دانلود کاملترین فایل پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۱۵
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۴

پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲

پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ

این پرسشنامه شامل ۶۵ گویه می‌باشد و به وسیله استرنبرگ و واگنر[۱] (۱۹۹۲) طراحی شده است. در این پرسشنامه پاسخ هر گویه روی یک مقیاس لیکرت هفت درجه‌ای (گزینه ۱زمانی که عبارت اصلاً در مورد شما صدق نمی‌کند و گزینه ۷ زمانی که عبارت کاملا در مورد شما صحیح است) نمره‌دهی می‌شود و هر پنج سئوال یکی از سیزده سبک تفکر زیر را ارزیابی می‌کند. ۱) سبک قانونی (هنگام تصمیم‌‌گیری متکی به ایده‌ها و عقاید خود هستم)، ۲) سبک اجرایی (هنگام بحث یا نگارش ایده‌ها، قوانین ثابتی را دنبال می‌کنم)، ۳) سبک قضاوتی (هنگام تصمیم‌گیری نقطه نظرات متضاد را مقایسه می‌کنم)،۴) سبک کلی ( تکالیفی را دوست دارم که تأکیدی روی جزئیات نداشته باشد)، ۵) سبک جزئی (به نظر من در بحث یا نگارش یک موضوع جزئیات مهم‌تر از تصویر کلی است)،

۶) سبک آزاد‌اندیش (موقعیت‌هایی را دوست دارم که بتوانم روش‌های جدیدی را برای انجام کارها به کار ببرم)، ۷) سبک محافظه کار (دوست دارم کارها را به روشی انجام دهم که در گذشته انجام شده است)، ۸) سبک سلسله مراتبی (هنگام شروع کار، فهرستی از کارها را تهیه می‌کنم و به ترتیب اهمیت آنها را انجام می‌دهم)، ۹) سبک فرد سالار ( هنگام بحث یا نگارش ایده‌ها، روی یک ایده اصلی تأکید می‌کنم)، ۱۰) جرگه سالار (کارکردن روی تکالیفی که مورد تأیید همسالانم است را ترجیح می‌دهم)، ۱۱) سبک هرج و مرج طلب ( هنگام بحث یا نگارش ایده‌ها، هر چه به ذهنم بیاید را مورد استفاده قرار می‌دهم)، ۱۲) سبک درونی (هنگام بحث یا نگارش ایده‌ها، تنها از ایده‌های خودم استفاده می‌کنم)، ۱۳) سبک بیرونی (دوست دارم در فعالیت‌هایی شرکت کنم که با دیگران تعامل و ارتباط داشته باشم). هر چه نمره فرد در هر یک از زیر مقیاس‌ها بیشتر باشد آن سبک بیشتر معرف آن شخص می‌باشد و بر عکس.

ژانگ و استرنبرگ (۲۰۰۵) این ۱۳ نوع سبک تفکر را در ۳ نوع متفاوت مفهوم‌سازی کردند. سبک‌های نوع اول (از قبیل: قانونی، قضاوتی، کلی، سلسله مراتبی و آزاد اندیش) مواد خلاقیت هستند و به پردازش اطلاعات پیچیده نیاز دارند و دومین نوع سبک‌های تفکر (از قبیل اجرائی، جزئی، تک قطبی، محافظه کار) به پردازش اطلاعت ساده نیاز دارند سبک‌های نوع سوم (هرج و مرج طلب، جرگه سالار، درونی، بیرونی) بسته به تکلیف خاص می‌توانند در هر یک از این دو نوع سبک تفکر پیچیده و یا ساده انگارانه قرار گیرند (ژانگ و پاستیگلبیون،۲۰۰۱).

روایی و پایایی پرسشنامه سبک های تفکر

شواهد تجربی زیادی از روایی تئوری اصلی استرنبرگ و همچنین از مفهوم‌سازی دوباره آن به ۳ نوع سبک تفکر حمایت می‌کند (بتورت[۲]،۲۰۰۷). ژانک (۲۰۰۹) آلفای کرونباخ را برای هر یک از زیر مقیاس‌ها به ترتیب زیر گزارش کرده است. قانونی (۷۸/۰)، اجرایی (۷۴/۰)، قضاوتی (۷۶/۰) ، کلی (۶۳/۰) جزئی (۶۷/۰)، آزاد اندیش (۸۵/۰) محافظه کار (۷۴/۰) فرد سالار (۶۳/۰) جرگه سالار (۷۵/۰) هرج و مرج طلب (۶۵/۰)، درونی (۷۸/۰) و بیرونی (۷۷/۰).

نتایج پژوهش شکری، کدیور، فرزاد، دانشورپور (۱۳۸۶) که با هدف بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی پرسشنامه سبک های تفکر انجام شد نشان داد که الگو های تحلیل عامل تاییدی بر ارزش قابل قبولی برای ساختار مکنون TSIدر سطح سوال و در سطح خرده مقیاس های سبک های تفکر نوع اول، دوم وسوم به دست داد.در پژوهش فرزاد و همکاران(۱۳۸۶) ضرایب آلفای کرونباخ برای سبک‌های تفکر قانونی، اجرائی، قضاوتی، کلی، جزئی، آزاد اندیش، محافظه کار، درونی، بیرونی، سلسله مراتبی، تک قطبی، جرگه سالار، هرج و مرج طلب به ترتیب ۷۸/۰، ۶۴/۰ ، ۶۹/۰، ۷۵/۰ ، ۵۹/۰، ۸۲/۰، ۸۱/۰، ۷۱/۰، ۸۴/۰، ۸۳/۰، ۶۳/۰، ۷۲/۰، ۸۴/۰ گزارش شد.۱– Sternberg & Wagner

۱ – Betoret

۲– The Adult- Adolescent Parenting Inventory

۱ – Conners, Whiteside- Mansell, Deere, Ledet, Edwards

۱ – Naata, schooling, Rapee, Abbott, Spence, waters.

پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲ …

▶ ۰:۰۹

۲ روز پیش
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/XDu7YV دانلود پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲ این پرسشنامه شامل ۶۵ گویه می باشد و به وسیله استرنبرگ …

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر فرم کوتاه (TSI) – …

۲۳ اسفند ۱۳۹۳ – پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر فرم کوتاه (TSI) در سال ۱۹۹۲ ساخته شده و با روایی و پایایی و نمره گذاری کامل آماده دانلود می باشد.

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ ، دانلود پرسشنامه … – …

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ فرم کوتاه. نام نویسنده: استرنبرگ و واگنر. نام لاتین: سال انتشار: ۱۹۹۲٫ پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ فرم کوتاه. توضیحات: …

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر فرم کوتاه (TSI …

۳۰ مرداد ۱۳۹۶ – پرسشنامه سبک های تفکر که شامل ۴۰ سئوال است و به وسیله استرنبرگ و واگنر (۱۹۹۲) طراحی شده است. در این پرسشنامه هر ۸ سئوال یک سبک تفکر را مورد ارزیابی قرار می هد و پاسخ هر سئوال روی یک مقیاس ۷ درجه ای.

ایران تایپیست پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و …

پرسشنامه سبک های تفکر که شامل ۴۰ سئوال است و به وسیله استرنبرگ و واگنر (۱۹۹۲) طراحی شده است. در این پرسشنامه هر ۸ سئوال یک سبک تفکر را مورد ارزیابی … پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا (کلارک و همکاران ۱۹۵۳، به نقل از آخوندی، ۱۳۷۹)شامل ۹۰ سوال است. نمره گذاری پرسشنامه: پاسخ گویی به ۹۰ سوال خرده آزمون …

فروشگاه ویدا فایل پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و …

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر TSI : برای سنجش سبک های تفکر, از پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ واگنر (۱۹۹۱) استفاده شده است. … در این پژوهش ضریب پایایی پرسشنامه ها از طریق فرمول آلفای کرونباخ محاسبه گردید و پایایی پرسشنامه ی سبک های تفکر ۹۱%۰ و پایایی پرسشنامه ویژگی های شخصیتی ۹۲/۰ …

[PDF]های تفکر در میان روایی و پایایی پرسشنامه سبک دانشجویان …

توسط پورآتشی – ‏۲۰۱۶
۱۳ بهمن ۱۳۹۴ – ۳٫ ( برای. پیش. بینی. انتخاب. های شغلی و موفقیت شغلی مهم و. ضروری هستند. )گریگورنکو و استرنبرگ،. ۱۹۹۲٫ (. الگوی سبک تفکر. استرنبرگ. ) ۷۰۰۳٫ (، …. و پایایی پرسشنامه سبک. های. تفکر جهت مطالعه. در میان دانشجویان رشته کشاورزی. موردبررسی. قرار می. گیرد. مقیاس. سبک. های تفکر استرنبرگ و واگنر.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن، اﻋﺘﺒﺎر، رواﯾﯽ و ﻧﺮم ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳ

در. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن،. اﻋﺘﺒﺎر،. رواﯾﯽ وﻧﺮم ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ. -. واﮔﻨﺮ ﺑﺮ روی. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎزاﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی وراﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧ. ﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ….. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ. -. ۸۳/۰٫ ۵/۴۸٫ ﺳﺒﮏ. اﺟﺮاﯾﯽ. -. ۶۰۳/۰**. ۸۴/۰٫ ۴/۸۵٫ ﺳﺒﮏ. ﻧﻮآوراﻧﻪ. -. ۵۴۴/۰** ۶۶۱/۰**. ۷۴/۰٫ ۵/۱۴٫ ﺳﺒﮏ. ﺑﺮون ﻧﮕﺮ. -. ۲۹۶/۰** ۳۴۸/۰** ۳۱۳/۰**. ۹۴/۰٫ ۴/۸۹٫

تصاویر برای پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲

{“cb”:21,”cl”:12,”clt”:”n”,”cr”:21,”id”:”KyA5M8TX_FwrmM:”,”oh”:400,”ou”:”https://www.filimo.com/public/public/user_data/video_thumb_star/7/12005_12005-m.jpg?2183″,”ow”:300,”pt”:”پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲″,”rh”:”aparat.com”,”rid”:”SaBT7faXaHiFoM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.aparat.com/v/s6R53/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D9%88_%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%D8%B1_1992″,”s”:””,”sc”:1,”st”:”آپارات”,”th”:108,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTV2eINyvzD6iEr8H0obebE5JFB4YsNmBlnFlSa8gUx-yDRCA3Q8fvhWAk”,”tw”:81}

۶ روز پیش

{“cl”:9,”clt”:”n”,”cr”:9,”id”:”2A5K0sfiFXZBSM:”,”oh”:400,”ou”:”https://www.filimo.com/public/public/user_data/video_thumb_star/7/12199_12199-m.jpg?9384″,”ow”:300,”pt”:”پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲″,”rh”:”aparat.com”,”rid”:”SaBT7faXaHiFoM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.aparat.com/v/s6R53/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D9%88_%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%D8%B1_1992″,”s”:””,”sc”:1,”st”:”آپارات”,”th”:96,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcROGfcMLeJdbdXPbpmdmSF1fS-DAX1nnC5QS5KnVUYuu4m0dd4ZFJZYnA”,”tw”:72}

{“cb”:18,”clt”:”n”,”cr”:3,”ct”:3,”id”:”F4H43Xxk6Vp7YM:”,”oh”:400,”ou”:”https://www.filimo.com/public/public/user_data/video_thumb_star/7/12111_12111-m.jpg?3906″,”ow”:300,”pt”:”پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲″,”rh”:”aparat.com”,”rid”:”SaBT7faXaHiFoM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.aparat.com/v/s6R53/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D9%88_%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%D8%B1_1992″,”s”:””,”sc”:1,”st”:”آپارات”,”th”:108,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQllfdk08p25jl27m5KmctuF2FDG9pSAxCwUE__T2MDHxmWAXyI1VnJ3fg”,”tw”:81}

{“cb”:21,”cl”:3,”clt”:”n”,”cr”:12,”id”:”Rzpdx3LflWv8SM:”,”oh”:400,”ou”:”https://www.filimo.com/public/public/user_data/video_thumb_star/7/12138_12138-m.jpg?2470″,”ow”:300,”pt”:”پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲″,”rh”:”aparat.com”,”rid”:”SaBT7faXaHiFoM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.aparat.com/v/s6R53/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D9%88_%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%D8%B1_1992″,”s”:””,”sc”:1,”st”:”آپارات”,”th”:108,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQMUG0vxmdTmZg5gqzk825QPQ5tgNztFPw36FKMxY8wEBhc33Hv8Okgyg”,”tw”:81}

{“cl”:6,”clt”:”n”,”id”:”SZhPJ-ARfJObPM:”,”oh”:279,”ou”:”http://www.irantahgig.ir/wp-content/uploads/TSI.jpg”,”ow”:280,”pt”:”پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر فرم کوتاه (TSI) – سایت علمی و …”,”rh”:”irantahgig.ir”,”rid”:”OpMqWgcrtn-gnM”,”rt”:0,”ru”:”http://www.irantahgig.ir/?p\u003d11658″,”s”:””,”sc”:1,”st”:”ایران تحقیق”,”th”:96,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTOuylT7uAzFli_JE_2O8eopc0LOlFTz0F_l5UCqQ67ROm09OGQl5NsEg”,”tw”:96}

{“cb”:3,”cl”:3,”clt”:”n”,”cr”:3,”ct”:3,”id”:”nJtwArAFaSc0uM:”,”oh”:267,”ou”:”https://www.aparat.com/public/public/images/template/footer/main-filimo.png”,”ow”:240,”pt”:”پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲″,”rh”:”aparat.com”,”rid”:”SaBT7faXaHiFoM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.aparat.com/v/s6R53/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D9%88_%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%D8%B1_1992″,”s”:””,”sc”:1,”st”:”آپارات”,”th”:93,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS3gXKYvBtgJlwqUT9Tjb3YSOs2buqrxjJyJLQKTO9PGJQVLxGbdT3ang”,”tw”:84}

{“clt”:”n”,”id”:”DcJNCCWtgLrk3M:”,”oh”:235,”ou”:”https://www.aparat.com/public/public/images/template/footer/main-kids.png”,”ow”:240,”pt”:”آپارات – دانلود پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ”,”rh”:”aparat.com”,”rid”:”1E5jloRApsaUXM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.aparat.com/result/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”آپارات”,”th”:95,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSM4Ziu215Bivgx702Je-fuetGFWmrVLZ1EYY1pNPLZvm0mr6VZuocRsw”,”tw”:97}

تصاویر بیشتر برای پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲گزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام
(function(){var a=document.querySelector(“#taw”),b=document.querySelector(“#topstuff”);if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector(“#rso”).children,d=0;d

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *