دانلود فایل کامل بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران

Published on Author adminLeave a comment

بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران

در دانلود مقاله رشته حقوق به بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران می پردازیم
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها ۱۱۴
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۵۷۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۵

بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران

ابهامات،کاستی ها،چاره جویی ها
چکیده
اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن مروز زمان در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلا محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال ۱۳۷۸ موادی چند در مورد مروز زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های آشکاری دارد که این نوشتار در صدد تبیین آن ها و نیز چارجویی برا ی اجرای درست این مقررات است.
مشکل بنیادین در قانون جدید تعیین مصادیق جرائم مشمول مرور زمان است.این ابهام خود زاییده عدم تعریف دقیق تعزیرات و فقدان شاخص معین برای جداسازی تعزیرات از مجازات های بازدارنده است.پیشنهاد نویسنده این است که تا دستگاه قانونگذاری فرصت اصلاح و تکمیل مقررات فعلی را پیدا کند می توان عنوان تعزیرات را با توجه به پیشینه فقهی و از طریق اصل ۱۶۷ قانون اساسی شامل کلیه جرائم به جز حدود قصاص و دیات دانست و با وجود شرایط مشمول مرور زمان قرارداد و از این طریق از پراکندگی آرا دادگاه ها جلوگیری کرد.تشریع جدید در موردانواع مجازات ها و جرائم و حتی تغییر و تبدیل آنها حسب مصلحت جز از طریق ادله باب تعزیرات میسور نیست.البته در مورد پیشنهاد این مقاله قابل کتمان نیست که روش پیشنهادی جز با تفسیر موسع مقررات وارتکاب مجاز ممکن نیست.
کلمات کلیدی:

تعزیرات

تفسیر موسع

مجازات بازدارنده

مرور زمان کیفری

مبانی حقوق کیفری در اسلام

بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران و فرانسه | کافه حقوق

۱۲ آبان ۱۳۹۵ – نهاد مرور زمان کیفری بعنوان یکی از عوامل مهم مسقط شکایت، تعقیب و اجرای مجازات، در راستای تحقق عدالت کیفری و به طریق اولی عدالت اجتماعی، از دیرباز مورد توجه فلاسفه، علما، مکاتب الهی، حقوقی و اجتماعی بوده است. چشم انداز قانون گذاری ایران و بویژه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نشان از اقبال و احیاء این نهاد در نظام …

بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران و فرانسه | سازمان …

۱۱ آبان ۱۳۹۵ – مرور زمان کیفری در حقوق ایران و فرانسه موضوعی است که با توجه به تحولات قانونی و نیازهای قضایی موجود، برای مطلب حاضر انتخاب شده است.

[PDF]ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﯿﻔﺮی در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﯿﻔﺮی در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق. اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. ﺳﯿﺪ. ﻋﺒﺪاﻟﺐ. ﺻﯿﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ. *. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﺣﻮزه. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ. ای را ﻣﻲ. ﻃﻠﺒﺪ. ﻣﻮﺿﻮع. اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ و. ﻫﺪف از آن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﯿﻔﺮى و. ﻧﻘﺶ آن در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ. ﯿ. ﻔﺮ. ى. ،. ارزﯾﺎﺑﻲ و. ر. ﯾ. ﺸﻪ. ﯾ. ﺎﺑ. ﯽ. آن در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺮرات. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﻧﻈﺎم. ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ﻣﺮور. زﻣﺎن ﮐ. ﯿ. ﻔﺮ. ى.

بررسی مرور زمان کیفری در فقه و حقوق ایران – پایان نامه | …

تعداد صفحات : ۱۸۸ | قابل ویرایش. « مرور زمان کیفری در حقوق ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامه‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌. سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، …

بررسی قاعده «مرورزمان» در حقوق ایران – گروه وکلای یاسا

۱۳ مرداد ۱۳۹۶ – خط بطلان زمان روی جرم. مرور زمان، به معنی گذشتن مدت زمانی است که موجب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند تاثیر خود را در تعقیب مجرم و اجرای مجازات باقی بگذارد. در قوانین جزایی و کیفری کشور مساله مرور زمان اهمیت زیادی دارد که در ادامه به آن پرداخته می شود.

[PDF]مرور زمان در حقوق کیفری ایران بر مبنای قانون مجازات اسلامی … …

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮ. ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮﺏ۱۳۹۲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ. ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺭﻭﻣﯽ ﻭﺍﺭﺩ. ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧ(ﺎﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ) ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ. ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻗﺪﯾﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ، ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ. ﺍﻧﻘﻼﺑﻤﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺑﯿﺎﻥ …

[PDF]بررسی سیر تحول نهاد حقوقی مرور زمان در حقوق ایران – …

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﻧﻬﺎﺩ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﺳﻮﻡ (ﺳﺎﻝ:۱۳۹۵). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: … ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩ. ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ: ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ، ﺳﻘﻮﻁ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ. ﻟﯿﻨﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ: https://www.civilica.com/Paper-PESLSBTM01-PESLSBTM01_349.html. ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ …

مقاله بررسی مرور زمان کیفری با تاکید بر تغییرات قانون …

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی مرور زمان کیفری با تاکید بر تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۵٫ مختار توحیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ولی اله خوش طینت – استادیار گروه الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه پیام نور، ایران …

بررسی مرور زمان در حقوق ایران – وکیل|دفتر وکالت

۲۴ فروردین ۱۳۹۰ – در ضمن لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم. مقدمه. یکی از علل و عواملی که موجب سقوط دعوی می …

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍رور زم‍ان‌ ک‍ی‍ف‍ری‌

شماره بازیابی, : ۵۱-۸۷۳۲. شماره کتابشناسی ملی, : ایران م‌۸۳-۳۹۲۲۶. شماره بازیابی, : ۵۱-۸۷۳۲. پدیدآور, : ت‍ب‍ری‍زی‌ ک‍وه‍ی‍خ‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د. عنوان و نام پدیدآور, : ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍رور زم‍ان‌ ک‍ی‍ف‍ری‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍د ت‍ب‍ری‍زی‌ ک‍وه‍ی‍خ‍ی‍ل‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا رج‍ب‍ع‍ل‍ی‌ گ‍ل‍دوس‍ت‌ ج‍وی‍ب‍اری‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ م‍وذن‌ زادگ‍ان‌. مشخصات نشر, : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳.

بررسی مرورزمان درحقوق ایران | وکیل|مشاور حقوقی| مهدی خاکشور

۱۲ اسفند ۱۳۹۴ – در ضمن لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم. مقدمه. یکی از علل و عواملی که موجب سقوط دعوی می …

بررسی فقهی-حقوقی مرور زمان در حقوق کیفری ایران با تأکید …

با تدقیق در فقه و قوانین کشور ما به خوبی مشخص می‌گردد که نهاد مرور زمان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهادهای حقوقی عصر حاضر تلقی می‌گردد. به عبارتی دیگر مطرود گذاردن آن از قوانین کیفری، از یک سو تضییع حقوق متهمینی است که جرایم ارتکابی آنها مشمول این نهاد قرار گرفته و از سوی دیگر توجیهی است بر عدم انظباط تقنینی و …

مطالعه تطبیقی مرور زمان در حقوق کیفری اسلام ، ایران ، …

نتایج این اثر آنست که : ۱ – حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است .زیرا آنچه از عمومات فقهی قابل استنباط است این است که مرور زمان با برخی از قواعد فقهی سازگار است. ۲ – در فقه عامه مجازاتهای تعزیری و حکومتی ( بازدارنده ) بطور اجمالی مشمول مرور زمان می گردد. لکن در فقه شیعه این مساله عنوان …

وکالت آنلاین – بررسی قاعده مرور زمان در حقوق ایران

مرور زمان مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی (جزایی ) موقوف می شود و مجازات مقرر شده در قانون برای جرم به مورد اجرا گذاشته نمی شود. به عبارت دیگر هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی و آن حکم قطعی اجرا نمی شود در این حالت …

انواع مرور زمان در امور کیفری :: « موسسه حقوقی تندیس تدبیر …

در گفت‌وگو با حسین مهدی‌زاده کسرینه، استادیار دانشگاه علوم انتظامی، به بررسی تحولات مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته‌ایم. منظور از مرور زمان در امور کیفری چیست؟ مرور زمان به معنی گذر زمان است و سبب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی می‌شود. مرور زمان در امور کیفری، از قواعد آمره و از علل سقوط دعوای عمومی به شمار می‌رود.

پایان نامه ها – صفحه اصلی

بررسی مبانی وچگونگی تعیین مجازات متناسب در حقوق کیفری. جعفر یزدیان جعفری. ۴۷۵٫ ۱۳۸۶٫ بررسی مرور زمان در حقوق کیفری ایران و فرانسه. محمدعلی باقرپور آذریان. ۵۹٫ ۱۳۷۸٫ بررسی مشارکت سیاسی زنان در روند انقلاب اسلامی ایران. محمدحسین حافظیان. ۲۰۷٫ ۱۳۷۶٫ بررسی مفاهیم بزه دیده شناختی در اسطوره های ایرانی. منوچهر خانی.

مقالات وقوانین حقوقی – بررسی مرورزمان درحقوق ایران ,محقق …

در ضمن لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم. مقدمه. یکی از علل و عواملی که موجب سقوط دعوی می شود، و برای مدتی …

مرور زمان کیفری – انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ – مرور زمان کیفری کلمات کلیدی : مرور زمان، مجازاتهای بازدارنده، اقدامات تامینی، تعزیر، جرائم آنی و مستمر مرور زمان، عبارت است از گذشتن مدتی که برابر قانون، پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا صدور حکم مجازات یا اجرای حکم قطعی مجازات در مورد محکوم علیه، موقوف می‌گردد.[۱] در قوانین موضوعه تا قبل از انقلاب، هم در امور …

دانش فقهی و حقوقی – مرور زمان در فقه وقانون

و آیا اگر ادله اولیه بر حجیت مرور زمان به عنوان مسقط حق در کل و مسقط مجازات در باب حقوق کیفری دلالت نکند، می توان بر اساس ادله ثانوی اعتبار آن را ثابت کرد؟ در پاسخ این سوال …. بنا براین جریان مرور زمان در سه بخش شکایت و تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم از نظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران پذیرفته شده است. مثلا بر اساس ماده …

مرور زمان – ویکی فقه

نویسنده پس از بررسی آبشخور تاریخ و تحقیقی مرور زمان در حقوق اسلام و ایران، به تعریف انواع مرور زمان پرداخته است و با اشاره به شیوه تحقیق خود، مباحث اصلی کتاب را در دو فصل بعدی: (مرور زمان در … در این گفتار، تعریف مرور زمان کیفری، انواع آن، تفاوت آن با مرور زمان حقوقی، مبانی، مدت، آغاز زمان، و انقطاع و تعلیق آن بحث شده است.

مرور زمان در قوانین ایران – مجذوبان نور

بنابراین در حوزه‌ی قوانین شکلی مدنی و کیفری مورد بررسی قرار می‌گیرد. طبق تعریفی که در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده؛ مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی که پس از این مدت، به موجب قانون، دعوی شنیده نمی‌شود. در مورد امور کیفری، پیش از انقلاب، بدون تعریف این قاعده‌ی حقوقی در ‌مواد ۴۸ تا ۵۳ شرایط استناد به آن را بیان کرده است.

[PDF]زﻣﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﻘﻮق در ﺑﺎب ﻣﺮور – پژوهش حقوق خصوصی

توسط نوری – ‏۲۰۱۴ – ‏مقالات مرتبط
۲۳ تیر ۱۳۹۳ – ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺮورزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در ﮐﺘﺎب. ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺮورزﻣﺎن ﮐﺎرا. اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﮔﺮ ﻣﺮورزﻣ. ﺎن ﮐﺎرا اﺳﺖ، ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮورزﻣﺎن، زﻣﺎن ﺗﻌﻠﯿﻖ، زﻣﺎن اﻧﻘﻄﺎع و زﻣﺎن از ….. زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه. ﺗﺮی را. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ. دﻫﺪ . اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻤﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . وﺟﻮد ﻣﺮورزﻣﺎن دوﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺟ. ﻨﺤﻪ،. ﭘﻨﺞ. ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﺤﻪ و ﭘﺎﻧﺰده. ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی.

مرور زمان در امور کیفری | گروه وکلای مهر – موسسه حقوقی مهر …

رتبه: ۵ – ‏۹ رأیمرور زمان در امور کیفری. بر اساس عدالت کیفری، در صورت وقوع هر فعل و یا ترک فعلی را که قانون منع کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد، ایجاب می نماید که مرجع قضایی دادسرا و دادگاهها، با پیگیری و تعقیب قضایی و شناسایی متهم و بررسی ادله ی کافی، مجرمیت او را احراز کرده و با صدور قرار مجرمیت و ارسال کیفرخواست متهم، به …

جرم‌هایی که تاریخ انقضا دارند – اخبار تسنیم – Tasnim – …

۱۰ مرداد ۱۳۹۴ – حسن رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره بحث مرور زمان در جرائم اظهار کرد: یکی از نکات قابل توجه این است که بحث مرور زمان از قانون آیین دادرسی کیفری مواد ۱۷۳ لغایت ۱۷۶ که قانونی شکلی است، خارج و در مواد ۱۰۵ الی ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت سال ۹۲ که قانونی ماهیتی …

مرور زمان در ایران – ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ – با وجود آ نکه این اظهار نظر درباره مرور زمانهای حقوقی بود، شامل مرور زمانهای کیفری نیز شد و قضات مرور زمان کیفری را نیز نپذیرفتند. اما سؤال این است که آیا مرور زمان با موازین فقهی و شرعی مغایر است؟ در این مورد ، به بررسی باب حدود ، قصاص و دیات نمی پردازیم، چرا که بیشتر جنبه فقهی دارند . اما در باب تعزیرات ، یعنی …

مرور زمان – سایت حقوقی محمد حسنی

در گفت‌وگو با دکتر مهدی‌زاده، استادیار دانشگاه علوم انتظامی بررسی شد؛ انواع مرور زمان در امور کیفری گروه حقوقی- مهتاب اسفندیاری: مرور زمان به معنی گذشتن مدت زمانی است که موجب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند تاثیر خود را در تعقیب مجرم و اجرای مجازات باقی بگذارد. در قانون جدید مجازات …

مرور زمان در جرائم کیفری چگونه است؟ – خبرگزاری میزان

۹ شهریور ۱۳۹۶ – به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می‌شود: مرور زمان تعقیب: (ماده ۱۰۵ مصوب ۱/۲/۹۲). الف – جرائم تعزیری درجه ۱. حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوی. ب – جرائم تعزیری درجه ۲.

وقتی یک دعاوی مشمول مرور زمان می‌شود یعنی چه؟ – خبرگزاری …

۹ اسفند ۱۳۹۵ – اما از آنجایی که حق هیچگاه از بین نمی‌رود و اگر حقی بر ذمه کسی باشد، تا آن را اداء نکند، این حق بر ذمه مدیون باقی خواهد ماند، شورای نگهبان هم با این استدلال، موضوع مرور زمان را امری خلاف شرع دانست و آن را از قوانین ایران حذف کرد. برای بررسی بیشتر موضوع «مرور زمان در قوانین» در گفت‌وگو با با دکتر وحید قاسمی‌عهد، …

مرور زمان در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مشاوره حقوقی رایگان …

۲۲ آبان ۱۳۹۴ – مرور زمان مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی (جزایی) موقوف می شود و مجازات مقررشده در قانون برای جرم به مورد اجرا گذاشته نمی شود. به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری در مدت معینی به تعویق افتاد، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی اجرا نمی …

بررسی کامل و تحلیل اعاده حیثیت در حقوق کیفری – دادران

۱۴ آبان ۱۳۹۵ – پس از آن، اعاده حیثیت هم در مورد تکرار کنندگان جرم و هم محکومانی که مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود. توسعه یافت و نهایتاً در پایان قرن نوزدهم و به موجب قانون ۵ اوت ۱۸۹۹ فرانسه، اعاده حیثیت قضائی نیز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقی فرانسه، از هر دو تأسیس اعاده حیثیت قضائی و قانونی برخوردار شد.

سابقه تاریخی مرور زمان – مرور زمان در جرایم مستوجب حد و …

در مذهب حنفی مرور زمان در امور کیفری به شکل نسبتا مفصلی مورد کنکاش قرار گرفته که در صفحات بعدی، آراء هر یک از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می گیرد. در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق …

پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق جزا و جرم …

تعلیق مجازات در حقوق جزای ایران وانگلیس (اهدائی داشگاه آزاد). بررسی جزائیات در اسلام. بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده). معماری وشهر سازی وارتباط آنها باجرم. جرم و فلسفه مجازات. تعارض قوانین جزایی در زمان. بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان کیفری. بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق …

دانشجوی حقوق – مرور زمان در دعاوی کیفری وبلاگ

نگارنده سعی دارد در این مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جایگاه آن در قوانین ایران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد. الف) دکترین حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کیفری. اجمالاً میتوان گفت،ابتدا مکتب تحققی (ایتالیائی) شمول مرور زمان در این نوع دعاوی را مورد انتقاد قرار داد، و حداقل آنرا در خصوص مجرمین به عادت و …

[PDF]ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮور زﻣﺎن دﻋﺎوی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻼح ﺟﻨﮓ

توسط سبحانی – ‏۲۰۱۶
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ. ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﺻﻮرت ﺷﻤﻮل آن ﺑﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ازاﯾﻦ. رو ﺣﺴﺐ. دﻋﺎوی ﮐﻪ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻼح. ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺑﺎ اﯾﺮان. ﻧﺰد دادﮔﺎه. ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ. اﻟﻤ. ﻠﻠﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد، ﻣﻘﺎﻟﻪ در دو ﺑﺨﺶ، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮور زﻣﺎن در دﻋﺎوی. ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮور زﻣﺎن در دﻋﺎوی …

بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم‌انگاری نموده و طی مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش‌بینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی‌کردن این جرم از یک سو و پیش‌بینی مجازات اعدام برای آن …

مرور زمان در مسؤولیت مهندسان – مهندسی و کنترل ساختمان

در این نوشتار سعی شده است که با بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مختلفی مانند کشورهای اتحادیه اروپا، انگلستان، امریکا، استرالیا و … لزوم تعریف چنین بازه زمانی در نظام حقوقی ایران تبیین و معیارهایی برای آن پیشنهاد شود مهندسان به دلیل اهمیت و کاربردی بودن حرفه ی خود با سه نوع مسؤولیت مدنی، کیفری و حرفه ای روبرو می‌‌باشند.

مجید پشنگ پور وکیل پایه یک دادگستری – مرور زمان در جرایم …

مجید پشنگ پور وکیل پایه یک دادگستری – مرور زمان در جرایم کیفری – حقوقی ملکی کیفری خانواده دیوان عدالت اداری تنظیم دادخواست شهرداری ثبتی ۰۹۳۷۱۴۳۹۹۷۹ … هر گاه حکم صادر شده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای مواعد ۱۰، ۵، ۳ سال که پیش از این مورد بررسی قرار گرفت، از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می شود و در هر حال آثار …

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ – کانون وکلای …

تبصره ۳- مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود. بخش دوم – کشف جرم و تحقیقات مقدماتی. فصل اول – دادسرا و حدود صلاحیت آن. ماده ۲۲- به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه …

[DOC]عناوین پایان نامه حقوق جزا و جرمشناسی ردیف عنوان پایان نامه ۱ …

بررسی اشتباه قاضی در فرایند دادرسی کیفری و آثار آن در حقوق کیفری و فقه ایران. ۱۲٫ بررسی تطبیقی قرارهای … بررسی و شناسایی موانع و محدودیت های فقهی و حقوقی اجرای شیوه کیفری نظارت الکترونیکی در حقوق ایران. ۱۵٫ پیشگیری از آدم ربایی … بررسی نهاد مرور زمان در قانون مجازات اسلامی و مصوب ۹۲ و تطبیق آن با فقه امامیه. ۱۹٫

پیشینه مرور زمان | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

۲۴ آبان ۱۳۹۳ – فلسفه مرور زمان کیفری: در فلسفه این تأسیس حقوقی می‌گویند، وقوع جرم جامعه را مشوش و نگران می‌سازد و با تعقیب مجرم و مجازات او، نظم به جامعه باز می‌گردد و وضع عادی برقرار می‌‌شود، حال اگر بهر دلیلی تعقیب جرم صورت نگرفت و موضوع فراموش شد تعقیب مجدد بعد از مدت طولانی مثلاً ۱۰ یا ۲۰ سال مجدداً جامعه را در حالت …

تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

۱۱ شهریور ۱۳۸۸ – (۱۵) سرگذشت تحلیلی مرور زمان در حقوق ایران روند وضع و عمل به قواعد مرور زمان در نظام حقوقی ایران همواره با تنشهایی همراه بوده است که این روند در دو مرحله تاریخی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بطور جداگانه بررسی می شود .الف. قبل از انقلاب اصطلاح « مرور زمان » اولین بار در ماده سوم قانون راجع به مرور زمان غیر منقول مصوب ۲۱ …

مرور زمان در نظام حقوقی – انجمن پسته ایران – Iran Pistachio …

این وبگاه ممکن است به رایانهٔ شما آسیب وارد نماید.
۲۵ اسفند ۱۳۹۰ – «آیا سماع دعوی طلب و دین در دادگاه با توجه به ماده ۷۳۱ و درباره مرور زمان از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲ از قانون آیین دادرسی کیفری مخالف با موازین شرع است یا … مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد …

قواعد-مربوط-به-مرور-زمان – مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

۱۳ خرداد ۱۳۹۶ – قانون‌گذار و مدیر جامعۀ اسلامی باید با پیش‌بینی و سنجیدن مصلحت بررسی نماید که چه عملی را باید جرم اعلام کند و چه میزان مجازات باید برای آن تعیین شود. لذا بنا بر همین مصلحت هم … قرار نیست واکنش کیفری که قانون‌گذار به یک رفتار نشان می‌دهد ابدی باشد، پس می‌تواند مشمول مرور زمان شود. بعد از این ما با مادۀ ۱۷۳ قانون …

SID.ir | عنوان فارسی: بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران …

توسط شمس ناتری محمدابراهیم
… الاجرا، تحقق مرور زمان، تعیین مسوولیت کیفری و دادگاه صالح دارای اهمیت است. با این حال، تا کنون ماهیت این جرم در حقوق کیفری ایران به روشنی تبیین نشده و صرفا به توضیحات مختصر و ذکر مصداق واحد (کلاهبرداری) اکتفا شده است. در تفسیر ماهیت پیچیده جرم مرکب دو برداشت متفاوت وجود دارد که مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

تازه های نشریات حقوقی – مجله کانون وکلای دادگستری مرکز …

۳۱ شهریور ۱۳۹۵ – نقش عرف در شناخت رابطه سببیت میان تقصیر خوانده و ضرر. علی اسلامی فارسانی. معامله اتهامی در حقوق آنگلوساکسون با نگرشی در حقوق کیفری ایران. حسین قنبری. بررسی تطبیقی مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی ایران و قانون کیفری فرانسه. ایرج فرشباف. رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به …

موضوعات چالشی در حقوق جزای عمومی – لگال بوکس|فروشگاه …

شامل هفت موضوع چالشی مفهوم جرم و دفاع مشروع عفو در حقوق کیفری ایران و بررسی فقهی آن بی اعتباری فرض ماهیت مستقل برای مجازات بازدارنده چالش‌ها و کارکردهای عرف در حقوق کیفری مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تأثیر جنسیت در اعتبار شهادت در حقوق کیفری ایران تغییر جنسیت و تأثیر آن در احکام کیفری.

[PDF]بررسی تطبیقی انواع مجازات ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان

به موضوع انواع مجازات ها در نظام کیفری انگلس تان و بررس ی تطبیقی مختصر مجازات ها در. نظام حقوقی …. این در حالیست که. ۱- Sentencing Statistics. 2- Criminal Statistics. 3- http://www.justice.gov.uk/publications/sentencingannual.htm. ن. ی ایران و انگلستا. ظام حقوق … )مذکور در ماده ۲۰۴(؛ ۷مقرره محدودیت رفت و آمد در ساعت معین é. ) …

فصلنامه اندیشمندان حقوق – فصل نامه اندیشمندان حقوق

۷٫ توهین به مقدسات و ارتداد در فقه امامیه و فقه عامه. ۸٫ آسیب شناسی نظری مجازات سالب آزادی. ۹٫ بررسی رفتارهای بزهکارانه ناشی از اعتیاد. ۱۰٫ بررسی مرور زمان درحقوق کیفری ایران، با تأکید بر مرور زمان تعقیب. ۱۱٫ جنبه ی عمومیِ صدمات بدنیِ عمدی؛ بودها و بایدها. ۱۲٫ جرائم علیه مالکیت معنوی در حقوق ایران. ۱۳٫ مباحث کاربردی مربوط به …

تحولات مسوولیت کیفری درنظام حقوقی ایران ؛چالش ها وراه کارها …

۳ خرداد ۱۳۹۶ – ۱۵ مسؤولیت کیفری در نسل کشی ۱۶ مرور زمان و مسؤولیت کیفری ۱۷ اعتبار آرای محکمه های خارجی بر مسؤولیت کیفری ۱۸ معاونت در جرم های غیر عمدی ۱۹ مسؤولیت کیفری معاون جرم ۲۰ تاثیر عذرهای شخصی مدیران بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی ۲۱ بررسی امکان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در جرم ۲۲ تبیین مفهوم …

تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران / …

۱۲ مرداد ۱۳۸۴ – مرور زمان دعاوی کیفری، دعاوی حقوقی ، تجدیدنظر خواهی، و دعاوی تجاری . (۱۸) ذیلاً به اختصار و به تفکیک موارد چهارگانه مذکور را بررسی می کنیم . نظریات شورای نگهبان در دعاوی کیفری اولین برخوردی که بعد از انقلاب اسلامی با پدیده مرور زمان شد اظهار نظر مورخه ۱/۶/۱۳۶۱ شورای نگهبان در ابطال مواد ۴۹ الی ۵۴ قانون مجازات اسلامی …

بررسی تاسیسات ارفاق آمیز در قوانین آیین دادرسی – همیاری

۱۲ بهمن ۱۳۹۳ – دو قانون مهم که یکی در مسائل ماهوی بود که قانون مجازات اسلامی و دیگری در مسائل شکلی که قانون آیین دادرسی کیفری که هر دوی آنها در سال ۱۳۹۲ پس از بررسی های لازم … شناخته شود به دستور دادستان موضوع مجدداًتعقیب می شود، مشروط بر اینکه موضوع حسب ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان صدور حکم نشده باشد.

[PDF]قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – …

آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای. ﮐﺸﻒ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺮاﺋﻢ و. ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺠﺮﻣﺎن و ﻧﺤﻮه … ﺣﻘﻮﻗﯽ . ﻣﺎده. -۳٫ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﺠﺮم از ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﯽ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺪود اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ. ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺎﮐﯽ. ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده. -۴٫ ﺟﺮاﺋﻢ از ﺟﻬﺖ اﻗﺎﻣ … ﻣﺮور زﻣﺎن در ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه. ۰٫ ﺗﺒﺼﺮه. -. ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻗﺒﻞ از …

بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با …

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[۱] و عنصر روانی[۲] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون‌گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه‌های …

مرورزمان در مجازاتها | گروه حقوقی طرح نو-سیدرضاپورطراح …

۴ شهریور ۱۳۹۶ – آیا میدانید مرور زمان در اجرای احکام قطعی کیفری پس از چند سال است ؟‌

کتاب مرور زمان در احکام کیفری از منظر فقه امامیه و عامه

مرور زمان در احکام کیفری از منظر فقه امامیه و عامه. ناشر: بخشایش. پدیدآوران: نویسنده: کاوه ابراهیم‌پورتازه‌کند. موضوع: مرور زمان (حقوق جزا) – ایران,مرور زمان (فقه) … در این نوشتار سعی شده است از دیدگاه فقه شیعه امامیه و نیز حقوق مدنی، به بررسی حکم مرور زمان معین از اقامه دعوا در محاکم قضایی و عدم ترتیب اثر دادن به آن پس از گذشت زمان …

مرور زمان در دعاوی تجاری – وکیل دادگستری مهدی نائینی

۱۶ مهر ۱۳۹۶ – ماده ۳۱۹ قانون تجارت ایران مقرّر کرده است: «اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک … مورّخ ۲۷/۱۰/۶۱ شورای عالی قضایی وقت اعلام نمودند: «مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار …

دیوان بین المللی دادگستری و مساله مرور زمان در طرح دعاوی بین …

در بررسی رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در هیچ موردی ایرادات مقدماتی خوانده دعوی در این راستا پذیرفته نشده است. …. برای مطالعه پیرامون وضعیت حقوقی مرور زمان در حقوق داخلی ایران بنگرید به: حاتمی، علی اصغر و ذاکری، محمدوحید: تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قابل دسترس در سایت معاونت آموزش …

پژوهشنامه حقوق کیفری

نکات مهم جهت ارسال مقاله: ۱٫ این مجله فقط مقالات تالیفی در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی را بررسی می کند. ۲٫ مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) تنها در صورت قبول مسئولیت علمی مقاله توسط استادان راهنما یا اعضای هیات علمی استادیار و بالاتر قابل بررسی است. ۳٫ با توجه به تکمیل فرم تعهد عدم ارسال هم زمان مقالات …

در قوانین کیفری ایران چه مجازات هایی برای انواع سرقت وجود …

۴ آبان ۱۳۹۶ – مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با … اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «انواع سرقت» را بررسی کنیم.

قلمرو مرور زمان در فقه و حقوق اسلامی – Ghavanin.com : Iran …

هر چند بررسی ماهیت و قلمرو اجرایی مرور زمان ، از دیر باز محط فحص و نظر در میان فقهای عظام بوده اما هرگز بحث از آن ، با بی مستقل نگشوده و استیفاء و اشباعی در خور نیافته … اما در باب مبانی وضع مقررات راجع به مرور زمان در سیستمهای حقوقی معاصر به طور مفصل بحث به میان آمده است و در کشور ما گویاترین مبانی نظری از سوی آقای شهیدی …

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم) – پایگاه …

۱۰ خرداد ۱۳۹۲ – ماده ۳- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون …. ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی …

مرور زمان در دعاوی حقوقی منتفی شده است. لکن در مواردی که طبق …

نظریه شماره۷/۵۴۰ مورخ۱۳۸۶/۲/۸ سؤال: آیا در حال حاضر در دعاوی حقوقی مرور زمان قابل استناد است یا مرور زمان منتفی شده است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : در مورد دعاوی حقوقی با وضع قوانین جدید از جمله قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات سال ١٣٨١ که …

بررسی تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان و …

بررسی تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه …. با مرور بر ماده۹۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲ ،می توان به این پرسش پاسخ مثبت داد. … قانون جدید که مبتنی برمنابع شرعی است نشان می دهد ؛ مقررات اسلامی صرفا تعبدی و انعطاف ناپذیر نیستند و می توان با تاکید بر دو عنصر زمان ومکان ،قوانین متناسب با جامعه امروزی وضع …

الف – جای خالی مرور زمان در آیین دادرسی مدنی

۷ مهر ۱۳۹۲ – بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ، شورای نگهبان اقدام به بررسی قوانین از حیث مغایرت با شرع اسلام نمود و در همین راستا قوانینی کلا” یا جزا” نسخ گردیدند و از جمله مواد ۷۳۱ تا ۷۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مربوط به «مرور زمان» در دعاوی بود را نسخ کردند و به آثار آن در قانون مذکور پایان دادند به گونه ای که تا سال۱۳۷۹ …

[PDF]ﻣوﺿوﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ رﺷﺗﮫ ﺣﻘوق ﺟزا و ﺟرم ﺷﻧﺎﺳﯽ

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ – .۱۱۲٫ تعارض قوانین جزایی در زمان .۱۱۳٫ بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان کیفری .۱۱۴٫ بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس .۱۱۵٫ مطالعه م. جازاتهای بدنی حدی قانون مجازات اسالمی در پرتو موازین حقوق بشر .۱۱۶٫ پیشگیری از تطهیر سرمایه های نا مشروع در حقوق داخلی و اسناد بین المللی .۱۱۷٫

یک مطالعه موردی درباره مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی ، – …

۱۱ خرداد ۱۳۹۳ – این مبنا اگرچه با اصول حقوقی کامن لو سازگار است اما در حقوق ایران استناد به آن خالی از اشکال نیست؛زیرا مبنای حقوق کیفری ایران غالبا مبنای فقهی و اسلامی است که در آن مرورزمان ،تعلیق و تعویق را در جرایم منصوص شرعی ممنوع می داند.ایرادی که شورای نگهبان از آن گذشته است.!ای مسئله در آینده ایجاد وحدت رویه را می …

بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران | شمس ناتری | آموزه …

توسط شمس ناتری – ‏۲۰۱۳
تشخیص جرم مرکب از جرم ساده به عنوان یکی از نتایج تقسیم‌بندی جرایم از لحاظ عنصر مادی، از جهات مختلف از جمله چگونگی تحقق جرم، تشخیص قانون لازم الاجرا، تحقق مرور زمان، تعیین مسئولیت کیفری و دادگاه صالح دارای اهمیت است. با این حال، تا کنون ماهیت این جرم در حقوق کیفری ایران به روشنی تبیین نشده و صرفاً به توضیحات …

بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظردرآیین دادرسی کیفری ایران …

نگهداری فرد در وضعیت تحت‌نظر جهت انجام تحقیقات اولیّه و تسریع در جمع آوری ادله مقدماتی و جلوگیری از شمول مرور زمان بر حواشی جرم ارتکابی امری ضروری است. در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران بسیار مفصل است و عملاً می‌توان گفت قانون‌گذار ایرانی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ …

حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی – موضوعات تحقیقی بایاننامه ها

بررسی تطبیقی دفاع مشروع درفقه وحقوق کیفری ایران ومصر. بررسی قواعد ابطال دلیل درحقوق کیفری وفقه امامیه. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درجرایم زیست محیطی باتاکیدبرمبانی فقهی. بررسی جنبه های حقوقی وجرم شناختی جرایم مرتبط بامشروبات الکلی ازمنظرفقه وحقوق. نقش مرور زمان درسقوط مجازات ازمنظرفقه ومذاهب خمسه …

پروفایل شخصی – محمد علی بابائی – دانشگاه بین المللی امام …

٧, تحلیل انتقادی درک قانونگذار از مرور زمان تعقیب, ١٣٨۶, ١٣٨٨, فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز, دریافت فایل Download, —. ٨, کنش گری جرم, ١٣٨٧, ١٣٨٨ … ١٧, قلمروکیفری وجایگاه آن در نظام حقوقی ایران, ١٣٩١, ١٣٩١, مجله علمی پژوهشی آموزه های حقوق کیفری, دریافت فایل Download, —. ١٨, آزادی اطلاعات:موانع و …

۱۰۰ نکته مهم آیین دادرسی کیفری » موسسه طرح نوین اندیشه

۱۴ فروردین ۱۳۹۴ – نکته۱۱: مدت زمان امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه کیفری(مدت زمان طرح دعوای خصوصی و تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری) از زمان شروع به تعقیب متهم تا قبل از اعلام ختم دادرسی (در مرحله بدوی)، می باشد. نکته۱۲: اصل برگشت ناپذیری: مطابق این اصل هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی …

همایش ملی تحولات مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران : …

۱۳ مسؤولیت کیفری و پیامدهای آن ۱۴ تاثیر اراده درمسؤولیت کیفری ۱۵ مسؤولیت کیفری در نسل کشی ۱۶ مرور زمان و مسؤولیت کیفری ۱۷ اعتبار آرای محکمه های خارجی بر مسؤولیت کیفری ۱۸ معاونت در جرم های غیر عمدی ۱۹ مسؤولیت کیفری معاون جرم ۲۰ تاثیر عذرهای شخصی مدیران بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی ۲۱ بررسی امکان …

۱۶۰ عنوان پایان نامه دیگر(جدید) | وب سایت دانشجویان …

۱- مرور زمان در حقوق کیفری ایران, /حسینعلی نصرالله پور؛ به راهنمایی: حسن دادیان. / پایان … ۳- بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران, /سعید ابوالحسنی؛ به راهنمایی: عادل ساریخانی؛ استاد مشاور: جلال الدین قیاسی. … ۶- بررسی جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران, /عیسی ولی زاده؛ به راهنمایی: حسین میر محمدصادقی.

[PDF]ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ – ILO

۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ و اﺟﺮای آن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد،. دادﮔﺎه اﯾﺮان در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺗﻌﺰﯾﺮی، ﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﺟﺮاء ﺷﺪه را ….. ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯿﻔﺮی در ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻤﺪی، ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن، در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺤﮑﻮم را از ﺣﻘﻮق. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﺗﺒﻌﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: مرکز.

دانلود کارتحقیقی مرور زمان در رشته حقوق – گزارش کارآموزی | …

۱۳ آذر ۱۳۹۲ – بند اول: به لحاظ ماهیت حقوقی. بند دوم :به لحاظ کاشف یا ناقل بودن حق. بند سوم :به لحاظ اصل یا استثنائی بودن قاعده. بند چهارم: به لحاظ نوع حق. گفتار پنجم :نگرشی بر ماهیت حقوقی مرور زمان. مبحث دوم:تاریخچه. بند اول یرلیغ. گفتار اول:بررسی سندهای تاریخی. گفتار دوم :سرگذشت تحلیلی مرور زمان در حقوق ایران.

دادگستر – بررسی تاریخی معاونت در جرم در نظام حقوقی ایران

… درست نبود تا مشروطه که از ان زمان قوانین جزایی وحقوقی و نظام حقوقی کیفری در ایران با ورود قانون و مجلس به کشور شروع شد البته با نواقص فراوان که نتوانست درست به سرانجام برسد در تحقیق فرا رو قصد دارین سابقه تقنینی معاونت در جرم را در ایران تحلیل و تحقیق کنیم تا بتوانیم فهمی درست و کامل داشته باشیم از سابقه این جرم.

پایان نامه با موضوع:موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری …

۲۲ آذر ۱۳۹۵ – ۲-۱-۴-مرور زمان.. ۵۱٫ ۲-۱-۴-۱-فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان.. ۵۲٫ ۲-۱-۴-۲-مرور زمان در جرائم حدی در مذاهب اسلامی.. ۵۴٫ ۲-۱-۴-۳- مرور زمان در جرائم مستوجب حد از … در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی؛ به موانع فقهی و حقوقی و موانع غیر حقوقی بپردازیم.

دیه و تصادف و مرور زمان – مرکز مشاوره حقوقی رایگان با مشاوره …

سلام من خرداد ۹۶ تصادف کردم و ۷۵ درصد مقصر شدم پس از انجام تمامی مراحل دادیاری پرونده من به دادگاه کیفری شماره ۲ اصفهان ارجاع شده تاریخ دادگاه ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ می باشد میخواستم ببینم دیه که حکم صادر میشه بنابر دیه سال ۱۳۹۶ هست یا ۱۳۹۷؟؟ با تشکر. کیفری · سوال شده ۱۴ ژان ۲۰۱۸ در مشاوره امور کیفری توسط بی نام | ۱۶ بازدید.

گذر زمان، به ضررشاکی… – موسسه حقوقی اعظم شفائی

مرور زمان مجازات در حال حاضر در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است اما با لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات مرور زمان تغییرات زیادی خواهد داشت. … هر گاه حکم صادر شده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای مواعد ۱۰، ۵، ۳ سال که پیش از این مورد بررسی قرار گرفت، از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می شود و در هر حال …

اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری – اریکه ایرانیان دادبان

۲۴ اسفند ۱۳۹۴ – هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری ….. قانون آئین دادرسی کیفری ایران صراحتی در مورد اعتبار امر مختوم ندارد لیکن در سایر موارد سقوط دعوی عمومی مثل فوت یاجنون متهم, مرور زمان , عفو عمومی در جرایم …

سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان/قانون مجازات اسلامی ابلاغ شد

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ماده ۳- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب …. ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند:

یوسف نورائی – دانشگاه شمال

۱۸٫۹۵٫ کارشناسی ارشد. حقوق. جزا و جرم شناسی. دانشگاه علوم اسلامی رضوی. مشهد. ۱۳۸۴/۱۰/۹٫ ۱۸٫۸۸٫ دکتری. حقوق. کیفری و جرم شناسی. دانشگاه علوم اسلامی رضوی ….. ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵٫ بررسی مبانی و ادله ارزشگذاری تاسیس مرور زمان کیفری. ملی. علوم اسلامی، حقوق و مدیریت. ایران. شهریور ۹۵٫ بررسی انتقادی کاربرد اصول لفظی در …

فهرست پایان نامه های رشته حقوق(کلیه گرایشها) دانشگاه …

بررسی مبانی فقهی و حقوقی ماده ??? قانون مجازات اسلامی. بدل حیلوله، احکام و آثار قانونی آن. رویکرد اصل تناسب ترتیبی به نظام رتبه‌بندی مجازات‌ها در حقوق کیفری ایران. مصونیت دیپلماتیک در حقوق کیفری ایران و اسلام. مطالعه تطبیقی مرور زمان در حقوق کیفری اسلام، ایران، فرانسه و مصر. تحلیل بحران در حقوق موضوعه کیفری ایران …

اجرای احکام کیفری و حقوقی – حقوق و عدالت

اجرای احکام کیفری و حقوقی – حقوق و عدالت – نخستین وب سایت تخصصی حقوق در ایران – حقوق و عدالت. … بعضی از قضات اعتقاد دارند که در محکومیت‌هایی غیابی امکان صدور قرار موقوفی اجرا به علت مرور زمان وجود ندارد، چون رأی قطعی نشده است اما استاد معتقد است که رأی غیابی که ما داریم قطعی است ولی درصورتی که فرد اعتراض کند …

[DOC]موضوعات کار تحقیقی(۱)

بررسی قابلیت اجرایی کنوانسیونها و اسناد بین المللی مرتبط با حقوق کیفری ایران. مطالعه و تبییین بسترهای اجرایی لازم … حقوق اساسی ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بررسی تطبیقی قانون اساسی مشروطه. نقش آراء دیوان عدالت اداری در حقوق ….. بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان کیفری. مبانی فقهی و حقوقی جرائم شرب خمر و …

تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران | …

۱۲ مرداد ۱۳۸۴ – نظریات شورای نگهبان در دعاوی حقوقی شورا در مورد سئوال مورخه ۲۷/۱۰/۶۱ شورای عالی قضایی بدین نحو که : «آیا سماع دعوی طلب و دین در دادگاه با توجه به ماده ۷۳۱ و درباره مرور زمان از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲ از قانون آیین دادرسی کیفری مخالف با موازین شرع است یا خیر؟ » در نظریه ۷۲۵۷ مورخه ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ این گونه پاسخ می …

قرار اناطه در قانون آئین دادرسی کیفری – مشاوره حقوقی

تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی‌که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به‌عمل می‌آید. تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره ۳- مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

وکیل تلفنی | تأثیر مرور زمان بر جرائم تعزیری در نظام …

۱۶ دی ۱۳۹۶ – مرور زمان عبارتست در گذشته مدتی که پس از آن، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت مرور زمان در اکثر سیستم‌های کشورهای جهان پذیرفته شده است. به عنوان مثال در قانون مرور زمان انگلیسی به قوانین که توسط قانونگذار تعریف می‌شود که به موجب آن پس از انقضای مدّت تعقیب فرد وثیقه …

موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

۳۰ آبان ۱۳۹۳ – موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی ۵۳۶ موضوع حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی پدیده مجرمانه و پاسخ های آن در … تعارض قوانین جزایی در زمان; بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان کیفری; بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس; مطالعه مجازاتهای …

پولشویی | مرجع اطلاعات حقوقی

ماده ۹ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *