دانلود کامل پاورپوینت بررسی روش های تحلیلی در حسابداری

Published on Author adminLeave a comment

پاورپوینت بررسی روش های تحلیلی در حسابداری

پاورپوینت بررسی روش های تحلیلی در حسابداری

پاورپوینت بررسی روش های تحلیلی در حسابداری در ۲۷ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

مشخصات فایل

تعداد صفحات ۲۷
حجم ۱۲۴ کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

پاورپوینت بررسی روش های تحلیلی در حسابداری در ۲۷ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

 

 

فهرست مطالب

 

 

مقدمه

تعریف روشهای تحلیلی

انواع روشهای تحلیلی

تجزیه وتحلیل روند

تجزیه وتحلیل نسبتها

آزمون منطقی بودن

روشهای آماری

مراحل روشهای تحلیلی

پی جویی اقلام غیرعادی و روشهای تحلیلی

کاربرد روشهای تحلیلی

آزمون حسابرسی(آزمون محتوا)

مرحله نهایی(تکمیل)کار حسابرسی

دیگر موارد کاربرد روشهای تحلیلی

میزان اتکا به روشهای تحلیلی

روشهای تحلیلی دراستانداردها

بیانیه شماره  56 انجمن حسابداران رسمی آمریکا( سال ۱۹۸۹)

بیانیه شماره  52 استانداردهای حسابرسی ایران

مقایسه تطبیقی استانداردهای حسابرسی در مورد رو شهای تحلیلی

نتیجه‌گیری

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

کاربرد روش‌های تحلیلی در حسابرسی صورت‌های مالی

توسط رحیمیان – ‏۲۰۰۹
روش های تحلیلی دارای اهمیت روبه افزایشی در حسابرسی صورت های مالی است و جایگاه ویژه ای در ادبیات حسابرسی دارد. طبق استانداردهای حسابرسی، استفاده از روش های تحلیلی در مراحل برنامه ریزی و بررسی کلی حسابرسی، الزامی است. این بررسی نشان می دهد که چگونه حسابرسان روش های تحلیلی را در برنامه ریزی، به عنوان آزمون های محتوا و …

[PDF]ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ – انجمن حسابداری ایران

ﺪﻨ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨ. ﻄﻘﯽ ﺑﻮدن. ﮐﻠﯿﺖ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﯾﺎری ﻣﯽ. رﺳﺎﻧﺪ . ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺑﻪ. ﮐﻤﮏ. ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی. ﻧﻮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑ. ﺮﺳﯽ. ﯾﻌﻨﯽ. روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ. ﭼﮕﻮﻧﻪ. ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮﯾﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ. و. ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد . واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی. : روش. ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ،. ﺷﻮاﻫﺪ.

نقش و جایگاه روش های تحلیلی در حسابرسی | انجمن حسابداری …

بنابراین روشهای تحلیلی در ارزیابی منطقی بودن کلیت صورتهای مالی و همچنین مانده حسابهای معین به حسابرس یاری می‌رساند. هدف اصلی این مقاله بررسی این موضوع است که به کمک یکی از تکنیک های نوین حسابرسی یعنی روشهای تحلیلی چگونه می توان پایه و مبنای قویتری برای انجام حسابرسی های بهینه و بهبود عملکرد حسابرسان فراهم …

روشهای تحلیلی در محیط حرفه حسابرسی – حسابداری …

به‌پاس سهم برجسته استاد مصطفی علی‌مدد در مطالعات «روشهای تحلیلی» این مقاله به استاد تقدیم می‌شود. مقدمه. نیاز روزافزون حسابرسان به انجام … زمینه طرح روشهای تحلیلی (یا آن‌گونه که در آغاز مصطلح شد: روشهای بررسی تحلیلی) در فرایند حسابرسی، ریشه در بیانیه شماره ۱ استانداردهای حسابرسی دارد. در بند ۷۹ این بیانیه آمده است: “جهت …

[PPT]۵۲۰

کاربرد روشهای تحلیلی برحسب مراحل حسابرسی. طبق بخش ۵۲ استانداردهای حسابرسی، کاربرد روشهای تحلیلی در مراحل زیر الزامی است: •• مرحله برنامه ریزی، به عنوان روشهای برآورد خطر برای. کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی و محیط آن. •• مرحله بررسی کلی (در پایان کار حسابرسی) برای نتیجه گیری درباره انطباق کلیت صورتهای مالی …

کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی صورتهای مالی – اخبار …

۱۸ شهریور ۱۳۹۴ – لـذا ایـن تحقیـق بـه بررسـی میـزان اسـتفاده حـسابرسان از روشهـای تحلیلـی در مراحـل برنامهریزی، آزمونهای محتوا و بررسی کلی حسابرسی میپردازد کـه بـه … هـای روشهـای تحلیلـی در تئـوری و عمـل و اسـتفاده از روشها وجود دارد و لازم است استادان ، حسابداران، حسابرسان خبره و صـاحب نظـران، نسبت به آموزش، تهیه مقاله و اجرای …

اندیشه حسابداری – روش های تحلیلی در حسابرسی

روشهای تحلیلی مقایسه ارزشهای مورد انتظار حسابرسی با اقلام مندرج در صورتهای مالی و حدود تغییراتی است که ممکن است بطور معقول در ارزش ها رخ داده باشد . هرگونه تغییر در ارزشها با دو کاربرد یکی توجه مستقیم ودیگری جایگزین آزمونهای محتوایی مورد توجه و رسیدگی حسابرسان قرار می گیرد . در اینجا به بررسی مراحل سه گانه روشهای …

استاندارد حسابرسی ۵۲۰ روشهای تحلیلی – تازه های حسابداری

بند. کلیات, ۳ – ۱. ماهیت‌ وهدف‌ روشهای‌ تحلیلی‌, ۷ – ۴. کاربرد روشهای‌ تحلیلی‌ در برنامه‌ریزی‌ حسابرسی‌, ۹ – ۸. کاربرد روشهای‌ تحلیلی‌ در آزمونهای‌ محتوا, ۱۲ – ۱۰. کاربرد روشهای‌ تحلیلی‌ در بررسی‌ کلی‌ در پایان‌ کار حسابرسی‌, ۱۳. میزان‌ اتکا بر روشهای‌ تحلیلی‌, ۱۶ – ۱۴. پی‌جویی‌ اقلام‌ غیرعادی‌, ۱۸ – ۱۷. تاریخ‌ اجرا, ۱۹ …

[PPT]روش شناسی حسابرسی – Rymand

مجموعه ای از فرآیندها و روشهای مورد استفاده توسط حسابرسان برای ارزیابی تمامی مخاطرات مربوط به حسابرسی ، گردآوری مستندات حسابرسی، انجام رسیدگی ها ، تهیه و تکمیل پرونده … بررسی کنترل های داخلی و توجه به مواردی که کنترلها ضعیف تر است ، اثبات حسابهائی که کنترل ندارند یا ضعیف است و کاهش رسیدگی ها نسبت به مواردی که …

[PDF]۵۲۰ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﺭﻭﺷﻬـﺎﻱ ﻓﻬﺮﺳﺖ – ۱ ۳ ﻛ ۷

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. ۵۲۰. ﺭﻭﺷﻬـﺎﻱ. ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ. ۳۳۹٫ ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﺑﻨﺪ. ﻛﻠﻴﺎت. ۳٫ –. ۱٫ ﻣﺎﻫﻴﺖ. وﻫﺪف. روﺷﻬﺎی. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. ۷ – ۴٫ ﻛﺎرﺑﺮد روﺷﻬﺎی. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰی. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. ۹٫ –. ۸٫ ﻛﺎرﺑﺮد روﺷﻬﺎی. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. در آزﻣﻮﻧﻬﺎی. ﻣﺤﺘﻮا. ۱۲٫ –. ۱۰٫ ﻛﺎرﺑﺮد روﺷﻬﺎی. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. در ﺑﺮرﺳﻲ. ﻛﻠﻲ. در ﭘﺎﻳﺎن. ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. ۱۳٫ ﻣﻴﺰان. اﺗﻜﺎ ﺑﺮ روﺷﻬﺎ. ی. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. ۱۶٫ –. ۱۴٫ ﭘﻲ. ﺟﻮﻳﻲ. اﻗﻼم. ﻏﻴﺮﻋﺎدی. ۱۸٫ –. ۱۷٫ ﺗﺎرﻳﺦ. اﺟﺮا. ۱۹٫ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ.
وارد نشده: پاورپوینت

[DOC]تحقیق تجربی از نحوه قضاوت حسابرس در اعمال آزمون های تحلیلی

هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا نحوه قضاوت حسابرسان در اعمال آزمون‌های تحلیلی، از اطلاعات حسابرسی نشده سال جاری و یا اطلاعات حسابرسی شده سال‌های قبل … در آن سال، روش‌های تحلیلی دراستاندارد شماره ۲۳ حسابرسی مطرح شد (ایکپا، ۱۹۷۲ ) استاندارد یاد شده حدود ۱۶ سال مورد استفاده حسابرسان مستقل بود تا این که در سال ۱۹۸۸ …

روش های تجزیه و تحلیل مالی | مرکز نشر آثار علمی دانشگاه …

هدف این کتاب ارائه و توصیف روش‌های استاندارد، به روشهای عملی و شهودی است. فصلهای کتاب به گونه‌ای طراحی شده است که مطالب آن برای مدیران ارشد و دانشجویان مدیریت مالی و حسابداری کاربرد خواهد داشت. در بیشتر کتاب‌های موجود در زمینه تحلیل مالی، روشهای تحلیل ‌بهخوبی توضیح داده می‌شوند، اما نتایج بهدست آمده از کاربرد آنها کمتر …

پاوپورنت آماده حسابداری|سمینار|پروژه پاورپوینت|تئوری …

دانلود پروژه ها و سمینار ها با فرمت پاورپوینت در رشته حسابداری.

استاندارد های حسابرسی – موسسه حسابرسی دش و همکاران

۲۴۱۰, بررسی اجمالی ‌اطلاعات مالی ‌میان‌ دوره‌ای ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری ۱۳۸۸٫ دانلود فایل · دانلود فایل … ۵۴۰, حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲٫ دانلود فایل · دانلود فایل … ۵۲۰, شواهد حسابرسی روشهای تحلیلی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۵). دانلود فایل.

[PPT]presentation – Maad Business School|دپارتمان مدیریت …

-برگزاری دوره های آموزشی استانداردهای حسابداری ایران برای مدیران وزارت دفاع، وزارت نیرو و نزاجا زیر نظر مرکز آموزش حسابداران خبره تهران … ۷-چرخه عمر شرکت، مدیریت رشد و نحوه تأمین مالی. مفاهیم و مبانی. تحلیل صورت های مالی. تجزیه و تحلیل مالی. انتخاب و بررسی ارقام و اطلاعات، مقایسه و تحلیل رابطه بین آنها و تفسیر و ارزیابی …

[PPT]رویکرد کارکردگرایی در حسابداری (پارادایم اثباتی)

فصل شانزدهم. جهت گیریها و پارادیم های تحقیق در حسابداری. روش شناسی تحقیق. توجه محققین درنیمه دوم قرن بیستم: بررسی ارتباط میان سود حسابداری و قیمت سهم … روش شناسی انتقادی. مراجعه به لایه های زیرین واقعیت برای آشکار نمودن روابط واقعی و رفع موارد کاذب در تحلیل واقعیت. شعور عامیانه را نوعی آگاهی کاذب می داند که بر ظاهر …

[PDF]بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت مقایسه صورت …

در ادامه مقاله،ابتدا مبانی نظری و پیشـینه پژوهش مرور می شـود. …. و تحلیـل رگرسـیون بهـره گرفتنـد نتایـج تحقیق نشـان داد کـه قابلیت مقایسـه صورتهای مالـی بر عدم … سال شانزدهم شماره ۶۲ بهار ۹۵٫ بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران. ۱۶۴٫ روش شناسی پژوهش.

[PDF]صورت های مالی

بررسی روش نوین ارائه ی. صورت های مالی. ترجمه و تلخیص: علی رحمانی*. محمدمهدی میرزایی عباس آباد. مقدمه. در سال های اخیر با پر رنگ تر شدن “رویکرد سودمندی گزارش های … در ۲۰۰۱ هیأت استانداردهای. حس ابداری مالی آمریکا و هیأت استانداردهای حسابداری بین المللی. پروژه های مشترکی را در باب نحوه ی ارائه ی صورت های مالی تعریف. مقاله.

[PPT]تقلب و حسابرسی تقلب

تاریخچه ای از بازرسی های مالی در ایالات متحده; رشد بازرسی های مالی در ایالات متحده; مقایسه حسابرسان و بازرسان; نقش حسابداری دادگاهی در ارتقای عدالت; نیاز به حسابداران … آشنایی با ارزیابی ریسک. درک محیط قانونی. شناخت کنترلهای داخلی. شناخت روشهای کشف تقلب. مهارت های ارتباطی قوی. مهارت های شخصی لازم برای حسابداران دادگاهی.

۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی – …

۲۹ مهر ۱۳۹۵ – تحلیل بنیادی (Fundamental analysis) یکی از روش‌های مورد استفاده برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه محسوب می‌شود تا با استفاده از این روش بتوانند از سود مناسبی در بلند مدت بهره‌مند شوند. چنانچه در مطلب سرمایه‌گذاری برای تازه واردان بیان شد، یکی از گام‌های اصلی در تحلیل بنیادی(فاندامنتال) بررسی وضعیت مالی …

سمینار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | بخش ششم – آپارات

▶ ۳۰:۲۱

۲۱ آبان ۱۳۹۶
سپیدار سیستم آسیا * برگزارکننده: سپیدار سیستم آسیا |* سخنران : دکتر عطاءالله مقبلی مدیر ارشد سازمان حسابرسی کل کشور |* برخی از سرفصل های دوره: – تجزیه.

[PDF]روش‌های داده‌کاوی برای کشف تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی

استخراج داده ها. برای حسابرســی صورت های مالی، نرم. ۵، کیس ویر۴، ای ســی ال۳افزار های اکسل. جزء کاربردی ترین ابزارهای مورد ۶و آیدیا. استفاده برای بررســی اطالعات صاحبکار. می باشند. این ابزارها، در واقع برای جستجو. و استخراج داده ها، استفاده می شود و تجزیه. و تحلیل داده ها را با انواع آمارهای توصیفی. و تعداد محــدودی از روش هــای آماری،.

زیچا فایل

پاورپوینت · معماری · مدیریت · تربیت بدنی · همه · ترجمه مقالات · مبانی و پیشینه · پرسشنامه · پروتکل های درمانی · دوره های آموزش آنلاین. تازه ترین محصولات. مبانی نظری و پیشینه پژوهش حالات روانشناختی مثبت. توضیحات بیشتر ۱۵۰۰۰ تومان · پاورپوینت بررسی طبقه بندی هزینه ها. توضیحات بیشتر ۹۰۰۰ تومان · پاورپوینت بررسی …

[PPT]روشهای تحقیق و تئوری حسابداری

روشهای علمی تحقیق; تحقیقات مثبت حسابداری; تئوری دستوری و توصیفی; روشهای قیاس و استقرا به عنوان روشهای مکمل; هنر یا علم بودن حسابداری; ماهیت و گرایش تحقیقات … تحقیقات مشاهده ای (Empirical Research) کوشش می کند; ارتباط بین سود حسابداری و قیمت اوراق بهادار را تعیین کنند; چرا هیئتهای تدوین استاندارد روش خاصی را …

تجزیه و تحلیل بنیادی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی تطبیقی بازده حاصل از کاربرد تحلیل های تکنیکال و روش خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار تهران چکیده در این پژوهش بازدهی حاصل از روش های تجزیه و تحلیل تکنیکی و روش خرید و نگهداری در فرض قابل پیش بینی بودن قیمت ها و عدم وجود شکل ضعیف فرضیه بازار کارا که توسط فاما در سال ۰۷۹۱ مطرح گردیده است ، فعالیت …

حسابداری – دانشگاه اصفهان

۵ بهمن ۱۳۹۱ – هدف این درس بررسی نظریه های مختلف در خصوص ترازنامه، مباحث نظری گزارشگری مالی خارجی، نظریه های حسابداری اثباتی و پژوهش های اثباتی در حوزه های حسابداری و مالی است. رئوس مطالب: ۱- ترازنامه و دیدگاههای مختلف راجع به آن و اهداف طبق بندی اقلام ترازنامه. ۲- مبانی نظری ارزشگذاری. ۳- روش های ارزش گذاری دارایی ها و …

مقایسه انواع تحلیل های رگرسیونی برای داده های حسابداری « …

عنوان مقاله: مقایسه انواع تحلیل های رگرسیونی برای داده های حسابداری چکیده: تحقیق حاضر به مقایسه انواع تحلیل های رگرسیونی شامل رگرسیون سری زمانی، رگرسیون مقطعی، رگرسیون میانگین و رگرسیون تجمعی برای داده های حسابداری می پردازد. مقایسه تحلیل های رگرسیونی با استفاده از داده های حسابداری محدود و به کمک ضریب تعیین، …

تقلب مالی – پژوهش های تجربی حسابداری

توسط زارع بهنمیری – ‏۲۰۱۶
هدف این مقاله رتبهبندی عوامل موثر بر احتمال تقلب مالی با توجه به گزارش حسابرسی صورتهای مالی میباشد. در این راستا با استفاده از تحلیل محتوا و نظر خبرگان، بندهای گزارش حسابرسی ۱۸۱ شرکت بورسی برای ۹ سال (۱۳۸۵ الی ۱۳۹۳) مورد بررسی و طبقهبندی قرار گرفت، که در نهایت پرسشنامه مقایسه زوجی تکمیل شده توسط خبرگان، …

اشتباهات رایج در پژوهش های تجربی حسابداری – دانش حسابداری …

توسط بنی مهد – ‏۲۰۱۶
به این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا ابتدا، مروری بر مقاله های حوزه اثباتی در کشور انجام شده و برخی از مقاله های اشتباه شناسایی شدند. سپس، اشتباهات مزبور … نتایج حاصل از بررسی کاربرد اقتصادسنجی و روش شناسی حاکی از وجود اشتباهات اساسی در مقاله های به چاپ رسیده در نشریه های مزبـور می باشد. همچنین، در برخی موارد …

SID.ir | مهندسی حسابداری

توسط رهنمای رودپشتی فریدون
بطوریکه تعامل بین حسابداران، تحلیل گران مالی و ریاضی دانان منجر به شکل گیری روشهای نوینی در حسابداری مدیریت و ارزیابی بنگاه های تجاری گردیده است. … در مقاله حاضر، نقش ریاضیات در حسابداری از ابتدا تاکنون و معرفی و بررسی اجمالی برخی روشهای نوین در ریاضیات مهندسی و میزان کاربرد آنها در سالهای اخیر به روش شناخت …

پاورپوینت ارزیابی پروژه های عمرانی – یک دو سه پروژه

ارزیابی ریسک پروژه های عمرانی. اهداف خاص پژوهش. بررسی و تحلیل مسائل و معیارهای درگیر در ارزیابی ریسک پروژها; تحلیل روش های سلسله مراتبی با تحلیل های منطقی; فرموله کردن مدل های AHP در جهت انتخاب بهترین پروژه اجرایی ساخت. توجه: برای دانلود فایل کامل پاورپوینت لطفا اقدام به خرید نمایید. پس از خرید بلافاصله لینک …

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

گزارشات پایداری در سازمان های بخش دولتی: بررسی ارتباط بین فرایند گزارشگری و مدیریت تغییر سازمانی جهت پایداری (نشریه الزویر) Sustainability reporting in public sector organisations: Exploring the relation between the reporting process and organisational change management for sustainability ♢ · شیوه های حسابداری …

[PPT]PowerPoint Template

تسری دادن نگاه سیستمی به تمام عرصه های تصمیم گیری در حیطه های مختلف اعم از زندگی شخصی, اجتماعی, مدیریت، آکادمیک و … دو نمونه. IT Master Plan. تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی. تقسیم بندی. تحقیق بنیادی و کاربردی (ماهیت). تفاوت زمینه ای; تفاوت در هدفها. روش تحقیق کمی و کیفی. هدف تحقیق : پیش بینی یا ….؟ تعریف شدن …

حسابداری – حسابرسی واحدهای تجاری کوچک

ت)زیر پا گذاردن کنترلهای داخلی حسابداری توسط مدیریت:صاحب سرمایه مدیر معمولا می تواند روشهای تجویز شده را زیر پا گذارد.غالبا عملکرد مدیریت مورد بررسی قرار نمی …. در مورد استفاده از روشهای بررسی تحلیلی در حسابرسی واحدهای تجاری کوچک دو مکتب فکری متضاد در مطان حسابرسان وجود دارد.یک مکتب عقیده دارد که در حسابرسی …

[PDF]ﭘﮋوﻫﺸﻲ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری در اﻳﺮان – ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺸﺮﻳﺎت دا

توسط رهنمای رودپشتی – ‏۲۰۱۳
۲ مهر ۱۳۹۱ – در ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻣﺤﺘﻮای. ﮔﺮاﻳﺶ. ﻫﺎی. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. در. ﻣﺠﻼت. ﻋﻠﻤﻲ. -. ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری دارد . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای. ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ. ﻧﺸﺮﻳﺎت دارای رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ. -. ﭘﮋوﻫﺸﻲ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری در اﻳﺮان. ﺑﺮ اﺳﺎس … ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه درﻳﺎزده ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ دارای. رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ. –. ﭘﮋوﻫﺸﻲ در رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از. ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻣﺤﺘﻮا. از ﻧﻮع ﻛﻤﻲ. اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاری.

دانلود پاورپوینت (اسلاید) با موضوع تجزیه و تحلیل بهای تمام …

چکیده: این پاور پوینت شامل گرایشهای اقلام بهای تمام شده، تعاریف آن‌ها، تجزیه و تحلیل cvp‌ یا حجم فعالیت با سود در بهای تمام شده است و شامل مواردی در خصوص گرایشهای اقلام ثابت بهای تمام شده، اقلام متغیر بهای تمام شده، اقلام مختلط بهای تمام شده، اقلام نیمه متغیر بهای تمام شده، روشهای برآورد اقلام بهای تمام شده، روش حد بالا و حد پایین، …

مرجع آموزشی رشته مدیریت پاورپوینت سیاست های پولی …

این مقاله به بررسی اثر محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری، با در نظر گرفتن تغییرات سیاست های پولی می پردازد. …. پاورپوینت استفاده از روش های آماری و ریاضی در برنامه ریزی مالی سازمان ها مقدمه روش های تحلیلی یکی از روش های تولید شواهد حسابرسی است که در فرآیند حسابرسی مستقل مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

مقالات ISI حسابداری مدیریت : ۵۱ مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

حسابداری مدیریت فرایند تعریف، اندازه گیری، تجمیع، تجزیه و تحلیل، مهیاسازی ، تفسیر و تبادل اطلاعات مورد استفاده مدیریت جهت برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل یک … پرکردن شکاف پارادایم در تحقیقات حسابداری مدیریت: بررسی نقش روش رویکردهای مختلط. کد مقاله : ۱۰۲۹۵٫ فرمت PDF + WORD. 6 صفحه. سال ۲۰۱۰٫ Bridging the …

مقاله نقش حسابرسی صورت های مالی در پیشگیری،کشف …

رتبه: ۲ – ‏۱ رأی
حسابرسی از ارکان فرایند پاسخگویی است زیراپاسخگویی مستلزم وجود اطلاعاتمعتبر و اتکاپذیر است و این اتکاپذیری اطلاعات لازمه بررسی انها توسط اشخاص مستقل حساب…

داده چیست؟ منظور از تجزیه و تحلیل داده ها چیست؟(فصل چهارم …

یکی از نکاتی که در هر پیشنهاد و طرح پژوهشی اعم از پایان نامه یا رساله مطرح می گردد، مشخص ساختن روش تحلیل داده هاست. انتظار می رود پژوهشگر به روشنی بیان نماید که چه آزمون هایی و یا از چه شیوه هایی. برای تحلیل داده های خود استفاده خواهد نمود. تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزار …

[PPT]تحلیل نقطه سر به سر

تهیه / نگهداری اقلام مورد نیاز، با کیفیت مطلوب، بمقدار لازم، و در زمان مناسب، بطوریکه نیاز های سازمان، به بهترین نحوه ممکن، تامین گردد. کنترل موجودی (Inventory Control). مدیریت کنترل موجودی، با تحلیل شرایط و هزینه ها، مناسب ترین روش را برای سفارش و نگهداری موجودی در سازمان پیشنهاد می دهد. هزینه های. موجودی. هزینه های. مواجهه با.

دانلود پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری دکتر …

۱۵ دی ۱۳۹۶ – فایل‌های ارائه فصول اول تا ششم سیستم های اطلاعاتی حسابداری – کتاب مارشال بی رامنی – ترجمه دکتر سید حسین سجادی ارائه شده است.

[PDF]طراحی مدل فرا ترکیب عوامل مؤثر بر طلاق با مرور نظام‌مند مطالعه …

۱۲ آذر ۱۳۹۲ – ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ. ۶۱٫ ﻣﻘﺎﻟﻪ از. ۸۴۷۲٫ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ی اوﻟﯿﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان. ۱۵٫ ﺑ ﻌﺪ و. ۶۴٫ ﺆﻣ. ﻟﻔﻪ. را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ. ﺆﻣ. ﺛﺮ. ﺑـﺮ ﻃـﻼق ﮐـﻪ در. ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻫـﺎی. ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎل. ﻫﺎی. ۱۳۶۵ …. روش. ﻣﺘﺎ. ﺗﺮﮐﯿﺐ. ﺑﺮای. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﻣﺸﮑﻼت. ﻃﻼق. ﺑﺪﯾﻦ. ﺻﻮ. رت. اﺳﺖ. ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ. ﻣﺘﺎ. ﺗﺤﻠﯿﻞ. و. ﻣﺘﺎﺗﺮﮐﯿﺐ. ﺑﺮای. ﯾﮏ. ﭘﺎرﭼﻪ. ﺳﺎزی. ﭼﻨﺪﯾﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. اﯾﺠﺎد. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی. ﺟﺎﻣﻊ. و ﺗﻔﺴﯿﺮی. اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ. ﺷﻮد. از.

[PDF]اصل مقاله (۶۳۲ K) – دانش حسابداری

توسط ایزدی نیا – ‏۲۰۱۵ – ‏مقالات مرتبط
های تاص شرکت. ها، و برتی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر. مدیریت سود را از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه کنترل می. کنیم، در دورۀ پس از. تصویب ق. انون بازار اوراق بهادار، … بررسی مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت واقعی سود در دوره های قبل و … مبانی نظری پژوهش. مدیریت سود و. روش. های. مختلف. آن. مدیریت سود زمانی رخ. می. دهد.

روش‌شناسی تحلیل محتوا با تأکید بر تکنیک‌های خوانایی …

۱۶ دی ۱۳۸۹ – این مقاله، ضمن بررسی روش تحلیل محتوا، مهم‌ترین روش‌های سنجش خوانایی از جمله فرمول فلش، گانینگ، کلوز، فلش کین کید، پاور؛ سامنر؛ وکرل و روش تعیین میزان …. تحلیل تصویری: در این بخش، حرکات فرد از جمله لرزش دست و نداشتن انرژی، وضعیت جسمی، بیماری، ضعف، مدیریت در عرصه سیاست، صورت، جویدن ناخن، …

[PPT]تعریف رویداد

تئوری حسابداری را می توان از جنبه های مختلف نظیر جنبه اخلاقی ( که مفاهیم عدالت ، حقیقت و انصاف را مورد توجه قرار می دهد) ، جنبه اقتصادی ( که در سطوح خرد وکلان و یا اقتصادی _ اجتماعی مورد تحلیل و توجه قرار می گیرد) و یا جنبه رفتاری ( از نظر تأثیری که بر رفتار دریافت کنندگان اطلاعات حسابداری دارد) تجزیه وتحلیل و بررسی نمود …

[PDF]نحوه نوشتن پروپوزال

موضوع: وشتن پایان نامهن. ,. پروپوزال. در این مقاله. نحوه نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد. به طور کامل شرح داده شده است. پروپوزال. همتا. طرح تحقیق. می باشد که در حدود. تا۶٫ ۵۱٫ صفحه می باشد. این راهنما که به اختصار … لۀ مورد بررسی و روشهای مناسب برای پیشبرد ه بستگی دارد به این ترتیب. ، برای طراحی مناسب تحقیق باید توجه داش که …

تجزیه و تحلیل صورت های مالی – SlideShare

۱ مهر ۱۳۹۳ – افراد یا به عبارت دیگر حسابداران ۲ .فرم های کاغذی یا الکترونیکی مانند دفاتر واسناد حسابداری ۳ .روشهای حسابداری ۴ .ابزارهایی مانند رایانه، ماشین حساب و… www.MODiRiATMali.com; 5. اطلاعاتی که در گزارش های مالی وجود دارد نشان می دهد که چگونه تحلیل گر به ارزیابی عملکرد شرکت و صورت وضعیت مالی شرکت می …

[PDF]حسابداری مالی

سیستم کنترل مالی قراردادهای پیمانکاری برای ثبت، کنترل و پیگیری مالی قراردادها و صورت وضعیت های پیمانکاری … بررسی گردش حسابها، اسناد حسابداری و همچنین تهیه. انواع نمودارهای مقایسهای. آنالیز دفاتر در س طوح مختلف حسابها به صورت ساده. و تحلیلی. اقالم تطبیق یافته در …. رویه ها و روش های حسابداری متنوع در سطح گروه.

پاورپوینت درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها-فروشگاه …

فهرست مطالب این پاورپوینت: سیستم و نگرش سیستمی – تجزیه و تحلیل چیست و تحلیل کننده کیست – مراحل تجزیه و تحلیل سیستم ها – اصول و مفاهیم سازماندهی – ابزارها و فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها – بررسی جریان کار – بررسی و کنترل فرم ها – بررسی جا و مکان – سیستم ها و روش های بایگانی – بررسی تکنیک های کمی.

[PPT]روش تحقیق

برحسب هدف: بنیادی که هدف آن آزمون نظریه ها, تبیین روابط و پدیده ها ونظریه پردازی, وبالاخره تولید دانش و بررسی نظریه تحول تاریخ است. I. Ebrahimzadeh … همبستگی: تحلیل رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق: … تحقیق در عملیات یا اقدام پژوهی به منظور مشخص کردن موقعیت معین و رفع مشکل، آشنائی با روشهای نو و اشاعه نو آوری.

[PPT]زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر xbrl جمع آوری و پیشنهادات

واژه های کلیدی: اطلاعات مالی،استفاده کنندگان اطلاعات ،ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری،حسابداری تحت وب. پیشرفت های سریع دررایانه وفناوری اطلاعات ،روش های کسب … راتغییر داده وبه دسترسی به اطلاعات رااسان کرده است واستفاده کنندگان می توانند ازطریق آن اطلاعات دلخواه خود را دریافتوبرای تحلیل بیشتر،آنها رادستکاری کنند.

ترازنامه شرکت ها را خودتان بخوانید و تحلیل کنید – مدیرمالی

۲۷ آذر ۱۳۹۶ – ترازنامه شرکت ها را خودان بخوانید و تحلیل کنید … فعالان بازار بورس نیاز دارند که دانشی ابتدایی در مورد حسابداری کسب کنند تا بتوانند بهترین سهام را انتخاب کنند و مطمئن باشند که سهام شرکت ارزش پولی … بررسی کنید که آیا این دارایی‌های مالی از کیفیت مناسبی برخوردارند و ریسک و بازده این دارایی‌ها چقدر است؟

رتبه بندی ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بر اساس …

در این مقاله، بررسی اهمیت نسبیویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در میان گروه های مختلف تصمیمگیرنده شامل تهیهکنندگان، حسابرسان واستفادهکنندگان صورتهای مالی مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا با استفاده از روشهای متداول نمونهگیری، تعدادنمونه مورد آزمون هر یک از گروههای مختلف تعیین و سپس با استفاده از پرسشنامه نظریات …

[PPT]پاور پوینت حسابداری مالی – مادسیج

مبانی حسابداری مالی. مدرس : محمد بافنده. بنام خداوند حکیم و دانا. کلیات : حسابداری شاخه ای از علوم اجتماعی است که ا زابعاد سه گانه هدف ، موضوع ، روش از رشته های همجوار خود قابل … دانش حسابداری شما را قادر می سازد تا اطلاعات مالی را به گونه ای بهتر درک ، تجزیه و تحلیل و تفسیر کرده و بر مبنای آن تصمیمات اقتصادی بهتری اتخاذ کنید.

ترجمه مقاله تحلیل شیوه های حسابداری منابع انسانی در شرکت …

چکیده. ۱٫ مقدمه. ۲٫ بررسی ادبیات پیشینه. ۳٫ اهداف تحقیق. ۴٫ روش تحقیق. ۴٫۱٫ مسئله تحقیق. ۴٫۲٫ طول تحقیق. ۴٫۳٫ تکنیک های نمونه گیری. ۴٫۴٫ روش های جمع آوری داده ها. ۴٫۵٫ تجزیه و تحلیل داده ها. ۴٫۶٫ محدودیت تحقیق. ۵٫ تجزیه و تحلیل ها. ۶٫ یافته های تحقیق. (الف) عنوان مورد استفاده برای حسابداری منابع انسانی: “کارکنان ما – بزرگترین …

حسابرسی ۱

مطابق با استانداردهای حسابرسی ، مستندات حسابرسی به معنی سوابق مربوطه به روش های حسابرسی اجرا شده ، شواهد حسابرسی کسب شده و نتایجی است که حسابرس به ان دست یافته است . این مستندات می تواند روی کاغذ ، وسیله ی الکترونیکی یا دیگر ابزارها ثبت شود . مثل برنامه های حسابرسی ، تجریه تحلیل ها ، نکات حسابرسی تائیده های …

[PDF]ﺟﺰوه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﻫﺎ، ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﺷﻮد . ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﯾﮏ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻼق، اﺑﺪاع ﯾﺎ ﺑﯽ. ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮدن اﺳﺖ . ﻧﻮآوری. : واژه. ی innovation. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻠﻖ ارزش از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺪه. ﻫﺎی ﻧﻮ، ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮ و ﯾﺎ راه. ﻫﺎی ﻧﻮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫ. ﺎ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ….. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ. ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧ. ﻮاﺳﺘﻪ. ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد . ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار در ﺑﺎزار ﻫﺪف و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻﻫﺎی. ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﯾﺪه.

[PDF]ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ

ﻫﺎ. = داراﻳﻲ ﻫﺎ. ☑. ﻧﻜﺘﻪ. : ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﻛﻠﻴﻪ. داراﺋﻴﻬﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ. اﺳﺎس اﺻﻞ ﺑﻬﺎی. ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺎرﻳﺨﻲ. (. ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه. ) ﺛﺒﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺷﻮﻧﺪ،. ﻟﺬا ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮا. ن وﺳﺮﻣﺎ. ﻳﻪ ﮔﺬران. ﻧﻤﻲ … اﻳﻦ ﺳﻮد ، ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ اﺳﺖ . )۲-۲ (. ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻی ﻓ. ﺮوش رﻓﺘﻪ. -. ﻓﺮوش. = ﺳﻮد ﻧﺎوﻳﮋه. )۲٫ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ. : از ﺳﻮد ﻧﺎوﻳﮋه اﮔﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ.

[PPT]سود آوری در پروژه های سرمایه گذاری

نتایج تحقیق بر مبنای دو مورد بررسی های انجام شده در شرکتهای فنلاندی است که نشان می دهد که شرکتهای با تکنولوژی های برتر از روشهای بودجه بندی سرمایه ای و روش های تخمین … تجزیه و تحلیل .. بر مبنای مطالعات انجام شده در شرکتهای کوچک فنلاندی با تکنولوژی بالاست. ادبیات تحقیق در این مقاله بر روی سه جنبه تاکید دارد. اول : نحوه …

محمد نمازی – پایگاه مجلات تخصصی نور

بررسی تعداد و تحلیل محتوای مقاله های مرتبط با اخلاق حرفه ای حسابداری در ایران. نویسنده … مقایسه روش های مختلف انتخاب متغیرهای پیشبین برای پیش بینی بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نویسنده … الگوی جامع رتبه بندی شرکت ها با استفاده از اطلاعات حسابداری، ارزیابی متوازن و تکنیک پاپریکا.

[PPT]PowerPoint Presentation – انجمن حسابداری مدیریت ایران

دومین کنفرانس حسابداری مدیریت ایران. عنوان : بررسی تحلیلی طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولید کننده قطعات خودرو … روش تحقیق حاضر با هدف بررسی طراحی الگوی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت سپهرکارآمدان و تعمیم نتایج حاصله به جامعه صنعت خودرو و قطعه سازان، بصورت الگویی برای …

[PDF]بررسی مسائلی پیرامون رابطه بین تئوری و عمل در حسابداری …

در این مقاله بحث می شود که پژوهشهای حسابداری مدیریت شیوه ای متفاوت از دیگر شاخه های علوم اجتماعی دارد که با آن پیوند. خورده و اکنون پس از چند س ال نظریه پردازی، بازگش ت و تمرکز بر پژوهش های پیرامون رویه های بنیادین فنی و عملی حسابداری. مدیریت ضروری …. امروزه تحلیل عمیق روشهای نوین برای. دس تیابی به رویه های …

پاورپوینت /جزوه – خرید و فروش کتاب دست دوم

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش – چطورتجزیه و تحلیل زنجیره ارزش تحلیل زنجیره‌ ارزش یکی از بهترین ابزار‌ها برای فهمیدن این موضوع است که چگونه می‌توانید بیشترین … مدیریت انبار و روش های کاهش ضایعات مدیریت انبار از نظر نوع ، انبارها به صورت زیر تقسیم بندی می شوند : انبار کالاهای معمولی انبار مواد قابل اشتعال و انفجار انبار …

[PPT]تحلیل ساختاری و استراتژی‌ رقابتی

مروری بر روش کلاسیک تدوین استراتژی … تحلیل اجتماعی. عوامل اجتماعی و دولتی و سیاسی مهم که در ایجاد فرصت‌ها یا تهدیدها نقش دارند کدامند؟ ۴٫ نقاط ضعف و قوت. با توجه به بررسی صنعت و رقبا، نقاط قوت و ضعف شرکت در مقایسه با رقبای … چگونه پیش فرض‌های موجود در استراتژی جاری با تحلیل های انجام شده در قسمت ب مقایسه می شوند؟

[PPT]PowerPoint Presentation – حسابداری

تبدیل داده های اطلاعاتی به گزارش های مالی در یک سیستم اطلاعاتی حسابداری در قالب فرایند جمع آوری، طبقه بندی، پردازش، تجزیه و تحلیل و انتقال (ارائه) اطلاعات صورت می گیرد. در این شکل … ۱- گردآوری و ذخیره داده های مربوط به فعالیت هاو رویدادها به طوری که یک بنگاه تجاری بتواند آنچه را که رخ داده است را بررسی کند. ۲- پردازش و …

ACCOUNTING – حسابرسی ۲

پس از آزمون کنترل ها، برآورد نهایی از خطر کنترل انجام می شود و در صورتی که خطر کنترل ، در سطح پایین برآورد شود ، شواهد کمتر و آزمون ها ی محتوای کمتری جهت اثبات مانده حساب ها مورد نیاز خواهد بود. ۳-روش های تحلیلی چگونه به ارزیابی و بررسی مراحل حسابرسی کمک می کنند؟ این روش حسابرسان را مستقیما به شواهد نمی رساند بلکه می …

مقاله پاورپوینت تحلیل های هزینه و منفعت مدیریت شبکه …

لطفا پس از مطالعه کامل توضیحات این مقاله پاورپوینت و همچنین پس از دانلود رایگان بخشی از پاورپوینت و بررسی آن و حصول اطمینان، اقدام به خرید پاورپوینت نمایید. – پس از پرداخت آنلاین هزینه، بلافاصله لینک دانلود مقاله با فرمت پاورپوینت (ppt) روی صفحه سایت ظاهر خواهد شد و همچنین به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. – نحوه فروش …

[PPT]مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

کلیات، مفاهیم و تبیین نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری; تبیین جامع وظایف مدیریت مالی; تبیین جامع انواع تصمیمات مالی; تبیین جامع تحلیل گری مالی و … قلمرو مدیریت مالی را می توان با توجه به اهمیت امور مالی در اداره بنگاههای اقتصادی، تجربه تاریخی مدیریت مالی در شرکتها، وظایف مدیر مالی، ابزارها و روش های علمی استفاده شده در …

لیست نشریات – سازمان حسابرسی

۱۰۹, اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی جلد دوم نشریه ۱۰۹, ۴, ۸۹, حسن سجادی نژاد, ۴۰,۰۰۰, دارد. ۱۵۵, حسابداری … ۱۱۹, استانداردهای خدمات حسابداری و بررسی صورتهای مالی نشریه ۱۱۹, ۵, ۹۳, فرقاندوست حقیقی – کمالی زارع, ۶۵,۰۰۰, دارد. ۱۹۷, راهنمای …. ۱۲۹, تجزیه تحلیل صورتهای مالی نشریه ۱۲۹, ۲۰, ۹۶, فضل اله اکبری, ۱۰۰,۰۰۰, دارد.

مقالات پذیرفته شده – پنجمین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت …

ضمن تشکر از تمامی محققان ارجمندی که برای پنجمین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت مقاله ارسال نموده اند با احترام به استحضار می رساند پس از ارزیابی مقالات، مقالات ذیل به ترتیب مشخص شده (ارائه … مروری جامع بر روش های حسابداری هزینه یابی کامل و کاربردهای آن در صنعت خودرو, دکتر زهرا دیانتی دیلمی و مرتضی زرندی, مرتضی زرندی.

[PPT]فایل پاورپوینت

زمینه هــای تخصصی و تحقیقـاتی : – دوره های آموزشی گذرانده: CSSMBB- CQE. 1- کنترل کیفیت آماری. ۲- تحلیل های آماری. ۳- مدیریت کیفیت. ۴- بهینه سازی فرآیندها … بهره وری شامل تحلیل پوششی داده ها DEA ، مدلهای کلاسیک برنامه ریزی خطی شامل مدل حداکثر محصول تولید شده، استفاده از روشهای مختلف اصول حسابداری صنعتی در برنامه …

مقاله تاثیر رسانه ها و شبکه های اجتماعی بر حسابداری : تی پی بین

رشد و توسعه رسانه ها و شبکه های اجتماعی و ورود آنها به عرصه های حسابداری و مدیریتی سازمان ها، نیاز به انجام تحلیل نقش آنها به عنوان ابزاری برای دستیاب… : تی پی بین، … در این پژوهش به بررسی نقش و جایگاه رسانه ها و شبکه های اجتماعی در حوزه حسابداری پرداخته می شود. … کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت ۵٫ تولید و …

معرفی شغل حسابداری – کانون فرهنگی آموزش قلم چی

۳ تیر ۱۳۹۶ – تهیه، بررسی یا تحلیل گزارشات حسابداری، صورتحساب های مالی یا دیگر گزارشات مالی برای ارزیابی میزان دقت، کامل بودن و هماهنگی با استاندارد های رویه ای و گزارشی. گزارش به مدیریت با در نظر گرفتن … استدلال ریاضی: توانایی انتخاب روش ها یا فرمول های درست ریاضی برای حل مسئله. درک زبانی: توانایی گوش دادن و …

[PDF]واکنش بازار نسبت به اطلاعات نامشهود – فصلنامه حسابداری مالی

که به بررسی. واکنش بازار نسبت به. اطالعات نامشهود و مشهود پرداخته اند و البته انتقاداتی به روش آزمون. فرضیه. های آنان وارد. است، در ایران پژوهش دیگری به بررسی تاثیرگذاری اطالعات نامشهود در. تعیین قیمت سهام شرکت. ها و نیز نقش سرمایه. گذاران نهادی نپرداخته است. در این مقاله. پژوهشگران برای آزمون فرضیه. های خود از روش های آماری …

دانلود پاورپوینت بررسی و کنترل فرمها – dl-doc.ir

رتبه: ۲ – ‏بازبینی توسط مهندس کمالی
۳ مهر ۱۳۹۶ – دانلود پاورپوینت بررسی و کنترل فرمها. ۲- انواع فرم بر حسب کار و وظیفه ای که انجام می دهند. ۱- فرمهای پرسنلی. ۲- فرمهای مالی. ۳- فرمهای آموزشی. ۴- فرمهای تدارکاتی. ۵- فرمهای تعمیرات و نگهداری وسایل. ۶- فرمهای متفرقه. مراحل بررسی و کنترل فرم. ۱- بررسی فرمهای موجود. ۲- تجزیه و تحلیل فرمهای موجود. ۳- تهیه طرح …

[PDF]ﻫﺎی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺳﻨﺠﺶ ﺿﺮﻳﺐ اﺣﺘﻤﺎل ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺷﺮﻛﺖ (

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﺣﺘﻤﺎل ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ . در ﭘﮋوﻫﺶ. ﻴﭘ. ﺶ. رو ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﺧﺮ. ﻳ. ﻦ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه. ۴۹٫ ﺷﺮﻛﺖ ورﺷﻜﺴﺘﻪ در دوره. زﻣﺎﻧﻲ …. ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻋﻤﻮﻣﻲ. ،. زﻣﺴﺘﺎن. ۱۳۹۲٫ ۷۴٫ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮد . (. ﻻﺗﻴﻨﻦ و ﺗﺠﻴﺎ. ﻛﺎﻧﻜﺎﻧﭙﺎ،. )۱۹۹۹٫ ۱٫ ر اداﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت …

[PDF]ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در واﻗﻊ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮوﻋﻲ ﺑﺮای ﻳﻚ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ. آوردن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑ. ﺮ اﺳﺎس ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎل. ۵۷٫ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺑﺮق. ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺆﺳﺴﻪ. ‹ دان اﻧﺪ ﺑﺮاداﺳﺘﺮﻳﺖ. (›. )١. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ …

عوامل تاثیرگذار بر نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی

توسط حاجیها – ‏۲۰۱۵
در این تحقیق به بررسی عوامل اثر گذار بر نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی نمونه ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. … اغلب مبتنی بر پرسش نامه‌ها‌ و دیگر روش‌ها‌ی چک لیستی، نمودگرهای تجزیه و تحلیل، مستند سازی متنی مشاهدات، شناخت سیستم و برخی …

[PPT]حسابرسی (۲) (رشته حسابرسی )

در حالیکه استانداردهای حسابرسی با مقیاسهای اندازه گیری کیفیت اجرای عملیات مزبور و همچنین اهدافی که قرار است از طریق استفاده از روشهای اعمال شده …. در بررسی حسابها و اسناد دریافتنی ، حسابرس به منظور اینکه آیا حسابهای مذکور دقیقاً بر طبق اصول پذیرفته شده حسابداری و بر پایه مبانی پایدار تنظیم شده اند یا خیر را مورد ارزشیابی …

[PDF]ب – روشهای بودجه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی

۸ مهر ۱۳۸۶ – ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎ ، ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت و. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮای دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻃﺒﻖ روﺷﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه. (. Cost Accounting. ) و روش اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮی ﮐﺎر. (. Work Measurement. ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ارﻗﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ، ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آﻧﻬﺎ …

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, …

تحلیلی برمفهوم ژئواکونومی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران ۸۸برگ. ۱۴۲٫ تصحیح نسخه خطی شرح قصیده الاشباه مفجع بصری و ترجمه اصل قصیده ۷۰برگ. ۱۴۳٫ راه های تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان ۱۰۰برگ. ۱۴۴٫ روش تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی دانشجویان و میزان بهره مندی آنان از اخبار …

طراحی سیستم مالی یکپارچه همیاران مدیر – همیاران مدیر آریا

طراحی سیستم های مالی و حسابداری یکپارچه و جامع بهمراه تجزیه و تحلیل و پیاده سازی سیستم مالی جدید با معرفی انواع سیستم حسابداری همیاران مدیر آریا. … جمع آوری اطلاعات توسط مدیران مالی به چند روش انجام میگیرد : مصاحبه ، پرسشنامه ، مشاهده ، بررسی اسناد و مدارک سنواتی ، بررسی کتابها و جزوات و سیستمهای دیگر منجمله این روشها …

آشنایی با روش‌های آماری مورد استفاده در پایان نامه | علمی و پژوهشی

مقاله های علمی-پژوهشی را با روش ها و آزمون های آماری مورد استفاده می شناسند. و دیگر گرد هم آوردن مطالب نویسندگان مختلف ارزش علمی و پژوهشی ندارد. علم آمار با… پردازش داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات مورد نیاز، زمینه اخذ تصمیم را فراهم می آورد. هنر مدیران و کارشناسان در نحوه استفاده از روشهای آماری و تحلیل اطلاعات به دست آمده تجلی پیدا می کند.

[PPT]PowerPoint Presentation – مطالب کمیاب در حسابداری

بررسی تأثیر روش‌های تأمین مالی بر روی ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب مدل چرخه عمر شرکت. حدود مطالعاتی. نتیجه گیری و پیشنهادات. تجزیه و تحلیل داده‌ها. کلیات تحقیق. فرضیه و متغیرها. روش‌شناسی. نمونه تحقیق شامل شرکت‌هایی است که بر اساس شرایط و ویژگی های زیر از جامعه آماری مزبور استخراج …

عناوین درسی برای اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد حسابداری

حال و هوای اقتصاد – عناوین درسی برای اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد حسابداری – اقتصاد درس نیست. درک گذشته و کشف آینده است. هوای آن را نفس بکشیم.

[PDF]اصل مقاله

توسط پورزمانی – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ – ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺳﻼﻣﺖ، ﺳﺎل. ﭼﻬﺎرم. ، ﺷﻤﺎره. ﺳﻮم. ، ﭘﻴﺎﭘﻲ. ، ۱۳٫ ﭘﺎﻳﻴﺰ. ۱۳۹۴٫ ، ص. ص .۲۰ -۴۴٫ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎ. ی. ﻛﻴﻔﻲ. ﮔﺰارﺷﮕﺮی. ﻣﺎﻟﻲ. داﻧﺸﮕﺎه. ﻫ. ﺎی. ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﻜﻲ. و. ﺧﺪﻣﺎت … ﭘﺰﺷـﻜﻲ. و. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن. ﻣـﺮﺗﺒﻂ. ﺑﻮدﺟـﻪ. وزارت. ﺑﻬﺪاﺷـﺖ،. درﻣـﺎن. و. آﻣـﻮزش. ﭘﺰﺷـﻜﻲ. ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ. دﻫـﺪ . روش. ﻫﺎی. آﻣﺎری. ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده. ﺑﺮای. ﺗﺠﺰﻳﻪ. و. ﺗﺤﻠﻴﻞ. داده. ﻫﺎ. آزﻣﻮن. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﻳﻚ. ﺟﺎﻣﻌـﻪ.

بررسی تاثیر قابلیت پردازش سیستم های اطلاعاتی …

هدف کلی این مقاله بررسی تاثیر قابلیت پردازش سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد سازمانی مجتمع فولاد شاهین بناب می باشد. …. سیاستهای سیستم اطلاعاتی شامل روشهای به کار گرفته شده برای انجام استراتژیهای سیستمهای اطلاعاتی است که در خلال فرآیند برنامهریزی تعیین میشوند و فرآیندهای گوناگون برنامهریزی را هدایت …

[PPT]PowerPoint Presentation – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه. دانشکده کشاورزی. گروه اقتصادکشاورزی. پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MSc,). رشته: مهندسی کشاورزی. گرایش: مدیریت کشاورزی. عنوان : بررسی بهره وری شرکت های تعاونی روستائی در شهرستان بستان آباد. استاد راهنما: دکتر علی کیانی راد. استاد مشاور: دکتر لورنس انویه تکیه. نگارش : احمد راه نو.

حسابداری‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ – طاها پروژه

۱۲ مرداد ۱۳۹۶ – انجام پایان نامه: پایان نامه به صورت مرحله ای انجام شده و هر مرحله توسط دانشجو بررسی و در نهایت مورد تأیید استاد قرار می گیرد و در صورت تأیید، مرحله بعدی کار آغاز می گردد و در صورت عدم … مزایای همسان سازی روش های حسابداری برای کشاورزان و سایر اشخاص ذینفع: ۱)امکان تحلیل و تفسیر اطلاعات مالی به شکل کار آمد.

[PPT]تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها-سال۸۶

روشهای مشترک : روشهایی هستند که برای انجام آن ، وزارتخانه -ها و سازمان های مختلف هر یک عهده دار اجرای مراحلـی از روش مورد نظر می باشنـد . مانند روش صدور موافقت اصولی برای ایجاد صنایع . تعریف تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها. عبارت است از مطالعــه و بررســی به منظور بهبــود بخشیدن به سیستمهای خدماتی ( سرویس دهنده ) ، کنترل کننده و …

[PPT]Slide 1 – خانه

روشهای بودجه ریزی : ۴- بودجه برنامه ای. طبقه بندی وظایف دستگاه به تفکیک برنامه و فعالیتها; برآورد هزینه ها ازسطح فعالیتها وطرحها. محا سن : – بهبود تنظیم برنامه …. روش تعهدی. ۲٫ مقایسه روش حسابداری نقدی با حسابداری تعهدی. فاز اول : تغییر رویکرد از روش حسابداری نقدی به تعهدی. امکان بررسی عملکرد مالی یک واحد عملیاتی از لحاظ …

بررسی تأثیر نسبتهای مالی حسابداری بر نسبت کفایت …

توسط منصوریان نظام اباد
مطالعات قبلی درباره ارتباط بین نسبت های مالی و کفایت سرمایه، نتایج متفاوتی را نشان می‌دهند؛ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نسبت های مالی حسابداری و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد که داده‌های سه گروه بانکی در فاصله زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۰ با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته …

[PPT]تحول در نظام حسابداری دولتی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

اصلاح ساختار نظام جامع مالی کشور تحول در نظام حسابداری دولتی. محسن برزوزاده. مبانی نظری. یکی از اساسی‌ترین پایه‌های حسابداری دولتی نوین: مفهوم پاسخگویی. به این مفهوم که دولت به عنوان مباشر و نماینده ملت باید درباره نحوه مصرف منابعی که از محل منابع عمومی (بیت‌المال) در اختیار دارد پاسخگو باشد. به عبارتی مردم حق دارند بدانند که …

[DOC]خلاصه کتاب حسابرسی کامپیوتری

۱)روش های حسابرسی مربوط به کسب شناخت کافی از سیستم های حسابداری و کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی. ۲)ارزیابی خطر ذاتی و خطر … بند۶:حسابرسان باید گزارش های اشخاص ثالث (مانند حسابرس داخلی)را به عنوان یکی از منابع تأمین اطلاعات در مورد سیستم حسابداری و کنترل داخلی بررسی کند. بند ۷:اگر حسابرس به این نتیجه برسد …

حسابرسی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تعریف حسابرسی عملیاتی از دیدگاه کمیتهٔ ویژهٔ حسابرسی عملیاتی و مدیریت (وابسته به انجمن حسابداران رسمی آمریکا) البته با اندکی دخل و تصرف به شرح زیر است: حسابرسی عملیاتی عبارت است از بررسی بسامان فعالیت‌های سازمان یا بخش معینی از آن در ارتباط با اهداف تعیین شده. هدف اصلی حسابرسی عملیاتی، ارزیابی رعایتِ …

بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگزار بر حق الزحمه …

۷ تیر ۱۳۹۵ – رقابت چند قطبی روشهای تعیین قیمت هزینه محصول هزینه کامل هزینه استاندارد هزینه متغیر ساخت هزینه های تفاضلی قیمت گذاری بر مبنای هدف مراحل قمیت گذاری بر مبنای هدف استراتژی های قیمت گذاری خط مشی های قیمت گذاری ساختار بازار حسابرسی مزیت اقتصاد مقیاس تأثیر ریسک حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی

[PDF]3rd International Conference on Industrial Engineering and …

دراین مقاله برای بررسی کارایی قطارهای مختلف روش تحلیل پوششی داده های خروجی محور براساس مدل بازگشت به …. بیمه بدنه شرکت بیمه ایران با استفاده از ترکیب روش های خوشه بندی و دسته بندی مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج آن. مورد بررسی …… گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. -۲٫

[PPT]پارادایم سود حقیقی – قیاس

پژوهشگرانی که پارادایم سود حقیقی – قیاس را پذیرفته اند معمولا استدلالات تحلیلی را برای توجیه و تدوین تئوری حسابداری به کارمی گیرند. مزایای روشهای دیگر ارزشیابی دارایئها و محاسبه سود در مقایسه با حسابداری مبتنی برارزشهای تاریخی بر می شمرند. این پژوهشگران کلاً از هدف ها و فرضیات بنیادی حسابداری شروع و روش های خاص …

دانشجویان دکتری تخصصی حسابداری یزد – تحقیقات تجربی

دانشجویان دکتری تخصصی حسابداری یزد – تحقیقات تجربی – accounting Ph.D – دانشجویان دکتری تخصصی حسابداری یزد. … پژوهش های تجربی دکتر نمازی … پاورپوینت (ppt pdf ). 3. ارائه یک مدل جامع ارزیابی عملکرد شرکت‌های تولیدی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن و تکنیک تحلیل شبکه‌ای فازی(مطالعه موردی شرکت‌های کاشی و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *