دانلود کامل طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف

Published on Author adminLeave a comment

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف

در دانلود پروژه مهندسی عمران به طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف می پردازیم
دسته بندی عمران
بازدید ها ۲۰۳
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۳۷۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۳۷

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پروژه سازه های فولادی

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف

همراه با فایل های اجرایی

محاسبات سازه هتل باران

شرح مختصری از پروژه
از سالها قبل نیاز یک هتل در محل مورد نظر بسیار احساس می شود و فضای بسیاری خوبی برای تاسیس این پروژه می باشد
منطقه مورد نظر بدلیل جایگاه تفریحی و زیارتی ، در طول سال خیل عظیمی از مسافران را از قسمت های مختلف کشور حتی شهرهای دیگر به سمت خود جلب می کند و نیازمند مکانی مناسب و با ظرفیت کافی می باشد تا مردم بتوانند
راحت و آسوده به محلی امن برای آستراحت بروند.
با توجه به مطالب فوق ، تبدیل این فضا به هتل طبقاتی مورد توجه شهرداری منطقه مورد نظر قرار گرفت.
هتل باران در ۸ طبقه از تراز ۰٫۰۰ تا تراز نهائی ۲۶٫۴۰ طراحی شد .
اسکلت ساختمان بصورت فولادی طراحی شده است .
در تراز پائین سیستم زهکش مناسب جهت جمع آوری و خروج آبهای زیرزمینی منطقه که بسیار زیاد نیز می باشد طراحی شده است.
در داخل ساختمان جهت تردد افراد به طبقات مختلف از دو سیستم راه پله و آسانسور استفاده می شود.
مساحت هر طبقه ۴۲۴ مترمربع بوده که به فضای راه پله و آسانسور و … تقسیم بندی شده است
۱- معرفی پروژه
۱-a عناوین
نام پروژه: هتل باران
نام مالک : آقای …
موقعیت : چهار طرف باز
شهرداری : استان کرمان
مهندس معمار :
مهندس تاسیسات :
مهندس مکانیک خاک :
مهندس ناظر:
مهندس محاسب :
ساختمان فوق دارای اسکلت فلزی بوده و در شهر کرمان واقع است.
مساحت هر طبقه از ساختمان که دارای چهار واحد است برابر ۴۲۴ متر مربع است.
نرم افزار مورد استفاده در تحلیل و طراحی سازه ETABS2000 ver : 9.5.0 و نرم افزار مورد استفاده در تحلیل و طراحی فونداسیون SAFE 2000 ver : 8.1.1 می باشد.
۱-b تعداد طبقات
ساختمان محاسبه شده دارای ۸ طبقه می‌باشد که طبقات دارای کاربری تجاری می باشند .
۱-c مساحت طبقات
پلان طبقات به همراه مساحت و محیط هر طبقه به تفکیک مطابق نقشه‌های ذیل می‌باشد.
کلمات کلیدی:

safe

etabs

طراحی سازه فولادی

محاسبات سازه هتل باران

فهرست مطالب
شرح مختصری از پروژه ۱
۱- معرفی پروژه ۲
۱-b تعداد طبقات ۳
۱-c مساحت طبقات ۳
۱-d عرض و طول ساختمان ۴
۱-e ارتفاع ساختمان ۵
۱-f موقعیت ساختمان نسبت به سازه‌های مجاور ۵
۱-g بررسی منظم بودن ساختمان ۵
۲- معرفی آیین نامه ها ۵
۳- معرفی مصالح مصرفی ۷
۴- معرفی سیستم سازه‌ای ساختمان ۸
۴ ۱۷
– بار گذاری ۱۷

۴-۱ بارگذاری قائم ۱۷

۴-۱-۱ بار مرده ۱۷
سقف تیرچه و بلوک در بام ۱۸
سقف کامپوزیت (مرکب) در طبقه دوم ۱۸
سقف طاق ضربی در طبقه اول ۱۹
۴-۲ بارگذاری باد ۲۵

۵-بار گذاری زلزله به روش استاتیکی معادل ۲۷

۵-۱ تعیین ضریب C 27
۵-۲ تعیین وزن ساختمان ۲۸
۵-۳ محاسبه برش پایه ۲۸
۵-۴ محاسبه نیروی شلاقی ۲۹
۵-۶ حدود مجاز تغییر مکان جانبی سازه ۲۹
۶ ۳۲
– مدل سازی ۳۲
۶-۱ ترکیبات بارگذاری ۳۲

۶-۲ توزیع نیروی زلزله ۳۳

۶-۲ تحلیل یک قاب در سمت X و قاب در سمت Y 34
نیروی برشی در قاب های خمشی به صورت زیر محاسبه می شود: ۳۶
۴-۱ مدل سازی سازه ۳۸
نمای سه بعدی سازه ۴۰
۶-۵ کنترل تغییر شکل جانبی ۵۴
تغییر شکل سازه تحت اثر بار جانبی در جهت X. 56
تغییر شکل سازه تحت اثر بار جانبی در جهت Y. 57
۷ ۵۸
-۱ طراحی تیر ۵۸
کنترل تغییر مکان: ۵۹

کنترل فشردگی: ۵۹

۷-۲ طراحی تیرها ۶۹
مقاطع در طبقه اول ۷۱
مقاطع در طبقه دوم ۷۲
مقاطع در طبقه سوم ۷۳
مقاطع در طبقه چهارم ۷۴
مقاطع در طبقه پنجم ۷۵
مقاطع در طبقه ششم ۷۶
مقاطع در طبقه هفتم ۷۷
مقاطع در بام ۷۸
مقاطع در خرپشته ۷۹
۸ ۸۰
-۱ طراحی ستون ها ۸۰
۸-۲ طراحی ستون ها ۸۵
۸۹
۹۰
۹۱
۹-۱ طراحی مهاربند ها ۹۴
۹-۲ طراحی مهاربند ها ۹۵
شماره المان ها ۹۶
شماره المان ها ۹۷
مقاطع در مهاربند های قاب ۱ ۹۸
مقاطع در مهاربند های قاب ۴ ۹۹
خروجی های ایی تبس ۱۰۲
طراحی اتصال گیردار۱۱۷
طراحی ستون ها ۱۲۰
طراحی فونداسیون ۱۲۲

مطالعات مکانبک خاک ۱۲۷

آنالیز پی با safe 135

شانتیا | دانلود طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف – …

۳۰ دی ۱۳۹۶ – کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیدمحقق گرامی،شما با جستجوی طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(طراحی…

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف

پروژه سازه های فولادی. طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف. همراه با فایل های اجرایی. محاسبات سازه هتل باران. شرح مختصری از پروژه. • از سالها قبل نیاز یک هتل در محل مورد نظر بسیار احساس می شود و فضای بسیاری خوبی برای تاسیس این پروژه می باشد. • منطقه مورد نظر بدلیل جایگاه تفریحی و زیارتی ، در طول سال خیل عظیمی از …

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف | پاکروز دانلود – p9d.ir

۲۲ آذر ۱۳۹۶ – دسته: عمران. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۸۳۷۲ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۱۳۷٫ دانلود پروژه سازه های فولادی. طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف. همراه با فایل های اجرایی. محاسبات سازه هتل باران. شرح مختصری از پروژه. • از سالها قبل نیاز یک هتل در محل مورد نظر بسیار احساس می شود و فضای بسیاری خوبی برای …

[PDF]((دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎزه))

ب- ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻴﺮﻫﺎی ﻣﺮﻛﺐ (ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ) از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻜﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ورق ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻳﺮ. ﺗﻴﺮﻫﺎی ﻣﺮﻛﺐ در ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﺗﻴﺮﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. پ)- ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺧﻄﻲ. )Frame Sectionو در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺧﻄﻲ( ETABS ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻠﺰی و ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﭘﺮوژه در ﻓﺎﻳﻞ. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: Fu ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﻮﻻد. ۰٫۲۵۵٫ ﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ.

دانلود فیلم آموزش کامل طراحی سازه فولادی به روش حدی در …

دانلود فیلم آموزش کامل طراحی سازه فولادی به روش حدی در ایتبس ۲۰۱۵ به زبان ساده آموزش ایتبس و سیف به زبان ساده, کاربردی , گام به گام, مبتدی تا پیشرفته, … ۶: آموزش طراحی سیستم های سازه ایی قاب خمشی + قاب ساده با مهاربند + سیستم ثقلی کامپوزیت + نکات طراحی و آیین نامه ایی سایر سیستم ها. ۷: طراحی به روش حدی LRFD …

فایل تنظیم آماده محاسبات etabs سازه های فولادی و

فایل تنظیم آماده etabs جهت محاسبات سازه های فولادی و بتنی. … ﺑﺎ رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﯽ ….. ۸۰۸٫ sazeh . www. //: http. ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی در. Etabs. ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ. ﻣﺒﺤﺚ. ۱۰٫ ﻃﺮا …. ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻓﺎﯾﻞ ﺗﯿﺮ ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ در ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺳﻤﺖ از ﻧﻮع ﻗﺎب. …. اتوکد (AutoCAD) کامل + طراحی ایتبس(ETABS) و سیف (SAFE) را دریافت خواهید کرد.

پکیج ویژه آموزش طراحی سازه های فولادی و بتنی در ایتبس و …

۳۱ خرداد ۱۳۹۶ – کتابچه طراحی دینامیکی سازه بتنی با Etabs 2015 و Safe14 به همراه محاسبات دستی – پویا عبای. مشاهده اطلاعات مربوط به این کتابچه (بدون اعمال تخفیف ) – ۲۵۰۰۰ تومان. پیشنهاد ویژه : در نهایت این پکیج آموزشی با ۴۰ درصد تخفیف ، به قیمت ۳۶۹۰۰ تومان به فروش میرسد . دانلود + توضیحات. RIAL 369,000 – اضافه …

کتاب طراحی سازه های فولادی به روش LRFD – وبسایت مهندسی …

۹ خرداد ۱۳۹۶ – کتاب طراحی سازه های فولادی به روش LRFD با سلام . در این مطلب به دانلود کتاب طراحی سازه های فولادی به روش LRFD، مک کورمک ویرایش پنجم …

کتاب آموزش Etabs حسن باجی – تبریز عمران

کتاب آموزش Etabs حسن باجی. در این صفحه کتاب تکنیک های مدلسازی، تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه ها در قالب پروژه های کاربردی با استفاده از safe & etabs & sap اقای برخورداری و باجی (که همان ویرایش دوم کتاب تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی با Etabs9 است) برای دانلود گذاشته شده امید است برای دانشجویان عمران مفید واقع شود.

مهندسی عمران (@civilpro_ir) | Instagram photos and videos

سیستم سازه #دیاگرید چارچوبی متشکل از اعضای مورب است که از تقاطع مصالح مختلفی مانند فلزات، بتن و یا تیرهای چوبی ساخته شده است و در ساخت و ساز ساختمان و سقف استفاده می‌شود. سازه‌ دیاگرید با اعضای فولادی برای استحکام سازه و صلبیت بنا کارآمد هستند. اما امروزه دیاگرید‌ها در دهانه‌های بزرگ و ساختمان بلند استفاده می‌شوند، …

پرسش/پاسخ‌های آموزشی ۳ | سازه پلاس

۹ آذر ۱۳۹۵ – در سازه‌های فولادی: با فرض استفاده از روش LRFD و ایتبس ۲۰۱۵ پس از طراحی با کلیک راست بر روی ستون و انتخاب Details می‌توانید phi*Pnc را در جدول مربوط …. مثلاً در هر طبقه هتل ممکن است ۲۰ سویت خصوصی داشته باشیم و در انتهای راهرو همان طبقه یک اتاق عمومی نیز داشته باشیم که در این صورت بار زنده آن اتاق ۵ kPa …

دانلود پروژه فولادی ۴ طبقه با اتصالات پیچ ومهره – مای سیویل

۲۸ شهریور ۱۳۹۲ – ب***** فایلهای ایتبس،سیف،نقشه های سازه ودفترچه مربوط به یک ساختمان ۴ طبقه فولادی با اتصالات پیچ .مهره تقدیم حضور دوستان می شود. … نحوه مدل سازی سازه آن با حالت اتصالات جوشی تفاوتی ندارد و تنها تفاوت آن به نحوه طراحی اتصالات به صورت دستی بر خواهد گشت . پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و …

دانلود نرم افزار سیف(SAFE) | وی سیویل

۲۷ شهریور ۱۳۹۶ – نرم افزار SAFE قابلیت ها و امکانات قابل فهم در حوزه سازه بتنی محکم ارائه می دهد و علاوه بر آن از ویژگی های تنش ستون بهره مند است. … افزوده شدن امکان برخورداری از طرح قالب فولادی برای کد “NORSOK N-004” بانضمام قابلیت بررسی منگنه کاری به ضریب Offshore، طراحی قسمت های غیر لوله ایی بر اساس کد یوروcode …

دانلود پروژه طراحی سازه فولادی ۵ طبقه | خرید پروژه آماده

سیف و اتوکد: طراحی دستی سازه فولادی ۵طبقه به علاوه فایل محاسبات پروژه شامل فایل. ایتبس. سیف و اتوکد و جزوه پی دی اف روند انجام پروژه طراحی دستی سازه. در ادامه مطلب. تقدیم شما می گردد. پروژه طراحی دستی سازه بتنی نیز در پست بعدی تقدیم .. با دانلود پروژه طراحی لرزه ای سازه فولادی در خدمت شما همراهان آی سیویل هستیم . این.

دانلود (طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف)

۱۸ دی ۱۳۹۶ – دانلود (طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف). سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید …

خرید و دانلود طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف

۴ بهمن ۱۳۹۶ – ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های اینترنتی …

خرید فایل( طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های اینترنتی اطمینان از تحویل آنی فایل است که از این …

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ – طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف. در دانلود پروژه مهندسی عمران به طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف می پردازیم. دانلود طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف. طراحی سازه فلزی طراحی سازه فولادی در ایتبس طراحی سازه فولادی با etabs طراحی سازه فولادی …

دانلود طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف -کامل و جامع

دانلود طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف -کامل و جامع. با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان محقق گرامی،شما با جستجوی طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند …

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم با سلام،محصول دانلودی +{{طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف و بررسی کامل هدایت میشوید …

دانلود طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف -کامل و جامع

دانلود طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف -کامل و جامع. شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.

کیان | طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف

۱۷ دی ۱۳۹۶ – طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف on کیان | ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمبا سلام،محصول دانلودی +{{طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف}}+آماده…

سیدور | دانلود طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف – خرید …

۱۷ دی ۱۳۹۶ – از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آوردعنوان محصول دانلودی:طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف یکی از…

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف | black

۱۱ اسفند ۱۳۹۶ – دسته: عمران. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۸۳۷۲ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۱۳۷٫ دانلود پروژه سازه های فولادی. طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف. همراه با فایل های اجرایی. محاسبات سازه هتل باران. شرح مختصری از پروژه. • از سالها قبل نیاز یک هتل در محل مورد نظر بسیار احساس می شود و فضای بسیاری خوبی برای …

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف | dl3 – amp98.ir

۹ اسفند ۱۳۹۶ – دسته: عمران. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۸۳۷۲ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۱۳۷٫ دانلود پروژه سازه های فولادی. طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف. همراه با فایل های اجرایی. محاسبات سازه هتل باران. شرح مختصری از پروژه. • از سالها قبل نیاز یک هتل در محل مورد نظر بسیار احساس می شود و فضای بسیاری خوبی برای …

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف | book

۱۰ دی ۱۳۹۶ – دسته: عمران. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۸۳۷۲ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۱۳۷٫ دانلود پروژه سازه های فولادی. طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف. همراه با فایل های اجرایی. محاسبات سازه هتل باران. شرح مختصری از پروژه. • از سالها قبل نیاز یک هتل در محل مورد نظر بسیار احساس می شود و فضای بسیاری خوبی برای …

فصل مداد | دانلود طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف …

۱۴ دی ۱۳۹۶ – دانلود طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف -کامل و جامع on فصل مداد | شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشدمدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر…

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف | شیراز دانلود

۲۰ آذر ۱۳۹۶ – دسته: عمران. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۸۳۷۲ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۱۳۷٫ دانلود پروژه سازه های فولادی. طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف. همراه با فایل های اجرایی. محاسبات سازه هتل باران. شرح مختصری از پروژه. • از سالها قبل نیاز یک هتل در محل مورد نظر بسیار احساس می شود و فضای بسیاری خوبی برای …

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف | سارا دانلود – artho.ir

۲۲ آذر ۱۳۹۶ – دسته: عمران. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۸۳۷۲ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۱۳۷٫ دانلود پروژه سازه های فولادی. طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف. همراه با فایل های اجرایی. محاسبات سازه هتل باران. شرح مختصری از پروژه. • از سالها قبل نیاز یک هتل در محل مورد نظر بسیار احساس می شود و فضای بسیاری خوبی برای …

برترین فایل طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف

۱۷ دی ۱۳۹۶ – سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود بصورت آنی خواهد بود.یک نسخه از …

وریف | فایل طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف

۲ دی ۱۳۹۶ – فایل طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف on وریف | هموطنان گرامی سلام.وقت بخیراینک شما با جستجوی ((طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف)) وارد صفحه فروش…

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف | بیم دانلود – cyto98.ir

۲۳ آذر ۱۳۹۶ – طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف: On our site, you can search articles and projects around the subject طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف. … بیم دانلود – بیم دانلود بیم دانلود – If you do not find طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف on our website, be sure to share the topic through telegram.

قاموس | خرید فایل( طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف)

۱۵ دی ۱۳۹۶ – خرید فایل( طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف) on قاموس | لحظات خوشی را برای شما آرزومندیممدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از…

دانلود فایل کامل طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف

دانلود فایل کامل طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف. سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. نام محصول دانلودی: طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی …

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف |۱۱۰۲| کار دانشجویی …

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ – طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف (۱۱۰۲):طراحی سازه فولادی در ایتبس طراحی سازه فولادی با ایتبس طراحی سازه فلزی طراحی سازه فولادی هتل طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف طراحی سازه فولادی با etabs طراحی سازه فلزی طراحی سازه فلزی etabs طراحی سازه فلزی هتل طراحی سازه فولادی هتل با سیف.

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف | fortune

۱۱ بهمن ۱۳۹۶ – دسته: عمران. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۸۳۷۲ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۱۳۷٫ دانلود پروژه سازه های فولادی. طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف. همراه با فایل های اجرایی. محاسبات سازه هتل باران. شرح مختصری از پروژه. • از سالها قبل نیاز یک هتل در محل مورد نظر بسیار احساس می شود و فضای بسیاری خوبی برای …

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف |۱۱۱۸۶| سیب

۱ آبان ۱۳۹۶ – جزوه آموزشی گام به گام تحلیل پوش اور ساختمان… دانلود جزوه آموزشی گام به گام تحلیل پوش اور یک ساختمان فولادی دو طبقه در ایتبس براساس آخرین ویرایش نشریه ۳۶۰، در قالب word و در ۸۲ صفحه، قابل ویرایش، به همراه فایل اجرایی طراحی ساختمان در ایتبس و فایل اجرایی تحلیل پوش اور ساختمان در ایتبس. توضیحات: …

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف |۱۱۴۸۶| مغازه دانشجویی

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف (۱۱۴۸۶):طراحی سازه فولادی در ایتبس طراحی سازه فولادی با ایتبس طراحی سازه فولادی هتل با سیف طراحی سازه فلزی هتل طراحی سازه فولادی هتل طراحی سازه فلزی طراحی سازه فولادی با etabs طراحی سازه فلزی etabs طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف طراحی سازه فلزی.

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف | break

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ – دسته: عمران. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۸۳۷۲ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۱۳۷٫ دانلود پروژه سازه های فولادی. طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف. همراه با فایل های اجرایی. محاسبات سازه هتل باران. شرح مختصری از پروژه. • از سالها قبل نیاز یک هتل در محل مورد نظر بسیار احساس می شود و فضای بسیاری خوبی برای …

طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف | bridge

۳۰ بهمن ۱۳۹۶ – دسته: عمران. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۸۳۷۲ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۱۳۷٫ دانلود پروژه سازه های فولادی. طراحی سازه فولادی هتل با ایتبس و سیف. همراه با فایل های اجرایی. محاسبات سازه هتل باران. شرح مختصری از پروژه. • از سالها قبل نیاز یک هتل در محل مورد نظر بسیار احساس می شود و فضای بسیاری خوبی برای …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *