دانلود کاملترین فایل ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان

Published on Author adminLeave a comment

ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان

هدف از این پایان نامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد
دسته بندی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
بازدید ها ۲۰
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۴۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۶۳

ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان

چکیده
مدل های نظری بر نقش رفتار های فرزند پروری والدین در رشد و ماندگاری اضطراب کودک تاکید دارند. یکی از پیش بینی کننده های مهم رفتار والدین که تا کنون در رابطه با اختلالات اضطرابی کودکان به طور گسترده مورد پژوهش قرار نگرفته است شناخت و عقاید والدین است. هدف این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر مادران و نگرش های فرزند پروری آنها بر اضطراب کودک بود.
به این منظور تعداد۲۳۴ نفر از مادران کودکان ۶ ساله‌ (دختر و پسر) از مراکز پیش دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های تفکر نوع دوم مادران ، به ویژه سبک تفکر محافظه کار به شکل مثبت اضطراب کودک را پیش بینی می کند. انتظارات نامناسب از کودک و فقدان همدلی نسبت به نیازهای کودک نیز اضطراب کودک را به شکل مثبت پیش بینی می کند. ترکیب سبک تفکر محافظه کار با انتظارات نامناسب و فقدان همدلی نسبت به نیاز های کودک، اضطراب را به شکل بهتری پیش بینی می کند.
کلید واژه:
سبک های تفکر
نگرش های فرزند پروری
اضطراب کودکان
مقدمه
تعاریف گوناگونی برای اضطراب وجود دارد که از یک مطالعه تا مطالعه دیگر متفاوت است. برای مثال بک ( ۱۹۷۲ به نقل از ژانگ ،۲۰۰۹) اضطراب را به عنوان یک واکنش هیجانی ناخوشایند تعریف می کند که با تخلیه هیجانات منفی تحت عنوان وحشت ، تنش و عصبی بودن همراه است . دریک تعریف کراسک (۱۹۹۹) بین صفت اضطرابی و حالت اضطرابی تمایز قائل می‌شود و تعاریفی برای هر یک از آنها ارائه می دهد. صفت اضطرابی یا روان رنجوری متشکل از علائم نامشخصی از ترس، نگرانی و دیگر حالت‌های خلقی منفی دیگری است که نشانه یک اختلال جداگانه نیست، صفت اضطرابی یک خصوصیت پایدار است که وقتی شدت پیدا کند، نشانگر یک آسیب‌پذیری کلی برای اختلالات خلقی است.
حالت یا اختلالات اضطرابی (مثل هراس، اضطراب اجتماعی، اضطراب جدایی و …) نشان دهنده مجموعه‌ای از علائم اضطراب است که یک بیماری یا ناراحتی را مشخص می‌کند. در سالهای اخیر مطالعات مشخص کرده اند اضطراب زمانی که در دوران کودکی و نوجوانی رخ دهد یک مسئله جدی است که حدوداً ۳ تا ۱۶ درصد از کودکان و نوجوانان با آن مواجه هستند ( (کوهن،کوهن، کاسن، ولز، هارتمارک و جانسون ،۱۹۹۳). این حالت ممکن است در طول دوره کودکی و نوجوانی باقی بماند با تعدادی از پیامدای نامطلوب از قبیل رفتارهای ضد اجتماعی، مشکلات تحصیلی و همچنین ایجاد اختلالات بیشتر مرتبط است (رابین و سیلور من ، ۲۰۰۰). علت اضطراب در کودکان هم متأثر از ژنتیک و هم تأثیرات محیطی است (گروس و هن ،۲۰۰۴؛استیونسون، باتن، و چرنر ،۱۹۹۲). آسیب‌پذیری مربوط به ژنتیک شامل حالت‌های طبعی (سرشتی) مثل عاطفه منفی/ روان رنجوری (لونیگان و فیلیپس ،۲۰۰۱)، و مؤلفه های رفتاری مثل بازداری رفتاری می شود (گلدسمیت و لمری ، ۲۰۰۰). آنچه مشخص است اینکه در سبب شناسی اضطراب کودک عوامل گوناگونی می توانند نقش داشته باشند. در مروری بر تحقیقات، بیجلز و برنچمنت- تاوسنت (۲۰۰۵) چهارگروه از متغیرهای خانوادگی موثر بر اضطراب کودک را مورد ملاحظه قرار می دهند( الف)سبک‌های دلبستگی، ب) جنبه‌های کارکرد خانوادگی، ج) شیوه‌های فرزند پروری، د) عقایدی که والدین در مورد بچه‌هایشان دارند. که تحقیقات شواهدی را برای هر یک از این عوامل ارائه می‌دهند.
تعدادی از مدل‌های سبب شناسی اضطراب، رابطه والد – فرزند را به عنوان یک عامل اصلی در رشد اختلالات اضطرابی مورد توجه قرار می‌دهند به ویژه این مدلها پیشنهاد داده‌اند که در اضطراب، رابطه والد- فرزند متأثر از سبک‌های تعاملی محافظت بیش از حد یا دخالت بیش از حد است (هادسون و راپی ، ۲۰۰۱).
مدل های نظری بر نقش فرزند‌پروری در رشد و ماندگاری اضطراب کودک تأکید دارند ( برایس- مکلئود ، جفری – وود، جان- ویز ، ۲۰۰۶). تحقیقات زیادی ارتباط اضطراب کودک با ابعاد مختلف فرزند پروری و رفتارهای والدین را مورد پژوهش قرار داده‌اند و این عامل ها (سبک ها و رفتارهای فرزند پروری) را در ایجاد اضطراب کودک موثر یافته‌اند. برای مثال رابطه ی رفتارهایی از قبیل عیب‌جویی، عدم توجه مثبت، فقدان همدلی، کنترل بیش از حد با اضطراب مشخص شده است (ترنر، بیدل، روبرسون- نای و تروو ، ۲۰۰۳) و همچنین رفتارهای منفی مادران با نشانه‌های درونی سازی شده در پسران و دختران رابطه دارد. تحقیقات جدید به سمت شناسایی مکانیسم‌های واسطه‌ای مرتبط با عوامل خانوادگی و اضطراب کودک متمایل شده‌اند. به عنوان مثال، مک گین، کوکر و ساندرسون (۲۰۰۵) ، در پژوهشی رابطه‌ی بین فرزند‌پروری، اضطراب و نقش واسطه‌ای تحریف شناختی را بررسی کردند و دریافتند که طرح واره‌ای شناختی منفی نقش واسطه‌ای در رابطه‌ی بین فرزند‌پروری نامناسب و اضطراب ایفا می‌کند.
یکی از متغیر هایی که می تواند بر رفتارهای فرزند پروری موثر باشد و آنها را شکل دهد، عقاید و نگرش هایی است که والدین در رابطه با تربیت فرزند دارند. نگرش‌های فرزند پروری، یک جنبه برجسته از تربیت و مراقبت از کودک محسوب می شود نگرش‌های فرزند‌پروری، تمایلات، حالات درونی، یا ارزیابی‌های آشکار والدین را در مورد رفتار والدینی نسبت به کودک ، ادراک آنها از کودکان و دیدگاه‌های آنها نسبت به رشد کودک را منعکس می‌کند. (هولدن و بوک ، ۲۰۰۲). اگرچه نگرش‌های والدینی ممکن است همیشه و به طور دقیق با رفتارهای آنها همپوشی نداشته باشد (سیگل ، ۱۹۹۲) ولی ارتباط بین نگرش و رفتار مادران مشخص شده است (ویتمن، بورکاوسکی، کیاگ، وید ، ۲۰۰۱) و همین طور رابطه‌ی نگرش‌های فرزند پروری با کارکردهای مادر و کودک در نمونه‌های مختلف نشان داده شده است (هولدن، ۱۹۹۵). نگرش‌های فرزند‌پروری به طور خاص با رفتارهای معینی از والدین بخصوص در زمینه‌ تربیت رابطه دارد. (هولدن وبوگ، ۲۰۰۲).
علاوه بر این عقاید و نگرش های فرزند‌پروری کارکرد های دیگری نیز دارد. توضیح بیشتر اینکه عقاید فرزند‌پروری به والدین درکنار آمدن با خواسته‌های روزانه کودکان در زمینه مراقبتی و تربیتی کمک می‌کند. این کمک برای کنار آمدن از این طریق انجام می‌شود که عقاید فرزند‌پروری چارچوب مشخصی از انتظارات کودک را فراهم می‌کند و آنها را قابل پیش‌بینی می‌کند. علاوه بر این نگرش‌های تربیت فرزند والدین، می‌تواند تاریخچه روابط اجتماعی آنها و فرهنگ قومی آنها را منعکس کند (لایت فوت، والیسنر ،۱۹۹۲).
یکی از متغیر های شناختی که می تواند بر نحوه ی فعالیت ها، رفتارها و علایق افراد تاثیر گذار باشد، سبک‌های تفکر است . به طور کلی سبک‌های تفکر، به شیوه‌های ترجیهی افراد در استفاده از توانایی‌های فردیشان اشاره دارد (گریگورنیکو و استرنبرگ ، ۱۹۹۷). سبک‌های تفکر بر نظریه‌ی خود مدیریتی ذهنی استرنبرگ (۱۹۹۷به نقل از جانگ فنگ ،۲۰۰۴) استوار است و مطرح می‌کند همان گونه که برای مدیریت جامعه راه‌های متفاوتی وجود دارد، افراد نیز برای بهره گرفتن از توانایی‌های خود از شیوه‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. این نظریه سیزده سبک تفکر را مطرح می کند که در پنج بعد از یکدیگر متمایز می شوند. کارکردها، شکل‌ها، سطوح، حوزه‌ها و گرایش‌ها.
براساس مفهوم سازی و داده های تجربی، ژانگ و استرنبرگ (۲۰۰۵)، این ۱۳ سبک تفکر را در ۳ دسته تقسیم بندی می کنند. سبک های نوع اول شامل قانون گذار (ترجیع‌ برای انجام کارها به شیوه خود)، قضاوتی (ارزیابی فعالیت‌های دیگران)، کلی (توجه یا تفکر به تصویر کلی یک موضوع)، آزاد اندیش (تفکر توجه به روش‌های جدید) و سلسله مراتبی (توزیع توجه بین چند تکلیف اولویت بندی‌شده). سبک‌ها نوع دوم شامل سبک مقامی اجرایی (انجام کارهایی با دستورالعمل مشخص) محافظه کار (توجه به روش‌های مرسوم دستی)، جزئی (توجه به جزئیات)و تک قطبی (توجه به یک چیز در یک زمان). سبک های نوع سوم شامل سبک‌های الیگارتی (توزیع توجه بین چند تکلیف بدون اولویت بندی) آنارش یا هرج و مرج طلب (متغیر توجه به هر فعالیتی که پیش آید)، درونی (کارکردن به شکل مستقل) و درونی (کارکردن به شکل گروهی).
سبک‌های نوع اول سبک های مولد خلاقیت هستند و به پردازش اطلاعات پیچیده نیاز دارند افرادی که این نوع سبک تفکر را بکار می گیرند متمایل به چالش کشیدن هنجارها و پذیرش خطر هستند و در مقابل دومین نوع سبک‌های تفکر به پردازش اطلاعات سازه نیاز دارند و افرادی که این سبک تفکر را بکار می گیرند متمایل به حفظ هنجارها و اقتدار محور هستند. چهار سبک باقی مانده که نوع سوم سبک‌های تفکر را تشکیل می دهند (درونی، بیرونی، هرج و مرج طلب، الیگارتی) بسته به تکلیف خاص می‌توانند در هر یک از این دو نوع سبک تفکر پیچیده و یا ساده انگارانه قرار گیرند (ژانگ و پازتیگلین ،۲۰۰۱).
سبک‌های نوع اول به عنوان سبک‌هایی که دارای ارزش انطباقی بیشتری هستند، توصیف شده‌اند به این دلیل که آنها رابطه‌ی قویی با ویژگی های مطلوب انسانها از قبیل سطوح بالای رشد شناختی دارند (ژانگ،۲۰۰۹) و با خصوصیات مثبت شخصیتی رابطه دارند (فجل و وآلهوود ،۲۰۰۴) . فجل و وآلهوود(۲۰۰۴) سبک‌های نوع دوم را سبک هایی با ارزش انطباقی کم توصیف می کند زیرا با اسنادهای نامطلوب و صفات شخصیتی نامطلوب از قبیل روان رنجوری مرتبط است.از آنجایی که سبک های تفکر افراد شیوه ترجیهی افراد در رابطه انجام فعالیت‌ها است، تعیین کننده‌ی چگونگی رفتار و نگرش افراد در برابر موضوعات مختلف می باشد. با توجه به موارد فوق و با وجود اینکه متغیرهای نگرش‌های فرزند پروری و سبک‌های تفکر مادران می تواند بر کارکردهای آنها را تأثیر بگذارد، در این پژوهش نقش این متغیرها (سبک‌های تفکر و نگرش‌های فرزند‌پروری)را در رابطه با اضطراب کودکان مورد پژوهش قرار می گیرد.
نمونه ای از نتایج
سبک های تفکر نوع دوم مادران به ویژه سبک تفکر محافظه کار از چندین طریق می تواند بر اضطراب کودک تاثیر گذار باشد. نخست از طریق اطلاعاتی که از طریق مذاکره ، بحث و گفتگو به فرزندانشان می دهند. در تائید این مطلب،تحقیق دنهام ، زولر و کوچارد (۱۹۹۴) مشخص کرد که از طریق بحث کردن یا(راهنمایی) والدین به کودکان اطلاعاتی می دهند در این رابطه که در موقعییت های خاص چه هیجانی ایجاد شود.
فیلد (۲۰۰۴) بر نقش اطلاعات منفی و ترس در رشد سوگیری های پردازش اطلاعات در کودکان را مورد مطالعه قرار دادند و با استفاده از یک تست بررسی نشان دادند که کودکان در پاسخ نسبت به حیواناتی که قبلا اطلاعات منفی در مورد آن دریافت کرده اند مقاوم ترند . این نتایج روشن می کند که چگونه اطلاعات منفی ترس را در کودکان افزایش می دهد و چگونه با سوگیری های پردازش اطلاعات در دریافت تهدید و خطر مرتبط است. همچنین فیلد (۲۰۰۴) مشخص کرد که کودکان اضطرابی بیشتر از کودکان بهنجار موقعییت ها را به عنوان تهدید کننده تفسیر می کنند و پاسخ اجتنابی بیشتری نشان می دهند و این واکنش های اجتنابی از طریق بحث با اعضای خانواده افزایش می یابد.
همچنین سبک های تفکر از طریق مدل سازی و آموزش سبک می توانند به کودکان منتقل شود و آنها را نسبت به اضطراب آسیب پذیر سازند. بعلاوه سبک های تفکر (بخصوص محافظه کار) می توانند از طریق تاثیر بر سبک و رفتار های فرزند پروری والدین بر اضطراب کودک موثر باشد. این والدین ممکن است کودکان را در موقعیت های استرس زا قرار ندهند و برای کودک فرصت هایی برای روبه رو شدن با موقعیت های چالش آور فراهم نکنند و در نتیجه کودک مهارت و توانایی لازم برای روبه رو شدن با چالش ها و مدیریت آنها را یاد نگیرد. در این رابطه اخیرا تحقیقاتی نیز صورت گرفته است به عنوان مثال: مک گین ،کوکر و ساندرسون (۲۰۰۵)، ارتباط بین فرزند پروری، اضطراب و نقش واسطه ای تحریف های شناختی مورد بررسی قرار دادند آنها دریافتند که طرحواره های شناختی منفی واسطه ی ارتباط فرزند پروری نامناسب و مسامحه کار وافسردگی است.
نقش واسطه ای شناخت بین سورفتار های والدین و افسردکی مشخص و آشکار شده است (هانکین ،۲۰۰۵) و شواهدی وجود دارد که مراقبت کم والدین منجر به نگرش ها و اسناد های افسرده ساز می شود که در نتیجه باعث افزایش افسردگی می شود (ویسمن و وون،۱۹۹۲) بنابراین شواهدی وجود دارد که رابطه ی فرزند پروری و اختلالات هیجانی از طریق عوامل شناختی مرتبط می شوند . گلاگر و هاتون( ۲۰۰۸) در پژوهش خود پیشنهاد دادند که سبک های فرزند پروری با ویژگی خشن، تنبیهی، یا بی ثبات با اضطراب بیشتر رابطه دارد و همچنین بیان کردند که شناخت منفی واسطه رابطه ی سبک های تربیت و اضطراب است .
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
۱-۱- کلیات ۲
۲-۱- بیان مسئله ۶
۳-۱-ضرورت و اهمیت تحقیق ۹
۴-۱-اهداف پژوهش: ۱۰
۵-۱-پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش ۱۰
۱-۵-۱-پرسش های پژوهش ۱۰
۲-۵-۱-فرضیه‌ها: ۱۰
۶-۱- متغیرهای پژوهش ۱۱
۱-۶-۱- نگر ش های فرزندپروری ۱۱
۲-۶-۱- سبک های تفکر ۱۳
۳-۶-۱- اضطراب ۱۷
فصل دومپیشینه پژوهش ۲۰
۱-۲-مقدمه ۲۰
۲-۲-بخش اول : عامل های خانوادگی ۲۰
۱-۲-۲- وراثت و ژنتیک ۲۱
۱-۱-۲-۲- بازداری رفتاری ۲۲
۲-۱-۲-۲-خلاصه و نتیجه گیری ۲۲
۲-۲-۲- دلبستگی ۲۳
۳-۲-۲-روابط خانوادگی ۲۳
۱-۳-۲-۲- نزاع زناشویی ۲۳
۲-۳-۲-۲-کیفیت ازدواج ۲۴
۳-۳-۲-۲- هم والدینی ۲۵
۴-۳-۲-۲-تاثیر سازگاری زناشویی بر فرزند پروری و اضطراب کودک ۲۷
۵-۳-۲-۲- اندازه خانواده، ترتیب تولد و تسلط خواهر و برادری ۲۸
۴-۲-۲- الگوبرداری والدین ۲۹
۵-۲-۲- فرزندپروری ۳۰
۱-۵-۲-۲-الگوی تربیتی استبدادی ۳۱
۲-۵-۲-۲-فرزند پروری مقتدرانه ۳۲
۳-۵-۲-۲-الگوی تربیتی سهل گیر ۳۲
۶-۲-۲-رفتارهای خاص فرزند پروری ۳۴
۷-۲-۲- شناخت و عقاید والدین ۳۴
۱-۷-۲-۲- عقاید و شناخت در مورد رفتار اضطرابی ۳۵
۲-۷-۲-۲- ادراک والدین از کنترل شخصی ۳۶
۳-۷-۲-۲- شناخت به عنوان واسطه ی فرزند پروری و اضطراب ۳۸
۳-۲- بخش دوم:سبک های تفکر ۳۸
۱-۳-۲-نظریه های سبک های هوش ۳۹
۲-۳-۲-نظریه خود مدیریتی ذهنی ۴۰
۳-۳-۲-متغیر های موثر درشکل گیری سبک های تفکر ۴۰
۱-۳-۳-۲-فرهنگ ۴۱
۲-۳-۳-۲-جنسیت ۴۱
۳-۳-۳-۲-سن ۴۱
۴-۳-۳-۲-سبکهای تفکر والدین ۴۲
۵-۳-۳-۲-مدرسه و شغل ۴۲
۴-۲-۲-پژوهش ها مربوط به سبک تفکر ۴۴
۵-۲-۲-نگرش های فرزند پروری ۴۵
۱-۵-۲-۲-انتظارات نامناسب والدین از کودکان ۴۵
۲-۵-۲-۲-فقدان همدلی نسبت به نیاز های کودک ۴۶
۳-۵-۲-۲-عقیده ی قوی والدین در استفاده از تنبیه بدنی ۴۷
۴-۵-۲-۲-معکوس شدن نقش های والد- فرزند ۴۸
۵-۵-۲-۲-اجحاف در توان واستقلال کودک ۴۸
فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳- مقدمه ۵۲
۲-۳- روش ۵۲
۳-۳- جامعه آماری و روش نمونه گیری ۵۲
۴-۳- ابزار تحقیق ۵۴
۱-۴-۳- پرسش‌نامه ی سبک‌های تفکر استرنبرگ ۵۵
۱-۱-۴-۳-روایی و پایایی پرسشنامه ی سبک های تفکر ۵۶
۲-۴-۳- پرسش نامه‌ی فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2) 56
۱-۲-۴-۳-روایی و پایایی پرسشنامه ی فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2) 58
۲-۲-۴-۳-تهیه‌پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند‌پروری ۵۸
۳-۲-۴-۳- تعیین پایایی و روایی پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند پروری بزرگسال-
نوجوان (AAPI-2) 59
۳-۴-۳-مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین (SCAS-P) 60
۱-۳-۴-۳-روایی و پایایی مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین (SCAS-P) 61
۲-۳-۴-۳- تهیه‌پرسش نامه‌ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد (SCAS-P) 62
۳-۳-۴-۳- تعیین پایایی و روایی پرسش نامه‌ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد. ۶۲
۵-۳- روش جمع‌آوری داده‌ها ۶۳
۶-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۴
فصل چهارم : نتایج
۱-۴- مقدمه ۶۶
۲-۴- شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش ۶۶
۳-۴-روایی پرسشنامه ی نگرش های فرزند پروری نوجوان-بزرگسال(AAPI-2) 69
۱-۳-۴-تحلیل عاملی AAPI-2 69
۲-۳-۴-همبستگی زیر مقیاس های AAPI-2 با یکدیگر و مقیاس کلی ۷۲
۴-۴- پایایی پرسشنامه نگرش های فرزند پروری نوجوان-بزرگسال AAPI-2)) 73
۱-۴-۴-همسانی درونی AAPI-2 73
۲-۴-۴-ضریب پایایی به روش تصنیف ۷۳
۵-۴-نتایج تعیین روایی پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد SCAS-P 74
۱-۵-۴-همبستگی گویه ها با مقیاس کلی ۷۴
۲-۵-۴-همبستگی زیر مقیاس‌های آزمون با یکدیگر و مقیاس کلی ۷۷
۶-۴-پایایی پرسش نامه ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) 78
۱-۶-۴-همسانی درونی SCAS-P 78
۲-۶-۴-پایایی به روش تصنیف برای(SCAS-P) 78
۷-۴-یافته های استنباطی ۷۹
۱-۷-۴-سبک های تفکر و اضطراب ۷۹
۲-۷-۴-نگرش های فرزند پروری مادران و اضطراب کودک ۸۰
۳-۷-۴-ترکیب نگرش های فرزند پروری با سبک های تفکر ۸۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱-۵-مقدمه ۸۳
۴-۵- سبک های تفکر مادران و اضطراب کودک ۸۳
۱-۴-۵- نتیجه گیری ۸۵
۵-۵- نگرش های نا مناسب فرزند پروری مادران و اضطراب کودکان ۸۷
۱-۵-۵-انتظارات نا مناسب و اضطراب ۸۷
۲-۵-۵- فقدان همدلی و اضطراب ۸۷
۵-۵-ترکیب نگرش های فرزند پروری با سبک های تفکر مادران در پیش بینی اضطراب
کودک ۸۹
۶-۵-نتیجه گیری ۹۰
۷-۵-نتیجه گیری نهایی ۹۰
۸-۵-پیشنهادات ۹۱
منابع ۹۳
پیوست ها ۹۴
فهرست جدول ها
جدول شماره ۱-۳: سن مادر
جدول شماره ۲-۳: جنس کودک
جدول شماره ۳-۳: تحصیلات مادر
جدول شماره ۴-۳: وضعیت اشتغال
جدول شماره ۵-۳: وضعیت اقتصادی
جدول شماره ۱-۴: میانگین و انحراف استاندارد سبک های تفکر
جدول شماره ۲-۴: میانگین و انحراف استاندارد نگرش های نامناسب فرزند پروری
و اضطراب کودک
جدول شماره ۳-۴: همبستگی متغیرهای پژوهش:
جدول شماره ۴-۴: همبستگی زیر مقیاس ها با یکدیگر
جدول ۵-۴: تحلیل عاملی پرسش نامه ی (( AAPI-2
جدول ۶-۴: همسانی درونی (آلفای کرونباخ) زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی
پرسش‌نامه‌ی AAPI-2
جدول شماره ۷-۴: ضریب پایایی همبسته اسپیرمن- برون برای
پرسش نامه ی AAPI-2
جدول شماره ۸-۴: همبستگی گویه ها با مقیاس کلی پرسش نامه اضطراب کودک
جدول شماره ۹-۴: ماتریس همبستگی زیر مقیاس ها
جدول شماره ۱۰-۴: ضریب پایایی همبسته برای زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی
جدول ۱۱-۴ : ضرایب آلفای کرونباخ، مقیاس کلی و زیر مقیاس های
پرسش‌نامه‌ی (SCAS-P)
جدول شماره ۱۲-۴: تحلیل رگرسیون سبک‌های تفکر مادران و اضطراب کودک
جدول شماره ۱۳-۴: تحلیل رگرسیون نگرش های فرزند پروری مادران و اضطراب
کودک
جدول ۱۴-۴: تحلیل رگرسیون نگرش‌های فرزند پروری و سبک های تفکر

ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر – …

▶ ۰:۰۹

۲ روز پیش
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/J83nPt هدف از این پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان می باشد …

تاثیر سبکهای تفکر نگرشهای فرزند پروری مادر بر فرزندان …

۲ روز پیش – دانلود فایل دانلود فایل اصلیhttps://goo.gl/h5JDyy هدف از این پایان نامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندا.

مبانی نظری ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر نگرشهای فرزند …

▶ ۰:۰۹

۲ روز پیش
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/v5vXMg هدف از این مبانی نظری ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان بصورت …

پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند …

۳ روز پیش – هدف از این پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان می باشد.

تاثیر سبکهای تفکر نگرشهای فرزند پروری مادر بر فرزندان …

▶ ۰:۰۹

۲ روز پیش
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/h5JDyy هدف از این پایان نامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان بصورت کامل …

پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند …

۳ روز پیش – عنوان این مقاله : پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان. هدف از این پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان می باشد. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود …

مبانی نظری و پیشینه ارزیابی و مدیریت عملکرد

۲۹ آبان ۱۳۹۶ – برای مشاهده این مطلب لطفا برروی لینک زیر کلیک کنید دانلود مستقیم : مبانی نظری و پیشینه ارزیابی و مدیریت عملکرد عنوان این مقاله : مبانی نظری و پیشینه ارزیابی و مدیریت عملکرد مبانی نظری و پیشینه ارزیابی و مدیریت عملکرد The post مبانی نظری و پیشینه ارزیاب.

پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند …

۳ روز پیش – پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان.

[PDF]خانواده، ی جو عاطف ،ی فرزندپرور ی ها اساس سبک بر ی مجاز ی …

با هدف، پیش. بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس سبک. های فرزندپروری، جو عاطفی خانواده و اضطراب اجتماعی. در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر قم در سال تحصیلی. ۶۹ … سبک فرزندپروری مجموعه. ای از نگرش. ها در مورد. فرزندان. است که بـه ایجـاد جـو. ی. هیجانی منجر می. شود که والـدین رفتارهـای خـود را بـا. فرزندان. در بسـتر آن شـکل داده.

[PDF]نقش فرزندپروری ذهن آگاهانه و سبک دلبستگی مادر در پیش …

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی مشکالت رفتاری کودکان بیش فعال بر اساس سبک. فرزندپروری ذهن آگاهانه و س بک دلبس تگی مادران آن ها ب ود. جامعه مورد مطالعه. تمامی مادران کودکان دبس تانی ش هر ته ران بود که از میان آن ه ا ۶۰ نفر با روش. نمونه گیری هدفمند با اجرای پرسشنامه کانرز )۱۹۷۰( بر روی کودکان و تشخیص …

پرسشنامه رایگان –

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر تن آرامی بر اضطراب قبل از عمل جراحی · پرسشنامه رایگان بررسی رابطه کمرویی و … پرسشنامه رایگان مقایسه شیوه نگرشی مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و عادی نسبت به فرزندانشان · پرسشنامه رایگان وی‍ژگی … پرسشنامه رایگان پیش بینی عود یا بازگشت (RPS) · پرسشنامه رایگان مقیاس ADHD …

دانلود فیلم مبانی نظری ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر …

۲ روز پیش
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/v5vXMg هدف از این مبانی نظری ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان بصورت …

بررسی رابطه هویت اجتماعی و سبک فرزندپروری مادران شهر ایلام

خانواده نخستین هسته جامعه و از عوامل اصلی انتقال فرهنگ، اندیشه، اخلاق، سنت و عواطف از نسلی به نسل دیگر است و ثمره این نهاد فرزند است. برای به ثمر رسیدن فرزندان هر یک از پدر و مادر وظایفی را بر عهده دارند، در این میان بیشترین سهم در تربیت و تأثیرپذیری بر فرزندان را مادران بر عهده دارند؛ مادر از ابتدایی‌ترین مراحل پیدایش به عنوان …

[DOC]رابطه‌ی سبک‌های فرزندپروری والدین و آسیب‌های کودکی ادراک …

هدف این پژوهش تکمیل چرخه‌ی انتقال بین نسلی سبک‌های دلبستگی بود که در این راستا به بررسی تاثیر سبک‌های فرزندپروری والدین و آسیب‌های کودکی بر سبک‌های دلبستگی فرزندان پرداخته … همچنین قواعد تعاملات بین فردی، که به افراد در پیش‌بینی رفتارهای دیگران کمک می‌کنند، نیز مشمول این طرحواره‌ها می‌شوند (برترتون، ۱۹۹۵).

[PDF]پیش بینی عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان نوجوانان بر …

اضطراب. امتحان. ساراسون، پرسشنامه. سنجش. عملکرد. تحصیلی، مقیاس. صمیمیت. زناشویی. و مقیاس. فرزند. پروری. بامریند مورد. ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات … تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی، به شناخت بهتر و پیش بینی م. ت ….. همچنین وی در مورد میزان روایی پرسشنامه، این نتایج را گزارش نموده است: مستبد بودن مادر رابطه معکوسی.

Cv of Faculty Members

فاطمه ازادی ده بیدی, پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس سبک های شناختی تفکر با واسطه گری مؤلفه های هدف گرایی در دانشجویان, ۱۳۹۳. فریده امینی, پیش بینی …. زهرا حاتمی زرگران, بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری ادراک شده بر عزت نفس با واسطه گری سبک اسناد در بین دانش آموزان مدارس راهنمایی, ۱۳۹۱. ناهید خوشیان, بررسی …

جلسات دفاع دانشکده علوم انسانی – دانشکده علوم انسانی

مشاوره, پیش بینی ومقایسه اختلالات رفتاری فرزندان خانواده های تک فرزندی وچندفرزندی براساس سبک های فرزندپروری وعوامل دموگرافیک دردانش آموزان دوره ابتدایی … مشاوره, مقایسه تاثیر تصویر سازی ذهنی و موسیقی درمانی بر کاهش اضطراب بیماران قلبی بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب Ccu بیمارستان غرضی در سال ۱۳۹۴, اکبردری.

[PDF]رابطه انسجام و انعطاف‌پذیری خانواده و سبک‌های فرزندپروری با …

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انسجام و انعطاف پذیری خانواده و سبک های فرزند پروری، با شدت استرس فرزند پروری مادران. منطقه یک شهر تهران بود. … تأثیر گذاری را در پیش بینی استرس فرزند پروری مادران دارند. نتیجه گیری: انسجام و انعطاف … خانواده و استرس فرزند پروری. پدر و مادر، رابطه فرزندان و والدین، میزان تعامل از لحاظ.
وارد نشده: تفکر

[PDF]نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری …

ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺒﮏ. ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری و اﺛﺮات ﻫﺮ ﯾﮏ از آن. ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻓﺮزﻧـﺪان. ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗ. ﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺎدران و ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری داﻧﺶ ….. ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﯽ. ارزﺷﯽ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه در. او ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﺷـﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ و. ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﻣﺎدر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد. ﺑﻪ. ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ دوران اوﻟﯿـﻪ رﺷـﺪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑـﺎ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی. وﯾﮋه، وﯾﮋه. ﺗﺮﯾﻦ دوره زﻧﺪﮔﯽ.
وارد نشده: تفکر ‏اضطراب

مطالعه تأثیر سبک فرزندپروری والدین سبک جهت‌گیری مذهبی …

نتایج تحلیل نشان داد که ۳۰ درصد از واریانس جهت‌گیری مذهبی همانندسازی شده و ۲۳ درصد از واریانس جهت‌گیری مذهبی درون‌فکنی شده توسط سبک فرزندپروری قابل پیش‌بینی است. نتایج این تحقیق نشان داد که سبک فرزندپروری منطقی، بر جهت‌گیری مذهبی همانندسازی شده، تأثیر مستقیم و بر جهت‌گیری مذهبی درون‌فکنی شده، تأثیر عکس …

پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد …

پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن¬ها – مورد مطالعه والدین پایه دوم(هشتم) دوره¬اول مقطع متوسطه¬ی شهر ایلام پایان نامه برای … یکی از ملاک های کارایی نظام آموزشی است، کشف و مطالعه متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی، به شناخت بهتر و پیش بینی متغیرهای موثر در مدرسه می‌انجامد.

پاورپوینت کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری |۴۹۰| استاد – …

۲۱ اسفند ۱۳۹۶ – پاورپوینت بررسی مهارت های فرزند پروری. فرمت فایل: powerpoint تعداد صفحات ۳۱ صفحه سلامت روان کودکان و نوجوانان بخشی از سلامت و رفاه عمومی است. هر اقدام جدی برای بهبود بهداشت روان کودکان مستلزم ارزیابی کیفیت تربیت کودک و روابط خانوادگی آنهاست. تربیت سازنده فرزندا ن شامل مهارتهایی برای مراقبت، …

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

۲۳, بررسی نقش سبک دلبستگی مادر بر رشد هیجانی کارکردی کودک با میانجی گری شیوه فرزندپروری مادر در کودکان زیر سه و نیم سال, مریم جان فداه دربادام, کارشناسی ….. ۱۰۴, بررسی محتوای کتاب تفکر و پژوهش و تأثیرآن بر ارتقای مهارت پژوهشی، روحیه پژوهشگری و نگرش انتقادی دانش آموزان ششم ابتدایی, زهره جاویدی, کارشناسی ارشد …

فروشگاه ساز فایلینا,fileina.com

fileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2),پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P),پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲,پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان …

[PDF]های های فرزند پروری، سبک برای سبک نظری … – فرهنگ مشاوره …

توسط قربانی – ‏۲۰۱۵
های فرزندپروری. می. تواند پیش. بینی. کننده. طرحواره. های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی. باشد . شناخت متغیرهای. ی که بر سبک فرزندپروری والدین تأ. ثیر می گذارد، … اضطراب مزمن وجود دارد. به نظر او درجۀ. توانایی فرد برای اجتناب از تبعیت رفتار. خودکار از احساسات بیانگر میزان. تفکیک خویشتن است. ) سیدمحمدی،. ۱۱۱۱٫ (.

[PDF]٢٣٠ – مجله مطالعات ناتوانی

ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ. رﺿــــﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷــــﻮﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨی. ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺸــــکﻼت. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ. ﭘﺮوری ا ﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣی. ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ر ﺿﺎﯾﺖ. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ. ، آن. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﯾک ﺗﯿﻢ. ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ آن. ﻫﺎ ﻣﻨﻔی. ﺗﺮ ﻣی. ﺷﻮد. ﺗﻨﯿﺪﮔی ﻓﺮزﻧﺪ. ﭘﺮوری. ۶. در ﮐﻨﺎر ﺳــــﺒک ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری و. رﺿـــــﺎﯾــﺖ زﻧــﺎﺷــــﻮﯾﯽ، از ﻣﺆﻟﻔــﻪ. ﻫــﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز. ﭘﺮﺧﺎﺷگﺮی اﺳﺖ. ﺗﻨﯿﺪﮔی. ﻓﺮزﻧﺪ. ﭘﺮوری. ﻧﻮﻋی اﺿﻄﺮاب. اﻓﺮاﻃی.

مشاهده مقالات – پورتال جامع کنگره ها – سمینارها و همایشهای …

بررسی رابطه اختلال فزون کنشی / نارسایی توجه با اضطراب و افسردگی در بین کودکان پیش دبستانی ۲۲ بهمن شهرستان شهرکرد … تاثیر سازش یافتگی دوتایی(والدین) و سبک های فرزندپروری والدین در سازگاری اجتماعی و عاطفی دانش آموزان مقطع متوسطه … تأثیر اشتغال مادر بر اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان و نوجوانان ۱۸-۶ سال.

[PDF]بررسی ارتباط سبک فرزند پروری زنان شاغل در مراکز درمانی …

شیوه فرزندپروری و تأثیر شغل والدین در به کار بستن روشهای تربیتی، بحث پیرامون اشتغال زنان مسئله ای بسیار مهم می باشد. … P<و شیوه فرزند پروری استبدادی با اضطراب، گوشه گیری و پرخاشگری کودکان پیش دبستانی به طور مستقیم ارتباط معنادار دارد )0/05 .... ارتباط مثبت با او، به عنوان عوامل خطر و پیش بینی کننده در. [PDF]دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺑﻪ ﺷﻴﻮه راه ﺣﻞ ﻣﺪار ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت رﻓ توسط کیوان زاهدی کسرینه - ‏مقالات مرتبط ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ - ﻓﺮزﻧﺪان. ﺧﻮد. اﺟﺎزه. ﻲﻣ. دﻫﻨﺪ. ﺗـﺎ. در. ﻫـﺮ. ﺳـﻨ. ﻲ. ﻛـﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ،. ﺧﻮدﺷﺎن. ﺗﺼﻤ. ﮔﻢﻴ. ﺮﻴ. ی. ﻛﻨﻨﺪ. ،. ﺣﺘ. ﻲ. اﮔﺮ. ﻫﻨﻮز. ﻗﺎدر. ﺑﻪ. اﻧﺠﺎم. ﻦﻳا. ﻛﺎر. ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ. ).10(. در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﺪرت. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎری ﻛﻮدﻛﺎن را دارد (. 11. ). ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن. داده. اﻧﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در. ﺑﻬﺒﻮد داﻧﺶ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری واﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻘﺶ. ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ... [PDF]اصل مقاله توسط حسینی دولت ابادی - ‏2013 - ‏مقالات مرتبط درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ. ﺧﻮد. ﻛﺎرآﻣﺪ. ی را ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ. ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ. ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ. اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺒﻚ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری و ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی درﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﮕﺮش ﻳﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎری در داﻧﺶ آﻣﻮزان؛ ﻣﻲ .... ﻓﺮزﻧـﺪان. ﺑﺰﻫﻜـﺎر. ،. درس. ﻧﺨﻮان، و ﻋﺼﺒﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ. ﻲﻣ. ﺷﻮﻧﺪ . اﻟﺒﺘﻪ. ﻴﺗﺄﺛ. ﺮ. واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده. ﺗـﺮی. ﻣﻄﺮح. ﻲﻣ. ﺷﻮد . ﻳﻌﻨﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪان و واﻟﺪﻳﻦ و ﺣﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را. ﻲﻣ. ﺗﻮان. ﺑـﻪ. فروشگاه فایل 2018 پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992. قیمت: 4,000 تومان. توضیحات دانلود · پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان · پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان. قیمت: 9,000 تومان. خدمات دانشجویان ایران | خدمات دانشجویی ترجمه ودانلود مقاله وچک ... دانود پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI2) پرسشنامه فرزندپروری بزرگسال – نوجوان [3](AAPI-2) این پرسش نامه یک ابزار خود گزارشی است که توسط باولک و ... دانلود مقاله تاثیر موسیقی بر کاهش اضطراب ... پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان. اویرایش شده بررسی نقش واسطه ای ادراک از سبک‌های ... اویرایش شده رابطه علّی سبک‌های فرزندپروری با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گیری خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ... در این پژوهش، از روش تحلیل مسیر برای ارزیابی مدل پیشنهادی‌ استفاده شد. ... پیش بینی ابعاد امید بر اساس سبک‌های والدگری در دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز ... رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش ... ۸ فروردین ۱۳۹۷ - پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی می پردازد. ... دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی ارزیابی ارتباط سبکهای فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام جدید متوسطه شهر اردبیل * آپدیت دوم نیز ... بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی ... توسط ابوالمعالی الحسینی - ‏2017 بینی. کند . هم. چنین. از بین صفات شخصیتی مادر، روان. رنجورخویی به صورت مثبت. توانست. افسردگی و اضطراب. فرزندان را پیش. بینی. کند. و. گشودگی در برابر تجربه. و برونگرایی نیز توانست. افسردگی. را به صورت منفی. پیش. بینی کند . نتایج نشان داد. که صفات شخصیتی مادران و بهزیستی روانشناختی آنان. در پیش. بینی. رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش ... ۸ فروردین ۱۳۹۷ - پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی می پردازد. .... دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی ارزیابی ارتباط سبکهای فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام جدید متوسطه شهر اردبیل * آپدیت دوم نیز ... [PDF]عنوان: بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم نگرش به مواد، ... توسط گنجی - ‏2015 نتیجه گیری: بین سبک شناختی استقلال وابستگی میدانی؛ انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و. = جنسیت؛ هوش ... خلاقیت در پیش بینی تفکر انتقادی و شادکامی (کرمی و علی آبادی، ۱۳۹۱)، تأثیر آموزش. خلاقیت به مادران بر ... باورهای فرزند پروری و نگرش مادران به تفکر خلاق بر خلاقیت کودکان (البرزی، ۱۳۹۰)،. تأثیر ارزشیابی ... مقاله - یک سایت دانلود دیگر ... به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت اطلاعت بیشتر دربارهپرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان[…]. [DOC]کلیک دارلینگ و استینبرگ (1993 ؛ به نقل از زرویدز و نالز؛2007) سبک فرزندپروری رابه صورت الگوی نگرش والدین نسبت به تربیت کودکانشان تعریف کرده اند. در تعریفی ...... پس سبک فرزند پروری می تواند دخیل در شکل گیری اضطراب بعنوان ریشه بسیاری از اختلالات روانی پیش بینی کننده سبک زندگی فرد باشد. سبک زندگی ... Journal Archive - Articles - سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی ... Modeling the Causal Relationships Between Parenting style and communication pattern Family, Commitment School and Self-esteem on Potential to Addiction among Secondary school Girls in Abadan · مدل تأثیر علّی سبک فرزندپروری و الگوهای ارتباطی خانواده، تعهد به مدرسه و حرمت خود در آمادگی اعتیاد دانش‌آموزان دختر دوره ... رزومه - مسعود غلامعلی لواسانی بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیت با ابعاد عشق در دانشجویان دانشگاه تهران، محمد خالقی، دانشگاه تهران، 1392/11/06 ..... "تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر مهارت های خود تنظیمی، درگیری تحصیلی و اضطراب امتحان. .... "پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین. رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش ... ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی می پردازد. .... دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی ارزیابی ارتباط سبکهای فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام جدید متوسطه شهر اردبیل * آپدیت دوم نیز ... دانلود ویدیوی پروپوزال ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر ... ▶ ۲ روز پیش دانلود فایل اصلی https://goo.gl/HPcDKX هدف از این پروپوزال ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان بصورت ... فیلم: ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند ... ▶ 0:09 ۱ روز پیش دانلود فایل اصلی https://goo.gl/J83nPt هدف از این پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان می باشد ... رابطه سازگاری زناشویی و سبک فرزندپروری والدین با سلامت ... ۷ اسفند ۱۳۹۶ - پژوهش طاهری (1374) نشان داد که نوع سبک فرزندپروری پدران بر میزان اضطراب فرزندان تاثیر می گذارد. پژوهش چناری (1374) نیز نشان داده که بین خودپنداره فرزندان و نگرش تربیتی والدین رابطه مثبت وجود دارد. علاوه بر آن در تحقیقات خارجی، ویلانگ و همکارانش (2004) مشخص کرده اند که سبک های فرزند پروری به صورت ... روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی – دانلود کن ۱۳ ساعت پیش - دسته: روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی. پروپوزال ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان. پروپوزال ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان ... [PDF]تأثیر آموزش تفکّر مثبت بر رضایت از زندگی و معنی در ... توسط موسوی - ‏2016 به هر حال داشتن فرزندان تنش زا می تواند بر سلامت روان و رضایت از زندگی والدین آنها تأثیر. بگذارد (آلبرکتسن، ... داودی، بساک نژاد و بهمن زارع زادگان (۱۳۹۱) در مطالعهای نشان دادند که آموزش فرزندپروری مثبت. میتواند در کاهش ..... با کمبود توجه در کودکان پیش بینی کننده افسردگی، استرس و اضطراب در مادران میباشند (فاراون،. بارکلی، ... دانلود فایل کامل پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با ... ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ - شما به صفحه اختصاصی پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی ... فایل پروپوزال پیش بینی میزان خلاقیت با توجه به سبک های تفکر در دانش آموزان ( دختر و پسر ) مقطع متوسطه دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیدبا سلام ... رابطه سبکهای فرزندپروری ادراک شده با احساس تنهایی ... فرض اساسی این پژوهش آن است که ادراک فرزندان از سبکهای فرزندپروری والدین شان می تواند احساس تنهایی آنان را تعدیل کند یا تغییر دهد. .... برخی از پژوهش ها نشان دهنده آن بوده است که برداشت و ادراک دانش آموزان از روابط با والدین، پیش بینی کننده بهتری برای رضایتمندی آنان از زندگی محسوب می شود (لانگ و لانگ۳۵، ۱۹۹۲؛ نقل از آقا ... اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب ... بررسی رابطه بین پنداشت از موقعیت طبقاتی خویش و ارزیابی از میزان برابری اجتماعی در جامعه (مطالعه موردی فرهنگیان بندرامام خمینی) · تاثیر ... رابطه اضطراب امتحان و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز .... نقش سبک های فرزند پروری مادران در پیش بینی نگرش مثبت و منفی نوجوانان پسر به بزهکاری. [PDF]راکدماندگی و سبک‌های فرزندپروری والد خود به دست تقدیر و آنچه پیش می آید، همرنگی سریع و بدون تفکر با اطرافیان یا گاهی در خود ... فرزندان رابطه دارد. اما بدیهی است مرحله رشدی که والدین در آن قرار دارند و ویژگیهای غالب. در آن مرحله، می تواند بر سبک فرزند پروری آنها تأثیر گذار باشد. براساس نظریه ... که یکی از عوامل مهم در نحوه برخورد والدین و نوع نگرش آنها در این زمینه است. لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی - مرکز خدمات روانشناسی ... پرسش نامه بررسی جامعه شناختی میزان تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان بر نگرش دینی آنها پرسش نامه بررسی رابطه .... پرسش نامه شیو ه های فرزند پروری بامریند پرسش نامه شیوه فرزند ... پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی در بهبود تدریس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران زبان ومدیران مدارس راهنمایی پرسشنامه ارزیابی ... [PDF]( بر بهبود فرزندپروری کودک ) - اثربخشی مداخالت گروهی ... پیش. آزمو. -ن. پس. آزمو. ن. با. گر. وه. مداخله نما، از میان جامعه آماری ). 96. زوج مادر. -. کودک. مبتال. به. بیش فعالی. –. کمبود توجه(. 03. زوج به صورت تصادفی انتخاب و در دو .... تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد که شامل ناپایداری هیجانی،. اختالالت رفتاری، تعارضات والد. -. کودک و سبک های. والدگری ا. ست ]. 10. [. الگوهای نامنظم رفتاری والدین می. [PDF]ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺿﻌﯿﺖ ارﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ارﺳﺎل. ﭼﮑﯿﺪه. ﺗﻮﺳﻂ. ﮐﺎرﺑﺮ. 1395/08/22. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. اﺧﺘﻼل. ﺷﺨﺼﯿﺖ. ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺑﺮ. اﺳﺎس. ﺑﺎورھﺎی. ﺷﺨﺼﯽ. ﺑﺎ. ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ. ﮔﺮی. ﺗﺮس. از. ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻣﻨﻔﯽ. در. ﻣﻌﺘﺎدان. 20219. ﻓﺮھﻨﮓ،. ﺧﺎﻧﻮاده ..... اﺿﻄﺮاب. ﮐﻮدک. و. راﺑﻄﻪ. ﻣﺎدر. –. ﮐﻮدک. 20290. ﻓﺮھﻨﮓ،. ﺧﺎﻧﻮاده. و. ﺗﻌﻠﯿﻢ. و. ﺗﺮﺑﯿﺖ. ارﺳﺎل. ﭼﮑﯿﺪه. ﺗﻮﺳﻂ. ﮐﺎرﺑﺮ. 1395/09/30. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﻘﺶ. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ. ﺳﺒﮏ. ھﺎی. ﻓﺮزﻧﺪ. ﭘﺮوری. در. [PDF]تأثیر آموزش مدیریت خشم بر تعامل ذهنی توان مادران با فرزندان ... ها بیانگر آن است که آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشم و بهبود تعامل با فرزندان تأثیرگذار بوده است. در پایان، .... منفی فردی و اجتماعی. خشم و تأثیرات سوء آن بر روابط والدین با فرزندان، کنترل آن و آموزش مدیریت خشم از اهمیت بسیاری برخوردار است. .... ارزیابی نگرش والدین نسبت به فرزندپروری و نگرش نسبت به فرزندان. شان، ساخته ... دانلود فایل پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای ... ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ – سبکهای فرزند پروری و خلاقیت خلاق بودن کودکان ، تحت تاثیر عوامل محیطی بویژه … خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی … در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید. ….. نامه برق الکترونیک| انجام پایان نامه دکترا| نوشتن پروپوزال به ... [PDF]ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﻫﺎی آﻣﻮزان ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺒﮏ داﻧﺶ آزﻣﻮن ﻣﺪل دﯾﻨﺪاری - مطالعات ... آزﻣﻮن ﻣﺪل دﯾﻨﺪاری در. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺒﮏ. ﻫﺎی. ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری. ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ. ﮔﺮی ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ. رواﻧﯽ. ﭘﺮوﯾﺰ ﻓﺪاﮐﺎر ﮔﺒﻠﻮ. *. ﻣﻬﺪی. ﻣﻮﻻﯾﯽ ﯾﺴﺎوﻟﯽ. **. ﮐﺎﻣﺮان. ﻋﺰﯾﺰی ارﺷﺪ. ***. ﻫﺎدی ..... و ﺟﺎﻣﻌـﻪ. ﻣﺤـﻮر راﺑﻄـﻪ دارد. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺳـﺒﮏ ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوری ﻣﻘﺘﺪراﻧـﻪ ﻣـﺎدر. ﮐﻤﺎل. ﮔﺮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮر ﻓﺮ. زﻧﺪان را ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺰت. ﻧﻔﺲ و ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﻮدارزﺷﻤﻨﺪی از اﺳﺎﺳﯽ. ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ. میگنا - رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با احساس ... ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - هدف این پژوهش بررسی رابطه ادراک از سبکهای فرزندپروری و تأثیر مولفه های آن بر احساس تنهایی نوجوانان دختر است. فرض اساسی این پژوهش ... به عنوان مثال دکوویچ و جانسن ( 1992) در پژوهش خود بیان می دارند که وضعیت اجتماعی فرزندان را می توان از طریق سبک های فرزندپروری والدین آنها پیش بینی کرد. بررسی رابطه ... بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش ... ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ - بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش¬های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان دسته: روان شناسی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 202 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 125 مدل های نظری بر نقش رفتار های فرزند پروری والدین در رشد و ماندگاری اضطراب کودک تاکید دارند یکی از… [PDF]ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ادراک ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣ - فصلنامه ... ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﻣﺎﯾﺮ. (. 1965. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ا. ز ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن، رﮔﺮﺳﯿﻮن. ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﻪ روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ادارک ﺷﺪه. ی ﺳﻬﻞ ﮔﯿﺮ و ﻣﻘﺘﺪر در ... ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺿﻄﺮاب، دوﮔﺎﻧﮕﯽ اﺣﺴﺎس، ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل و آرزوﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ، ارﺗﺒﺎط ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. [PDF]ی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ - مجله اصول بهداشت روانی توسط سجادی - ‏2015 - ‏مقالات مرتبط اردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد. 1394. ،. ﺻﻔﺤﻪ. -5. 109. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ی ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﮔﻮﯾﯽ ﺧﻠﻘﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮ. اﺳﺎس ﺗﺮوﻣﺎﻫﺎی اواﯾﻞ. زﻧﺪﮔﯽ. و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ. *. ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺠﺎدی. ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن .... ﻓﺮزﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ،. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . ﺷﺎ8. (. 13. ) ﺷﯿﻮه. ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان و رﻓﺘﺎرﻫﺎی. ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ. ﭘﺎﯾﻪ. رﯾﺰی ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد راﺷﯿﻮه. ﻫﺎی. ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﻣﯽ. ﮔﻮﯾﺪ. [PDF]Untitled - ResearchGate ۵۶۴ نفری از دانشجویان آمریکایی بررسی کردند و نتایج را به ترتیب ۰/۹۵ و ۸۱ گزارش نموده اند [۳۲] در ایران یوسفی، اعتمادی، بهرامی، احمدی و فاتح زاده (۱۳۸۸)، اعتبار و روایی پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ را. بر روی یک نمونه ۵۷۹ نفری در دو مرحلهر مرحله اول ۳۹۴ نفر و مرحله دوم ۱۸۵ نفر) بررسی کردند. اعتبار پرسشنامه. فایل چی | دانلود مقاله، تحقیق، پروژه و نمونه سوالات | برگه 4 ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ پروژه و پایان نامه دیدگاه‌ها برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه سبک های فرزندپروری و بهزیستی روانشناختی بسته هستند ... ارزیابی ارتباط اخلاق ترافیک شهروندی و تخلفات رانندگی هدف از این پایان نامه بررسی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در شهر اصفهان می باشداین پژوهش ... رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش ... ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش آموزان: برای مطالعه پایان نامه های گذشته نیازی نیست به محل نگهداری آن ها بروید. کافی است پایان نامه خود با موضوع ... نتایج پژوهش نشان داد خرده مقیاسهای دیکتاتوری و دموکراتیک به طور معنی داری مکان کنترل را پیش بینی می کنند. اما خرده مقیاس هرج و مرج مکان ... [PDF]ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﻤﻴ روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ. ی ﺷﻬﺮ. ازﻧﺎ. دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﻲ. ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ. اراﺋﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻣ. ﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی، اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن و رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﻲ و. ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮﺗﺮ. ﻟﻴﺪا اﺳﻌﺪی ﺗﻬﺮاﻧﻲ. اراﺋﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ رﺷﺪ رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮزﻧﺪان. آﻧﻬﺎ. ﺻﻐﺮی اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻗﻮام. ﭘﻮﺳﺘﺮ. : ﺗﺄﺛﻴﺮ روش. ﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺪد ﺳﻪ رﻗﻤﻲ ﺑﺮ. ﻋﺪد ﻳﻚ رﻗﻤﻲ درﻛﺎﻫﺶ. [PDF]و ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻲ و ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری واﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴ - فصلنامه ... در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده. ﻫـﺎی ﻣﺘﻮﻗـﻊ، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ. ﺷﻴﻮه. ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن دﻫ. ﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ. ﺑﻴﻦ. ﺳﺒﻜﻬﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری. ﺧﺸﻦ و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎی ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ. (. ﻫﻮﻳـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران،. 1995. ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻛﺎواﻣﻮرا و ﻫﻤﻜﺎران،. 2002. ). در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ رﻓﺘﺎر واﻟﺪﻳﻦ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴ ﺮ. ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻗﺮار دارد. ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴ ﺮ. [PDF]ﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ واﻟﺪﻳﻦ و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺷﻴﻮ ﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺷﻴﻮه. ﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ واﻟﺪﻳﻦ و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ در ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. •. 81. اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل، ﺗ. ﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨـﻲ و ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻋﻤـﻖ و. ﺷﺪت ﻋﻤﻞ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ. ﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ ..... ﻫﺎی. اﺿﻄﺮاب،. ﺧﺼﻮﻣﺖ. و. ﺗﻔﻜﺮ. ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪی. ﺗﻔـﺎوﺗﻲ. در. ﭼﻬﺎر. ﺷﻴﻮه ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﻣﺸﺎﻫﺪه. ﻧﺸﺪ . . 5. ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻫﻮاﺳﻲ. )1380(. ﺑﻪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. : ﺑـﻴﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده. ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ. دارای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﻫﺴﺘ. دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده روانشناسی و علوم اجتماعی - ... بررسی اثربخشی ورتکسیتین در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی شدید و نشانه های اضطراب سطح بالا (نشریه الزویر) ... چگونه تفکر، احساسات و تصمیمات تنظیم می شوند؟ روش جدیدی برای ... صفات غیر هیجانی بی عاطفه در کودکان دچار اختلال رفتاری مخرب: پیش بینی کننده های خط سیرهای رشد و پیامدهای نوجوانی (نشریه الزویر) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی ... - دیده ... ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - اثربخشی درمان شناختی رفتاری غنی شده بر بهبود نشانههای بالینی، اضطراب، افسردگی و استرس مردان مبتلا به اختلال نعوظی ... بررسی اثر بخشی درمان شناختی هیجانی دینی – RCET بر کاهش اضطراب مادران دارای فرزند معلول ... تعیین سهم مؤلفه های سبک های فرزند پروری در پیش بینی حالات روان شناختی مثبت [PDF]آموزان دختر مدارس متوسطه اول رابطه باورهای دینی با سبکهای ... باورهای دینی و سبک. های فرزندپروری مستبدانه و سهل. گیرانه رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین. تحلیل رگرسیون نشان داد که باورهای. دینی پیش. بینی. کننده سبک ... پدر و مادر است که در طرز تفکر و رفتار آنان با فرزندانشان موثر است. )احدی،. 7070. (. سبک. های والدین و. روش. های انضباطی آنان بی. تردید تحت تاثیر خصوصیات. دانلود پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند ... ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - به صفحه دانلود فایل(پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید. ... خرید فایل( پروپوزال پیش بینی میزان خلاقیت با توجه به سبک های تفکر در دانش آموزان ( دختر و پسر ) مقطع متوسطه) لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم مدیریت ... دانلود برترین فایل پروپوزال نقش سبک های فرزند پروری ... ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - دانلود برترین فایل پروپوزال نقش سبک های فرزند پروری والدین در پیش بینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان. Published on .... ۱۴۱ پایان نامه نقش مادر در تربیت فرزندان در دوره نوجوانی از دیدگاه قرآن – سنت وعلم …. شیوه های ... بررسی رابطه نگرش‌های فرزندپروری و جایگاه مهار در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی … پایان نامه بررسی سبک فرزند پروری محدود و آزاد منشانه در ... پایان نامه بررسی سبک فرزند پروری محدود و آزاد منشانه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقدمه روش های والدین در پرورش فرزند تحت تأثیر عواملی قرار دارد که این عوامل در هم تأثیر می‌گذارند. از جمله خصوصیات ... دیانا بامریند [1] در یک رشته تحقیقات با زیر نظر گرفتن والدینی که با فرزندان پیش دبستانی خود تعامل می‌کردند . اطلاعاتی را در ... مجتمع آموزشی شهید مهدوی بسیاری اوقات محبت های هدایت نشده والدین و کمال گرایی ایشان آسیب های مهمی به فرزندان می رساند.- تشویق ها و حتی تنبیه های والدین بر فرزندان بسیار مؤثر است. بهترین معلم به اندازه یک دهم مادر نیز تأثیر ندارد. مغز فرزند پیش فعال شما هوشیاری کافی ندارد و لذا باید دارو مصرف کند. اشتباهاتی که در مورد تربیت فرزندان مرتکب می شویم:. پیش بینی خلاقیت فرزندان بر اساس عملکرد خانواده | irEBS ... پیش بینی خالقیت فرزندان بر اساس عملکرد خانواده 1 نیال آخوندی 2 ، خدیچه اعراب شیبانی 3 ، سید عمران سجادی 1 استادیار دانشگاه پیام نور danravan20@yahoo.com ، 2 استادیار ..... به نظر میرسد اقتدار میتواند منطقی یا غیر منطقی باشد که هرکدام از این شیوهها و عملکردهای فرزند پروری تأثیرات متفاوتی بر جای میگذارد . [PDF]ارتباط تیپ شناسی شخصیتی مادران با نگرش فرزندان به ... ۶ بهمن ۱۳۹۵ - 34. ارتباط تیپ. شناسی شخصیتی مادران با نگرش فرزندان به بزهکاری: ارزیابی نقش. یپ. ش. نیب. تیپ شخصیتی. D. نادیا قره گوزلو. 1. ، اکبر عطادخت. 2 .... است که در رفتار فرزند تأثیر می. گذارد. به. طور. کلی، طرز تفکر. والدین یا سایر اعضای خانواده به هر شکلی که باشد. کم. یوب. ش. در. فرزندان آنان تأثیر می. Journal Archive - Articles - فصلنامه خانواده و پژوهش مدل یابی تاثیر سبکهای هویت بر احساس تعلق به مدرسه با میانجیگری خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان دختر. | [Abstract-FA] ... بررسی رابطۀ شیوه‌های فرزندپروری والدین با افسردگی دانش آموزان دختر دورۀ متوسطه و پیش دانشگاهی. | [Abstract-FA] ..... پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان بر اساس عملکرد خانواده و عزت نفس. | [Abstract-FA] ... [PDF]کاربرد برنامه های نوین فرزندپروری در فرایند ارتباط در خانواده کاربرد برنامههای نوین فرزند پروری در فرایند ارتباط در خانواده. محسن شکوهی یکتا و همکاران. از سوی دیگر اختلاف زناشویی والدین، تعارضات. خانوادگی و استفاده از سبکهای فرزند پروری سهل گیرانه. پیش بینی کننده قوی مشکلات رفتاری در کودکان است. بین. متغیرهای افسردگی، پرخاشگری، مسئولیت پذیری،. گوشه گیری، زور گویی، ... item (8645) – دانلود مقاله تحقیق پروژه شواهد پژوهشی حاکی از وجود رابطه بین سبکهای فرزندپروری و شایستگی های اجتماعی کودکان و نوجوانان است. به همین دلیل، برخی از پژوهشگران به منظور توان پیش بینی احساس تنهایی در نوجوانان بر مطالعه سبکهای فرزندپروری (اقتدار منش، دیکتاتوری و سهل گیرانه و بی اعتنا)، تاکید می کنند. خانواده تاثیر عمیقی در کودک می‌گذارد و ... نیلوفرانه دانلود پایان نامه نگاهی کلی به سبک، زبان و عناصر داستانی احمد محمود نویسنده صاحب سبک معاصر -کامل و جامع ... دانلود فایل ( پایان نامه بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند در رضایت مشتریان نمایندگی های بیمه البرز) ... برترین پکیج پروپوزال بررسی سیستم عامل های ابری و ارائه راه حل هایی برای چالشهای پیش رو – دانلود فایل نسیم یادها آشپزی ایرانی (مدرس حمیده شاه محمدی) شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم در این بخش محصول آشپزی ایرانی (مدرس حمیده شاه محمدی) ارائه شده است جهت سفارش آشپزی ایرانی (مدرس حمیده شاه محمدی) ... فیلم: پادکست سخنرانی _ آتش برگ / ویدیو کلیپ | پرشین ناز ▶ 1:02 ۷ روز پیش پادکست سخنرانی _ آتش برگ - تصاویر برای ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب ... 6 روز پیش {"cl":9,"clt":"n","cr":9,"id":"2A5K0sfiFXZBSM:","oh":400,"ou":"https://www.filimo.com/public/public/user_data/video_thumb_star/7/12199_12199-m.jpg?9384","ow":300,"pt":"ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر","rh":"aparat.com","rid":"ueOFFkedsbzL1M","rt":0,"ru":"https://www.aparat.com/v/8sxUA","s":"","sc":1,"st":"آپارات","th":96,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcROGfcMLeJdbdXPbpmdmSF1fS-DAX1nnC5QS5KnVUYuu4m0dd4ZFJZYnA","tw":72} {"cb":21,"cl":12,"clt":"n","cr":21,"id":"KyA5M8TX_FwrmM:","oh":400,"ou":"https://www.filimo.com/public/public/user_data/video_thumb_star/7/12005_12005-m.jpg?2183","ow":300,"pt":"ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر","rh":"aparat.com","rid":"ueOFFkedsbzL1M","rt":0,"ru":"https://www.aparat.com/v/8sxUA","s":"","sc":1,"st":"آپارات","th":96,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS0SLyHgX8u-f0RK3157dfkxfAJxkeorblNo9ZBFzELK4y8yirRwV-8BHE","tw":72} {"cb":18,"clt":"n","cr":3,"ct":3,"id":"F4H43Xxk6Vp7YM:","oh":400,"ou":"https://www.filimo.com/public/public/user_data/video_thumb_star/7/12111_12111-m.jpg?3906","ow":300,"pt":"ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر","rh":"aparat.com","rid":"ueOFFkedsbzL1M","rt":0,"ru":"https://www.aparat.com/v/8sxUA","s":"","sc":1,"st":"آپارات","th":96,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTCtJFdS2N19R90d3A_1E96RxlV53SBZHVDiIlNFh-u8DZFfEfBp_YdWZo","tw":72} {"cb":21,"cl":3,"clt":"n","cr":12,"id":"Rzpdx3LflWv8SM:","oh":400,"ou":"https://www.filimo.com/public/public/user_data/video_thumb_star/7/12138_12138-m.jpg?2470","ow":300,"pt":"ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر","rh":"aparat.com","rid":"ueOFFkedsbzL1M","rt":0,"ru":"https://www.aparat.com/v/8sxUA","s":"","sc":1,"st":"آپارات","th":96,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRXCihQYptN8WIL5orLqiSGo4DYM73VZeEqV6_VU88aB287iOeP5p3f-w","tw":72} 1 روز پیش {"clt":"n","cr":21,"ct":15,"id":"dxvJ1FiytaJS3M:","oh":675,"ou":"https://static.cdn.asset.aparat.com/avt/10274434-9121-b__935250761.jpg","ow":900,"pt":"مبانی نظری ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر نگرشهای فرزند پر","rh":"aparat.com","rid":"T_zOD-k11qi_bM","rt":0,"ru":"https://www.aparat.com/v/SKsfd/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D8%A8%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D9%BE%D8%B1","s":"","sc":1,"st":"آپارات","th":94,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQuL9dM52jfywu2KswwLyRJKkb7MaICXOQDIIbdjx-tBTN5xcXv-VeKVAQ","tw":125} {"clt":"n","id":"UTuHAIoyzkKTSM:","oh":150,"ou":"https://www.aparat.com/public/public/aparat/img/global/avatar-is-user.png","ow":150,"pt":"ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر","rh":"aparat.com","rid":"ueOFFkedsbzL1M","rt":0,"ru":"https://www.aparat.com/v/8sxUA","s":"","sc":1,"st":"آپارات","th":90,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRMbn5_O-PXcdlhMJQs5lMpNaB4agmXlcl1PAop5UtnTlOK5eVDE_NY3i0","tw":90} {"cb":3,"cl":3,"clt":"n","cr":3,"ct":3,"id":"nJtwArAFaSc0uM:","oh":267,"ou":"https://www.aparat.com/public/public/images/template/footer/main-filimo.png","ow":240,"pt":"ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر","rh":"aparat.com","rid":"ueOFFkedsbzL1M","rt":0,"ru":"https://www.aparat.com/v/8sxUA","s":"","sc":1,"st":"آپارات","th":93,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS3gXKYvBtgJlwqUT9Tjb3YSOs2buqrxjJyJLQKTO9PGJQVLxGbdT3ang","tw":84} تصاویر بیشتر برای ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندانگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام (function(){var a=document.querySelector("#taw"),b=document.querySelector("#topstuff");if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector("#rso").children,d=0;d

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *