دانلود کاملترین فایل پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2)

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2)

دانود پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI2)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۱۸
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۶

پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2)

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2)

پرسشنامه فرزندپروری بزرگسال نوجوان [۳](AAPI-2)

این پرسش نامه یک ابزار خود گزارشی است که توسط باولک و کین (۱۹۹۹) تهیه شده است.AAPI-2 شکل تجدید نظر شده و هنجاریابی دوباره AAPI اصلی است که ماده‌هایی به آن اضافه شده است و همچنین یک زیر مقیاس جدید (احجاف در توان و استقلال کودک) به آن اضافه شده است. مانندAAPI اصلی این پرسش نامه (AAPI-2) برای ارزیابی نگرش‌ها و عقیده‌های افراد در مورد شیوه‌های فرزند پروری و والدینی افراد بزرگسال و نوجوان طراحی شده است این پرسش نامه برای بزرگسالان و نوجوانان والد و غیر والد قابل کاربرد است. گویه‌ها بر اساس عقاید نامناسب و مسامحه کار والدینی و فرزند‌پروری تهیه شده است که پاسخ به گویه های پرسش نامه، میزان احتمال بکار گرفتن رفتارهای نامناسب و مسامحه کار توسط افراد فراهم می‌کند (کانزر، وایتساید- مانسل، دبیر، لدت، ادواردز[۴]،۲۰۰۶).

این پرسش نامه شامل ۴۰ گویه است که پاسخ‌ها در یک مقیاس پنج درجه‌ای (از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) قرار می‌گیرندAAPI-2 دارای دو شکل (فرم A و فرم B ) است فرم A و فرم B شبیه به هم هستند و برای پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرند با وجود این هر کدام از این دو فرم به شکل مستقل و ابعاد گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

نمره‌گذاری مطابق پاسخ‌ها در پنج درجه انجام می‌شود به این شکل که به کاملاً موافقم نمره (۵) و موافقم (۴)، مطمئن نیستم (۳)، مخالفم (۲) و کاملاً مخالفم نمره‌ی (۱) تعلق می‌گیرد که نمره‌ی بالا در این آزمون به معنی نگرش‌های نامناسب و ناکارآمد در فرزند‌پروری و نمره‌ی پایین به معنی عدم وجود نگرش‌های ناکارآمد فرزند پروری می‌باشد.

سازندگان پرسش نامه چندین کاربرد برای AAPI-2 ذکر کرده‌اند:

۱- ارزیابی نگرش‌های ناکارآمد والدینی و فرزندپروری در جمعیت والد و غیر والد.

۲- ارزیابی سودمندی درمان از طریق فراهم کردن پیش آزمون و پس آزمون.

۳- ارزیابی تغییر در نگرش های والدینی بعد از شرکت در برنامه‌ی آموزش فرزند‌پروری

۴- برای طراحی مداخله و درمان خاص در برنامه آموزشی فرزند‌پروری

علاوه بر یک نمره‌ی کلی AAPI-2 شامل ۵ زیر مقیاس است؛ ۱- مقیاس انتظارات نامناسب از کودکان که شامل ۷ گویه است (مثل: کودکان باید آن کاری را انجام دهند که به آنها گفته می‌شود)، ۲- فقدان همدلی که شامل ۱۰ گویه است (مثل: هیچ چیز بدتر از یک کودک ۲ ساله زیاده خواه نیست)، ۳- عقیده قوی در استفاده از تنبیه بدنی به عنوان یک وسیله برای تربیت که شامل ۱۱ گویه است (مثل: کتک زدن مناسب هیچ‌گاه به کسی صدمه نمی‌زند)، ۴- معکوس شدن مسئولیت‌های نقش والد- فرزند که شامل ۷ گویه است (مثل: کودکان در قبال خوشبختی والدین مسئولیت دارند) و ۵- اجحاف در توان و استقلال کودک که شامل ۵ گویه است (مثل: کودکان نیاز به آزادی دارند که تا جهان خود را با امنیت کاوش (کشف) کنند (باولک و کین،۱۹۹۹).

۱-۲-۴-۳-روایی و پایایی پرسشنامه ی فرزند پروری بزرگسال نوجوان (AAPI-2)

به منظور بررسی روایی ،تحلیل عاملی پرسش‌نامه توسط سازندگان آن صورت گرفت که ماده‌ها در پنچ عامل جداگانه قرار گرفتند. علاوه بر این به منظور بررسی روایی، همبستگی AAPI-2 با دیگر پرسش‌نامه‌ها معنادار گزارش شده است. به طور مثال کانزر، وایتساید-مانسل، دبیر، لدت، ادواردز (۲۰۰۶) میزان بالای همدلی در AAPI-2 با گرمی و پاسخگو بودن در پرسش نامه یHOME )مشاهدات خانگی ) به طور مثبت و با سبک فرزندپروری خشک به طور منفی همبسته بود و همین­طور اعتقاد به تنبیه­ بدنی در AAPI-2 به طور مثبت با سبک والدینی خشن در پرسشنامه یHOME همبسته بود. برای هر کدام از ساختارهای AAPI-2 روایی افتراقی معنا‌داری گزارش شده است به طوریکه بین رفتارهای والدینی مسامحه کار و خشن و رفتارهای مناسب تمایز قائل می‌شود همبستگی بین فرم A,B بین ۸۰/۰ تا ۹۲/۰ گزارش شده است (باولک و کین،۱۹۹۹).

همسانی درونی برای پنج زیر مقیاس توسط سازندگان خوب برآورد شده است به این شکل که ضریب آلفای کرونباخ برای انتظارات نامناسب، فقدان همدلی، اعتقاد به استفاده از تنبیه بدنی، معکوس شدن نقش والد- فرزند و احجاف در توان و استقلال کودک به ترتیب (۸۲/۰)، (۸۴/۰)، (۹۲/۰)، (۸۵/۰) و (۸۰/۰) گزارش شده است همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن برون نیز برای پنچ مقیاس به ترتیب (۸۵/۰)، (۸۶/۰)، (۹۳/۰)، (۸۶/۰) و (۸۳/۰) گزارش شده است.

۲-۲-۴-۳-تهیه‌پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند‌پروری (AAPI-2)

جهت استفاده از این پرسش نامه‌ها نسخت نسخه‌ی اصلی پرسش نامه‌ها که به زبان انگلیسی بود توسط محقق و با کمک استاد راهنما به فارسی ترجمه شد و سپس متن ترجمه شده توسط دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته ادبیات و زبان انگلیسی از نظر ساختاری و دستوری بازبینی شد و اشکالات دستوری در ترجمه اصلاح شد و سپس متن ترجمه شده توسط یک دانشجوی ارشد دیگر به انگلیسی برگردانده شد و با نسخه‌‌ی اصلی پرسش‌نامه‌ها مقایسه شد و در نهایت با کمک استاد راهنما ترجمه‌ی پرسش‌نامه‌ها مطابق با شکل نسخه‌ی اصلی آنها تنظیم گردید. قابل ذکر است که در ترجمه و تنظیم ماده‌های پرسش‌نامه‌ها ۲ نکته مورد ملاحظه بود. نخست اینکه ترجمه گویه‌‌ها و اصطلاحات به شکلی باشد که علاوه بر اینکه متناسب با موضوع مقیاس باشد و آن را مورد ارزیابی قرار دهد، اصطلاحات با توجه به فرهنگ‌ جامعه ترجمه شود و دوم اینکه گویه‌ها به شکلی ترجمه شوند که توسط مادران با حداقل سواد نیز قابل درک باشند. در نهایت ترجمه‌ی فارسی پرسش نامه‌ها همراه با دستورالعمل برای پاسخ گویی مطابق نسخه اصلی تهیه شد و روایی و پایایی آنها نیز محاسبه گردید که در فصل یافته ها آمده است.

۳-۲-۴-۳- تعیین پایای و روایی پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند پروری بزرگسال- نوجوان (AAPI-2)

الف- برای محاسبه پایایی پرسش‌نامه‌ی AAPI-2 از دو روش تعیین پایایی استفاده شد که عبارتند از؛

۱- ضریب همسانی درونی: برای تعیین همسانی درونی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد بدین صورت که آلفای کرونباخ برای هر یک از ۵ زیر مقیاس و مقیاس کلی پرسش نامه با استفاده از کل افراد نمونه محاسبه گردید.

۲- روش تصنیف کردن: از آنجایی که بزرگی آلفای کرونباخ به طول مقیاس بستگی دارد، ضریب پایایی همبسته با استفاده از رابطه پیشنهاد شده توسط اسپیرمن-برون نیز برای هر یک از زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی محاسبه شد.

ب- تعیین روایی: برای محاسبه روایی نیز از چند روش استفاده شده است شامل:

۱- تحلیل عاملی: تحلیل عاملی پرسش‌نامه‌ی AAPI-2 با استفاده از کل افراد نمونه به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش واریمکس انجام شد و فقط ماده‌هایی که بار عاملی ۳۰/۰ یا بالاتر داشتند در عامل‌ها قرار گرفتند و ماده‌هایی که بار عاملی کمتر از ۳۰/۰داشتند از عامل‌ها حذف شدند.

۲- همبستگی هر یک از مقیاس ها با یکدیگر و با مقیاس کلی: همبستگی هر یک از زیر مقیاس ها با یکدیگر و همچنین با مقیاس‌ کلی هم شواهدی از همسانی درونی آزمون و هم نشانه‌ای از روایی سازه آزمون فراهم می‌کند.

پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2) …

پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2) ( به نقل از بریزی ، ۱۳۹۰). شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵; ۱۳۲ بازدید; بدون دیدگاه. پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی …

پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان – آپارات

۲ روز پیش – دانلود فایلاصلی https://goo.gl/jhjyvx دانود پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI2) این پرسش نامه یک ابزار خود گزارشی است که توسط باولک و کین (۱۹۹۹) تهیه شده است.AAPI-2 شکل تجدید نظر شده و هنجاریابی دوباره AAPI اصلی است که ماده هایی به آن اضافه شده است و همچنین یک زیر مقیاس جدید …

پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2) …

۳ روز پیش – عنوان این مقاله : پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2). دانود پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI2). دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در …

پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان – مرجع …

۳ روز پیش – پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2)

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرشهای …

به این منظور تعداد۲۳۴ نفر از مادران کودکان ۶ ساله‌ (دختر و پسر) از مراکز پیش دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب …

دانلود پایان نامه آماده | کالج فایل | بررسی نقش پیش بینی …

به این منظور تعداد۲۳۴ نفر از مادران کودکان ۶ ساله‌ (دختر و پسر) از مراکز پیش دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب …

خدمات دانشجویان ایران | خدمات دانشجویی ترجمه ودانلود مقاله وچک …

دانود پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI2) پرسشنامه فرزندپروری بزرگسال – نوجوان [۳](AAPI-2) این پرسش نامه یک ابزار خود گزارشی است که توسط باولک و کین (۱۹۹۹) تهیه شده است.AAPI-2 شکل تجدید نظر شده و هنجاریابی دوباره AAPI اصلی است که ماده‌هایی به آن اضافه شده است و همچنین یک زیر مقیاس جدید (احجاف …

[PDF]بررسی نقش پیش بینی‌کننده سبک‌های فرزندپروری در هوش …

داده ها از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی و پرسشنامه سبک های فرزندپروری استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم. افزار آماری نسخه ۲۰ تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد سبک های فرزندپروری والدین رابطه معنی داری با هوش هیجانی دانش آموزان داشت و به طور مشترک ۰ … سلامت جسمی و روانی کودکان و نوجوانان، تحت تاثیر.
وارد نشده: بزرگسال ‏aapi

شیوه فرزند پروری – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بدین منظور تعداد ۲۲۵ نفر از والدین کودکان پیش دبستانی ۵/۵تا ۷ ساله در۱۵مهد کودک در منطقه غرب تهران با روش تصادفی چند مرحله ای از اجرای آزمون رشد اجتماعی واینلند از مادران به صورت تصادفی انتخاب شده واز پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازن وشیور وهمچنین از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری با مریند برای این گروه استفاده شده …
وارد نشده: استاندارد ‏aapi

فایل word بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر …

۹ بهمن ۱۳۹۶ – … پسر) از مراکز پیش دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فایل word بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش¬های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت – فروشگاه ساز فایلینا …

… نظری و پیشینه تحقیق معنویت,پاورپوینت مروری جامع بر رفتار مصرف کننده,بررسی نظریه های سلامت روانی،شیوه های فرزند پروری و اختلالات رفتاری کودکان,مبانی … مرگ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در دختران نوجوان,مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق غنی سازی زندگی زناشویی.

پرسشنامه ارزیابی اثرات تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش …

fileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,هدف از این پرسشنامه ارزیابی اثرات تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند شرکت لوازم خانگی پارس خزر می باشد.

جزوه اصول ساخت مخازن تحت فشار – مقاله

۵ مهر ۱۳۹۶ – پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2) · پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P) · پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲ · پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان · پاورپوینت …

برچسب ها پرسشنامه رشته روانشناسی

پرسشنامه این تحقیق از پرسشنامه استاندارد شده تحقیق رینا سمیرالحناوی که در صنعت بانکداری … مشاهده جزئیات. پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس … پرسش نامه‌ی نگرش های فرزند پروری بزرگسال – نوجوان[۱](AAPI-2) باولک و کین (۱۹۹۹) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. پرسش نامه‌ی فرزند پروری بزرگسال – نوجوان …

فیلم: پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان / …

▶ ۰:۰۹

۲ روز پیش
دانلود فایلاصلی https://goo.gl/jhjyvx دانود پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI2) این پرسش نامه یک ابزار خود گزارشی است که توسط باولک و …

فروشگاه فایل ۲۰۱۸

پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2). قیمت: ۵,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P) · پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P). قیمت: ۵,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲٫

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان – دانلود مقاله و دانلود تحقیق

۲۸ اسفند ۱۳۹۶ – دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از …

پرسشنامه سبکهای دفاعی

۲۶ دی ۱۳۹۶ – برای مشاهده این مطلب لطفا برروی لینک زیر کلیک کنید دانلود مستقیم : پرسشنامه سبکهای دفاعی عنوان این مقاله : پرسشنامه سبکهای دفاعی پرسشنامه سبکهای دفاعی Defense Styles Questionnaire (DSQ) The post پرسشنامه سبکهای دفاعی appeared first on فروشگاه فایل | Fi.

پرسشنامه باور به دنیای عادلانه

۲۸ اسفند ۱۳۹۶ – دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از …

پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2)

۳ روز پیش – دانود پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI2)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *