دانلود فایل کامل ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها

Published on Author adminLeave a comment

ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها

هدف از این پروپوزال بررسی ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها می باشد
دسته بندی حقوق
بازدید ها ۱۱۰
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۷۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۷۰

ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان نامه رشته حقوق

ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها

مقدمه‌
سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعه‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.
نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.مواد ۱۷۳ الی‌ ۱۷۶ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ ۱۳۷۸ که‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ کیفری‌ و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ که‌ امید است‌ مقدمه‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.
یکی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ ۱۳۵۷ ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ کشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ کیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌کنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند که‌ اداره‌ امورکشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احکام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحکومت‌ باید در شکل‌ و محتوی‌ از رویه‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ اداره‌ حکومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احکام‌دینی‌ نیز بعهده‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حکم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.
گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ که‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ که‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ کشور ما واردکرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعه‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و اداره‌ امور کشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذکور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌کردند.
از بستر اختلاف‌ نظر مذکور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ کشور، به‌ یک‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند که‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند که‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شکلی‌ که‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریه‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد که‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ که‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.
با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ که‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذکوریعنی‌ لزوم‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌.
اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌کند که‌ اصل‌ چهارم‌ یکی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشکیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ کنند. تصویب‌ احکام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شده‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ که‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تکلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ کند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مکاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ که‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احکام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ کیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ که‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سکوت‌واگذار نموده‌ است‌.
کلمات کلیدی:

مرور زمان

مرور زمان‌ کیفری‌

انواع و اقسام مرور زمان

مرور زمان در ایران و سایر کشورها

فهرست‌ مطالب‌
مقدمه‌ ۱

۱-۱ پیشینه تاریخی مرور زمان ۷

۱-۱- ۱ -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران ۸

۱-۱-۱- ۱ -مرور زمان در ایران قدیم ۸

۱-۱-۱-۲- مرور زمان در حقوق جدید ایران ۱۱

۱-۱-۲ -:‌مرور زمان در دیگر کشورهای جهان ۲۹

۱-۲ – تعاریف و مفاهیم مرور زمان ۳۸

۱-۲-۱- تعریف لغوی مرور زمان ۳۸

۱-۲-۲ -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان ۳۹

۱-۲-۳ – مقایسه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌ ۴۱

۱-۳- اقسام‌ مرور زمان‌ ۴۵

۱-۳-۱- انواع‌ مرور زمان‌ ۴۵

۱-۳-۲- مقایسه‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌ ۴۹

فهرست‌ منابع ۶۵

سی ارتیکل | ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها

۱۲ دی ۱۳۹۶ – ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها on سی ارتیکل | شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشدنام محصول دانلودی: ماهیت مرور زمان…

ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها – li4

دسته: حقوق بازدید: ۱۵۱ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۷۱ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۷۰٫ هدف از این پروپوزال بررسی می باشد. ۵۳۳۲۱٫ انواع مرور زمان پیشینه مرور زمان پیشینه مرور زمان در جهان تعریف مرور زمان دانلود پایان نامه مرور زمان سابقه تاریخی مرور زمان ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها مرور زمان چیست مرور …

ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها | …

انواع مرور زمان,پیشینه مرور زمان,پیشینه مرور زمان در جهان,تعریف مرور زمان,دانلود پایان نامه مرور زمان,سابقه تاریخی مرور زمان,ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها,مرور زمان چیست,مرور زمان‌ در ایران‌,مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌ – ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها. ۱۸/۰۱/۲۰۱۸ علی ۰٫ انواع مرور زمان,پیشینه مرور …

[PDF]ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﯿﻔﺮی در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻧﮕﺎرﻧﺪه، دﻻﯾﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﻣﺮور زﻣﺎن ﭼﻨﺪان. ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ در ﮐﺸﻮر. ى. ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮاﮐم. ﭘﺮوﻧﺪه. ﻫﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن را ا. ﯾ. ﺠﺎ. ب. ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ. ﯾ. ﺪ. ﺑﻪ ﻗﺪر ﺿﺮورت اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد. در. ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﻲ، در ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎ. ى. ﺣﻨﻔ. ﯽ … ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آن را ﭘﺪﯾﺪه. ای ﻏﺮﺑﻲ. و ﻏﯿﺮ. ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻲ. داﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﻲ ﻫﯿﭻ. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ای از آن ﻧﻤﻲ. ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻋﺪه. ای. دﯾﮕﺮ راه اﻓﺮاط را ﭘﯿﻤﻮده و ﺳﻌﻲ ﮐﺮده. اﻧﺪ ﻣﻘﺮرات. ﻣﺮور زﻣﺎن را ﺑﻪ. ﻃﻮر ﮐﺎﻣ.

مرور زمان – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

نوشته حاضر تلاشی است علمی با صبغه تطبیقی میان مسئله مرور زمان در حقوق کیفری ایران و کشور مصر . در این نوشته ابتدا به سابقه تاریخی این ماهیت . … برای دستیابی به این منظور، پس از تحلیل تاریخچه فلسفه، ماهیت و اوصاف مرور زمان کیفری حقوق ایران در بستر وضع قوانین و مقررات مرتبط با مرور زمان کیفری، مفاهیم و مبانی …

معمای نفت و تغییر رژیم در ایران: Riddle of petroleum and …

Mike Rahbarian, ‏مایک رهبریان – ۲۰۱۶ – ‏Political Science
حالی که مطلب به مسائل خاضی «بعد از به حکومت رسیدن» دربارهٔ شخصی دکتر مصدق ارتباط پیدا کرده است ضرورت دارد بار دیگر نیز به منظور شناخت بیشتر و بررسی و پی بردن به ماهیت ذاتی و تغییر حالت های وی در جریانات متلاطم و بحرانی کشور «دوران قاجاریه، دوران پادشاهی رضاشاه بزرگ و محمدرضاشاه پهلوی» به مطالب دیگری نیز اشاره …

مرور زمان در قوانین ایران – Tebyan – تبیان

۱۰ اسفند ۱۳۹۵ – هرچند که مواردی از مرور زمان همچنان در قوانین دیگر از جمله قانون تجارت وجود دارد. ماهیت مقررات مرور زمان در قوانین پیش از انقلاب و قوانین برخی کشورهای دیگر از این نظر پیش‌بینی شده است تا انتظام اجتماعی در نتیجه مطالبه حق با چالش مواجه نشود؛ برای مثال ممکن است فردی بدهی خود را سال‌ها پیش پرداخت کرده باشد و رسید آن …

نوروز در ایران باستان – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نوروز در ایران باستان به پیشینه، مراسم و رویدادهای مربوط به نوروز در ایران باستان می‌پردازد. قدمت نوروز و وجود این جشن به … از پژوهش‌هایی که در تطبیق نوروز ایرانی و نوروز قبطی (نوروز مصری) و تأثیر و تأثر آن دو، به عمل آمده، بر می‌آید که نوروز ایرانی در زمان داریوش بزرگ و توسط او در مصر رایج گردید. دربارهٔ نوروز و سنت‌های وابسته بدان …

ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها | …

۲۴ دی ۱۳۹۶ – انواع مرور زمان,پیشینه مرور زمان,پیشینه مرور زمان در جهان,تعریف مرور زمان,دانلود پایان نامه مرور زمان,سابقه تاریخی مرور زمان,ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران… دانلود مقاله. جستجو برای: نوشته‌های تازه. طرح توجیهی و کارآفرینی کاشت و تکثیر گل های زینتی · طرح توجیهی و کارآفرینی تولید روش تهیه لواشک از خرما …

[PDF]ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮان در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ – پژوهش‌های مدیریت …

توسط لطیفی – ‏۲۰۱۰ – ‏مقالات مرتبط
۵ دی ۱۳۸۳ – ۱٫ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺷﺪﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﮐﺎری ﻣﺪﯾ. ﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎر روزاﻧﻪ. ۸٫ ﺳﺎﻋﺖ و. ۶٫ دﻗﯿﻘـﻪ. ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ. : ﮐﺎر روی ﻣﯿﺰ. %)۱۳(. ، ﺗﻠﻔـﻦ. %)۱۲(. ، ﺟﻠـﺴﻪ … -۲٫ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ؟؛. -۳٫ اﻟﮕـﻮ و ﻣﺤﺘـﻮای ﮐـﺎری ﻣـﺪﯾﺮ ﭼـﻪ. ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ و ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارﻧﺪ؟ -۲٫ ﻫﺪف و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ۲-۱-. ﭼﺮا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮﻣﯽ.

جرم‌هایی که تاریخ انقضا دارند – اخبار تسنیم – Tasnim – …

۱۰ مرداد ۱۳۹۴ – حسن رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره بحث مرور زمان در جرائم اظهار کرد: یکی از نکات قابل توجه این است که بحث مرور زمان از قانون آیین دادرسی کیفری مواد ۱۷۳ لغایت ۱۷۶ که قانونی شکلی است، خارج و در مواد ۱۰۵ الی ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت سال ۹۲ که قانونی ماهیتی …

[PDF]ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﻮان داوری دﻋﺎوی اﯾﺮان و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘ – مجله تحقیقات …

توسط ابراهیمی ترکمان – ‏۲۰۱۶
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و. ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﻮان داوری دﻋﺎوی اﯾﺮان و. اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ. ١. اﺑﻮذر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﺮﮐﻤﺎن. *. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﭘﺲ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ. در ﺗﻬﺮان، در. ۱۳٫ آﺑﺎن ﺳﺎل. ۱۳۵۸٫ ﺷﻤﺴﯽ، ﺗﻨﺶ در رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر ﭘﺪﯾﺪ. آﻣﺪ، راﺑﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ دو ﮐﺸﻮر ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ، آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ … اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای واﻗﻌﯽ ﺳﺎزی آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻮد ….. ﻟﻐﻮ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﺎوی ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان در ﻣﺤﺎﮐﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺟﺎع.

سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان/قانون مجازات اسلامی ابلاغ شد

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ماده ۹- مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه میشود، اگر در ایران یافت شود طبق …. ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند:

[PDF]ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ – ILO

۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ ﺷﻮد و در اﯾﺮان … ﻧﻮع، ﻣﻘﺪار، ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮاء و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ، ﺗﻌﻠﯿﻖ، ﺳﻘﻮط و ﺳﺎﯾﺮ اﺣﮑﺎم ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. دادﮔﺎه …. ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯿﻔﺮی در ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻤﺪی، ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن، در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺤﮑﻮم را از ﺣﻘﻮق.

بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر …

توسط شاکری – ‏۲۰۱۶
ازنظر شمول یا عدم شمول مرور زمان و همچنین مدت‌زمانی که جرم مشمول مرور زمان می‌شود درصورتی‌که مرتکب در ایران تحت تعقیب قرار گیرد، قانون ایران ملاک عمل خواهد بود و مبدأ شروع، از زمانی است که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده می‌گردد، نه از زمانی که جرم واقع‌شده است. اگر جرم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی …

نگاهی به تاریخچه “قطر” – باشگاه خبرنگاران

۲۴ تیر ۱۳۹۲ – اولین تشکیلات جدید حکومتی در قطر در دهه ۵۰ میلادی با نقش عمده انگلیس در این شیخ نشین ایجاد شد و به مرور زمان تبدیل به نهادهای امروزی گردید. …. آب زیرزمینی در قطر مناسب شرب یا کشاورزی نیست، لذا آب مصرفی این کشور توسط دستگاههای آب شیرین کن و واردات آب از سایر کشورها تأمین می شود. زبان رسمی : زبان رایج …

کریدور | مقالات | اکوسیستم کارآفرینی ایران: مانع یا محرک

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ – به منظور تعریف دقیق‌تر اکوسیستم کارآفرینی باید تعریفی دقیق از کارآفرینی داشت، این تعریف به مرور زمان و بر پایه نیاز اقتصاد تغییر کرده است. … اگرچه ایران در بین سایر کشورها تقریباً در نیمه جدول مسیر قرار دارد اما در بین کشورهای منطقه جایگاه بسیار پایینی داشته و در این دو سال اخیر از بین ۱۵ کشور …

وکلای جوان – مرور زمان جزائی Criminal prescription

تاریخچه مرور زمان. مرور زمان جزائی برای باراول درقانون ژولیای روم پذیرفته شد که در جرایم مختلف مدت مرور زمان متضاد ولی به هر شکل طولانی تر از امروز بوده، بعداً این حق به مرور زمان در کشور فرانسه درجرایم جنایت مورد قبول واقع شد، مرور زمان درحقوق جزائی آلمان نخست درسقوط دعا وی و بعداً درمورد سقوط دعوی و مجازات و همچنان در ایتالیا و سایر …

روابط تجاری ایران و ژاپن در دوره رضاشاه (۱۳۰۸ تا ۱۳۲۰ش …

ژاپن تنها کشور آسیایی بود که با وجود نبود پیشینه قوی از روابط سیاسی و اقتصادی با ایران، توانست به سرعت حجم وسیعی از تجارت خارجی ایران را در دوره پهلوی اول به خود اختصاص دهد. با توجه به اهمیت چنین موضوعی، مقاله حاضر در صدد پاسخ به این پرسش اصلی است که ماهیت شکل‌گیری و توسعه روابط تجاری ایران و ژاپن چگونه بود؟

[PDF]دریافت فایل

۳ بهمن ۱۳۵۲ – نقشه جامع علمی کشور. تحول و نوسازی نظام آموزش و تربیت کشور: خانواده، مدرسه،. دانشگاه و حوزه. تحول و ارتقاء علوم انسانی. پیش نیاز های فرهنگی تحقق چشم …. در باب فرهنگ، فراچنگ می آید؛ پـرداختن به نظریه فرهنگ در میان فیلسوفان مسلمان پیشینه …. آن، احکامِ کلی هستی شــناختی، معرفت شناختی، ماهیت شناختی و.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ – کانون وکلای …

ماده ۵- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود. …. این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و …

بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

قانونگذار با این هدف در مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان بغی پیش‌بینی کرده است. در رابطه با ماهیت جرم بغی و مجازات آن و همچنین دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به آن سؤالاتی مطرح است، از جمله اینکه: ۱٫ ماهیت جرم بغی از نظر حقوقی و فقهی چیست؟ ۲٫ آیا جرم بغی …

مرکز پژوهشها – قانون مجازات اسلامی برای اجرا ابلاغ شد + متن کامل

۸ خرداد ۱۳۹۲ – ماده ۹- مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامهها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق …. ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی بهعنوان مجازات تبعی محروم میکند …

بخش هفدهم | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۲-در مواردی که طرفین قرارداد ایرانی هستند ولی محل کار خارج از کشور است آیا دعاوی آنها قابل طرح در مراجع حل اختلاف قانون کار ایران خواهد بود؟ ….. تجویزی در مورد قطع مرور زمان با ارائه دادخواست به مرجع دیگر لحاظ نشده است علیهذا با توجه به ماده ۵ آیین نامه، قطع مرور زمان در مورد شکایتهای مربوط به مراجع حل اختلاف قانون کار از تاریخ تسلیم …

تاریخچه و اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت …

نخستین بار در زمان ناصر الدین شاه قاجار فرمانی صادر شدکه ادارههای تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر … و مرور زمان در ۱۰ ماده و متمم قانون ثبت املاک در ۳ ماده و قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در دو ماده و قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۸ ماده و قانون تشکیل دفاتر اسناد …

[PDF]بررسی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب – …

واردات و ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،. اﻣﺎ. ) ۱۳( ﻣﺎده. ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﺑﺮ ﺻﺎدرات. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺻﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽ. دﻫﺪ. (. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ا. رز. ش. اﻓﺰوده، . )۱۳۸۷٫ ﺑﺮرﺳﯽ داﻣﻨﻪ. ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و. ﻧﯿﺰ. ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش. اﻓﺰوده در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺸﺎﺑﻪ آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت. ﺑﺮ ارزش. اﻓﺰوده در اﯾﺮان اﺳﺖ . ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.

بررسی تطبیقی قوانین سقط جنین در کشورهای جهان | رستمی | …

توسط سحر رستمی – ‏۲۰۱۴
بررسی تطبیقی قوانین سقط جنین در کشورهای جهان. سحر رستمی— کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران., فاطمه عبدی— دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول), محبوبه احمدی— مربی، عضو هیأت علمی دانشکده …

ماهیت و آثار «خسارت‌تنبیهی» در حقوق کامن لا (با مطالعه …

خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامنلا و به ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد … نهاد خسارتتنبیهی، یکی از نهادهای پر استفاده در اکثر نظامهای حقوقی دنیا و به ویژه در کشورهای کامنلا میباشد، ولی در حقوق ایران از جایگاه ضعیفی برخوردار است، به …

آئین دادرسی کار – روزنامه رسمی

۲۶ تیر ۱۳۹۲ – مستدعی است دستور فرمایید نسبت به درج آیین‌نامه مذکور در روزنامه رسمی کشور اقدام نمایند. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسداله عباسی. آئین دادرسی کار. مقدمه. به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص …

آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ چالش¬ها و راهبردهای مواجهه با آن

توسط صبوری خسروشاهی – ‏۲۰۱۰
نتایج تحقیقات به‌دست آمده در مورد نحوه تأثیرگذاری «جهانی‌شدن» بر آموزش و پرورش ایران و عمده‌‌ترین چالش‌های احتمالی که نظام آموزش و پرورش ما در آینده با آن روبه‌رو … نظام جهانی کنونی انجامیده است و نیز فرآیندی که از طریق آن، حوادث، تصمیمات و فعالیتها در یک بخش از جهان، می‌تواند پیامدهای مهمی برای سایر افراد و جوامع در بخشهای دیگر کره …

بهائیان ایران – Home | Facebook

رتبه: ۵ – ‏۷ رأیبهائیان ایران . ۳۲۹ likes · ۴۳ talking about this. وب‌سایت تازه تأسیس «بهائیان ایران» نخستین وب‌سایت رسمی جامعۀ بهائی ایران است و تاریخچه، فعالیت‌ها و… … می‌کند تا با ماهیت و هدف آئین بهائی، تاریخ غنی این دیانت در زادگاهش و فعالیت‌هایی که بهائیان ایران دوشادوش سایر ایرانیان برای پیشرفت این کشور انجام می‌دهند، آشنایی پی.

نگاهی به “حزب کمونیست کارگری” برای ثبت در تاریخ

نگاهی به. “حزب کمونیست کارگری”. (برای ثبت در تاریخ). ع . شفق. همکاری های عملی اخیر جریان موسوم به حزب کمونیست کارگری با دار و دسته های ضدانقلابی سلطنت طلب در جریان آکسیون های اعتراضی خارج کشور یکبار دیگر رسوایی این “حزب” و ماهیت واقعی ادعاها و تبلیغات فریبکارانه اش را در عمل و در افکار عمومی به نمایش گذارد.

پایان نامه ها – صفحه اصلی

احظار و بازداشت بخشی از جرایم علیه اموال جرایم علیه ااشخاص تطبیق احضار و بازداشت در حقوق انگلیس و ایران (ترجمه). یحیی محمودی. ۱/۱۹۸ ، ۱۹۸ …. بررسی پیش نویس لایحه قانونی جرایم کامپیوتری ایران و مطالعه تطبیقی آن در بلژیک و انگلیس. مسعود بخشنده. ۴۷۱ …. بررسی مرور زمان در حقوق کیفری ایران و فرانسه. محمدعلی باقرپور …

[PDF]بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران – مجله حقوقی دادگستری

ماهی ت تعهدات طبیعی را تبیی ن می نماید؛ افزون بر این، دیون مش مول مرور زمان و. قرارداد ارفاقی، دین انکار ش ده … می ش ود؛ به رغم این که تعهدات مذکور در حقوق ایران پیشینه ای تقریباً هشتاد ساله. دارد، این تعه دات هم چنان با … ضم ن آن که در خصوص ماهیت حقوقی و مصادیق چنین تعهداتی، آن چنان که باید. تحقیق نشده است؛ به نحوی …

مروری بر ادبیات افشای اطلاعات در ایران – پژوهش حسابداری – …

توسط رحمانی – ‏۲۰۱۵
مقاله حاضر به مرور جامع، تحقیقات حوزه افشای اطلاعات در ایران پرداخته و با بررسی موضوعات، متغیرها و عوامل مورد بررسی، چارچوب تحقیقاتی مناسب و منسجمی از … کمالیان و همکاران (۱۳۹۰) درصدد شناسایی عوامل تأثیر گذار بر رتبه افشای اطلاعات برآمدند، با توجه مطالعات انجام شده در سایرکشورها و شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران، ۱۹ …

دانلود کامل فایل مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌ – مقالات سل تی تی

۳ ساعت پیش – بررسی فقهی-حقوقی مرور زمان در حقوق کیفری ایران با تأکید … اما در قوانین پس از انقلاب، ابتدا به کلی حذف گردید و سپس به‌صورت مقید و مشروط مجدداً وارد قوانین کیفری کشور ما گردید که این عطف مجدد نیز با تغییر ماهیت همراه بود؛ چه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، نهاد مرور زمان در مجموعه قوانین …

تفاوت جنگ تحمیلی هشت‌ساله با جنگ‌های اخیر و آینده | دفاع‌مقدس

۱۹ آبان ۱۳۹۴ – توسعه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های بزرگ و مداخله در امور سایر کشورها از یک‌سو، و آزادی‌خواهی و استکبارستیزی کشورهای مسلمان از سوی دیگر جهان را درگیر جنگ کرده … ماهیت و چگونگی جنگ آینده مشخص نیست، اما می‌توان از الگوی جنگ‌های رخ‌د‌‌‌اده در گذشته مانند جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران و جنگ‌های …

[PDF]Page 1 بزهکاران پیشینه دار؛ از سرکوبی بزهکاران خطرناک …

در اندیشه و آراء دانشمندان و قوانین بعضی کشورها با تأکید بر رویکرد تقنینی ایران. موضوعمقاله حاضر است. …. بزهکاران سابقه دار و خطرناک – که از سرکوبی به نظارت و مدیریت خطر بزهکاران تغییر. یافته است – تحلیل خواهد شد. ۱. ….. جنایی محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان،. مرتکب جنحه یا جنایت …

[PDF]ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮو ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ – IDLO

ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﮔﺎن از ﮐﺸﻮر. -). Expel/Expulsion (of Alien from state). اﺳﺘﺮداد. (. ﻣﻈﻨﻮن ﺟﻨﺎﻳﯽ. – ). Extradition (of criminal suspict). اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁزادوﻋﺎدﻻﻧﻪ . Free and Fair Election … ﺪود ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن. (. ﺗﺨﻄﯽ ﺟﻨﺎﻳﻲ. ) (. اﻟﺤﺎق. (. ﻧﻮرﻣﻬﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. -). Incorporation (of International Norms). اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد. -. Individualism. اﺗﺤﺎد ﻣﻠﺘﻬﺎ. –. League of Nations. اﻗﻠﻴﺖ زﺑﺎﻧﯽ. /. ﮔﺮوﻩ. –.

هویت چیست؟ – BBCPersian.com

فریبا – تهران. هویت آن است که با مرور زمان در اثر آداب و رسوم و شرایط گوناگون محیطی شکل گرفته و با هجومها در طول تاریخ و در گذر زمان زیر سوال می رود. هر چه پیش میرویم با … ای کاش هویت ملی را می شد در گذشته تعریف کرد، اما اکنون با به وجود آمدن رسانه های گوناگون، دیگر نمی توان هویت هر قوم و کشور را مخصوص آن قوم و کشور دانست، در …

[PDF]ﺗﺎﺭﻳﺦ – وزارت معارف

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎﻉ. -. ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺩﻭﻡ ﺍﻣﻴﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻥ. -. ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮﻋﻠﻰ ﺧﺎﻥ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺩﺍﺭﻯ. -. ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺤﻤﺪﺍﻓﻀﻞ ﺧﺎﻥ. -. ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪﺍﻋﻈﻢ ﺧﺎﻥ. -. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺍﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﺍﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮﻋﻠﻰ … ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎﻩ. -. ۷۸ -۶۳٫ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻯ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ. ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﻴﻦ. -. ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ. -. ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮﻯ. -. ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ. -. ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺗﺎﺟﻜﺴﺘﺎﻥ.

بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی …

۲۴ آذر ۱۳۹۵ – حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا ….. محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، محکوم را پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

خبرگزاری جمهوری اسلامی

وب سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی::ایرنا:: آخرین رخداد های ایران و جهان در حوزه های سیاسی ,اقتصادی ,اجتماعی, ورزشی, فرهنگی, هنری, علمی و ..

[PDF]بررسی تطبیقی انواع مجازات ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان

می شوند؛ امّا در اینجا مقصود ما آشنایی با نوع مجازات ها در این کشور است و در حدّ ظرفیّت این ….. حال به تعریف و تبیین اجمالی انواع مجازات های اجتماعی ذکر شده می پردازیم. …. می ش ود که جرایم بیش تر در آن زمان ارتکاب می یابند ؛ مثل زمان تاریکی ش بانه )هانگرفورد. ولچ، ۸۴۱ :۲۰۰۹(. ن. ی ایران و انگلستا. ظام حقوق. جازات ها در ن.

منابع فرهنگیِ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق نوین

در همین راستا، یافته های پژوهش حاکی از آن است که، منابع فرهنگی قدرت نرم ایران در عراق عبارتند از؛ سابقه حضور امام خمینی (ره) در عراق، ریشه های ایرانی کشور عراق، سنت ها … به عبارتی، جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدای شکل‌گیری خود، رویکرد قدرت نرم و دیپلماسی عمومی را همواره مد نظر داشته و در روابط خود با سایر ملت‌ها، به این بُعد مهم از …

[PDF]ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﺟﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪ + ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ – Refworld

۸ خرداد ۱۳۹۲ – ﻣﺎده ۸- ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ ﺷﻮد و در. اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ … ﻧﻮع، ﻣﻘﺪار، ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮاء و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ، ﺗﻌﻠﯿﻖ، ﺳﻘﻮط و ﺳﺎﯾﺮ اﺣﮑﺎم ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺑﻬﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ …. ﻣﺎده ۲۵- ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯿﻔﺮی در ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻤﺪی، ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن، در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺤﮑﻮم را از ﺣﻘﻮق.

[PDF]متن کامل (PDF) – مجله میکروب شناسی پزشکی ایران

توسط G Ghanizadeh – ‏۲۰۱۶ – ‏بیان شده در ۱ یافته – ‏مقالات مرتبط
۲۰ دی ۱۳۹۴ – مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. سال ۹ – شماره ۴– زمستان ۱۳۹۴٫ Journal homepage: www.ijmm.ir. بررسی وضعیت آلودگی منابع آب به لژیونال در ایران و سایر کشورها ؛ مرور نظام مند. ۲، داوود اسماعیلی۱، علی میرمحمدلو۱قادر غنی زاده. ۱٫ مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… )عج(، تهران، ایران. ۲٫

سامانه کنسولی – مصوبات و آئین نامه ها

۱- تاسیس سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای جیبوتی،سومالی،کامرون،سودان جنوبی و میانمار با رعایت قوانین مربوطه مجاز است. …. جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظفند اسناد و مدارکی را که صدور یا تسجیل آنها در حدود وظایف و صلاحیتشان می باشد طبق مقررات موضوع این آیین نامه و سایر مقررات مربوط صادر و یا تصدیق نمایند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ماهیت ومفهوم مدیریت زمان

فایل و پیشینه پژوهش ماهیت ومفهوم مدیریت زمان دارای ۱۴۲ … مبانی نظری رسانه ۱۰۵ پیشینه تحقیق ۱۱۴ تحقیقات انجام شده در داخل کشور پیرامون مدیریت زمان ۱۱۵ تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون مدیریت زمان ۱۲۲ جمع بندی … در این فصل مرور و بررسی مطالعات و تحقیقات پیشین در زمینه موضوع مورد تحقیق صورت می‌گیرد.

پرتال جامع علوم انسانی – مفهوم کاداستر در حقوق ثبت و مطالعه …

کاداستر ملی‌ فرانسه‌ در سال‌ ۱۸۵۰ به‌ اتمام‌ رسید. هر چند از کاربری‌ آن‌ به‌ سرعت‌ کاسته‌ شد و این‌ امر ناشی‌ از بهنگام‌ نشدن‌ رکوردها و به‌ روز درنیامدن‌ نقشه‌های‌ کاداستر بود! الگوی‌ فرانسوی‌ به سرعت در تمام‌ اروپا گسترش‌ یافت‌. در اکثر ایالات‌ آلمان‌، هلند و دانمارک‌ نقشه‌برداری‌ کاداستر در زمان‌ به‌ نسبت‌ کوتاهی‌، به‌ دنبال‌ فرانسه‌ به‌ پایان‌ رسید.

مقایسه قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب – ویکی جامع …

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ – قرار منع تعقیب یک قرار ماهوی است. یعنی مرجع قضا یی در مورد ماهیت امر اظهار نظر می کند. در حالی که در قرار موقوفی تعقیب مرجع قضایی بر ماهیت امر وارد نمی شود و قرار یک قرار شکلی است . به عنوان مثال به علت اینکه متهم فوت کرده و یا عمل مشمول به مرور زمان شده است تعقیب ادامه نمی یابد، اما در منع تعقیب مرجع قضایی بر …

Galaxy J7 Pro | SM-J730FZKDTHR | سامسونگ IRAN – …

قابلیت Samsung Cloud امکان پشتیبان‌گیری، همگام‌سازی، بازیابی و ارتقای داده‌هایتان را از طریق تلفن هوشمند Galaxy شما فراهم می‌سازد تا بتوانید در زمان و مکان لازم، به محتوای لازم … از آنجایی که پشتیبانی از پیام‌رسان دوگانه ممکن است با توجه به کشور و گواهی برنامه متغیر باشد، شاید با مدل‌های تک سیم‌کارت پشتیبانی نشود.

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی …

۱ فروردین ۱۳۹۳ – ۴.۳. دوران رهبری منابع و مآخذ خامنه‌ای، سیدعلی (۲۹ فروردین ۱۳۱۸/ ۲۸صفر ۱۳۵۸/ ۱۹ آوریل ۱۹۳۹)، فرزند سیدجواد، دومین رهبر انقلاب اسلامی ایران. …. ۷ـ گزارشی از سابقه تاریخی و اوضاع کنونی حوزه علمیه قم ….. به دنبال درگذشت علی شریعتی در لندن در ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ آیت‌الله خامنه‌ای در بزرگداشت و مراسم ترحیم وی حضور داشت.

دیپلماسی پیامبر(ص) و ابزارهای توسعه روابط بین الملل با …

توسط خزائی – ‏۲۰۱۴
چکیده جایگاه دیپلماسی و رفتار سیاسی در پی گیری اهداف و منافع کشورها که از گذشته تاکنون مورد توجه دولتمردان و سیاست گذاران بوده، طرح موضوع و تبیین دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام را بیش از هر زمان دیگر حایز اهمیت نموده است. از نظر تاریخی، دیپلماسی در قالب شیوه های مسالمت آمیز و استفاده از مذاکره و گفتگو برای ختم جنگ، …

ماهیت شخصیت حقوقی و نظریات مرتبط با آن

مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است[۳]» بدین گونه «نهادهای مذکور می توانند از آنچه قانون … با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانون گذاری در مجالس مقننه کشور می توان گفت که …

ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها |۴۷۷| …

۲۷ آبان ۱۳۹۶ – ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها (۴۷۷):دانلود پایان نامه مرور زمان سابقه تاریخی مرور زمان ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها پیشینه مرور زمان در جهان تعریف مرور زمان مرور زمان چیست مرور زمان‌ در ایران‌ مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌ انواع مرور زمان پیشینه مرور زمان.

پنج ‌دهه عملکرد تولید و رشد اقتصادی در ایران – دنیای اقتصاد

۲۱ خرداد ۱۳۹۰ – برای ارائه تصویر روشن‌تر از عملکرد نرخ رشد اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ، مقایسه متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران با سایر کشورها می‌تواند مفید باشد. … آزادی اقتصادی با شاخص‌های گوناگون توسعه اقتصادی مانند درآمد بالا و رشد اقتصادى صورت پذیرفته است؛ اگرچه بحث‌های نظری درباره چگونگی ماهیت این ارتباطات …

[PDF]ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻔﺎﻫﻲ – کتابخانه ملی

۲۲ شهریور ۱۳۹۴ – زﻣﺎن. ﺑﺮ و ﭘﺮﻛﺎری. را درﺑﺮ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد. ﻛﻪ. در. ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آن. ، ﻧﺘﺎﻳﺞ. آن. ﺷﮕﺮف ﺧﻮاﻫﺪ. ﺑﻮ. د. ﻟﺬا ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح. ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺦ. ﺷﻔﺎﻫﻲ. ،. ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺖ آن درک و اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم. آ. ن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌ. ﺔ. اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶ. از ﻫﺮ. ﭼ. ﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ. ﻛﺮ. د، ﻓﺮاﻫﻢ. ﻛﺮ. دن اﻣﻜﺎن ﻧﻈﺎرت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻔﺎﻫﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه.

تاریخچه بانکداری در جهان و ایران

گرچه انتشار اسکناس زیاد توسط بانک فرانسه و ناتوانی عدم استطاعت بانک در پرداخت دیون خود، باعث ورشکستگی آن در سال ۱۷۲۰ شد، لیکن با ایجاد بانک فرانسه در واقع بانکداری جدید نیزدر اروپا شکل گرفت و به مرور بر تعداد بانکها با کارکردهای مختلف، افزوده شد. گذشت زمان و رشد بی‌رویه بانکهای ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی …

[PDF]بررسی صنعت خودروسازی ایران – بانک خاورمیانه

۱۹ بهمن ۱۳۹۵ – تذکر. آمار و اطالعات استفاده شده در این. گزارش. جدیدترین و به. روزترین آمار و اطالعاتی است که در زمان انتشار. گززارش. از منزاب. معتبری. که در متن یا زیرنویس. ها ذکر شده. ،اند. قابل دسترسی بوده است. آمار، اطالعات. و تحلیل. های ارائزه شزده. صزراا جنبزه. اطالع. رسانی داشته و هیچ تعهدی را از سوی بانک خاورمیانه و یا سازمان.

سوالات متداول – بانک ملی

۹۷) چکهای برگشتی مشمول مرور زمان چگونه محاسبه می گردد ؟ ۹۸) پیغام « اطلاعات تائید نشد » در پاسخ رفع سوء اثر ، حاکی از چیست ؟ ۹۹) آیا رفع سوء اثر در کلیه واحدهای بانک میسر می باشد ؟ ۱۰۰) آیا به رهن گرفتن زمین (زمین با کاربری مسکونی و تجاری) در حال حاضر امکان پذیر می باشد؟ ۱۰۱) اگر کسی ایران چک یک میلیون ریالی دارد، …

ماهیت نظارت رهبری از منظر قانون اساسی | معرفت حقوقی

۱۵ آبان ۱۳۹۰ – نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل ولایت فقیه، و فلسفه طرح رهبری وی، سپردن زمام امور کشور به دست فقیه واجد شرایطی است که ضامن هدایت نظام اسلامی در مسیر اسلام است. از سوی دیگر، نظارت رهبری بر اعمال حکومت ماهیت شرعی دارد؛ زیرا بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، قوام نظام اسلامی در عصر غیبت، به امامت نیابی …

[PDF]تاریخچه ورزش تربیت بدنی – اداره کل نظارت بر نشر و توزیع …

تاریخچه ورزش تربیت بدنی. مطالعه تاریخ ورزش و تربیت بدنی راهنمای خوبی برای درک تغییرات اجتماعی و شناخت ماهیت ورزشی و تربیت بدنی است. آغاز فعالیت بدنی انسان ها را باید در اعماق تاریخ و همزمان با تالش او برای ادامه حیات و سازگاری با طبیعت جستجو نمود، غریزه. طبیعی میل به زندگی، بشر اولیه را وادار ساخت برای به دست …

[PDF]عﻮﺿﻮﻣ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤ – سازمان راهداری و حمل و …

۱٫ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی. ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای. ﻣﻮﺿﻮع. : ﺗﺤﻠﯿﻞ وارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ. ﮐﺎﻻی ﺟﺎده ای درﺣﻘﻮق اﯾﺮان. ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه. : ﺣﺴﯿﻦ. ﭘﺎرﺳ. ﺎﯾﯽ. اﺳﺘﺎدراﻫﻨ …… ١٠. -. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺖ ﺧﺎص دﻋﺎوی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص دﻋﺎوی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻠﻲ هﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ و. ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری در. ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و ﻟﺰوم ﺣﺮﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر. هﻤﭙﺎی ﺑﺎ. ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن. ﺑﺎ. ﻣﻼﺣﻈﻪ.

[PDF]تاریخچــه ایمنــی در صنعــت ســاخت و ســاز ایــران – فصلنامه …

ایـن حقیقـت اهمیـت انجـام تحقیقـات در مـورد ایمنـی صنعـت سـاخت و سـاز. را خاطــر نشــان میکنــد]۳[. کارگاه هــای ســاختمانی بعــد از معــادن دارای. ت حــوادث ناشــی از کار نســبت بــه ســایر مشــاغل. ّ. بیشــترین تعــداد و شــد. میباشــند. بــر اســاس آمارهــای موجــود ۳۰ درصــد حــوادث شــغلی کشــور بــه. صنعـت سـاختمانی اختصـاص داشـته و میـزان …

بررسی تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان و …

۲-پیشینه تحقیق ۶ ۳-اهداف تحقیق ۶ ۴- سوال های تحقیق ۷ ۵-فرضیه های تحقیق ۷ ۶-روش تحقیق ۷ ۷- ساختار تحقیق ۸ فصل اول:کلّیات ومفاهیم ۹ مبحث اول :اهلیت ۱۰ ….. ضمن تحقیق و تفحّص در پایان نامه ها با عنوان رشد کیفری موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی وبررسی تطبیقی آن با سایر کشورها،دریافتم که تاکنون پژوهشی کامل و …

خودشرقی‌گری و ناکجایی: استفاده و سوءاستفاده از گفتمان …

۲۰ تیر ۱۳۹۵ – محمد رضا شاه پهلوی، کسی که خودش را «آریا مهر» – لقبی بی پیشینه در تاریخ ایران – می خواند، در سال ۱۹۷۳ اعلان کرد: « بلی ما شرقی، اما مقدم بر آن آریایی ایم. … این درحالی است که بعد از افشای اردوگاه های مرگ نازی، گفتمان آریایی در اروپا اعتبار خود را به مرور زمان از دست داده و استفاده اصطلاح «نژاد آریایی» به جز در چند …

کانون وکلای دادگستری اصفهان – ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان

۵ آذر ۱۳۹۲ – ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل در ﺣﻘﻮ ق ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، وﻟﻲ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﺻـﺤﻴﺢ ﺑـﻪ ﺑﺎﻃـﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ .ﺷﻮد ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻣﺼﺎدﻳﻖ … -۲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل …. ﺛﻴﺮی ﻧﺪارد ﻋﻠﺖ آوردن ﻗﻴـﺪ اﺧﻴـﺮ ﺑـﺪان ﺟﻬـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺜﻼً ﻗﺮارداد ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺛﺮی ﻧﺪارد، وﻟﻲ ﭘﺲ از آن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻗـﺮارداد ﻏﻴـﺮ ﻧﺎﻓـﺬ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺛﺮ، ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ …

مرور :: ادبیات – ضرورت ادبیات تطبیقی در ایران

این جمله کوتاه بیانگر شاکله و فلسفه ادبیات تطبیقی به عنوان رشتهای دانشگاهی و میان رشته ای است که ماهیت و عملکرد آن در ایران چنان که باید و شاید شناخته نشده است … ۲ . پیشینه تاریخی ادبیات تطبیقی ۱٫۲٫ در اروپا ادبیات تطبیقی از نیمه دوم قرن نوزدهم در فرانسه با سخنرانی ها و نوشته های پژوهشگران فرانسوی همچون آبل – فرانسوا …

سیاست نامه – گذری بر تاریخچه توسعه در ایران

سفرهای روشنفکران ایرانی به اروپا از یک سو و شکست های پی در پی در مقابل قدرت های خارجی از سوی دیگر باعث امواج تازه ای برای ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی گوناگونی شده اند که هرگز به عاملی برای توسعه تبدیل نشد. در این نوشتار برآنیم تا به کمک حافظه شما به مرور تلاش های دولتمردان برای توسعه در طی صد سال اخیر و موانع روبروی آن …

[PDF]بررسی دیدگاه صاحب‌نظران و معلمان درخصوص برنامه‌ درسی …

اﺑﺘﺪاﻳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ. ) اﺳﺖ . ۳ . Cobern. را ﻣــﺸﺎﻫﺪات و ﺗﺠﺮﺑﻴــﺎت اﻧــﺴﺎن. ﻫــﺎ در ﻃــﻮل ﺗــﺎرﻳﺦ. ﺗﺸﻜﻴﻞ. ﻣﻲ. دﻫﺪ؛ ﺑﻪ. ﻣﺮور زﻣﺎن، ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻧﺴﺎن. ﻫـﺎ زﻳـﺎد و. زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﻠـﻮم ﺑـﻪ. ﺻـﻮرت ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻳﺎﻓﺘـﻪ … ﻫﺮﻳﻚ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی اﻳﺮان، ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷـﻐﺎﻟﻲ، ﺳـﺮﻳﻼﻧﻜﺎ،. ﺗﺎﻳﻮان و ژاﭘﻦ ﻳﻚ. ﻃﺮح. ﺑﻪ. اﺟﺮادرآﻣﺪ. ﻧﺪ. ].۱۱[. ﻫﺎرﻟﻦ. ۷٫ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔـﻲ. ﻫـﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﻲ دﻫـﻪ. ۱۹۸۰٫ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫـﺎی ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻣﻌﻠـﻢ، ﻓﺮ.

نشریه مدیریت شهری، شماره ۴۸ – Magiran

بررسی ابعاد مرور زمان در دعاوی مربوط به حمل و نقل زمینی (شهری و بین شهری) عباس احمدی … مطالعه تطبیقی الگوهای جهانی گفتمان زیست محیطی با وضعیت ایران (با تاکید بر مدلهای هانیگن، هرندل و براون، برول) … بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی با تاکید بر نقش واسطه ای نوآوری فناوری در سازمان زیباسازی شهر تهران

مروری بر راهکارهای کشورهای جهان در برابر زلزله؛ از آمریکا تا …

۲۲ آبان ۱۳۹۶ – به گزارش ایسنا، از زمان زمین لرزه فاجعه بار ۷٫۴ ریشتری “رودبار و منجیل” ۲۷ سال و از تراژدی ویرانگر ۶٫۶ ریشتری “بم” ۱۴ سال می‌گذرد و در این سالها فرصت مطالعاتی و اجرایی کافی برای مقابله با بحران وجود داشته است. اما برای عبور از خطری که هر لحظه یک نقطه از کشور زلزله خیز ایران را تهدید می‌کند هر وقت شروع به …

بانک صادرات ایران – چک مسافرتی جایگزینی مطمئن برای پول

به مرور زمان استفاده از این ابزار پولی رونق بیشتری گرفت و امتیازهای آن سبب شد که در داخل کشورها نیز مورد استفاده قرار گیرد. در کشور ایران هم قبلاً به بانک ملی … این دیدگاه حقوقدانان تجاری انگلیس بر این مبنا استوار شده است که در حقوق این کشور ماهیت چک را نوعی برات به رؤیت تلقی میکنند. به عبارت دیگر آنها معتقدند که چون …

[PDF]در ایران با سایر کشورها درحوزه ها تطبیقی وظایف و قوانین …

قوانین و وظایف شهرداری ها در ایران و سایر کشور ها در. ۰۱٫ حوزه محیط زیست وخدمات …. در کشورهای توسعه یافته. -۲٫ مرور منابع ) ادبیات تحقیق(: …. بررسی. تطبیقی. با. سایر. کشورها. اعم. از. توسعه. یافته. و. در. حال. توسعه. دیده. می. شود. که. شهرداریها. سابقاً. سازمانهای. دولتی. بوده. اند. باو. گذشت. زمان. به. صورت. سازمانهایی. تقریباً. مستقل.

مدیریت پیشگیری از جرم در ایران – سیاست‌های راهبردی و کلان

درحال حاضر جامعه ایران همچون سایر جوامع مدرن از یک طرف از زمینه‌های توانایی بخش برای تغییر مولفه‌های نامطلوب خود برخوردار است و از طرف دیگر با کژیها و بدقواره گی‌های جدی … از این رو، برای تقسیم بندی مدیریت پیشگیری از جرم، از مدل چهار بعدی مد نظر وزارت کشور در مدیریت بحران‌ها استفاده می‌شود و کوشش ‌می‌گردد تا این مدل در حیطه …

[PDF]واکاوی زمینه های همگرایی ایران و پاکستان – پژوهشی پژوهشهای …

به روابط مطلوب تر در سایر زمینه ها- به طوری که دو کشور قادرند با مشارکت بهتر و جدی تر در گروه بندی های. منطقه ای نظیر: … زمینه ها را با ایران داشته باشد. ۲٫ تعریف مفاهیم اصلی پژوهش. ۱۲-۱٫ تعریف ژئوکالچر. درباره ۲مطرح شدن »ژئوکالچر« نتیجه باال گرفتن ایده های دهه ۱۹۷۰م. “ساموئل هانتینگتن” …. پیشینه روابط ایران و پاکستان.

موضوع: بررسی مرور زمان در قانون بیمه – بیمه ایران

۱ خرداد ۱۳۹۳ – موضوع: بررسی مرور زمان در قانون بیمه. … مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی خواهد بود. … منتها به دلایلی، از جمله نبودن وسایل یدکی و نیاز به ورود آن از خارج از کشور و طولانی شدن انجام تعمیرات، قسمتی از فاکتورهای قطعات و ادعای نهایی بیمه‌گذار در تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۸۷ یعنی دو …

پژوهشی فقهی در باب مالکیت فکری و معنوی (حق کپی‌رایت)

۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ – تاریخچه: از ابتدای خلقت، انسان بنا بر فطرت و طبیعتش برای تلاش‌های کم یا زیاد خود ارزش قائل بوده و در آنچه به دست می‌آورده اعمال سلیقه می‌کرده و دیگران را نیز از … در اروپا به طور روشن این بحث در عهد رنسانس و با انقلاب فکری- صنعتی که در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پدید آمد، آغاز شد و باید نخستین آثار حمایت از …

[PDF]ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ

۳ مرداد ۱۳۹۵ – ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ. [. ۶:۹۲٫ ] در ﺣ. ﻘﻮق ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻀـﻤﯿﻨﺎت اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﻓﺘـﻪ. ﺑﺮای ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ دوﻟﺖ ﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ …. وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ در ﻗﻠﻤـﺮو …. اﯾﻦ اﺑﻬﺎم ﻣﺎ را وا ﻣﯽ دارد ﺗﺎ اﻧﺪﮐﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ. ﺑـﻪ.

پیام آفتاب – پیشینه تاریخی مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران/ …

پیام آفتاب: این واقعیت که پدیده مهاجرت یک پدیده جهانی است جای بحث چندانی ندارد. مهاجرت اتباع یک کشور به یک کشور دیگر معمولا در ۲ شکل صورت می‌گیرد و ذیل ۲ واژه متفاوت توضیح داده می‌شود؛ پناهنده سیاسی و پناهنده اجتماعی. تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ میزان ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۰۷. پیشینه تاریخی مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران/ پیرمحمد …

[PDF]صندوق های بازنشستگی در ایران

ناشی از حوادث کار در نظر گرفته شد، به مرور برقراری مستمری … با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاریخ. ۷۷٫ /. ۷۸٫ /. ۷۰۱۲ … کشور. به. استثناء. شهرداری. تهران . ۶٫ –. مستخدمین. پیمانی. دستگاههای. اجرائی. ) متقاضی. استف. اده از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق. بازنشستگی کشوری ( . ۱٫ –. خویش.

چرا اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید؟/ چالش‌های رژیم …

۱۲ آبان ۱۳۹۴ – یک استاد دانشگاه گفت: اسرائیل پس از شصت سال از زمان تأسیس که با اشغال توام با خشونت نظامی سرزمین فلسطین همراه بوده است، امروز در سراشیبی قرار … البته سرزمین مقدس اسلامی فلسطین بیش از سی سال پیش از آن در اشغال دولت استعمارگر انگلیس بود و این دولت طی این سی سال زمینه اشغال فلسطین از سوی …

[PDF]دوقطبی راست و چپ ها و پیدایش در سیاست پیشینه – جستارهای …

توسط دولت‌آبادی – ‏۲۰۱۷
مرسوم و پر استفاده می عرصه ی سیاست در ایران بودند و هنوز در برخی از کشورهای. آمریکای … گرایی : نماد دست چپ” با مرور بر تحقیقات پژوهشگرانی که بر روی اقوام آفریقایی …. با گذشت زمان و. کاربرد بیشتر، عبارات «طرف راست » و «طرف چپ » جای خود را به واژگان «. راست » و « چپ » دادند و این نام ها به کلید واژه های صحن مجلس نمایندگان.

‘دومینوی زلزله’ در کشور و پاسخ به نگرانی ها – سیناپرس …

۲۳ آذر ۱۳۹۶ – بعد از زلزله ۷٫۳ ریشتری آبان ماه امسال در منطقه کرمانشاه، فلات ایران در نقاط مختلف شاهد پس لرزه های متعدد و همچنین زلزله های دیگری بوده است. … زلزله شناسی و مهندسی زلزله معتقد است جای نگرانی نیست و این تکانه ها برای به تعادل رسیدن وضعیت زمین یک اتفاق عادی است و به طور حتم به مرور زمان کاهش پیدا خواهد کرد.

شورش ظفار – موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

با این همه مجاورت ظفار با یمن جنوبی سابق جمهوری دمکراتیک یمن باعث شد که رفته رفته، کمونیست‌های یمن به داخل جنبش ظفار نفوذ کنند و به مرور زمان، رهبری آن را به … از این رو وقتی دولت عمان در ۲۵ تیر ۱۳۵۱ با اعزام نماینده خود به تهران رسماً از شاه ایران خواست تا حکومت مسقط را در سرکوب شورش ظفار یاری رساند، لندن و واشنگتن از شاه و …

[PDF]351 K – پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت – دانشگاه عدالت

در جهان،حقوق مربوط به. حقوقی تقسیم می شوند:یکی نظام ژنو که مبتنی بر کنوانسیونهای ژنو ءبروات به دو خانواده. اروپا و نیز شوروی سابق، همچنین برزیل و و ژاپن به آن ملحق شده اند … ایران به هیچ یک از کنوانسیون های ژنو ملحق نشده است،اما در عمل مؤلفان …. اعتبار صدور اجراییه و مبحث مرور زمان و فوت و به ویژه تعهد به ادای دین مطلق(در مقابل.

بررسی تاسیسات ارفاق آمیز در قوانین آیین دادرسی – همیاری

۱۲ بهمن ۱۳۹۳ – صدور قرار بایگانی کردن پرونده در قوانین قبلی دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نیست اولین بار است که قانونگذار ایران به اقتباس از کشورهای اروپایی خصوصاً … وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضایی می تواند با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده این قرار را صادر کند.

تاریخچه نتورک مارکتینگ در دنیا و ایران – ماهنامه بازاریابی …

۸ آبان ۱۳۹۴ – تاریخچه نتورک مارکتینگ در دنیا و ایران … در حال حاضر اموی در بیش از ۵۰ کشور دنیا نمایندگی و در بیش از ۸۰ کشور دنیا مشتری دارد . … به مرور دولت متوجه شد که تنها راه مبارزه با فعالیت های هرمی و مانی گیم ، ایجاد یک بستر سالم و قانونی و شرعی برای فعالیت های نتورک مارکتینگ واقعی که محصول محور باشد است .

مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران – تحول مفهومی جرایم …

۱۹ خرداد ۱۳۹۴ – هم زمان با وقوع جنگها و در گیریهای دیگر در سطح جامعهی بینالمللی، مقررات جدیدتری که بتواند اعمال انجام شده در این جنگها را جرم انگاری کند به وجود آمده است. … کیفرخواست این دادگاه در مورد جرایم جنگی، شامل این موارد است :۱- کشتار و آزار مردم غیرنظامی کشورهای اشغالی و در دریاهای آزاد؛ ۲- تبعید و انتقال اجباری افراد به …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *