دانلود کامل بررسی و تشریح نظریه های تداعی گر از زیر مجموعه های نظریه های یادگیری

Published on Author adminLeave a comment

بررسی و تشریح نظریه های تداعی گر از زیر مجموعه های نظریه های یادگیری

هدف از این تحقیق بررسی و تشریح نظریه های تداعی گر از زیر مجموعه های نظریه های یادگیری بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد
دسته بندی کامپیوتر و IT
بازدید ها ۳
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۹

بررسی و تشریح نظریه های تداعی گر از زیر مجموعه های نظریه های یادگیری

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود تحقیق رشته کامپیوتر

بررسی و تشریح نظریه های تداعی گر از زیر مجموعه های نظریه های یادگیری

نظریه‌های تداعی‌گرایی

به طور کلی نظریه‌های یادگیری در سه دسته مهم تداعی‌گرایی،‌ شناخت‌گرایی و شناخت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این بخش به تشریح اصلی نظریه‌های تداعی‌گرایی یا محرک و پاسخ می‌پردازیم.
تداعی‌گرایی به یک دسته از نظریه‌های روان‌شناختی اطلاق می‌شود که در آن فرایند یادگیری به عناصر وابسته به یکدیگر تبدیل می‌شوند. کردارها یا اندیشه‌ها فقط به این سبب در ذهن و خاطر یا رفتار ما متجلی می‌شوند که در ترجبه‌های پیشین ما با یکدیگر پیوند یافته‌اند. روش بررسی افراد آدمی در قالب تداعی‌گرایی تحلیلی است. به این معنا که یادگیری در این شیوه به اجزاء تشکیل‌دهنده آن تبدیل می شود. در واقع تداعی‌گرایی نظریه اندریافت، چنانکه ملاحظه گردید، عناصر همخوان به طور کلی روانی هستند که ساختهای روانی را تشکیل می‌دهند. نظریه ورزش روانی ذهن را جوهر و اساس یادگیری می‌شناسد، در صورتی که نظریه اندریافت فقط آن را یک ساخت تلقی می‌کند.
افلاطون و فیلسوفان دیگر عهد باستان تصور می‌کردند که یادگیری استعداد به یادآوردن اندیشه‌هایی است که افراد آدمی پیش از تولد دارا بوده‌اند. یعنی، اندیشه‌ها از رشد درونی مایه می‌گیرند، فطری هستند و به جهانی دیگر تعلق دارند. ارسطو نیز اندیشه‌ها و تصورات را ذاتی می‌دانست و به ورزش روانی هم‌اهمیت می‌داد و از این دیدگاه به یادگیری توجه می‌کرد. هر چند وی معتقد بود که حواس نیز در یادگیری دخالت دارند، اما نقش آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
سابقه همخوانی اندیشه‌ها به ارسطو باز می‌گردد. به اعتقاد او وقتی شییء با اندیشه و معلوماتی با شییء یا اندیشه و معلومات دیگر ارتباط داشته باشد وجود یکی موجب به یادآوردن دیگری می‌شود. وی برای یادآوری و همخوانی سه اصل مجاورت، مشابهت و تضاد را مهم می‌شمارد. در اصل مجاورت اشیاء یا اطلاعاتی که از نظر مکانی یا زمانی مجاور یکدیگرند به خاطر سپرده یا به یادآورده می‌شوند، که از نظر مکانی یا زمانی مجاور یکدیگرند به خاطر سپرده یا به یادآورده می‌شوند، مانند «پاریس و برج ایفل»، «انقلاب کبیر فرانسه ۱۷۸۹». در اصل مشابهت دو چیز با دو مورد مشابه یکدیگر را به یاد می‌آورند، مانند «گربه و ببر» یا «thunder و تندر» در انگلیسی و فارسی. در اصل تضاد نیز اشیاء یا اندیشه‌های متضاد یکی موجب یادآوری دیگر می‌شود، همچون «سرما و گرما» یا «عزت و ذلت». معلمان و پرورشکاران بر این اساس همخوانی اندیشه‌ها را در کار یادگیری و تحصیل دانش با اهمیت می‌دانستند.
تداعی‌گرایی در قرن نوزدهم و نیمه نخست قرن بیستم مورد توجه روان‌شناسان قرار گرفت. همه نظریه‌های شرطی از آن جمله‌اند. نظریه وابسته‌گرایی یا پیوندی ثورندایک وابستگی و پیوند محرک و پاسخ را به یکدیگر وسیله یادگیری می‌شمرد، در صورتی که پاولف به همراه شدن محرکی با محرک دیگر تاکید می‌ورزید. اما شرطی شدن عامل به رفتاری که نخست انجام می‌گیرد و پاداش دریافت می‌دارد اهمیت می‌داد و این روش را برای یادگیری موثر می‌شناخت در این بخش به نظریه‌های مهم تداعی‌گرایی که به رفتارگرایی شهرت یافته‌اند، خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب
۱- زمینه و پیشینه نظریه های یادگیری ۳
۱-۱٫ شناخت و زمینه‌های یادگیری ۳
۱-۱-۱٫ اهمیت یادگیری ۳
۱-۱-۲٫ ماهیت یادگیری ۴
۱-۱-۳٫ تعریف یادگیری ۵
۲٫ نظریه‌های تداعی‌گرایی ۷
۲-۱٫ نظریه وابسته‌گرایی ثورندایک ۸
۲-۱-۱٫ قانونهای یادگیری ثورندایک ۱۰
۲-۱-۲٫ قانونهای اصلی ثورندایک ۱۱
۲-۱-۳٫ قانونهای فرعی ۱۲
۲-۱-۴٫ بررسی و ارزشیابی نظریه وابسته‌گرایی ۱۳
۲-۱-۵٫ هوش از دیدگاه ثورندایک ۱۴
۲-۲٫ نظریه بازتابی ۱۶
۲-۲-۱٫ پدیده شرطی شدن ۱۷
۲-۳٫ نظریه رفتارگرایی واتسن ۲۰
۲-۳-۱٫ چگونگی رفتارگرایی ۲۰
۲-۳-۲٫ نقش محیط ۲۱
۲-۳-۳٫ انسان از نظر واتسن ۲۱
۲-۳-۴٫ شرطی شدن هیجانها ۲۲
۲-۳-۵٫ سخن‌گویی از دیدگاه واتسن ۲۲
۲-۳-۶٫ یادگیری از نظر واتسن ۲۳
۲-۴٫ نظریه کاهش سایق ۲۵
۲-۴-۱٫ یادگیری برای بقاء ۲۵
۲-۵٫ یادگیری انتظاری ۲۶
۲-۵-۱٫ یادگیری نهایی ۲۹
۲-۵-۲٫ مسائل یادگیری ۲۹
۲-۶٫ نظریه کمّی اسپنس ۳۰
۲-۶-۱٫ ماهیت نظریه یادگیری اسپنس ۳۰
۲-۶-۲٫ رفتار یکپارچه ۳۲
۲-۶-۳٫ چگونگی سازه‌ها ۳۲
۲-۶-۴٫ تعیین‌کننده‌های رفتار ۳۳
۲-۶-۵٫ یادگیری از دیدگاه اسپنس ۳۵
۲-۶-۶٫ شرطی شدن کلاسیک ۳۶
۲-۶-۷٫ ماهیت شرطی شدن ابزاری ۳۶
۲-۶-۸٫ یادگیری افتراقی ۳۸
۵٫ مراجع ۳۹

نظریه های یادگیری – Epage.ir

نظریه های یادگیری اصولاً هر فعالیتی یک مبنای نظری دارد که منتج از یک سری تحقیقات و تابع یک اصول و شناخت کلیت یافته¬ای است . نظریه به معنای وسیع عبارتست از … در نظریه مجموعه عوامل در اختیار محقق نیست مخصوصاً در تحقیقات علوم انسانی و گیاهی ، گر چه اکثر نظریه¬ها¬یمان در روانشناسی تربیتی و یادگیری بر اساس …

خلاصه ای از نظریه های یادگیری- ترجمه دکتر سیف | یافته های …

۷ آذر ۱۳۹۴ – از پژوهش تا نظریه. ۱- کارکرد ترکیبی: تعداد زادی مشاهده را تبیین کند. ۲- کارکرد اکتشافی: راه را برای پزوهش های آینده نشان دهد. ویژگی نظریه علمی. ۱- تعدادی مشاهده را ترکیب می کند. ۲- اکتشافی است. ۳- بطور تجربی قابل بررسی باشد. ۴- نظریه بعنوان یک ابزار ست. ۵- بر اساس اصل ایجاز است(اقتصادی،تیغ …

نظریه های تداعی گرایی

به طور کلی نظریه‌های یادگیری در سه دسته مهم تداعی‌گرایی، شناخت‌گرایی و شناخت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این بخش به تشریح اصلی نظریه‌های تداعی‌گرایی یا محرک و پاسخ می‌پردازیم. تداعی‌گرایی به یک دسته از نظریه‌های روان‌شناختی اطلاق می‌شود که در آن فرایند یادگیری به عناصر وابسته به یکدیگر تبدیل می‌شوند.
وارد نشده: مجموعه

[PDF]ﻧﮕﺮ ﺎﺯ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻭ ﻧﻤ

ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﺎﺯ ﻫﻤﺎﻥ. ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﭼـﺎﺭﭼﻮﺏ ﻭ ﻣﺘـﺪﻟﻮﮊﻱ ﺭﻭﺍﻥ. ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻧـﻮﻳﻦ ﺍﺳـﺖ . ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﺗﻌﺮﻳـﻒ. ﻫﻴﻠﮕﺎﺭﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻥ. ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺭﻭﺍﻥ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻢ ﺑﺮﺭﺳﻲ. (. ﻳﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ. ) ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨـﺪﻫﺎﻱ. ﺫﻫﻨﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ …. ﻭ ﺟﻬﻨﻢ، ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ، ﺣﻼﻝ ﻭ ﺣﺮﺍﻡ، ﭘﻴﺮﻱ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺗﺪﺍﻋﻲ ﻣﻲ . ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﻓﺘـﺎﺭﮔﺮﺍﻳﻲ ﮔـﺮﺍ. ﻳ. ﺶ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﺯ، ﻧﻤـﺎﺯﮔﺰﺍﺭﻱ ﻳـﺎ ﻧﻤـﺎﺯﮔﺮﻳﺰﻱ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ. ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ. ﻫﺎﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ . ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻳﺎ ﺷﺮﻃﻲ ﺷﺪﻥ ﻳﻌﻨﻲ …

تداعی گرایی Associationim | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

۲۴ آبان ۱۳۹۳ – بنابراین می‌توان گفت؛ تداعی‌گرایی قالبی به وجود آورده است که نظریه‌های معاصر یادگیری در داخل آن سیلان یافته، شکل گرفته و شاید به انسجام نهایی رسیده‌اند.[۱۲]. از بین همه … در آغاز کاربرد آن به یک حوزه واحد، یعنی حافظه محدود می‌شد و ارسطو بود که برای اولین بار حافظه را بر حسب تداعی تشریح کرد. کاربرد منظم …

[DOC]نظریه های یادگیری

در نظریه مجموعه عوامل در اختیار محقق نیست مخصوصاً در تحقیقات علوم انسانی و گیاهی ، گر چه اکثر نظریههایمان در روانشناسی تربیتی و یادگیری بر اساس … نظریههای مختلفی در زمینه یادگیری وجود دارد که ما آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم . حوزه رفتار گرایی یا نظریههای شرطی. حوزه نظریههای شناختی. دیدگاه این دو نظریه در مورد …
وارد نشده: تداعی ‏زیر

[PDF]ﻲ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﻠﻤﻮس از ﻧﻈﺮﻳﻪ ی ﻛﺎرﺑﺮد – مجله ایرانی …

http://journals.mui.ac.ir. ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ. /. وﻳﮋه. ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ. آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ. /. اﺳﻔﻨﺪ. ۱۳۹۰٫ ؛. ۱۱)۹(. /. ۱۰۷۱٫ ﻛﺎرﺑﺮد. ی. ﻣﻠﻤﻮس از ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣ. ﻲ ….. ﮕﺮ. در ذﻫﻦ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ. ﻲﻣ. ﮔﺮدﻧﺪ. ).۱۸(. ﭘﻴﺶ. ﺳﺎزﻣﺎن. دﻫﻨﺪه. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ای. از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از آﻣﻮزش. ﺟﺰﻳﻴ. ﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ آن ﻣﻄﻠﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ. ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﭘﻴﺶ. ﺳﺎزﻣﺎن.
وارد نشده: تداعی

[PDF]نظریه های شخصیت – farhikhteganp.ir

ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮﺿﯿﻪ. ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻈﺮﯾﻪ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت را ﺑـﺮای. رﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ دﻫﯿﻢ . ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﭘﺮدازان و ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ آن. ﻫﺎ. ﭼﻮن ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ از ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺧـﻮد ﻧﻈﺮﯾـﻪ. ﭘـﺮدازان ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﯽ. آﯾﻨـﺪ، در ﺳـﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿـﺮ ﺷـﺎﺧﻪ. ای از. رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم. ” رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ. ” ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و وﯾﮋﮔﯿﻬـﺎی ﺷﺨﺼـﯽ. داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ. ﻧﻈﺮﯾﻪ.

[PDF]ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ روﻳﻜﺮد رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در

توسط غفاری – ‏۲۰۱۱
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻧﻈﺮﻳﻪ،. ﻗﻮای. ذﻫﻨﻲ. ﻣﺜﻞ. ﺣﺎﻓﻈﻪ،. دﻗﺖ. و. ﺗﻔﻜﺮ،. ادراک. و. ﺣﺘﻲ. اﺣﺴﺎﺳﺎت. ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ. از. ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت. و. ﺗﺪاﻋﻲ. ﻫﺎﻳﻲ. ﻛﻪ. در. اﺛﺮ. ﺑﺮﺧﻮرد. ذﻫﻦ. ﺑﺎ. ﻋﻮاﻣﻞ. و. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. ﻫﺎی. ﺟﺪﻳﺪ. ﺑﻮﺟﻮد. آﻣﺪه. اﻧﺪ. (. ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاری، …. ﺷﺮﻃﻲ ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺮ. – ۲٫ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺠﺎورﺗﻲ. -۳٫ ﺷﺮﻃﻲ ﺷﺪن ﻛﻨﺸﮕﺮ. ﭘﺎﻳﻨﻮ و ﻫﻤﻜﺎران(. ۲۰۰۷٫ )، ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ، ﺿﺮورﺗﺎً ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از رﻓﺘﺎرﻫﺎی. ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ دارد ﻛﻪ ﺧﻮد را …

[PDF]روانشناسی یادگیری

تعریف یادگیری و مولفه های آن. ویژگیهای یادگیری. یادگیری یا وراثت. روانشناسی یادگیری. نظریه های یادگیری. انواع یادگیری. چرا به مطالعه یادگیری. بپردازیم ….. بررسی. آزمایشی. رفتارها،. خود. ر. ا روانشناس تداعی. گرا و نه رفتارگرا می. دانست. ثرندایک با صراحت و. صداقتی تحسین. برانگیز در سال. ۱۹۳۰٫ در نتایج و نظریه خود …

روزنامه رسالت۸۸/۲/۲۲: تئوری یادگیری اجتماعی : جرم را چگونه …

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ – تداعی گرایی (ارائه شده توسط: ارسطو، هابلز، لاک و هیوم) از قدیمی ترین نظریه های یادگیری هستند. این نظریه اساس فکر … تئوری یادگیری اجتماعی که بیشترین تاثیر را بر جرم شناسی دارد منطبق است با کار بندورا (۱۹۶۹) این روانشناس که پایه های محرک رفتار را شکل داد مراحل الگوسازی را معرفی کرد. (شرکت کردن، حفظ …

[PDF]مقدمه‌ای بر یادگیری الکترونیکی

آورﻧﺪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ، ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﻴﺖ و اﻧﻮاع ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮای اﺟـﺮای دوره. ﻫـﺎی ﻳـﺎدﮔﻴﺮی. اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸ. ﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﻨﺎوری، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه و ….. ۲٫ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ؟ .۳٫ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﭼﻴﺴﺖ؟ .۴٫ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ روی ﻣﻲ. دﻫﺪ؟ .۵٫ ﻛﺪام ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺳﻮاﻟﻬﺎی دﻳ. ﮕﺮ. ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﻜﺘﻪ.

[PDF]آزمون های آزمایشی دکتری گروه روانشناسی تربیتی ۲۱۲۵ کد

گشت تداعی. ثرندایک پس از. ۱۹۳۱٫ : قانون تمرین تجدید نظر شده، قانون اثر تجدید نظر شده،. تعلق پذیری، گسترش اثر. ۲٫ نظریه های آموزش. تعریف تکنولوژی …. نظریه های یادگیری. مفاهیم نظریه عمده. اسکینر. : رفتار پاسخ گر و رفتار کنش گر، شرطی شدن نوع s. و نوع r. ، اصول شرطی شدن کنش گر، شکل دهی، خاموشی، بازگشت خود به.

[DOC]نظریه های یادگیری ۱-نظریه رفتار گرایی – دانشگاه آزاد اسلامی …

کاربرد نظریه های یادگیری در برنامه درسی. استاد درس: دکتر رحمانی. تعریف یادگیری. همه در مورد اینکه یادگیری اهمیت دارد توافق نظر دارند، اما در مورد علل، فرآیند و نتایج … آزمایشگاه وونت یک کادری از پژوهشگران جذب نمود تا پدیده هایی از قبیل: احساس، ادراک، زمان واکنش، تداعی های کلامی، دقت، احساسات و عواطف را مورد بررسی قرار دهند.

شرطی سازی اسکینر – Dousti.Net

۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ – رفتارگرایی رادیکال[۱]، جهت گیری علمی زبان و تفسیر های وابسته به رویدادهای ذهنی[۲] را رد می کند. نظریه پردازان رفتاری یادگیری، اصطلاحاتی مانند سائق[۳]، انگیزش و قصد را برای تبیین جنبه هایی از رفتار انسان به کار می برند. اسکینر این گونه اصطلاحات را رد می کند زیرا آنها به تجارب ذهنی خصوصی اشاره می کنند …

علمی آموزشی – نظریه‌های یادگیری و آموزش

نظریه های یادگیری. اصولاً هر فعالیتی یک مبنای نظری دارد که منتج از یک سری تحقیقات و تابع یک اصول و شناخت کلیت یافته‌ایست. نظریه به معنای وسیع … در نظریه مجموعه عوامل در اختیار محقق نیست مخصوصاً در تحقیقات علوم انسانی و گیاهی ، گر چه اکثر نظریه‌ها در روانشناسی تربیتی و یادگیری بر اساس تحقیقاتی است که در …

[PDF]بررسی رویکردی مؤثر به پیری

توسط A Azizi – ‏مقالات مرتبط
the frame of a paradigm with the following topics: causal conditions, phenomenon oriented, strategic issues … کدگذاری گزینشی، اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر سالمندی ترسیم و نظریه خلق شد. … یافته های پژوهش ضمن اشاره به نیازهای بهداشت روانی و مسائل خانوادگی، هیجانی سالمندان، به شناخت و مفهوم پردازی نتیجه گیری.

بچه های آسمان – مقاله مکتب های یادگیری

۲۵ بهمن ۱۳۹۰ – مکتب های یادگیری: در روان شناسی پرورشی مکتب های یادگیری متعددی مطرح است ولی دو مکتب عمده وجود دارد که بیشترین نظریه ها و قوانین یادگیری بر محور آن … یابند نه از مجموعه هایی از تصاویرذهنی جزیی که از راه تداعی به یکدیگر مرتبط می شوند لذا از آنجا که پدیده های ادراکی جنبه کلی دارند یادگیری را باید با توجه …

[PDF]در‌اکتشاف‌ابعاد‌ های‌شخصی‌ نظریه‌روانشناسی‌سازه کاربرد‌ ‌‌

توسط محسن نظری
اوسگود و نظریه روانشناس. ی. سازه. ها. ی. شخص. ،ی. ابعاد معنا. یی. برند. بانک ملت. از منظر مشتر. انی. برتر. آن بررسی شد . پژوهش مزبور،. پژوهش. ی. آمیخته. اکتشاف. ی …. آنها را می. توان در قالب روش. های روانشن. اختی، یادگیری، ادراکی و مقیاسی طبقه. بندی نمود. کاورسکی، اودبرت و اوسگود با بهره. گیری از نظریه. های مربوط به. معنای.

دانلود مقاله ای کامل درباره هوش مصنوعی | majid moradi | Pulse | …

۱۲ دی ۱۳۹۶ – برای هوش مصنوعی تعریف های متعددی ذکر شده است که همگی آنها را می توان در قالب دو رویکرد عمده «هوش مصنوعی ضعیف» و «هوش مصنوعی قوی» قرار داد. رویکرد قوی به مسئله هوش مصنوعی، در پی آن است ماشینی بسازد که تمامی قابلیت هایی که تداعی گر هوش در انسان است (از قبیل آگاهی، اراده، تفکر، فهم معنا و زبان، یادگیری …

[PDF]نهضت تجدد، مبانی نظری معماری وعلوم رفتاری ۱- محدودیت …

نظریه هنجاری شامل دو بخشه: .۱٫ محتوایی: محیط طبیعی در رابطه انسان با محیط .۲٫ رویه ای: رو. یه های طراحی علمی و غیرعلمی. فصل. ۳٫ علوم رفتاری و مبانی نظری معماری. علوم رفتاری وژه ای کلی است.شامل: مردم شناسی ،جامعه شناسی و روانشناسی که به تحول و درک فعالیت ها، نگرش ها و ارزشهای انسانی می. پردازند. موضوع کتاب زیر مجموعه ای از …

[PDF]سال۴ | شماره۱۱و۱۲|تابستان و پاییز۹۴ – دانشگاه تربیت مدرس

فقدان نظریه بومی در روابط بین الملل و. دالیل آن. کرسی نظریه پردازی اسالم و نظریه های. روابط بین الملل. گروه روانشناسی. بایسته های ترجمه در روان شناسی و علوم. تربیتی. روانشناسی زرد، مسموم و مانع پیشرفت. است. روانشناسی هم نیازمند تحول است و هم. تولیدجدید. ترجمه های روانشناسی در ایران. کرسی های تحول. واقع گرایی در علوم انسانی …

[PDF]عنوان: بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم نگرش به مواد، …

توسط زنگنه – ‏۲۰۱۴
چ. کی. ده. نظریه. ی یادگیری زایشی از جمله نظریه. هایی است که به. آموزش در عصر دانش. توجه داشته و به. دنبال پرورش آن دسته از مهارت. ها و قابلیت. هایی در یادگیرندگان است که آن. ها بتوانند آموخته. های. خود را پایه. ای برای کسب مهارت. ها و شایستگی. های بعدیشان. قرار دهند. به عبارتی. به زایش و خلق. دانش دست پیدا کنند. پژوهش حاضر در …

[PDF]( ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ) ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی – دیوان محاسبات کشور

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ای از رﻓﺘﺎر وﺷﯿﻮه. ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﺷﺨﺺ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﮐﻪ ﺑﺎ. وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎی ﺑـﯽ ﻫﻤﺘـﺎ ﺑـﻮدن ، ﺛﺒـﺎت و. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ. » ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺗﺠﺮﺑﻪ ….. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎی رﺷ. ﺪ ﮐﺮﯾﺲ آرﺟﺮﯾﺲ و داﻧﯿﻞ ﻟﻮﯾﻨﺴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ راﻫﻬﺎی رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ را در ﻃﻮل ﻋﻤـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﯽ. ﮐﻨﻨـﺪ. آرﺟﺮﯾﺲ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺪ …

[PDF]ﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳ روان وﯾﮕﻮﺗﺴﮑﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮ – پژوهشگاه علوم …

توسط رشتچی – ‏۲۰۱۲
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ. وﯾﮕﻮﺗﺴﮑﯽ از دﯾﺪﮔﺎه. روان. ﺷﻨﺎﺳ. ﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی آﻣﻮزش ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن. ﻣﮋﮔﺎن رﺷﺘﭽﯽ. *. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎی. ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره رﺷﺪ زﺑﺎن ﮐﻮدک،. از ….. ﮔﺮ. آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم زﺑﺎن. ﻫﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﯾﺎ ﺑ. ﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ زﺑـﺎﻧﯽ، ﺑـﻪ. وﺳـﯿﻠﮥ. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ. ﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ. ﻫﺎی ﻧﺤﻮی ﺗﻌﯿـﯿﻦ. ﻣـﯽ.

آشنایی با فرآیند تصمیم گیری و انواع مدل های تصمیم گیری – …

طی بحثی جامع، دانیل کتز[۱۰۲] و روبرت کان[۱۰۳]، شخصیت تصمیم گیرنده و مکانیزم های روانی اندیشیدن را یه عنوان عوامل زمینه ساز در تصمیم گیری مطرح می نمایند و معتقدند که اندیشه انسان و در نتیجه، تصمیم گیریهای او، تابع مجموعه ای از عوامل مختلف است که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد: ۱-انسان و تصمیم گیری های انسان تحت …

[PDF]ت ع اس ۲۰ – جزوه درس روانشناسی یادگیری و آموزش هب ۹۴ /۹/ ۲۵ …

۲۵ آذر ۱۳۹۴ – پژوهش در رواشناشی پرورشی. فصل دوم. : مراحل و هدف. های آموزشی. -۳٫ مراحل فعالیت. های آموزشی. -۴٫ غایت. های پرورشی. -۵٫ طرح هفت مرحله. ای گزینش هدفها. -۶٫ هدف. های آموزشی. -۷٫ روش میگر برای تهیه هدف. های دقیق آموزشی. -۸٫ فواید استفاده از هدفهای آموزشی رفتاری. -۹٫ نظریه. های موافق و مخالف کاربرد هدف. های رفتاری. فصل سوم.

[PDF]راهبردهای افزایش کارآیی و اثر بخشی اساتید در آموزش های مجازی

کیفیت یادگیری فراگیرندگان و استفاده اثربخش و کارآمد از تجهیزات و وسایل گوناگون، وابسته به میزان فعالیت آموزش گر و نگرش ها و. مهارت های او است … مباحث مورد بررسی عبارت از: نظریه آموزش از دور هلمبرگ، راه های افزایش ارتباط دانشجو و اساتید، تشویق دانشجویان به همکاری، ترغیب … و ارزیابی به مجموعه دانش پایه خود اضافه نمایند.

[PDF]دانلود رایگان سوالات کنکور ارشد آموزش ‍پزشکی ۹۶-۹۵

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ – بررسی نظریه های مختلف و ارایه نظریه جدید بر اساس تفاوت و تشابه آنها» به کدام اصطلاح زیر مرتبط تر است؟ … ج) «شما سعی کردی شرح حال کامل و خوبی بگیری و تا حد زیادی موفق بودی، ولی باید این مهارت را در خود تقویت کنی». ) …. ۱۶- بارش افکار (Brain storming)، جز کدامیک از انواع روش های تدریس و یادگیری است؟

بسته های درس روانشناسی یادگیری نظریه ها و مفاهیم – هزاران …

هزاران تست همراه جامعترین و بروزترین بانک نمونه سوالات تستی در کشور.

روانشناسی عمومی – فصل اول تعریف، تاریخچه، مکتب ها، رشته …

درامریکا ویلیام جیمز تصمیم میگیرد به المان برود وجزءشاگردان وونت دراید.جیمزنیز مپل وونت،اگاهی یاهوشیاری را تحت بررسی ازمایشگاهی قرارمیدهد ودرباره هیجانها نظریه ای عنوان میکند که دران تجربه هیجانی به صورت اگاهی یافتن از دگرگونی های فیزیولوژیک تعریف میشود۵(فصل هیجان).جیمز روانشناسی را تقریبا به همه جای امریکا …

[PDF]ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻴﺰی

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎی ﻣﻄﺮح. در ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ .ﻨﺪ. در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺪل. ﻫﺎی. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اراﺋﻪ. ﺷﺪه ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی. در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ . ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﻛﻪ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی در زﻣﺮه روش. ﻫﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد ﻛﻪ. ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ. ﻧﺸﺎن. دﺳﺘﻪ. ای ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . از اﻳﻦ رو اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺪل را در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ.

[PDF]بررسی تغییر رفتار با تکنولوژی رفتار – tajournals.com

رابطه متقابل بین محیط و رفتار است و منظور از تغییر رفتار، به کار بردن شیوه های علمی برای اصالح و بهبود رفتار از طریق کنترل و. تغییر …. مشاهده. شدنی بودن علل رفتارها، مبنا قرار. داد و نظریه. ای توصیفی درباره رفتار مطرح و بنابر این توصیف. ها، کنترل و دستکاری محیط، رفتارها. و پیامدهای رفتاری را مد نظر قرار. داد. ) ۱۲٫ و. ۱۳٫ (.

روانشناسی و مشاوره – نظریه ها و سبک های یادگیری

بحث نظریات یادگیری از یک میراث غنی و متنوعی برخوردار است. قریب صد سال پیش مبحث یادگیری زیر سلطه نظریات فلسفی قرار داشت. از جمله فلسفه ارسطو و افلاطون یا نخستین بررسی های آزمایشی که توسط (( ابینگهاوس)) ، ((ثراندیک))به عمل آمد ، روش های تحقیق در علوم طبیعی در مسائل یادگیری نیز مورد استفاده قرار گرفت وبر …

[PDF]روانشناسی عمومی – دانشکده فنی پسران کاشان

بر آن داشت که در تدوین این جزوه مباحث مرتبط با روان شناسی عمومی (عوامل مؤثر بر رفتار، نظریه های. رشد، نظریه های … زمینه ها را مورد بررسی قرار می دهد روان شناسی علم فرا شاخه ای است غیر قابل مشاهده بودن موضوع …. رفتارگرایی این است که شناخت گرایی روی فرآیند های شناختی انگشت می گذارد و آنها را زیر بنای رفتار. می داند، در صورتی …

[DOC]طراحی واحد یادگیری – دانشگاه فرهنگیان

الگوی رایگلوث معروف به نظریه شرح وبسط است وهدف اصلی آن کمک به طراحان آموزشی است .برای انتخاب وسازمان دهی محتوا به شیوه ای که باعث دست یابی به بهترین هدف های یادگیری شود.این الگو براساس روانشناسی شناختی استواراست وبرای موضوعات شناختی وروانی _حرکتی روشی مناسب است ولی برای موضوعات عاطفی مناسب نیست.

[PDF]1 آزﻣﻮن

ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ. ﯾﺎ روش. ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮورﺷﯽ . ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش. ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ . ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ. ). ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﯿﺎژه. (. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﯿﺎژه . ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺎژه . ﻫﻮش و ﺗﻔﮑﺮ . رﺷﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی از دﯾﺪﮔﺎه ﭘﯿﺎژه . روش آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﯿﺎژه . اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﺮ. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﯿﺎژه. ). ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وﯾﮕﻮﺗﺴﮑﯽ و ﺑﺮوﻧﺮ.

[PDF]گفتمان انتقادی الگوها و نظریه های تحلیل نشانه شناختی در …

۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ – گفتمان انتقادی الگوها و نظریه های تحلیل نشانه شناختی در معماری و طراحی شهری. کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد امارات متحده عربی، امارات. -*آرمین وسکاه. – هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.بهروز منصوری. چکیده. نشانه شناسـی علمـی اسـت کـه بـه بررسـی انـواع نشـانه ها،. تعبیـر آنهـا، و …

[PDF]های کلیشه ای میزان پذیرش بررسی مقایسه ی آن با … – مطالعات …

توسط دشتی خویدکی – ‏۲۰۱۶
کلیشههای جنسیتی و میزان دین داری افراد است. بر اساس یافتهها. میتوان ۸ درصد از نوسان های نگرش افراد به کلیشههای جنسیتی را. بر اساس میزان دینداری آنها تبیین کرد. واژگان کلیدی. دینداری، طرح واره جنسیتی، کلیشههای جنسیتی، جامعه پذیری. جنسیت، نظریه نقش، نظریه یادگیری اجتماعی. مقدمه. طرح مسئله: در تمامی جوامع بشری، افراد …

[PDF]تبیین اثر برنامه درسی پنهان بر احساس تعلق به دوره … – …

هدف از این پژوهش بررسی چگونگی اثرگذاری برنامه درسی. پنهان بر احساس … روش تحقیق مورداستفاده از ابزارهای زیر استفاده. شده است: -۱٫ پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بری،. بت. ی و وات. -۲٫ فرم. های. مشاهده سنج محقق ساخته با مقیاس درجه. بندی لیکرت …. چند مطالعات برنامه درسی پنهان تا حد زیادی مرهون نظریات پیشرفت. گریان خصوصاً …

[PDF]هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دوره ای مشتمل بر دروس نظری، عملی، و تحقیقاتی در. زمینه هوشمند سازی کامپیوترها و سیستم های مبتنی بر کامپیوتر میباشد. تحقق این هدف با الهام. از ویژگیهای موجودات زنده و بالاخص انسان پیگیری میشود. لذا ایجاد قابلیتهای تحلیل اطلاعات و. استدلال، یادگیری و رفتار هوشمندانه در یک محیط، حس بینائی، …

[PDF]ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت در آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺮﯿﺛﺄﺗ – پژوهش …

توسط محمدی – ‏۲۰۰۸
اﻟﮕـﻮی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺧـﻮد، ﻫﺎﺑـﺎرد. ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﻮم زﺑﺎن. ﺷﻨﺎﺳﯽ،. ﯾﺎدﮔﯿﺮی، روش ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن، ﻧﻈﺎم ﺗﻬﯿﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ راﯾﺎﻧﻪ. ای، و روﯾﮑـﺮد. ﻧﻈﺎم. ﻣﻨﺪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑـﺎ ﺗﺮﮐﯿـﺐ آﻧﻬـﺎ، ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ اﻟﮕـﻮی ﻓﻨـﺎوری. راﯾﺎﻧﻪ. ای آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ۲-۲-۲-. ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و ﻋﻤ. ﻠﯽ. ﻫﺎﺑﺎرد در ﺑﺤﺚ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯽ. ،. اذﻋﺎن ﻣﯽ. دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠـﯽ آﻣـﻮزش زﺑـﺎن در. اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻫﺎی آن ﻣﻮرد …

[PDF]دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدی در آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی – دانشگاه پیام نور

ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﭼﻮن ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﯽ ازآن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨ. ﺪ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ . ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و. ﯾﺎدﮔﯿﺮی. ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻧﻈﺮی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای اﻋﻤﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻨﺎ دار و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ . اﯾﻦ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ. اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺎدث ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی. ﻣﺆﺛ. ﺮ وﺟﻮد دارد، ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎ …

[PPT]نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت

اسمیت در سال ۱۷۵۹ تئوری عقاید اخلاقی را که مجموعه سخنرانی های او در. گلاسکو بود منتشر کرد ، این تئوری در فرانسه و آلمان نیز منتشر شد.در سال ۱۷۷۶٫ دوست مشهور او (دیوید هیوم) فوت کرد.اسمیت کتاب ”تحقیق و جستجو در ماهیت و. علل ثروت ملل“ را منتشر کرد که در آن به طور مشروح به بررسی پیامدهای اقتصاد. آزاد (اقتصاد بازار) پرداخته …

رفتار درمانی از نگاه مشاوره روانشناسی صبح امید آریا – مشاوره …

۲۰ خرداد ۱۳۹۶ – نظریه پردازان S-Rعموما به مطالعه اضطراب علاقه مندند؛تکنیک های حساسیت زدایی منظم و غرقه سازی که اصولا با این مدل تداعی می شوند روش هایی اند که برای از بین بردن اختلالات فوبیک و ….. همانگونه که در زیر تشریح می شود درمان های رفتاری که به وضوح نشان داده شد از درمان های دارو نما یا عدم درمان ،قابل اعتماد تراست.

[PDF]ﺑﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺑﻌﺎد ﻳﺎدﮔﻴﺮی از دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﺎی ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮ

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﻴﺎژه. : ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﻴﺎژه ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ ﻃﺮﺣﻮاره ﺣﺴﻲ. –. ﺣﺮﻛﺘﻲ. ﻣ. ﺘﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎی. اوﻟﻴﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد . ﺗﺠﺎرب اوﻟﻴﻪ ﻛﻮدک ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎی ﺣﺴﻲ. و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت. دﻳﮕﺮ ، ﺗﻨﻬﺎ آن روﻳﺪادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮدک ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻫﺮم ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. : ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻃﻼﻋﺎت. –. ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ. –.

[DOC]موضوع تحقیق :

نظریه بندورا. آلبرت بندورا روان شناس و همکارانش نقش بسیار عمده ای در تثبیت مفهوم یادگیری مشاهده داشته اند. آنان در یک مجموعه از آزمایشهای خود به نحو متقاعد کننده ای … رسانه های گروهی نقش موثری بر رفتار نوجوان دارند و چنانچه جامعه این رفتارها را تقویت کند ، تکرار خواهند شد ؛ البته الگو برداری ، مناسب با تمایلات فرد صورت می گیرد.

خانه دوست کجاست

۱- یادگیری در نتیجه پیوند بین محرک (S) و پاسخ (R) بوجود می آید به همین دلیل به نظریه ثرندایک نظریه پیوندگرایی گویند. ۲- یادگیری در نتیجه تداعی گرایی بوجود می آید. ۳- نظریه ثرندایک رویکرد آزمایشی دارد. ۴- یادگیری به صورت کوشش و خطا صورت می گیرد. ۵- یادگیری مبتنی بر هیچ نوع تفکر و استدلالی نیست. پژوهش های …

[PDF]نظریه پردازی بر فرآیند انتقال دانش نظری به حوزه عمل در …

۳ آذر ۱۳۸۸ – ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎراداﻳﻢ ﻫﺎی ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﻤﻠﻲ در آورﻧﺪ . ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﭘﺮدازی ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ در ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ . روش ﻛﺎر … ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ای ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻴﺖ در ﻣﻲ. آورد ﻛﻪ ﺗﺪاﻋﻲ ﻛﻨﻨـﺪه. ی ﭘﺎﻳـﻪ. ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻲ و اﻧﺘﺰاﻋﻲ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ). ۲(. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻓﻠﻜـﺴﻨﺮ. داﺷــﺘﻦ ﭘ. ﺎﻳــﻪ ﻫــﺎی ﻋﻠﻤــﻲ و اﺳــﺘﺪﻻﻟﻲ ﻣﻨــﺴﺠﻢ؛ از زﻳــﺮ. ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی اﺻﻠﻲ ﺣﺮﻓﻪ. ای ﺷﺪن.

[PDF]یادگیری از پیش تعیین شده در درس علوم تجربی کالس … – …

این تغییر د. یدگاه آن. ها سبب شده تا توجه از طراحی. نظام. های. آموزشی به طراحی. محیط. های یاد. گیری معطوف گشته و تغییر یابد . گر. چه هر دو محیط. اشاره به یادگیری. اطالعات … نظریه یادگیری زایشی از جمله حوزه. های تلفیقی از دو رویکرد فوق است که ریشه در پژوهش. های عصب شناختی. ویت. -. راک. ۱٫ دارد. وی اعتقاد به محیط. های یادگیرنده.

[PDF]ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻣﺼﺪاق ﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﻮﺳﻮر در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ – دانشگاه …

ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ . در ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ آرای زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ. ﺟﺪﯾﺪ را در ﺳﻪ ﺣﯿﻄﮥ ﻣﻌﻨﺎ، دﺳﺘﻮر و آوا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﻣﺜﺎل. ﻫ. ﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ. ﺣﯿﻄﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻧﮑﻪ از ﺣﻮزه. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺑﺎن اﻗﺘﺒﺎس ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﻪ از ﯾﮏ. اﺻﻞ ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮده ﻧﻈﺮﯾﮥ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﻮﺳﻮر را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ. دﻫﺪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . از ﺧﻼل ﺑﺤﺚ. ﻧﯿﺰ، ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ. ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره. ای. ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

[PDF]تأثیر آموزش تنش‌زدایی بر پایه نظریه خودکارآمدی در بهداشت …

اﺿـﻄﺮاب ﺣﺎﻟـﺖ، اﺿـﻄﺮاب. ﺻﻔﺖ و اﺳﺘﺮس درک ﺷﺪه. ) در ﮔﺮ. وه آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ . ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮی. : اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی در اﻧﺠـﺎم ﺗـﻨﺶ زداﯾـﯽ و ﮐـﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب و اﺳـﺘﺮس زﻧـﺎن … در زﻣﯿﻨﻪ اﺿﻄﺮاب،. اﻓﺴﺮدﮔﯽ و درﺟﻪ. ﺑﻨﺪی ﻣﺸﮑﻼت در ﮔﺮوه. آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر. اﯾﺠﺎد ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾ. ﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾـﻪ. ﻫـﺎی ﻣﻄـﺮح. در ﯾﺎدﮔﯿﺮی. (. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد. -. ﮐﺎرآﻣﺪی.

[PDF]ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن، ﺷﺮﻃﯽ ﺳﺎزی

ﺗﺮس از ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺮوج. ﺳﺮﯾﻊ از آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ . اوﻟﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺮاس ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﻮدﺑﺨﻮدی اﺳﺖ . ﺷﺮوع ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﻏﺎ. ﻟﺒﺎً ﺑﺎ دوره ﻫـﺎی. ۱۰٫ دﻗﯿﻘﻪ ای و ﺑﺎ …. ﯾﮏ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﻪ آزادی ﺣﺮﮐﺖ دارد ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ای ﺑـﺮای. ﺣﺼﻮل ﭘﺎداش اﺳﺖ . ﺷﺮﻃﯽ ﺳﺎزی ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺮ. RESPONDENT CONDITIONING. اﺻﻄﻼح اﺳﮑﯿﻨﺮ ﺑﺮای. « ﺷﺮﻃﯽ ﺳﺎزی ﮐﻼﺳﯿﮏ.

[PDF]دستورالعمل فنی برنامه های آموزش سلامت – مرکز مطالعات و توسعه …

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺴﻤﯽ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. ﺳﻼﻣﺖ. ۱۴٫ ۳٫ –. ا۱٫ ﺻﻮل ﻓﻨﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎ. ۱۴٫ ۱٫ –. ۳٫ –. ۱٫ ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ. ۱۴٫ ۲ – ۳٫ –. ۱٫ ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ. ۱۵٫ ۴٫ –. ۱٫ اﺻﻮل ﻓﻨﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻓﺮاد ، ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ. ۱۶٫ ۱٫ –. ۴٫ –. ۱٫ ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی …

[PDF]سازوکارهای روان شناختی فرایند درونی سازی ارزش های اخلاقی

بنابراین، دو پرسش عمده زیر مسیر این نوشتار را ترسیم می کنند: ۱) درونی سازی. اخلاقی در یک نگاه کلان از … در باره سازوکارهای این فرایند اخلاقی و تحولی بنیادین در نظریه های گوناگون و یافته های. برنامه های پژوهشی تجربی ….. الگوبرداری: نظریه های یادگیری اجتماعی به بررسی مسئله ارائه الگوهایی به کودکان. می پردازند، که به شیوهای …

[PDF]بررسی و تحلیل یادگیری کوانتومی در بهینه سازی آموزش …

مفاهیم مکانیک کوانتومی، پیش زمینه. ای برای. درک یادگیری کوانتومی است. ) Janzen et al.,. 2012. (، لذا تشریح مفاهیم بنیادی و چهارچوب. تحلیلی. نظریه کوانتوم،. برای درک دقیق یادگیری. کوانتومی ضروری به نظر می. رسد. در ذیل این مفاهیم مورد بحث قرار می. گیرند. به زعم فیزیکدانان. کوانتومی، پدیده. های. زیر. اتمی. ۲٫ چیزهایی هس.

اپستاین (Epstien ) : نظریه شناختی- تجربه ای خود | روان …

۱۲ مرداد ۱۳۹۶ – نظریه شناختی – تجربه ای خود در دسته کلی تر نظریه های پردازش دوگانه قرار دارد و تنها نظریه ای است که دوسبک پردازش را در الگوی کلی تبیین شخصیت قرار می دهد. فرض اساسی این … با رواج دیدگاه های شناختی روان شناسان به بررسی پرسش هایی روی آوردند که پیش از آن به صورت جدی بررسی نشده بود. برداشت های ما …

[PDF]اﻋﺘﻴﺎد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﺑﻌﺎد روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ

اﻋﺘﻴﺎد ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮت، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻋﺘﻴﺎدﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد. (. ﻣﺎرﻛﺲ،. ۱۹۹۸٫ ) ﻛﻪ. ﻫﻤﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ اﻋﺘﻴﺎد. (. اﻋﻢ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ، رﺿﺎﻣﻨﺪی، ﻣﺪارا، ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮی، …. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﻮد . اﻳﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺿﻤﻦ. اراﻳﻪ. ﺗﻌﺎرﻳﻔﻲ. از. ﺷﺒﻜﻪ. ﺟﻬﺎﻧﻲ. اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ،. اﻋﺘﻴﺎد،. ﻣﻌﺘﺎد. اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ،. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻧﻴﺎزﻫﺎی. اوﻟﻴﻪ. ﺑﺮ. اﺳﺎس. ﻫﺮم. ﻣﺎزﻟﻮ،. ﺑﺮرﺳﻲ. روﻳﻜﺮد. رﻓﺘﺎرﮔﺮ. ا و ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻴﺮﺷﻲ ،. درﭘﺎﺳﺦ. ﺑﻪ.

روانشناسی چیست؟ – انجمن روانشناسی نیروانا

۲۰ اسفند ۱۳۹۶ – بررسی علمی رفتار و فرایند های روانی. … نسبت دادن ویژگی ها به افراد:در نظر آورید در فروشگاه شلوغی شاهد صحنه ی زیر بوده اید:مردی که برای یکی از سازمانهای خیریه پول جمع آوری میکند به سوی یکی از مشتریهای فروشگاه … پژوهش های کنونی در زمینه ی حافظه و یادگیری ،پیوندی با نظریه ی آغازین تداعی گرایی دارند.

[PDF]26. بررسی سازوای مدعای نظریه های رغیب برنامه درسی برای …

دیدگاه یا قرائتی مشخص از مردم سالاری و لوازم تربیتی. ترکیب جمهوری اسلامی یا اسلام دمکراتیک را نباید به. آن که از سوی نگارنده تبیین و تشریح میشود، مدعای. معنای دنبال کردن تز دمکراتیزه کردن اسلام تلقی گردد. نظریههای رقیب برنامه درسی مورد واکاوی قرار گرفته که نوعی اختلاط یا التقاط را تداعی میکند. سخن بر سر. است.

[PDF]روان شناسی عمومی

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﮔﺮاف و ﺷﺎﺧﺘﺮ. ) ۲۶۵٫ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺣﺎﻓﻈﻪ. ۲۶۷٫ روش ﻳﺎدآوری آزاد. ۲۷۰٫ روش ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ. ۲۷۲٫ روش. ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺎآﺷﻜﺎر. ۲۷۳٫ ﻋﻠﻞ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ و روش. ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ. ۲۸۰٫ ۲۵۳٫ ﺼﻞ ﻓ. ﻧﻬﻢ ….. رﻓﺘﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ . اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎری از. رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن، ﺗﺠﺴﻢ ﻛﺮدن، درد ﻛﺸﻴﺪن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن، آﺷﻜﺎر و از ﺑﻴﺮون. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﻠﻜﻪ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﺔ.

فرآیند یادگیری – راسخون

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ – پایه گذار نظریه ی شرطی سازی کلاسیک، زیست شناسی روسی به نام ایوان پاولف است. وی زمانی که ترشحات بزاق سگ را برای بررسی هضم غذا اندازه گیری می کرد، دید بزاق حیوان با دیدن ظرف غذا یا صدای باز شدن در، ترشح می کند. از این روی، دریافت که تداعی سگ با این محرک های دیداری و شنیداری با نوعی یادگیری همراه …

[PDF]ﺗﺪرﯾﺲ / ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ در آﻣﻮزش – ۴ – ۳ – ۶ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺎی ﺗ

۱۵ فروردین ۱۳۹۲ – ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن. ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ. ﺷﻮد ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺎم ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎﯾﯽ. ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ. ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. رﺳﺪ. (». ﻫﻤﺎن. ). … ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ. -. دارد … ﺑﺠﺎﯾﯽ از آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﺮو ﻣﻨﺘﺞ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎراداﯾﻤﯽ در ﺣﻮزه ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﯾﺎدﮔﯿﺮی، اﻟﺰاﻣﺎت و …

جان بی واتسون – :

۱۰ مرداد ۱۳۹۴ – واتسون از طریق کارهای آنجل، روانشناس کارکردگرا به روانشناسی علاقه‌مند شد، او همچنین فیزیولوژی و بیولوژی را زیر نظر ژاک لوئب، که او را با مفهوم مکانیسم آشنا کرد، مطالعه نمود ….. جنبش رفتار گرایی شاخه شاخه شد و نظامهای جداگانه‌ای پدید آمد و مجادله بسیاری را برانگیخت که تا امروز بویژه درباره نظریه‌های یادگیری ادامه دارد.

تعاریف یادگیری و انواع آن در روانشناسی | word

۱۰ فروردین ۱۳۹۷ – تعاریف یادگیری و انواع آن در روانشناسی: یادگیری کارکردیست که با آن، دانش، رفتار ها، توانمندی ها یا انتخاب های نو یا موجود به ترتیب درک یا تقویت و اصلاح … ویژگی های یادگیری.. ۲۴٫ تغییر در رفتار ۲۴٫ پایداری نسبی. ۲۴٫ توانایی های بالقوه ۲۴٫ تجربه. ۲۴٫ یادگیری یا وراثت.. ۲۵٫ نظریه های یادگیری.. ۲۵٫ تداعی …

[PDF]نظریه سواد‌رسانه‌ای رهیافتی‌شناختی – iuvmtech

دهد که جزئی از مجموعه کوچکی از پنداش ته های ذاتاً پیش بینی گر هستند. آن ها نظریه های. محدودی هستند که … فرآیندهای ش ناختی ای را بررسی می کند که مردم با استفاده از آن، مفهوم خود را از پیام های. رسانه ای می سازند. …… نظریه سواد تشریح می شود )هابز، b1997 ،a1997؛ کولتا، ۱۹۹۷؛ مک کلور، ۱۹۹۷؛ میرویتز،. ، ۱۹۹۸(.۱۱۹۹۸؛ زیتل.

[PDF]ﻋﻨﻮان ﺟﺰوه ۱ ﭘﻮدﻣﺎن آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﺪ . .۴٫ اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ . .۵٫ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ . .۶٫ ﺟﺎﻳﮕﺎه، اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن. را ﺷﺮح دﻫﺪ . .۷٫ اﻧﻮاع آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﺷﺮح دﻫﺪ . .۸ …. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ. ﺑﺪﻫﻨﺪ ….. ﺗﻜﺎﻣﻞ آﻧﺎن در زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ، اﺻﻮل ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻧﺪراﮔﻮژی را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮد. : .۱٫

[PPT]نظریه ثرندایک

تکرار و تمرین برای موثر بودن در کل فرایند یادگیری باید دارای شرایط و ویژگی های زیر باشد. ۱-مقدار و زمان متناسب. ۲-نظم و ترتیب و متناسب بودن طول دوره های آن. ۳-انجام گرفتن در شرایط واقعی و طبیعی. ۴-اطلاع یافتن از نتیجه تمرین. ۱)عوامل موثر در یادگیری. ۲) نظریه های یادگیری. ۱-۲) نظریه شرطی ( رفتار گرایی ). – شامل نظریه های …

[PDF]ﺟﺒﺮﺧﻄﯽ در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ – نشریه ریاضی و جامعه

توسط گیاهی صبور – ‏۲۰۱۸
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻣﺤﺘﻮای داﻧﺶ ﺟﺒﺮﺧﻄﯽ را در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن (ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ، ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ) ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده، ﭼﮑﯿﺪه. و ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﺿﺮورت … ﺑﻪ ﮐﻞ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻣﺆﺛﺮ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺮدارﻫﺎ و ﻣﺨﺘﺼﺎت آﺷﻨﺎ. ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. m … در آﻧﺎﻟﯿﺰِ ﻟﺮزش ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم، ”ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎ“ از ﯾﮏ اﺑﺰارِ ﺻﺮف ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻬﻢ در ١۵اﻟﮕﺎ ﺗﺌﻮﺳﮑﯽ ﺗﺎد. ].٢٨رﯾﺎﺿﯿﺎت، …

[PDF]بررسی تقابل‌های دوگانه در غزل‌های حافظ

ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺩﺑﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ. ﺩﻳ. ﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺷﻤﺲ. ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ، ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﺗﻘﺎﺑﻞ. ﻫـﺎﻱ ﺩﻭﮔﺎﻧـﻪ. ﻳ. ﺎ ﺯﻭﺝ. ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ. ﺑﻪ. ﻋﻨ. ﻮﺍﻥ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤـﻮﺭﻱ ﺍﺷـﻌﺎﺭ ﺍﻭـ …. ﻫـﺎ ﻭ ﻳـﺎﺩﮔﻴﺮﻱ. ﻫـﺎﻱ. ﮐﻮﺩﮐـﺎﻥ ﺑـﺮ ﺗﻘﺎﺑـﻞ. ﻫـﺎ ﻭ. ﮐﻨﺎﺭﻫﻢ. ﻧﺸﺎﻧﺪﻥ ﺁﻥ. ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﻧـﺴﺠﺎﻡ ﺗﻮﺍﻧـﺎﻳﻲ ﺫﻫﻨـﻲ ﮐﻮﺩﮐـﺎﻥ ﻭ. ﺭﺷﺪ ﻗﻮﺍﻱ ﻓﮑﺮﻱ ﺁﻥ. ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻲ. ﮐﻨﺪ. «. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺁﻳ. ﺪ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ. ﺍﻧﮕـﺎﺭﻱ ﺭﻳـ. ﺸﻪ.

میگنا – گشتالت و مفاهیم اساسی گشتالت درمانی

گشتالت درمانی، یک رویکرد وجودی است که بر مسئولیت‌پذیری افراد در قبال خودشان و نقش آنان در تجربه های کنونی خودشان تاکید دارد. در گشتالت درمانی، …. این مقاله با عنوان «ادراک: مقدمه‌ای بر نظریه گشتالت» (کافکا، ۱۹۲۲) مفاهیم اصلی روانشناسی گشتالت و نتایج و معانی ضمنی تحقیقات قابل ملاحظه‌ای را ارائه داد. اگرچه این مقاله برای …

نظریه های روان درمانی و مشاوره | سلیه سایه – Academia.edu

فروید ، در زمانی که با ژوزف بروئر ،۱ پیشگام تکلم درمانی ، ۲ کار می کرد ، شروع به تدوین نظریه اش با عنوان روان تحلیل گری نمود . … وقتی که روان تحلیل گر پایه های رفتار را برای بیمار تشریح می کند ، بیمار ادراک شناختی و تجربه واقعی ، از طریق انتقال ، را به دست می آورد تکنبک های درمانی روان تحلیل گر از چهار تکنیک …

[PDF]هوش مصنوعی – مدیریت تحصیلات تکمیلی :: دانشگاه اراک

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دوره ای مشتمل بر دروس نظری، عملی، و تحقیقاتی در. زمینه هوشمند سازی کامپیوترها و سیستم های مبتنی بر کامپیوتر میباشد. تحقق این هدف با الهام. از ویژگیهای موجودات زنده و بالاخص انسان پیگیری میشود. لذا ایجاد قابلیتهای تحلیل اطلاعات و. استدلال، یادگیری و رفتار هوشمندانه در یک محیط ، حس بینائی، …

نظریه ها و سبک های یادگیری – تحول نوین

بحث نظریات یادگیری از یک میراث غنی و متنوعی برخوردار است. قریب صد سال پیش مبحث یادگیری زیر سلطه نظریات فلسفی قرار داشت. از جمله فلسفه ارسطو و افلاطون یا نخستین بررسی های آزمایشی که توسط (( ابینگهاوس)) ، ((ثراندیک))به عمل آمد ، روش های تحقیق در علوم طبیعی در مسائل یادگیری نیز مورد استفاده قرار گرفت وبر …

روانشناسی – کاربرد عملیات روانی

روانشناسی – کاربرد عملیات روانی – تازه های روانشناسی. … نخستین کاربرد نظریه‌های یادگیری در عملیات روانی را می‌توان به اصل جای گشت تداعی در نظریه ادوارد ثرندایک نسبت داد. بر اساس این اصل، تداعی بین موقعیت و پاسخی معین به موقعیت و پاسخ معین دیگری انتقال می‌یابد، یعنی نوعی یادگیری اتفاق می‌افتد. ثرندایک طی آزمایشی …

[PDF]بررسی ورنر با جاندار پنداری در ه رابطه ادراک فیزیونومیک در …

چکیده. مقاله. حاضربه بررسی رابطه. ادراک فیزیونومیک در. نظریه ورنرباجاندارپنداری. در کود. ک. پیش. عملیاتی. می. پردازد. دراین مقاله شباهت جنبه. های مختلف نظریه منحصر ب. ه. فرد. هاینز ورنر روان. شناس آلمانی با مفهو. م. جاندارپنداری پیاژه موردبررسی قرارگرفته. است. روش. پژوهش دراین مقاله. توصیفی. تحلیلی. وجزو. پژوهش. های. کیفی.

[PDF]منابع روانشناسی | دانشنامه روانشناسی مردمی

نظریه ارگانیسمی و تطبیقی ورنر. فصل. ۶. : نظریه شناختی پیاژه. فصل. ۷. : رشد اخالقی کلبرگ. فصل. ۸. : نظریه یادگیری. فصل. ۱۱. : نظریه ویگوتسکی. فصل. ۱۳ … او تاکید د. اشت تاثیر محیط، بویژه در سال های اولیه. دوران کودکی، بسیار نیرومند است. بسیاری از افکار و احساسات ما را. تداعی ها. ) associations. ( به وجود می آورند.

یادگیری و دانش | راهبردهای آموزشی,فرضیات یادگیری | …

۱۹ بهمن ۱۳۹۶ – هدف دیگر مقاله بررسی ابعاد یادگیری و تدوین راهبردهای آموزشی در نیازسنجی و طراحی برنامه های آموزشی برای تعمیق یادگیری و ایجاد فضای کاربردی است. … راهبردهای پیشنهادی مقاله، دستاوردهای زیر را به ارمغان می آورد: تقویت فرایند بازتابها، تولید و انتقال دانش، بهره گیری از تجربه برای حل مسائل، فعالیتهای گفتاری …

[PDF]فصل چهارم – اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

آموزش ریاضی غنی می تواند از طریق کشــف و بررسی وقایع براســاس تجربه هم به رشد ریاضی و. هم به طبیعت بچه ها … تکیه )))برونر ، و )))پیاژه نظریه ای در یادگیری ارائه کرد که تا حدودی بر نظریه هــای )))دنیــس. دارد. این نظریه عالوه … باتوجه به ســطح بلوغ دانش آموزان در شیوه های مدیریتی کالس بهتر است که از سبک های زیر. استفاده شود:.

روشنا، مرکز آموزشی پژوهشی تفکر ، تعریف تفکر از دیدگاه …

۳۱ فروردین ۱۳۹۴ – روانشناسی خبرپردازی مانند نظریه خبر، می‌کوشد تا لحظه پاسخدهی ارگانیسم چه اتفاق هایی می‌افتد، مشخص سازد. بطورکلی روانشناسان شناختی، فرآیند های اندیشیدن، یادگیری، نحوه سازماندهی، انباشته کردن و کاربست اطلاعات را از جمله فرآیند ها ی شناختی می دانند .تفکر بخشی از فرآیند هاو کنش های ذهنی انسان است که به …

تعاریف یادگیری و انواع آن در روانشناسی | m

۲۷ اسفند ۱۳۹۶ – دیدکلی. ۲۳٫ ویژگی های یادگیری.. ۲۴٫ تغییر در رفتار ۲۴٫ پایداری نسبی. ۲۴٫ توانایی های بالقوه ۲۴٫ تجربه. ۲۴٫ یادگیری یا وراثت.. ۲۵٫ نظریه های یادگیری.. ۲۵٫ تداعی گرایی … بر همین پایه، دید ما یادگیری میتواند در راستای یک روند تعریف شود تا مجموعه ای از دانش شیوه ی انجام و گزاره هایی بر مبنای واقعیت باشند.

[PDF]اصل مقاله (۳۶۶۲ K) – دانشگاه اصفهان

۱۳ خرداد ۱۳۹۲ – ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع. اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن. ﻃﻼق ﻣﺮاﺟﻌﻪ. ﻛﻨﻨﺪه. ﺑﻪ. ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ،. دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤ. ﻲ . ﭘﮋوﻫﺸﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ. ، ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ، ش. ، ۷۸٫ ۳۹- ۴۴ . ﮔﺎل، م . ﺑﻮرگ، و . ﮔﺎل، ج . )۱۳۸۳( . روش. ﻫﺎی. ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻤ ﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و. روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ، ﺟﻠﺪ دوم . ﺗﺮﺟﻤﻪ. : ﻧﺼﺮ، اﺣﻤﺪرﺿﺎ و. ﻫﻤﻜﺎران، ﺗﻬﺮان. : ﺳﻤﺖ . ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن، ی . )۱۳۸۶( . ﮔﺮاﻧﺪد. ﺗﺌﻮری. : ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺎزی. ﺑﺮ. اﺳﺎس داده.

[PDF]2) مجموعه روانشناسی رشد ) نظریه های رشد – روان آموز

١. مجموعه روانشناسی رشد ). (۲٫ نظریه های رشد. نشر روان آموز. شامل. ۳۶۸٫ سوال. طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکتری سراسری. و آزاد. همراه با کلید پاسخ. مولف: زینب خجوی … رشد از کودکی تا پیری در مجموعه اول و نظریات رشد در مجموعه دوم به شکل کامل و جامع با استفاده از پنج منبع اصلی. کنکور ارشد و دکتری … تاریخچه و بررسی رشد.

[PDF]ای در شناسایی یک چهارچوب مطالعاتی برای فرهنگ رشته های …

بررسی قرار گرفته. اند. روش پژوهش، نظریه. ی مبنایی بوده است؛ که. داده. های آن از طریق مشاهده. ی. مشارکتی، مصاحبه. ی نیمه. -. ساختاری، پرسشنامه. ی باز. پاسخ، محتوا و ….. های رشته. های دانشگاهی، موجب تفاوت در شیوه. های یاددهی. -. یادگیری می. شود. مدل یادگیری تجربی، یک. حلقه. ی. چهار مرحله. ای می. باشد که این مراحل به. شرح زیر هستند:.

پاورپوینت یادگیری و تعدیل رفتارسازمانی | پروژه جدید – مقاله

۱۳ فروردین ۱۳۹۷ – فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلایدها ۲۰ اسلاید. مقدمه: انقلاب رفتارگرایی واتسن که محرک ها و پاسخ های قابل مشاهده را جانشین تصورها و صورت های ذهنی سابق کرد در قالب کلی تداعی گری تغییری نداد و نظریه های معاصر یادگیری نیز در داخل قالب تداعی گری و تجربه گرایی، تکوین و تکامل پیدا کرده اند. رفتارگرایی، …

[PDF]آموزش روزنامه نگاری برای توسعه پایدار – Unesco

هر برنامه شامل نظریات، روش ها و مواد درسی است که می تواند الهام بخش مدرسین و برنامه ریزان دیگر. باشد. رسفصل ارائه شده مربوط به موضوع های زیر است که همگی پیوندی روشن و قابل رشح به توسعه. پایدار دارند: روزنامه نگاری و توسعه پایدار ◁. روزنامه نگاری بوم شناختی )اکو ژورنالیسم( ◁. گزارش گردشگری پایدار ◁. گزارش مهاجرت، با …

روانشناسی هاشملو – سبک های یادگیری

روانشناسی هاشملو – سبک های یادگیری – مطالب علمی روانشناسی – روانشناسی هاشملو. … ویژگی های اساسی سبک های شناختی را (به نقل از شکری، ۱۳۸۲) می توان به شرح زیر خلاصه کرد: صوری – …. در مطالعات شخصیت از دیدگاه شناختی، یک سری از تفاوت های فردی مطرح شده اند، این تفاوت ها به عنوان سبک شناختی مورد بررسی قرار می گیرنده .

[PDF]دریافت متن کامل فصلنامه مطالعات راهبردی زمستان ۹۵ – مرکز …

۳۰ بهمن ۱۳۹۱ – نشان داد، از میان سی عامل بررسی شده، چهار عامل باالترین اثرگذاری و اثر پذیری را بر سیستم دارند: نقش. و عملکرد … در چشم انداز کلی می توان تحول نظریه های برنامه ریزیِ شهری و منطقه ای در کشورهای پیشرفته جهان. را در طول قرن …… فاصله سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ منتشر شد، شش شاخص به شرح زیر مورد ارزیابی قرار گرفت:.

[PDF]Ã

بررسی منابع. نشانگر آن است که یادگیری می تواند به سه سطح تقسیم شود: ۱. یادگیری در حیوانات؛. ۲. یادگیری در انسان؛ ۳. یادگیری در انسانهای برگزیده. یادگیری در انسانهای برگزیده … این کوششهای نظام مند تا کنون باعث ظهور نظریههای یادگیری زیادی شده است …. تبیین های حاصل از قضایا متأثر از زیر بناهای فکری بوده است.

روانشناسی – سنجش شخصیت

ویژگیهای شخصی آزمودنی نظیر سن و درجه بهنجاری شخصیت می تواند پایایی آزمون های شخصیت را تحت تاثیر قرار دهد. پایایی … نظریه زیربنایی فنون فرافکن آن است که وقتی ما با محرک مبهمی نظیر یک لکه جوهر یا تصویر مواجه می شویم می توان آن را بیش از یک لکه درک و تفسیر کرد و هنگام شرح آن نیازها ، ترسها و نگرشهایمان را به محرک …

[PDF]Bahar 96 final page.indd – شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، با صاحب امتیازی مرکز بررسی های استراتژیک. نهاد ریاست جمهوری، …. گیدنز، براساس نظریه و تعریف خود از مدرنیته، ادعا می کند این که آینده پژوهی متعلق به دوران مدرن. است، ناشی از همین … توسعه یافته به خوبی نشان می دهد که اغلب مطالعات آینده پژوهانه در ایران دارای ویژگی های زیر هستند: ۱٫

مقاله روانشناسی یادگیری | ۳۵۳۶۴ – cd34.ir

۱۶ اسفند ۱۳۹۶ – نظریه یادگیری اجتماعی شکل دیگری از نظریه های تداعی گرا است که در کارهای البرت بندورا (Albert Bandura) و جولیان راتر (Julien Rotter) دیده می شود. این نظریه … در نظریه مجموعه عوامل در اختیار محقق نیست مخصوصاً در تحقیقات علوم انسانی و گیاهی، گر چه اکثر نظریه ها یمان در روانشناسی تربیتی و یادگیری بر اساس …

ماهیت روانشناسی – دانشنامه روانشناسی مردمی

تعریف روانشناسی: مطالعه و بررسی علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی است. … قوانین مربوط به تبعیض نژادی ، مجازات اعدام ، رفتار جنسی ، همه از نظریه ها و پژوهش های روانشناسی اثر می پذیرد . برای مثال قوانین مربوط … این سوالها با ماهیت ذهن و فرآیند های ذهنی و روانی سروکار دارند که از عناصر اصلی رویکرد شناختی در روانشناسی محسوب میشوند.

[PPT]روش های تدریس – دکتر چراغعلی – دانشگاه جامع علمی کاربردی

آنها ویژگی های این نوع یادگیری را در مقایسه با دروس مبتنی بر سخنرانی به شیوه سنتی به این شرح بیان می کنند: … یادگیری منفعل. یادگیری فعال. دی فینک (۲۰۱۳) یادگیری فعال را به دو بعد تقسیم می کند: تجربه و تامل (نگاه کنید به شکل زیر ). وی معتقد است که “دانشجویان باید آن چیزی را که انتظار داریم یاد بگیرند، عملا انجام دهند” …

[PDF]ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻮش ﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﻓﺮض ﻣﯽ « ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ

ﻫﻮش (ﺗﻌﺎرﯾﻒ، ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎ، آزﻣﻮن. ﻫﺎ). ۱٫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻮش. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﻮش. ۱٫ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. « ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ. » ﻓﺮض ﻣﯽ. ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻧﻤﯽ. ﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ. ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻫﻮش ﺑﻪ دﺳﺖ داد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ … ﻫﻮش از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ای. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ. » (. ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ، ص. ۳۳۸٫ ). ﻫﻮارد ﮔﺎردﻧﺮ. ۶٫ : «. ﻫﻮش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از.

اسکیزوفرنی ، سبب شناسی و درمان | مرکز جامع پزشکی …

اسکیزوفرنی و اختلالات وابسته(مثل اختلال هیجانی) با توجه به نشانه های سایکوتیک هذیان ( delusion) و توهم ( hallucination) مشخص و طیف سنجی وسیعی از رفتارها را … بلولر برای توضیح نظریه اش درباره ی گسیختگی هایروانی درونی بیماران،چند علامت بنیادین یا اولیه مشخص را برای اسکیزوفرنی ذکر می کرد که معرف به چهار A است:.

مقاله در مورد یادگیری شناختی – مگ ایران

یادگیری شناختی. مراحل یادگیری! اصولاً برای آموختن هرعلمی و یا فراگرفتن هر کاری انجام چندین مرحله کاری ضروریست. برای کسی که می‌خواهد عمل یادگیری را سریع و صحیح، پشت سر … یادگیری دروس دارای پنج مرحله زیر است: ….. نظریه¬های مختلفی در زمینه یادگیری وجود دارد که ما آنها را در دو حوزه و قلمرو مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم .

تعاریف یادگیری و انواع آن در روانشناسی | WORD – pp: 35 – …

توصیه می شود پیش از کلیک روی لینک دانلود، درباره |تعاریف یادگیری و انواع آن در روانشناسی| مشخصات فوق و همچنین توضیحات پایین را به دقت بررسی کنید. … کلیک … ویژگی های یادگیری.. ۲۴٫ تغییر در رفتار ۲۴٫ پایداری نسبی. ۲۴٫ توانایی های بالقوه ۲۴٫ تجربه. ۲۴٫ یادگیری یا وراثت.. ۲۵٫ نظریه های یادگیری.. ۲۵٫ تداعی گرایی …

مقاله روانشناسی یادگیری

۹ فروردین ۱۳۹۷ – نظریه یادگیری اجتماعی شکل دیگری از نظریه های تداعی گرا است که در کارهای البرت بندورا (Albert Bandura) و جولیان راتر (Julien Rotter) دیده می شود. این نظریه … در نظریه مجموعه عوامل در اختیار محقق نیست مخصوصاً در تحقیقات علوم انسانی و گیاهی، گر چه اکثر نظریه ها یمان در روانشناسی تربیتی و یادگیری بر اساس …

[PDF]مجموعه مقالات پذیرش‌شده در ششمین همایش سالانه موزه علوم و …

ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ. ﻫﺎی ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﯿﻞ. ﮔﺮ ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻢ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎدام. اﻟ. ﻌﻤﺮ. -۲٫ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﯾﺎددﻫﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻤﯽ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی. ﻓﻨﺎوری. -۳ …… ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎی. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. و. ﻣﻬﺎرت. در. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی. آن. ؛ﻫﺎ. -. دارا. ﺑﻮدن. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی. رﻫﺒﺮی. و. اﯾﺠﺎد. ﺗﻌﻬﺪ. و. وﻓﺎداری. در. اﻋﻀﺎی. ﺳﺎزﻣﺎن. ؛. -۳٫ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ. ﻫﺎی. آﻣﻮزﺷﯽ. و. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ؛. -. اﯾﺠﺎد. اﻧﮕﯿﺰه.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *