دانلود کامل فایل عالی پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

مشخصات فایل

تعداد صفحات ۲
حجم ۱۴ کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی

توضیحات کامل

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word  و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

 

توضیح :

 

این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای ابراز توانایی مثبت و توانایی ادراک شده برای مدیریتهیجان­های منفی می­ باشند.

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

 

تعداد گویه ها :                            11 

تعداد مولفه :                               2 مولفه (توانایی ادراک شده برای ابراز توانایی مثبت و توانایی ادراک شده برای مدیریتهیجان­های منفی)

روایی و پایایی :                         دارد

نحوه نمره گذاری :                      دارد

منبع :                                        دارد

نوع فایل :                                  word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                          2


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

توضیحات کامل : دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

۲۴ اسفند ۱۳۹۶ – دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی | فرافایل

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد … دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب …

شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجانی

توسط مهرپور – ‏۲۰۱۵
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی مشخصات روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجان (بندورا و هم‌کاران) بود. روش: مشارکت‌کنندگان، ۲۹۱ دانش‌آموز دوره دبیرستان شهر شیراز (۱۶۰ دختر و … تنظیم عواطف منفی را تأیید کرد و شاخص‌های برازش مطلوبی را به دست داد. هم‌چنین، بررسی پایایی پرسشنامه ضریب آلفای ۷۰/۰ را نشان داد که مطلوب می‌نماید.

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

توضیحات کامل : دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی …

تبیین راهبردهای مدیریت قلدری بر اساس خودکارآمدی معلمان: …

حسین چاری و همکاران (۱۳۸۹) پایایی خرده‌مقیاس خودکارآمدی مدیریت رفتار کلاس را با استفاده از آلفای کرونباخ، ۷۳/۰ گزارش کرده‌اند. پایایی این مقیاس در پژوهش حاضر برابر با ۷۱/۰ برآورد شده است. ۱- راهبردهای مدیریت رفتار قلدری: راهبردهای مدیریت رفتار قلدری با استفاده از مقیاسی که به اقتباس از پرسشنامه سیاست‌های مدیریت کلاس …

نقش ابعاد دلبستگی بزرگ‌سالی در سرزندگی تحصیلی با …

توسط رحیمی – ‏۲۰۱۶
مشارکت‌کنندگان پرسش‌نامه ابعاد دلبستگی، ابعاد کمال‌گرایی، خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی را تکمیل نمودند. ارزیابی مدل … دهقانی‌زاده، محمدحسین؛ حسین‌چاری، مسعود؛ مرادی، مرتضی؛ سلیمانی‌خشاب، عباسعلی (۱۳۹۳). … “مدل علّی ابعاد دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان با واسطه‌گری خودکارآمدی اجتماعی و خود افشاسازی”. پژوهش‌های …

اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکردهای نظریه انتخاب و …

توسط نیروزاده – ‏۲۰۱۷
پس از اجرای پیش‌آزمون با پرسشنامه پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی مک اینرنی و پرسشنامه دشواری تنظیم هیجانی گرتز-روئمر، تعداد ۲۰ نفر دانش‌آموز در گروه مداخله با آموزه‌های نظریه رفتاردرمانی‌عقلانی‌هیجانی و تعداد ۲۰ نفر به طور تصادفی تحت مداخله نظریه انتخاب و ۲۰ نفر در گروه کنترل بدون هرگونه مداخله‌ای جایگزین شدند.

[PDF]رابطه‌ی بین هوش هیجانی و هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی

توسط عرفان – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
ﻻزم ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﺎ. ﻣﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. آﻣﻴﺰ. ﺑﺎ دﻧﻴﺎی ﻛﺎری ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. واژه. ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی: ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. ، داﻧﺸﺠﻮ. ی ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ،داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺮﺳﺘﺎری. ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ. آﻣﻮزش. در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ/. ۱۳۹۵ ….. ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎﻻ ﻳﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ. اﺳﺖ. ﻛﻴﻨﮓ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻛﻞ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس. ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ،. ۹۵/۰٫ ﮔﺰارش ﻛﺮد. ).۱۹(. در اﻳﺮان. ﺣﺴﻴﻦ ﭼﺎری و. ﻫﻤﻜﺎرش. رواﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس در.

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی. Download Free Quality of Banking Questionnaire برای دانلود اینجا کلیک کنید دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی۹ دسامبر ۲۰۱۶ … دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیکی بانکی – همکاری در فروش اسکرین شات قسمتی از …

مجله مطالعات آموزش و یادگیری – مقالات آماده انتشار

نقش ارزیابی شناختی در تبیین رابطه ابعاد فرزندپروری با هیجانات تحصیلی ریاضی و تنظیم هیجانی … بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه درگیری رفتاری و عاطفی تحصیلی در دانش‌آموزان دوره راهنمایی … نقش واسطه‌ای خودکارآمدی اجتماعی در رابطه بین دلبستگی به گروه همسال و والدین با احساس تنهایی در دانش‌آموزان دبیرستانی.

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

۲۲ بهمن ۱۳۹۶ – توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی …

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی – ویلاگ نیاز

توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای ابراز …

آسناک

صفحه اصلی · سایتمپ · فید · پاورپوینت · معماری · مدیریت · تربیت بدنی · همه · ترجمه مقالات · مبانی و پیشینه · پرسشنامه · پروتکل های درمانی · دوره های آموزش آنلاین. تازه ترین محصولات … پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵). توضیحات بیشتر ۳۰۰۰ تومان … [PDF]اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر …

ارزیابی مدل تنظیم هیجانی و مدل شناختی- شخصیتی اختلال …

پژوهش حاضر با هدف تعیین برازش مدل تنظیم هیجانی و مدل شناختی- شخصیتی اختلال اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد بیماران مبتلا به درد مزمن انجام گردید. … انتخاب شده و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس خوداثر بخشی درد لوریک و همکاران،مقیاس استرس ادراک شده کوهن و مقیاس شدت درد جنسن و همکاران برای تخمین شدت درد را …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای ابراز …

مطالعه پدیدارشناختی مشکلات رفتاری در دانش‌آموزان …

توسط فتحی آذر – ‏۲۰۱۷
این خلأ یکی از انگیزه‌های اصلی پژوهش حاضر محسوب می‌شود که گام اول را مستلزم شناخت مشکلات رفتاری (هیجانی- اجتماعی و تحصیلی) دانش‌آموزان می‌داند. معلمان، مشاوران و مدیران مدارس، منبع اطلاعاتی مناسبی برای شناخت مشکلات اصلی دانش‌آموزان هستند (گل‌پرور، گل‌پرور و گل‌پرور، ۱۳۹۵؛ دانش و همکاران، ۱۳۹۳). فخاری، وکیلی، سیاح جاوید و …

[PDF]اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی …

۱۳۹۵٫ اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن. و. برنامه چهار عاملی. همدلی بر خود اثرمندی هیجانی. -. اجتماعی. و. قلدری در. دانش آموزان ابتدایی. Effectiveness of Combined ….. خودگردانی. ،. نقش مهمی در شروع. و. تنظیم رفتار هدفمند. دارند. ) علی اکبری. ،. کاکوجویباری. ،. امیرآ. بادی. و. همکاران. ،. ۱۳۹۲٫ (. وافراد دار. ا. ی همدلی. ،. از خودکارآمدی.

[PDF]اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر خودکارآمدی ادراک شده و …

دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر مینودشت در سال تحصیلی. ۹۶٫ -. ۹۵ .بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده،. ۳۰٫ دانش آموز انتخاب و پس از همگن سازی در دو گروه آزمایش. ) ۱۵٫ دانش آموز( و کنترل ). ۱۵٫ دانش آموز( گماشته شدند. جهت. جمع. آور. ی. داده. ،ها. از پرسشنامه خودکارآمدی. موریس ). ۲۰۰۱٫ ( و پرسشنامه دهقانی زاده و حسین چاری ).

نشریه پژوهش در نظام های آموزشی – مقالات آماده انتشار

نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان. مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۵٫ افسانه لطفی عظیمی؛ غلامعلی افروز؛ فریبرز درتاج؛ محترم … ویژگی های روان سنجی پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژه نوجوانان. دوره ۹، شماره ۳۰، پاییز ۱۳۹۴، صفحه ۷-۲۶٫

بایگانی‌ها روانشناسی و علوم تربیتی – ای فایل مارکتای فایل …

پرسشنامه-خودکارآمدی-در-تنظیم-هیجانی-(حسینچاری-وهمکاران-۱۳۹۵٫ توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی …

پرسشنامه خود کارآمدی در تنظیم هیجانی

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵). پرسشنامه-خودکارآمدی-در-تنظیم-هیجانی-(حسینچاری-وهمکاران-۱۳۹۵ دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه برای سنجش …

زیمت – ویراساینس

نتایج تحلیل مسیر نشان دادند حمایت اجتماعی با سه متغیر خودکارآمدی، حرمت خود و رضایت از زندگی رابطه مثبت معنادار دارد. … برای جمعآوری دادهها پرسشنامه بررسی رفتارهای پرخطر جوانان (yrbsq، مرکز کنترل بیماریهای آمریکا، ۱۹۸۹)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، ۲۰۰۱) و مقیاس چندوجهی حمایت اجتماعی …

روانشناسی – بهترین فایل ها ، برترین محصولات

۱ روز پیش – شما می توانید قبل از دانلود به توضیحات بیشتر محصول مراجعه نمایید و اطلاعات بیشتری کسب نمایید. تا از خرید خود مطمئن و برآورده کننده نیاز شما باشد. توضیحات کوتاه. دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و …

فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی – صفحه ۱

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵). دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد … قیمت : ۳,۰۰۰ تومان.

دانلود رایگان مقالات ای اس ای

توضیحات کامل : دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی …

پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی (آیزنبرگر و همکاران)

دانلود پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران، در قالب فایل word، شامل دو نسخه ۱۶ آیتمی و ۸ آیتمی، به همراه روایی و پایایی، راهنمای امتیازدهی و تفسیر پرسشنامه و همچنین نسخه اصلی تحقیق آیزنبرگر و همکاران (۱۹۸۶).

مشاوره و روان درمانی خانواده – مقالات آماده انتشار

رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی. دوره ۱، شماره ۱، بهار و …. بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی فرم فارسی پرسشنامه کیفیت دل‌بستگی بزرگ‌سالان (MAQ) در همسرها: مفهوم‌سازی چندبعدی دل‌بستگی زناشویی. دوره ۵، شماره ۴، … دوره ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۱-۱۵٫

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

بازدید کننده عزیر شما در حال مشاهده توضیحات فایلی با نام پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) هستید. دانلود فایل. دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح :.

۱۳۹۵ ۱۳ ۲ ۲۴ ۱۲۳ طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و …

۱۳۹۵ ۱۳ ۲ ۲۴ ۱۲۳ طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی Designing a model for aditing the research and educational processes : Case study shahed …… ابزارهای پژوهش سه پرسشنامه استاندارد اثربخشی تدریس (صفری، ۱۳۹۰)، خودکارآمدی پژوهشی (بیشک و همکاران ، ۱۹۹۶) و یادگیری خودراهبر (فیشر و کینگ ، ۲۰۱۰) بودند …

رضایت از زندگی در سالمندان بازنشسته: نقش آبدیدگی و …

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعهی آماری شامل کلیهی کارمندان سالمند بازنشسته صنعت نفت شهر اصفهان درسال ۱۳۹۵ بودند که از میان آنها ۳۴۶ نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمعآوری دادهها از پرسش‌نامههای آبدیدگی محمودی و همکاران، شخصیت اصیل‌ وود‌ و‌ ه‍م‍ک‍اران و رضایت از زندگی داینر و همکاران استفاده شد.

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵). دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… مشخصات فایل …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای ابراز …

بررسی تأثیر محتوای دروس و خودرهبری بر امید به اشتغال …

با جمع‌بندی پژوهش‌ها و نظریه‌های مطرح‌شده در این زمینه می‌توان بیان نمود که شناخت، نیروهای درونی، انگیزش و ارتباطات از جمله مفاهیمی است که در امید به اشتغال نقش دارد و این مفاهیم در دل واژه‌های خودرهبری (هاوتون و همکاران، ۲۰۰۴: ۴۲۹)، خودتعیین‌کنندگی (دسی، ۱۹۷۱: ۱۰۶) و خودکارآمدی (بندیورا، ۲۰۰۶: ۹) جای گرفته است. رهبری، فرایند نفوذ و …

نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت گیری هدف در پیش بینی …

برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هیجان های تحصیلی (پکران و همکاران، ۲۰۰۲،۲۰۰۵) و پرسشنامه یادگیری خود تنظیم (پینتریچ و همکاران، ۱۹۹۱) استفاده شد داده ها با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل گردید. ماتریس همبستگی بینمتغیرها حاکی از ارتباط مثبت و معنی دار هیجان های لذت و غرور با …

خرید پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری …

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی.

[PDF]بسم اهلل الرحمن الرحیم – پایگاه اطلاع رسانی ماه نامه نواندیش …

۲۶ شهریور ۱۳۹۵ – بهار و تابستان ۱۳۹۵٫ ۱٫ بسم اهلل الرحمن … ۱۹۶۸۷۱۳۱۱۳ کد پستی: ۸۸۸۸۷۱۱۷ تلفن : http:www.noandishesabz.ir. E-mail:noandishesabz@behzistitehran.org.ir. سخن سردبیر. همراه و همکار گرامی. سالم …. منابع و مآخذ به ترتیب حروف الفبا ) ابتدا فارسی و سپس انگلیسی( و به شیوه زیر تنظیم گردد: نحوه نگارش منبع …

جهانی اما خشن تجارت جهانی لجام گسیخته فقر و جنگ – گوگل …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) · پرسشنامه-خودکارآمدی-در-تنظیم-هیجانی-(حسینچاری-وهمکاران-۱۳۹۵ دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه برای سنجش …

دانلود کامل فایل پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی …

۷ اسفند ۱۳۹۶ – دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی …

آزمون مدل نقش میانجی‌گرانه‌ی خودتنظیمی در رابطه‌ی بین جو …

برای جمع‌آوری داده‌ها، از سه پرسشنامه‌ی جو روانی اجتماعی کلاس فریزر و همکاران، پرسشنامه‌ی خودتنظیمی تحصیلی کانل و ریان و پرسشنامه‌ی سازگاری دانش‌آموزان سینها و سینها استفاده شد … نتایج پژوهش پنتریچ و دی گروت (۱۹۹۰) همچنین نشان داد که خودتنظیمی، خودکارآمدی و اضطراب امتحان بهترین پیش‌بینی کننده‌های عملکرد تحصیلی است.

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری … – دانلود از …

در این مطلب از سایت ارزان فایل، نحوه دانلود فایل پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) را برای شما دانش آموزان و دانشجویان قرار داده ایم. این فایل مربوط به دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی و دارای کیورد های پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی,خودکارآمدی در تنظیم,تنظیم هیجانی,دانلود پرسشنامه,پرسشنامه …

دانلود فایل کامل پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی …

۵ روز پیش – دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

فایل پروژه اصلی مقاله ی پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) برای دانلود در اختیار شما قرار دارد. مراجعه کننده گرامی شما در حال حاظر در حین بازدید از فایل دانلودی با نام پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) میباشید. دانلود فایل. پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری …

پیش بینی مهارتهای ارتباطی بر اساس جو روانی اجتماعی کالس …

۴ ۱۳۰ مجله سالمت اجتماعی دوره چهارم شماره ۲ بهار ۱۳۹۶ عاملی روایی سازه پرسشنامه را نیز در مطالعه خود بررسی کرده اند و به پنج عامل»مهارت های درک پیام کالمی و غیرکالمیمهارت نظمدهی به هیجان هامهارت گوش دادنمهارت بینش نسبت به فرایند ارتباط«و»قاطعیت در ارتباط«دست یافته اند. مقیاس جو روانی اجتماعی کالس: این مقیاس شامل ۲۰ گویه می …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای ابراز …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای ابراز …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای ابراز …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

۲۱ اسفند ۱۳۹۶ – پرسشنامه-خودکارآمدی-در-تنظیم-هیجانی-(حسینچاری-وهمکاران-۱۳۹۵٫ توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی …

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) گارنفسکی و …

دانلود رایگان پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) تالیف گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱)، در قالب فایل word، شامل ۳۶ گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال بوده و هدف آن سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی …

پرسشنامه عدم تعادل تلاش-پاداش/ ERIQ (سیگریست و همکاران) …

پرسشنامه عدم تعادل تلاش-پاداش/ ERIQ (سیگریست و همکاران) · پرسشنامه-عدم-تعادل-تلاش-پاداش-eriq-(سیگریست-و دانلود پرسشنامه استاندارد عدم تعادل تلاش – پاداش (ERIQ) تالیف سیگریست و همکاران (۲۰۰۹)، در قالب word ، شامل ۱۶ گویه و سه مولفه (تلاش و کوشش، پاداش های دریافتی فرد و فراتعهد) به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی …

دانلود فایل – برگه ۲ – Filelux.ir

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵). توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی …

۱۳۹۵

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد … ادامه مطلب …

ترجمه مقاله تاثیر دانش مالک در مورد فناوری اطلاعات (IT) بر …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) · پرسشنامه-خودکارآمدی-در-تنظیم-هیجانی-(حسینچاری-وهمکاران-۱۳۹۵ دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه برای سنجش …

رابطه بین هوش هیجانی وهوش معنوی دانشجویان پرستاری ومامایی

هوش هیجانی را به عنوان توانایی شناخت و (Goleman) فهم ،(Self-Action) مدیریت احساسات، خودعملی .( احساسات دیگران و هدایت روابط تعریف کرده است( ۶ رابطه ی بین هوش هیجانی و هوش معنوی دانشجویان عارفه عرفان و همکاران ۲۳۳ / (۲۸) ۱۶ : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی / ۱۳۹۵ http://ijme. mui. ac. ir گلمن روی چند ،(Abdullah Kamal) به نقل از …

پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس مهارت‌های ارتباطی و …

توسط میرعرب رضی – ‏۲۰۱۵
روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شد و آزمون مهارت‌‌های ارتباطی کوئین دام، پرسشنامه سبک هویت و آزمون اهمال‌کاری تحصیلی سواری را تکمیل نمودند. … نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد زیر مقیاس بینش در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی نقش معنادار ندارد، اما زیر مقیاس‌های گوش دادن مؤثر، تنظیم عواطف، درک پیام و قاطعیت در پیش‌بینی اهمال‌کاری …

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی – مرسی فایل

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) , پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی ,پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی ,خودکارآمدی در تنظیم هیجانی دسته بندی موضوعی : روانشناسی دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه …

پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف (کاشدان و همکاران) – Lyfile

دانلود پرسشنامه استاندارد کنجکاوی و اکتشاف طراحی شده توسط کاشدان و همکاران، در قالب فایل word، شامل ۱۰ سوال، همراه با نحوه امتیازدهی، تفسیر نتایج، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.

تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر انگیزش تحصیلی و …

جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه مدارس شهر ایلخچی میباشند که در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل ۵۲ دانشآموز بود که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۲۵ نفر) و گروه کنترل (۲۷ نفر) گمارده شدند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه سازگاری …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

۴ اسفند ۱۳۹۶ – توضیحات کامل : دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی – مجله سرگرمی تفریحی …

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

نوشته شده توسط filesell | نظرات دیگران [بدون نظر]. لیست کل یادداشت های این وبلاگ. نمونه برداری به روش خطی یا ترانسکت با ذکر مثال · نرم افزار خیاطی راحت ورژن ۹?۰۰ · نرم افزار خیاطی راحت ورژن ۸?۰۰ · نرم افزار خیاطی راحت ورژن ۱۰ بسته تک ستاره · مقیاس اشتیاق تحصیلی (فردریگز، بلومنفیلد و پاریس، ۲۰۰۴) · [عناوین آرشیوشده].

[PDF]اصل مقاله (۵۰۴ K)

اعتبار همزمان این پرسشنامه نیز با ب. ه. کارگیری مقیاس عزت نفس. کوپر اسمیت ). ۱۹۶۷٫ ( همبستگی مثبت معنادار. ۶۱). ۰/. ( به دست آمد )یوسفی و حسین چاری،. ۱۳۸۱٫ ؛ به نقل از. : محمدی،. ۱۳۸۴٫ (. فرآیند اجرای برنامه آموزشی. اجرای پیش. آزمون. در این مرحله، پرسشنامه. های خودکارآمدی تحصیلی مورگان. -. جینکز و عزت نفس. روزنبرگ در اختیار …

بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه خودکارآمدی معلم

توسط حسین چاری مسعود
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه خودکارآمدی معلم. … نویسندگان: حسین چاری مسعود, سماوی سیدعبدالوهاب, محمدی مژگان … پس از انجام تحلیل عاملی، سه عامل خود کارآمدی در درگیر کردن دانش آموزان در امور تحصیلی، خودکارآمدی در روش های تدریس و خود کارآمدی در مدیریت کلاس، استخراج شد، که حدود …

رابطه بین تجربه شیفتگی(فلو) و نیروهای انگیزشی در دانش …

ابزار پژوهش شامل: مقیاس تجربه شیفتگی، پرسشنامه انتظار-ارزش، مقیاس نیازهای بنیادی روانشناختی و مقیاس چشم انداز زمان آینده بود. …. The role of self-efficacy, task value, and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement outcome Centre for Research in …

بررسی وضعیت سبک های تعاملی معلمان ریاضی با دانش آموزان

مقایسه درک معلمان و دانش آموزان از میزان به کارگیری رفتار تعاملی معلمان در دو سبک همکاری- مخالفت جویی و سلطه گری- سلطه پذیری حاکی از عدم وجود تفاوت معنی‌دار …. ابزارهای پژوهش حاضر شامل، سه پرسشنامه‌ ویژگیهای بزرگ شخصیت (نئو)، پرسشنامه سبک رهبری کلاس درس هالپین و پرسشنامه محقق ساخته کیفیت تدریس اساتید بودند.

پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی ، راهبرد های مقابله ای ، و سلامت …

در این تحقیق از ۳ ابزار پژوهشی پرسشنامه سلامت عمومی ([۱]GHQ) ،آزمون حمایت اجتماعی و آزمون راهبردهای مقابله ای[۲] برای ارزیابی متغیرهای مورد بررسی، استفاده گردید. یافته ها:نتایج …. راهبرد مقابله عاطفه محور شیوه هایی است که از طریق آنها افراد به سطح بهینه از تنظیم هیجانی و توانایی برخورد با احساسات شدید و بحرانی دست می یابند.

اقدام پژوهی دبیر دینی چگونه توانستم دانش آموزم نرگس را به …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) · پروژه پایانی شبکه حسگر بی سیم چند رسانه ای · مقاله ترجمه شده رشته تربیت بدنی ۲۰۱۲ · اقدام پژوهی چگونه کلاس تاریخ را با نشاط و جذاب کنم · دانلود پاورپوینت پیش بینی عددی وضع هوا – ۳۸ اسلاید · خلاصه کتاب سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها ( درویش و حیدری)

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی – blogfile site

۲۷ اسفند ۱۳۹۶ – پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵). دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… مشخصات فایل …

پرسشنامه خودکارآمدی – n5i

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵). توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی …

سیستم همکاری در فروش فایل آفمَس – سیستم همکاری در فروش …

سیستم همکاری در فروش فایل آفمَس : فرصتی برای کسب درآمد با فروش و بازارایابی فایل های قابل دانلود.

بایگانی‌های روانشناسی – دانلود مقاله های آموزشی

پاورپوینت بررسی اندیشه های مربوط به یادگیری در ۲۱ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt. فهرست مطالب. شناخت‌شناسی و نظریه یادگیری. افلاطون. ارسطو. آغاز روانشناسی نوین. تاثیرات تاریخی بر نظریه یادگیری. نخستین مکتب‌های روانشناسی. اراده‌گرایی. ساخت‌گرایی. کارکرد گرایی. رفتار گرایی. پاورپوینت تهیه شده بسیار …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

۲۱ بهمن ۱۳۹۶ – توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

۲۶ بهمن ۱۳۹۶ – پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی

توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای ابراز …

تنظیم هیجانی – envX

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵). توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی …

پرسشنامه خ رآمدی در تنظیم هیجانی | جستجو – بهتینا

پرسشنامه خ رآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) فرمت فایل ی: .rarفرمت فایل اصلی: docxتعداد صفحات: ۲حجم فایل: ۱۴ کیلوبایت قیمت: ۳۰۰۰ … این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خ رآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه … ParsiBlog.com/Posts/78/دانلود پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی/ …

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سواد مالی و رفاه مالی (فصل دوم …

جاکوب و همکاران (۲۰۰۰) آگاهی مالی شخصی را دانش مفاهیم و مهارت های مدیریت مالی شخصی دانسته اند. از نظر آنها واژه … بنا به اظهار نظر نویسندگان مقاله، نتایج نشان از نیاز به بهبود وضعیت مالیه شخصی دانشجویان داشت زیرا علیرغم اینکه سوالات پرسشنامه اغلب از مباحث پایه‌ای مطرح شده بود، متوسط امتیاز مالی دانشجویان در حدود ۵۳% بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *