و ۱۹). … پرسشنامه فشار کاری در ۶ مقیاس فشار ذهنی، فشار.

[PDF]بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان

به تلاش و کوشش کارکنان آن سازمان میباشد و این. تلاش و کوشش زمانی … به بررسی میزان تاثیر هرکدام از آنان پرداخته شده ، در. ادامه بحث فرضیات … میتوان رضایت شغلی کارکنان را افزایش داد، راههای. بالابردن … ا- بین رضایت خاطر و بهره وری ارتباط وجود دارد. ۲- چنین بنظر …. بررسی پاسخهای سئوالات پرسشنامه وضعیت. رضایت از شغل …

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

نقش مولفه های سازمانی تاثیرگذار بر رفتار امنیت کارمند: رویکرد شبکه بیزی (نشریه الزویر) … گزارشات پایداری در سازمان های بخش دولتی: بررسی ارتباط بین فرایند … در تست مسیر ساختاری فاکتور اثرگذار بر کارایی کاری کارکنان در یک سازمان (نشریه الزویر) … ارزیابی رضایت شغلی با استفاده از یک روش فازی (نشریه الزویر)

[PDF]خودرو تهران تأثیر گردش شغلی بر انگیزه مدیران … – مدیریت …

که به خوبی طراحی و تعریف شده است سبب افزایش رضایت شغلی کارمندان، افزایش انگیزه،. کاهش استرس … در ارتباط با بررسی رابطه میان طراحی شغلی و انگیزه کارمندان، تحقیقات بسیاری به چاپ … ها عملکرد مدیران و کارکنان خود را بهبود بخشند؛ آنان را نیز ارزیابی و ….. اهداف: بررسی تأثیر گردش شغلی بر روی انگیزه مدیران در سازمان.

[PDF]بررســی‌تأثیــر‌اســتراتژی‌پــاداش‌بــر‌عملکــرد‌کارکنــان‌ – …

۱۹ اسفند ۱۳۹۵ – آمــاری تعییــن شــدند، و درنهایــت ۱۰۵ پرسشــنامه مــورد تجزیه و تحلیــل قــرار … بررسی تأﺛیر استراتژی پاداش بر عملﮑرد کارکنان (مﻄالعه موردی: اداره ی کل ﮔمرک آستارا( … نیـل بـه اهدافـی ایجـاد ﮔردیده انـد و میـزان موفقیـت در نیـل بـه اهـداف سـازمانی در ارتبـاط …. عاملـی جهـت افزایـﺶ رﺿایتمنـدی شـﻐلی کارکنـان نیـز باشـد.

[PDF]عوامل پیش بینی کننده رضایت شغلی در پرستاران مراکز …

ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه اطالعات فردی اجتماعی و پرسشنامه شاخص رضایت شغلی … رضایت شغلی کارکنان نقش مهمی در موفقیت سازمان دارد، لذا بکارگیری یک برنامه جامع از طرف مدیران درجهت بهبود … با وجود تحقیقات زیاد در خصوص عوامل تاثیرگذار بر رضایت)۱۲( … استنباطی کای دو )جهت بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با متغیر.

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رضایتمندی کارکنان و …

۲۴ فروردین ۱۳۹۷ – امروزه سلامت سازمانها ارتباط مستقیمی با سطح مهارتهای آنها در فناوری … [۲۰۱۷-۰۹-۰۷]: دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر افزایش رضایتمندی … پرسشنامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و …

item (2044) – دانلود مقاله تحقیق پروژه

جدول ۴-۱۱): آزمون رگرسیون چندگانه توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری … بررسیهای فرا تحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل … نسبت اشتباهات افزایش یافته و مشارکت و درگیرشدن کارکنان در مسائل سازمان کم میشود. …. و میتواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت کشور و رضایت شهروندان داشته باشد، …

رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن – توان آفرین وستا

۱۱ شهریور ۱۳۹۶ – عامل انسانی در سازمان، کلیه کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، سرپرستان، … هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بعد معیشتی انسان ها ارتباط دارد، ولی با بعد فردی، خانوادگی، …. سیاست ارزیابی عملکرد کارکنان و تاثیر آن بر رضایت شغلی … بی توجهی به عوامل اشاره شده باعث افزایش ضایعات و یا ایجاد اسراف که در نهایت …

[PDF]بررسی عوامل مؤثربررضایت شغلی کارکنان بانک ملی ایران …

طالعات میدانی و بااستفاده از پرسشنامه انجام شده است وهدف این پژوهش،سنجش میزان … مدیریت،ارتباط باهمکاران، شرایط فیزیکی محیط کار و مشارکت در تصمیم گیری … بیشتر می شود که بسیاری از عواقب منفی عدم رضایت شغلی مثل عدم وفاداری،افزایش … رضایت شغلی موجب مجموعه ای از تأثیرات برروی ابعاد مختلف زندگی سازمانی میشود.

[PDF]بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی – مجله …

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ از … ﺣـﺎل اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﯿﻦ ارزش دﻓﺘـﺮی و ارزش ﺑـﺎزار. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ ….. رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﺎن وﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ….. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑـﺴﺘﻪ را. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ. ﻫﺎ. را. ﻣﯽ. ﺗﻮان.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *