دانلود فایل کامل ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی

Published on Author adminLeave a comment

ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی

هدف از این پایان نامه رشته مدیریت بررسی ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۹۹
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۹۹

ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی

چکیده:
این پایان نامه شامل سه بخش رهبری، رضایت شغلی و سابقه تحقیقاتی موضوع می‌باشد. در بخش نخست تحت عنوان رهبری، تعاریف رهبری مورد بحث قرار گرفت. طبق تعاریف، رهبری عبارت است از عمل تأثیرگذاری برافراد بطوریکه از روی میل و علاقه برای هدفهای گروهی تلاش کنند به عبارت دیگر رهبری هنر یا علم نفوذ در اشخاص در جهت حصول بهه هدفهای تعیین شده می‌باشد. هرسی و بلانچارد سبک را با شخصیت، مترادف به کار می‌گیرند و به نظر آنها شخصیت یا سبک یک فرد عبارتست از الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت کردن فعالیتهای دیگران از خود نشان می‌دهد. در ادامه تئوری‌های شخصیتی رهبری شامل نظریه سنتی رهبری، نظریه صفات شخصی رهبر، تئوری‌های رفتاری رهبری شامل مطالعات دانشگاه آیووا، مطالعات دانشگاه اُهایو، مطالعات دانشگاه میشیگان، شبکه مدیریت و تحقیقات اسکاندیناوی مورد بحث قرار گرفت. در تئوری‌های اقتضایی رهبری، الگوی فیدلر، تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد، تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا و تئوری مسیر ـ هدف عنوان گردید. در ادامه الگوی رهبری در الگوی رهبری مشارکتی مورد بحث قرار گرفت. آخرین بحث در بخش نخست این فصل مربوط به تئوری‌های جدید رهبری شامل جایگزینی رهبری، رهبر عملگرا و رهبر ایجادکننده تحول می‌باشد.
در بخش دوم این فصل تحت عنوان رضایت شغلی، ارزشها، نگرش‌ها و انگیزش مورد بحث قرار گرفت طبق تعریف انگیزه، حالت یا وضعی روانی است که رفتار را در جهت هدف یا هدفهایی نیرو می‌دهد، فعال می‌سازد و هدایت می‌کند. انگیزه‌ها چراهای رفتار محسوب می‌شوند آنها موجبات فعال شدن شخص را فراهم کرده، جهت کلی رفتار او را معینن می‌کنند. در ادامه نظریه های انگیزش را در دو گروه کلی شامل نظریه های محتوایی و نظریه‌های فرایندی مورد بحث قرار دادیم. تئوری‌های محتوایی شامل: تئوری سلسله مراتب نیازها، تئوری دو جنبه‌ای انسان، تئوری دو عامل انگیزش، تئوری سه نیاز مک کلند، تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد و تئوری‌های فرآیندی شامل:
تئوری انتظار و احتمال، تئوری برابری و تئوری اسناد می‌باشد. در ادامه به تعیین و تعریف رضایت شغلی پرداخته و مختصری از تاریخچه اطلاعات در مورد رضایت شغلی بررسی گردید. طبق تعریف، رضایت شغلی، نگرش کلی فرد نسبت به شغلش می‌باشد. شغل فرد ایجاب می‌کند که او با همکاران، سرپرستان و رؤسا رابطه متقابل داشته باشد، مقررات و سیاستهای سازمان را رعایت و اجرا نماید، عملکردش طبق استانداردهای تعیین شده باشد، در شرایط کاری که معمولاً چندان هم مطلوب نیست، کار بکند و از این قبیل چیزها. در ارتباط با رابطه انگیزش با رضایت شغلی دکتر برنجی می‌گوید «انگیزش رضایت نیست، کشش بسوی نتیجه کار است، در حالیکه رضایت از نتایج تجربه شده بوجود می‌آید. در ادامه نظریه‌های رضایت شغلی شامل نظریه بروفی، نظریه کورمن و نظریه پارسون مورد بحث قرار گرفت. آخرین مباحث این بخش در مورد پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی، عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر» و اندازه‌گیری رضایت شغلی می‌باشد. پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضایت شغلی عبارتند از پرداخت، شغل، فرصتهای ارتقاء، سرپرست و همکاران.
در بخش سوم این فصل تحت عنوان سابقه تحقیقاتی موضوع، خلاصه‌ای از تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش ارتباط دارد مورد بحث قرار گرفت.
کلمات کلیدی:

رضایت شغلی

میزان رضایت شغلی

سبک رهبری مدیران

فهرست مطالب
بخش اول (رهبری)
مقدمه
تعریف رهبری
تمایز مدیریت و رهبری
تعریف سبک رهبری
تئوری‌های رهبری
تئوری‌های شخصیتی رهبری
نظریه سنتی رهبری
نظریه صفات شخصی رهبر
تئوری‌های رفتاری رهبری
مطالعت دانشگاه آیووا
مطالعات دانشگاه اُهایو
مطالعات دانشگاه میشیگان
شبکه مدیریت
تحقیقات اسکاندیناوی
تئوری‌های اقتضایی
الگوی فیدلر
تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد
تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء
تئوری مسیر ـ هدف
الگوی رهبری مشارکتی
متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی
پنج شیوه رهبری در الگوی رهبری مشارکتی
سیستمهای مدیریت
سبک رهبری لیکرت
تئوری‌های جدید رهبری
جایگزینی رهبری
رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کننده تحول
رهبر عملگرا
رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند
بخش دوم (رضایت شغلی)
ارزشها
انواع ارزش
نگرشها
انگیزش
نظریه‌های انگیزش
تئوری‌های محتوایی
ـ تئوری سلسله مراتب نیازها
ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان
ـ تئوری دو عامل انگیزش
ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند
ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد
تئوری‌های فرآیندی
ـ تئوری انتظار و احتمال
ـ تئوری برابری
ـ تئوری اسناد
انواع نگرش
رضایت شغلی
رابطه انگیزش با رضایت شغلی
تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی
تعریف رضایت شغلی
(-) تعیین رضایت شغلی
عوامل تعیین کننده رضایت شغلی
عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر»
پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی
نظریه‌های رضایت شغلی
– نظریه «بروفی»
– نظریه «کورمن»
– نظریه «پارسون»
اندازه‌گیری رضایت شغلی
بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع)
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
خلاصه فصل
منابع

ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی | …

۲۸ دی ۱۳۹۶ – ارزشها در رضایت شغلی,ارزشها در رهبری,ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی,انگیزش در رضایت شغلی,انگیزش در رهبری,دانلود پایان نامه رضایت شغلی,نگرشها در رضایت شغلی,نگرشها در رهبری,نگرشها و انگیزش در رضایت شغلی,نگرشها و انگیزش در رهبری,نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی …

ارزشها در رضایت شغلی,ارزشها در رهبری,ارزشها، نگرشها و …

۲۸ دی ۱۳۹۶ – ارزشها در رضایت شغلی,ارزشها در رهبری,ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی,انگیزش در رضایت شغلی,انگیزش در رهبری,دانلود پایان نامه رضایت شغلی,نگرشها در رضایت شغلی,نگرشها در رهبری,نگرشها و انگیزش در رضایت شغلی,نگرشها و انگیزش در رهبری,نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی.

برترین فایل ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت …

۱۵ دی ۱۳۹۶ – شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد به صفحه دانلود فایل(ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی}را دانلود خواهید کرد …

بررسی عوامل موثر بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان در …

۱ دی ۱۳۹۵ – انگیزش از دیدگاه علم مدیریت امروز، مهمترین زمینه و عامل انجام کار در سازمانها و در نهایت بهره وری به شمار می‌رود.در مقاله زیرعوامل موثر بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدیهی است که در ادامه وظیفه هدایت و رهبری مدیریت ایجاد انگیزه در کارکنان را می‌توان یکی از وظایف مهم مدیریت …

[PDF]اﻧﮕﻴﺰه ی ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮان ، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ی ﻣﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ

ا دوﺳﺖ دارد، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮﺑﻲ درﺑﺎره ﻛﺎرش دارد و ﺑﺮای ﺷـﻐﻠﺶ ارزﺷـﻲ. ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ. (. ﻣﻘﻴﻤﻲ، .)۱۳۸۰٫ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﺔ ی ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ی اﺛـﺮات زﻳـﺎدی ﻛـﻪ. دارد ، از اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . « رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ. ﻳﺎ ﻟﺬت. ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد از راه ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﻐﻞ. ﺧﻮد ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺑﺪان دﺳﺖ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ. (». ﻣﻘﻴﻤﻲ،. ۱۳۸۵٫ ، ص .)۳۸۳٫ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰش …

بررسی نظریه های انگیزش :: مقاله در راهکار مدیریت – راهکار …

طبق این نظریه وجود انگیزه لازم مانند رضایت شغلی، موجب بالا رفتن عملکرد کارکنان می شود. مدل انسان … این عوامل شامل اهمیت نظام پاداش، تاثیرات اجتماعی، ماهیت شغل، الگوی رهبری، نیاز و ارزشهای کارکنان و ادراک خود از محیط کار است (محمد زاده و مهر وژان، ۱۳۷۵، ص ۱۲۶ – ۱۲۵). … جدول شماره ۱- الگوهای کلی نگرشهای مدیریت نسبت به انگیزش …

[PPT]مدیریت نگرش ها و ارزش ها

مدیریت نگرش ها و ارزش ها. ۱۱٫ مدیریت خلاقیت و نوآوری. ۱۲٫ مدیریت فرهنگ سازمانی. ۱۳٫ مدیریت رفتار سیاسی (نفوذ ، قدرت). ۱۴٫ مدیریت یادگیری در سازمان. سرفصل مطالب. Content /outline. 2. احساسات : هوش عاطفی و چرخه زیستی. ۳٫ انگیزش : نظریه های انگیزشی. ۴٫ شخصیت. ۵٫ ارتباطات : توسعه مهارت برقراری ارتباط. ۶٫ رهبری : توسعه …

[PPT]انگیزش

مدیریت نگرش ها و ارزش ها. ۱۱٫ مدیریت خلاقیت و نوآوری. ۱۲٫ مدیریت … انگیزه ها(Motives) را گاهی به عنوان نیازها ، تمایلات ، سائقه ها یا محرکات درونی فرد تعریف می کنند . انگیزه هایی که به سوی هدف ها معطوف می ….. نبود آنها موجب نارضاتی می شود ولی ، وجودشان انگیزش و رضایت شغلی ایجاد نخواهد کرد . یعنی وجود آنها موجب عدم نارضایتی می …

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی – مدیران ایران

رضایت شغلی و ترک خدمت و عوامل موثر بر آن. بطور اساسی رضایت شغلی عبارت است از حد احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یک شخص بیان میدارد که دارای رضایت شغلی بالایی است. این بدان مفهوم است که او واقعا شغلش را دوست دارد ، به آن عشق میورزد احساس خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی …

[PDF]رضایت شغلی رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش …

رضایت شغلی. رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش کارآئی و ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به کارش. می. باشد. صاحبنظران، رضایت شغلی را از دیدگاههای …. این ارزش. ها با ن. یازهای شخصی بستگی دارد. گینزبرگ و همکارانش ). ۲۰۰۴٫ ( که رضایت شغلی را از دیدگاه. های گوناگون مورد توجه قرار داده. اند بدو نوع. رضایت شغلی اشاره …

[PDF]رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و رﺿـﺎﻳﺖ. ﺷﻐﻠﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داری. /=۶۰۷(. (r. وﺟﻮد دارد . ﻓﺮﻫﻨ. ﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در داﻧﺸﮕﺎه از ﻧـﻮع. ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ. ﺑﻮده و. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن …. ارزﺷﻬﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎﺳﺖ . ﺳﻄﺢ ﺳﻮم. : ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫـﺪ و ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻔﺮوﺿـﺎت و. اﻋﻘﺘﺎدات ﺑﻨﻴﺎﻧﻲ واﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻓﻠﻤﻮﻟﺘﺰ و راﻧﺪل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ در ﭘﻨﺞ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ.

[PDF]Page 1 بسعه السال هفتمین کنفرانس شبکههای قوزیع نیروی …

«رضایت شغلی به. معنی دوست داشتن و ظایف شغلی در محیط کار. است و مجموعه ای است از نگرشهای مثبت به شغل . وقتی که گفته میشود فردی دارای رضایت شغلی. بالایی است این بدان مفهوم است که وی … انتخاب سبک مناسب رهبری : انتخاب سبک رهبری. مناسب و با توجه به نتایج … ارزش پاداش = میزان انگیزش ). که پاداشها به دو صورت درونی …

[PDF]اصل مقاله (۴۴۰۲ K) – نشریات دانشگاه علامه

باید راههای مؤثر ایجاد رضایت شغلی کارکنان را شناخت تا انگیزه لازم را در آنان ایجاد نمود. …. شناخت نیازها، انگیزه، تمایلات و عوامل رضایت شغلی جهت اتخاذ سیاستهای … رضایت شغلی عبارت است ازحدی از احساسات و نگرش های مثبت که افراد نسبت به. شغل خود دارند. وقتی یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی بالایی است، مفهومش آن.

[PDF]نقش واسطه‌ای انگیزش درونی در رابطه بین رفتار توانمندساز …

توسط H Barati – ‏مقالات مرتبط
۲۰۱۶, ۱۱ (۱), ۶۳-۷۴٫ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ. ای اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز رﻫﺒﺮ و ﻏﻨﯽ. ﺳﺎزی ﺷﻐﻞ. ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی از ﮐﺎرراﻫﻪ. Relations of leadership empowerment behavior and job ….. ارزش ﻗ. ﺎﯾ. ﻞ اﺳﺖ. (اﺷﻨﯿﮏ، وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ و ﻓﺮدﻧﺒﺮﮔﺮ. ،. ۲۰۰۷٫ ) . اﯾﻦ ادراک. ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد. ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺖ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﻣﯽ. ﺷﻮد. ، ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺷﻐﻠ. ﯽ. آﻧﺎن. را اﻓﺰاﯾﺶ. و ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن. ﮔﺮﯾﺰ. ۴٫ را ﮐﺎﻫﺶ. ﻣﯽ.

رفتار سازمانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

موضوعات یادگیری، ادراک، شخصیت، کارآموزی، رهبری اثربخش، نیازها و عوامل انگیزش، رضایت شغلی، فراگردهای تصمیم‌گیری، ارزیابی عملکرد، نگرش سنجی، فنون … سازمان برپایه فلسفه مدیریت، ارزش‌ها، بینش و اهداف می‌باشد و این عناصر خود از فرهنگ سازمانی که ترکیبی از سازمان رسمی و غیررسمی و محیط اجتماعی است نشات می‌گیرند.

[PDF]جزوه آموزشی مدیریت رفتار سازمانی – مدیریت توسعه سازمان و …

ﭘﯿﺶ در آﻣﺪی ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. درس دوم. : اﻧﮕﯿﺰش و رﻓﺘﺎر. درس ﺳﻮم. : ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و اﻧﮕﯿﺰش. درس ﭼﻬﺎرم. : دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی رﻓﺘﺎری در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی. ﻫﺪف. ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ. در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ درس، ﻫﺪف. ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ …. ﻧﮕﺮش. اﺳﺖ» . ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع. « رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد. » ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻧﺨﺴﺖ،. ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻬﺮه وری ﯾﮏ راﺑﻄﻪ. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد . دوم،. ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ …

[PDF]های رزمی بندی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان ناوگروه …

توسط علی محمدپور – ‏۲۰۱۷
خاص ماهیت شغلی. ۴،. -. فراهم نمودن امکانات رفاهی. ۵،. -. عوامل. سازمانی. ۹،. -. نحوه سرپرستی و سبک رهبری،. -۱٫ عوامل رشد و پیشرفت. می. باشد و در ادامه رتبه … اند و به این ترتیب این بخش از منابع انسانی جزوه با ارزش. ترین منابع. جامعه محسوب …. رضایت شغلی کارکنان بیمارستان های آموزشی یاسوج براساس نظریه انگیزش هرزبرگ پرداخت.

[PDF]تبیین ماهیت مفهوم رضایت شغلی: مطالعه مروری

توسط A Ravari – ‏۲۰۱۳ – ‏بیان شده در ۷ یافته – ‏مقالات مرتبط
در نهایت هفت تم از مقاالت استخراج گردید: رضایت شغلی به عنوان یک احساس یافته‌ها: خوش ایند، یک نگرش مثبت به ش غل، یک قضاوت، یک ارزش، یک سازه چند بعدی، یک. متغیر مستقل )پیشایند( و گاه به عنوان یک متغیر وابسته )پیامد(. مفهوم رضایت شغلی دارای ماهیتی پویا، پیچیده و چند عاملی است؛ بنابرایننتیجه‌گیری:‌.

[PPT]رفتار سازمانی

ارزشها. نگرشها. رضایت شغلی. ۱۴٫ S.Shahbazmoradi(shahbaz@ut.ac.ir). ارزشها. ارزشها نمایانگر عقاید اصولی هستند که از نظر فردی یا اجتماعی نوعی رفتار برتر شمرده می شود. (نسبت به رفتار مخالف). ۱۵ …. وظیفه ما ایجاد شرایط مناسب و رفع موانع سازمانی در فراروی انگیزش می باشد که احتمالا سبک مدیریت و رهبری یکی از آنها باشد. ۶۰٫

حکیم – تأثیرمعنویت در مدیریت رفتار سازمانی

۲۰ آذر ۱۳۹۰ – رهبری ، مدیریت ، ارزش ، نگرش ، رفتار سازمانی ، رضایت شغلی ، وابستگی شغلی ، تعهد سازمانی ، نیاز ، انگیزش ، صلاحیت معنوی ، آموزش و پرورش. مقدمه. انقلاب اسلامی به دلیل ماهیت ظلم ستیزی اش در عصر حاضر به عنوان سمبل مبارزه با استکبار در بین کشورهای مسلمان و غیر مسلمان مطرح شده و الگوی بسیاری از …

بررسی رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران (مطالعه …

توسط خزعلی – ‏۲۰۱۵
مقدمه. کارکنان به عنوان مهمترین منبع راهبردی و نیروی محرکه هر سازمان، نقش مهمی را در جهت تحقق اهداف سازمانی ایفا می‌نمایند. بنابراین تصورات و نگرش‌های آنان به شغلشان در کارایی و اثر بخشی سازمان اثر گذار خواهد بود. نگرش کلی انسان‌ها نسبت به شغلشان عینیت بخش پدیده‌ای رفتاری است که از آن به عنوان “رضایت شغلی” تعبیر می‌شود …

بررسی تاثیر سلامت اداری بر رضایت شغلی کارکنان …

رضایت شغلی، نگرشی فردی نسبت به شغل بوده و نشان دهنده حدّی است که افراد از شغل خود راضی هستند و نگرش مثبتی نسبت به آن دارند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود … به هر حال سلامت اداری آرمانی در نظام اداری است که نقطه مطلوب آن یک نظام ارزشی را می طلبد . …… افزایش انگیزه و اقبال عمومی از طریق بازخورد مناسب نظرات آنها ۷٫

ارزش ها و اهمیت ارزش ها – وب سایت روانشناسی صنعتی و سازمانی

۲۴ دی ۱۳۹۶ – ارزش ها در مطالعه رفتار سازمانی اهمیت بسیاری دارند، چون اساس و بنیان درک ما از نگرش و انگیزه افراد را شکل داده و تصورات ما را تحت تاثیر قرار می دهند. افراد با برخی تصورات از پیش تعیین شده درباره « بایدها » و « نبایدها » به سازمان ها قدم می گذارند. این تصورات بی ارزش نبوده و تعبیری از درست و غلط را با خود به همراه …

توسعه منابع انسانی – رضایت شغلی و ترک خدمت در بین …

۲۴ فروردین ۱۳۹۳ – مفهوم رضایت شغلی کارکنان, میزان علاقمندی و نگرش ها و دیدگاهای مثبت آنان نسبت به شغل خود میباشد. بنابراین از … رضایت شغلی باعث ایجاد علاقه انگیزه همکاری بیشترو عدم تمایل به تغییر شغل و همچنین تمرکز لازم جهت ارائه سرویس مطلوب در دستگاه ذیربط می باشد که در پیش برد اهداف یک سازمان نقش بسزایی دارد.

[DOC]رضایت شغلی و عملکرد – پروژه بیست – پروژه ، مقاله ، پایان …

رضایت شغلی نیز به عنوان مهم ترین نگرش، به طرز تلقی یا قضاوتی که اعضای یک سازمان نسبت به شغل و محیط کار خود دارند بازمی گردد. منظور از رضایت شغلی فرد، آن است که وی به طور کلی شغل خود را دوست داشته و برای آن ارزش قائل باشد و . ، نگرش مثبتی نسبت به آن داشته باشد قوق و دستمزد، فرصت ارتقا، » افراد سازمان برای پنج …

[PPT]بررسی تغییر الگوی رفتاری مدیران بر رضایت شغلی کارکنان

شیوه رهبری خاص و یا الگوی رفتاری ویژه ای که توسط یک مدیر اعمال می شود بر رفتار زیر دستان اثر می گذارد و موجب رضایت شغلی یا عدم رضایت شغلی کارکنان می شود و … پژوهشگران در این تحقیق سعی دارند که ثابت کنند اگر مدیران در شرکت آذین خودرو به کارکنان خود به عنوان با ارزش ترین دارایی سازمان توجه کنند و از این سرمایه در …

علوم مدیریت و اقتصاد

رفتار در علم مدیریت و اقتصاد. رفتار فرد: ۱٫ ماهیت رفتار سازمانی ۲٫ تفاوت فرهنگ ها در جهان ۳٫ مبانی رفتار فردی ۴٫ ادراک و تصمیم گیری فردی ۵٫ ارزشها، نگرش ها و رضایت شغلی ۶٫ مفاهیم اصلی انگیزش ۷٫ انگیزش: مفاهیم و کاربردها. رفتار گروه: ۱٫مبانی رفتار گروهی ۲٫ درک تیم ۳٫ ارتباطات ۴٫ رهبری ۵٫ قدرت و سیاست ۶٫ تعارض، مذاکره و …

مقاله بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی …

سبک رهبری لیکرت ۳۷ تئوری‌های جدید رهبری ۴۱ جایگزینی رهبری ۴۱ رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کننده تحول ۴۲ رهبر عملگرا ۴۳ رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند ۴۳ بخش دوم (رضایت شغلی) ۴۵ ارزشها ۴۵ انواع ارزش ۴۵ نگرشها ۴۶ انگیزش ۴۷ نظریه‌های انگیزش ۴۹ تئوری‌های محتوایی ۵۰ ۱ـ تئوری سلسله مراتب نیازها ۵۰ ۲ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان ۵۳

برترین فایل ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت …

۱۲ دی ۱۳۹۶ – برترین فایل ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی on سی ارتیکل | دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیداینک شما با جستجوی ((ارزشها، نگرشها و انگیزش در…

[PDF]بررسی رابطه سلامت عمومی و سبک رهبری مدیران و اثر آن بر …

توسط بنی هاشمیان – ‏۲۰۱۲ – ‏مقالات مرتبط
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮی ﻣﺪﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز و اﺛﺮ آن ﺑﺮ رﺿـﺎﻳﺖ. ﺷﻐﻠﻲ … و ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ در ﻣﺪﻳﺮان، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، اﻧﮕﻴﺰش و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻ. رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . واژه. ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی. : ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮی، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ. ﺰﺷﻜﻲ …. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﻧﮕﻴﺰه زﻳﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ.

[PDF]بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت …

ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. ﻫﻤﺎﻥ. ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ، ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺮﺵ ﻛﻠﻲ ﻓﺮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ. ﺷﻐﻠﺶ ﺍﺳﺖ . ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻣﺜﺒﺖ. ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ … ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎﻱ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. (. ﻫﻤﭽﻮﻥ. « ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺎﺯﻟﻮ. ١. ، ». « ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺩﻭ. ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ. ‐. ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ. » «.

[DOC]مرجع الکترونیکی علوم مدیریت ایران www.eModir.com …

تحویل اندیشه مدیریت در زمینه انگیزش کارکنان، سه مرحله نسبتا متمایز را پشت سر گذاشته است. در نخستین … طبق این نظریه وجود انگیزه لازم مانند رضایت شغلی، موجب بالا رفتن عملکرد کارکنان می شود. … این عوامل شامل اهمیت نظام پاداش، تاثیرات اجتماعی، ماهیت شغل، الگوی رهبری، نیاز و ارزشهای کارکنان و ادراک خود از محیط کار است.

[PDF]روش های ایجاد انگیزه در کارکنان – بانک اقتصاد نوین

چالش اصلی یک ســازمان در ایجاد انگیزه کارکنان تعادل میان اهداف آن ســازمان و ارزش های شــخصی کارکنان است. در ایــن ….. بــا ایــن اعتقاد که رضایت کارکنان به آنها انگیزه می دهد. اما بســیاری. از تئوری هــای جدید معتقدند که انگیزه ای که یک کارمند نســبت به. شــغلش احســاس می کنــد کمتر به وســیله پاداش های مــادی ایجاد. می شود تا خود شغل.

[PDF]اخالقی بر ابعاد درگیری شغلی کارکنان نقش جو

توسط N Momenpur – ‏۲۰۱۶ – ‏بیان شده در ۲ یافته – ‏مقالات مرتبط
به ارزش. های. ا. خالقی. توسط. سیاست. ها. ی. کلی. او. اقد. م. ات. مدیریت. در. آن. زسا. ما. ن. بستگی. دارد . حساسی. ت. ها. ی اخالقی. مدیریت. به. ار. تقا. ی. زسا. گا. ری. رکا. کنا ….. شود و نگرش. ها و رفتارهای کارکنان را تحت تأثیر قرار. می. دهد. جو کاری درک. شده با پیامد. های کاری متنوعی مثل رضایت شغلی، تعهد. سازمانی، درگیری شغلی، رفتار …

[PDF]تاثیر انگیزش بر نگرش و عملکرد کارکنان در سازمان – Kloxo …

قرار نمی گیرد و تا زمانی که در استخدام سازمان هستند، حق فروش چنین سهامی را ندارند. مشارکت کارکنان در مالکیت. سازمان، موجب افزایش رضایت شغلی و انگیزه در آنان می. شود و آنا. ن از این نظر در سازمان خود احساس مالکیت می کنند. -۴٫ برنامه های مبتنی بر حقوق متغیر: اجرای برنامه هایی با هدف انگیزش، مشارکت کارکنان در سود، دادن پاداش و …

[PDF]بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد HSE … – مجله …

توسط مردانی – ‏۲۰۱۳ – ‏مقالات مرتبط
ﻧﮕﺮش. ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺘـﻮان. ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑـﻪ ﺳـﻮی ارزش. ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌـﺎﻟﯽ. ﺳﻮق داد ﺿﺮوری اﺳﺖ. رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﮐﺎر و راﺑﻄﻪ. ﻓﺮد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﮐﺎرﮐﻨـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾـﻦ. ﻣﻮارد. اﺳﺖ … رﺿﺎﯾﺖ. ﺷﻐﻠﯽ. ﺗﺎﺣﺪودی ﻧﯿﺰ. ﺗﺎﺑﻊ. ﻋﻮاﻣﻞ. ژﻧﺘﯿﮑـﯽ. و. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮدی. اﺳﺖ. [۷]. در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ، ﻧﻈﺮﯾﻪ دو. ﻋـﺎﻣﻠﯽ (اﻧﮕﯿﺰﺷــﯽ. -. ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ) ﻫﺮزﺑــﺮگ ﯾﮑــﯽ از. ﺟﺎﻣﻊ. ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫ. ﺎی اﻧﮕﯿﺰش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ.

بررسی وضعیت نگرش کارکنان نسبت به سازمان و تعیین …

۲۴ مرداد ۱۳۹۴ – آنها با ارزش های اساسی تر مربوطند و باورهای ما را نسبت به موضوعات منعکس میکنند و اگر با دقت کافی سنجیده شوند و عوامل دیگر از قبیل هنجارهای اجتماعی نیز … عوامل متعددی بر روی نگرش ها در سازمانها متفاوت هستند؛ از جمله رضایت شغلی، انگیزش، تعهد سازمانی، امنیت شغلی، مشارکت و همکاری و هماهنگی کارکنان، که این …

دسته بندی موضوعی مقالات ISI مدیریت رفتار سازمانی

انگیزش در سازمان. بحث بهره وری و ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آنها، از جمله مباحث مدیریتی امروز است که از اهمیت خاصی برخوردار است.انگیزش از . … رفتار انسانی. رفتار انسانی مجموعه ای از رفتارهای به نمایش گذاشته شده توسط انسان ها می باشد و تحت تاثیر فرهنگ ها، نگرش ها، احساسات، ارزش ها، اخلا .

[PDF]اصل مقاله – مطالعات توسعه اجتماعی ایران

توسط محسنی تبریزی – ‏۲۰۰۹
رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰه ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، درک ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻇﻬﺎری در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، اﺣﺴﺎس ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ از ﮐﺎر در ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﮐﺎر. در ﮐﺎرﮐﻨﺎن،. راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری را ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ …. داﺷﺘﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دروﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ارزش ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن، آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻌﻠﻖ. ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد.

[PDF]اصل مقاله – مدیریت منابع انسانی در ورزش

توسط رجبی – ‏۲۰۱۴
با مطالعه. » بررسی الگوی رگرسیونی نگرش. های شغلی و جو سازمانی دانشکده. های. تربیت. بدن. ی. کشور. « ، اعالم کردند نتایج تجزیه و تحلیل داده. های مربوط به رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با اطمینان. ۶۶٫ درصد ت. أی. ید. شد و اظهار داشتند، اگر فرد اهداف و ارزش. های خود را در اهداف و ارزش. های سازمان ببیند. ،. نسبت به آن سازمان تعهد زیادی.

تأثیر مشارکت شغلی و تعهد سازمانی بر رضایت و عملکرد …

نیروی انسانی وفادار، خشنود، سازگار با اهداف و ارزش‌های سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر، فعالیت کند، می‌تواند عامل مهمی در …. برخی از مطالعات نیز مشارکت شغلی را در رابطه با انگیزش، رضایت شغلی، رهبری، عملکرد شغلی، غیبت، جابه جایی و تعهد سازمانی بررسی کرده اند (فوترل[۲۴]، ۱۹۷۷: …

ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی |۱۱۶۴۵| ب …

۱ آبان ۱۳۹۶ – ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی (۱۱۶۴۵):نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی انگیزش در رهبری ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی انگیزش در رضایت شغلی ارزشها در رضایت شغلی ارزشها در رهبری نگرشها و انگیزش در رضایت شغلی نگرشها و انگیزش در رهبری نگرشها در رهبری …

ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی |۸۵۳۱| …

۵ آبان ۱۳۹۶ – ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی (۸۵۳۱):نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی نگرشها و انگیزش در رهبری دانلود پایان نامه رضایت شغلی ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی نگرشها و انگیزش در رضایت شغلی نگرشها در رضایت شغلی انگیزش در رضایت شغلی نگرشها در رهبری …

“BIZ YAR” | نگرش سنجی و رضایت سنجی از کارکنان

نگرش سنجی و رضایت سنجی از کارکنان به عنوان ابزاری کارآمد جهت سنجش وضعیت سازمان. یکی از مهمترین نقش های مدیریت منابع انسانی کاهش عوامل نارضایتی کارکنان بوده و مدیران سازمان های موفق حداکثر بهره وری و خروجی مورد انتظار را در بالابردن رضایت ، حفظ و تقویت انگیزه ، تعهد و شوق و اشتیاق کارکنان حاصل می کنند . بنابر این …

[PDF]1393 11 ﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑ و ﺑﻬﺎر ، ﻢ، ﺷﻤﺎره ﺷﺸ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮل، ﺳﺎ – پژوهش نامه …

توسط طاهری لاری – ‏۲۰۱۵ – ‏مقالات مرتبط
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا در راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺪﻳﺮان … ۵۳٫ اﻣﺎ آﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻲ اﻧﺠـﺎﻣﺪ، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ رﻫﺒﺮان. ﺗﺤﻮﻟﮕﺮا. ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ. داﺷﺘﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ. ،. ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه اﺧﻼﻗﻲ، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ. ﺑﻮد. ﺗﺎ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن را. ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از رﺿﺎﻳﺖ. و. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ؟ آﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻧﻮ ﺷﺪﻧﻬﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﺤﻮﻻت. ،. ﺑﺪون وﺟﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺧﻼﻗﻲ.

مخزن مقاله | خرید فایل( ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و …

۱۶ دی ۱۳۹۶ – هموطنان گرامی سلام.وقت بخیرعنوان محصول دانلودی:ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ،…

[DOC]خلاصه کتاب مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار … – …

این دیدگاه بیانگراین امر است که هر روشی برای مطالعه سازمانها باید سعی کند که ارزشها، عملیات، دانش و انتظارات سازمانی را به کسی نسبت ندهد و کار خود را به طور مستقل …. مشهورترین عوامل مستقل در مطالعات رفتار سازمانی عبارتنداز: هوش، شخصیت، رضایت شغلی، تجربه، انگیزش، طرح های بازدارنده، سبک رهبری، تخصیص پاداش، روشهای …

تعریف رضایت شغلی و عوامل تاثیرگذار بر آن | متمم

در درس تعریف نگرش، توضیح دادیم که یکی از نگرش‌هایی که مدیریت رفتار سازمانی می‌کوشد بر روی آن تاثیر بگذارد، رضایت شغلی است. اما این سوال منطقی است که بپرسیم تعریف رضایت شغلی چیست؟ معیارهای سنجش رضایت شغلی چگونه انتخاب می‌شوند و چگونه می‌توان رضایت شغلی را بهبود بخشید؟ رابینز در کتاب رفتار سازمانی …

[PDF]ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑ ﮐﺎرﮐﻨﺎ

۲۵ فروردین ۱۳۹۳ – ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ. آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ . ﮐﻠﯿﺪواژه. ﻫﺎ: ﻧﮕﺮش ﺷﻐﻠﯽ. /. اﻧﮕﯿﺰش ﺷﻐﻠﯽ. /. ﺷﺨﺼﯿﺖ. /. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ. -۱٫ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟ. ﺘﯽ … ﺑﺮ رﻫﺒﺮی وﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای رﻫﺒﺮی و ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ …. اﺣﺘﻤﺎﻻً اﮔﺮ ارزش ﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑـﺎ ارزش ﻫـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺷـﻮد، ﻋﻤﻠﮑـﺮد و رﺿـﺎﯾﺖ.

[PDF]ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن زن ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﻼ – فصلنامه آموزش، …

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ. ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن زن … ﻣﻘﺪﻣﻪ. رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن،. ﻧﮕﺮش. ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل. ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد. ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن رﺷﺘﻪ. ﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و روان. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً روان. ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده. اﺳﺖ . در ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﮕﯿﺰه. ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ. اﻧﺴﺎن. ﻫﺎ ﺑﺨﺶ اﻋﻈ. ﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺤﯿﻂ. ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎر، …

[PDF]ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﮐﻮﺷﺶ ﺟﻬﺎدی ﺑﺮای ﮐﺎر – بانک سپه

ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺣﺎﺿﺮ. ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰش. ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻋﻮاﻣـﻞ. ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﮐﺑﺮای. ﺎروﮐﻮﺷﺶ ﺟﻬﺎدی. ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی. ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ،. اﻧﮕﯿﺰش. ﻧﯿﺎز،. ،. رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ …. ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری در رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﭘﺎداش، ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻐﻞ، اﻟﮕﻮی رﻫﺒﺮی، ﻧﯿﺎز. و ارزﺷﻬﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن و. ادراک ﺧﻮد از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اﺳﺖ . ﺑﺮﺧﯽ.

دکتری ۹۷ | سرفصل های درس رفتار سازمانی پیشرفته

۲۷ شهریور ۱۳۹۶ – الگوهای مختلف تصمیم گیری. فصل سوم – ارزشها ،نگرش ها ،رضایت شغلی و انگیزش. ارزشها. انواع ارزش از نظر ال پرت وهمکارانش. تحقیق ارزشی راکیچ. نگرشها. نگرش و …. انگیزش ، رفتار رهبر و قدرت ، ارتباطات ، ساختار گروه ، یادگیری ، نگرش و بصیرت، فرآیندهای تحول ، تعارض طرح مشاغل و فشارهای شغلی. جایگزین …

انگیزه در مدیریت چگونه حاصل می شود؟ – طراحی مهندسی

این عوامل شامل ماهیت نظام پاداش ، تاثیرات اجتماعی ، ماهیت شغل الگوی رهبری ، نیاز و ارزشهای کارکنان و ادراک خود از محیط کار است به اختصار نظریات معاصر در زمینه انگیزش … تئوری بهداشت –انگیزش : این تئوری در سال ۱۹۵۹ بعنوان تئوری رضایت شغلی به وسیله هرزبرگ مانسو ,و سیندرس مطرح گردید و در سال ۱۹۶۶ گسترده آن به مبحث …

[PDF]بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی …

در کل نتایج تحقیق حاضر در زمینه رابطه رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی و مؤلفه های آن با تحقیقاتنتیجه‌گیری: . انجام گرفته هماهنگی دارد و می توان … و حرفه ای زیردستان است انگیزه رهبری خدمتگزار، خدمت. کردن به زیردستان و ارج نهادن به آن ها … این است که ۳۱درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی ناشی. از واریانس رهبری خدمتگزار است …

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز | [در متن با حاشیه] – …

الگوی مبتن بر ۶ نوع شخصیت بیان می کند که رضایت شغلی وتمایل وی بر ترک شغل به درجه یا میزانی بستگی دارد که شخصیت او با محیط شغلی اش تناسب دارد . ادراک: فرایند که فرد احساس خود را تفسیر میکند تا بتواند به محیط خود معنی دهد. عواملی که بر ادراک فرد اثر گذارند: الف-شخص:ویژگی های شخصی همچون نگرش،انگیزش،علاقه …

وب سایت پیام آنلاین – اخبار > جستاری در رضایت شغلی

بیشتر محققان ، تلاش های خود را بر روی مطالعه ی کارکنان متمرکز نموده اند تا بدین وسیله عواملی را که بر انگیزه و درنتیجه، کار آیی بیشتر آنها تأثیر می گذارد ، درک و … رضایت شغلی از نظر مفهومی‌احساسات مثبت و منفی، نظرات و نگرش‌های کارکنان را نسبت به شغلشان نشان می‌دهد و عکس العملهای شناختی، ادراکی و ارزشی افراد را در این باره …

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان | قراول، دیدبان رفتار …

۳ اسفند ۱۳۹۳ – به علت این که ارتقاء میزان ارزش فرد را برای سازمان نشان می‌دهد (به ویژه در سطوح عالی‌تر)، ترفیع فرد منجر به افزایش روحیه وی می‌گردد. خط مشی‌های سازمانی: ساختار دیوانسالارانه برای فردی که دارای سبک رهبری دموکراسی است، مناسب نیست. علاوه بر آن خط مشی‌های سازمانی نیز در رضایت شغلی تأثیر می‌گذارد. خط مشی‌های …

رضایت شغلی پرستاران و پیامدهای آن – اخبار تسنیم – Tasnim

۲ مرداد ۱۳۹۲ – خبرگزاری تسنیم: رضایت شغلی، نگرش مثبت یا منفی افراد به شغل خود است. در واقع، رضایت شغلی، نتیجه شناخت و ادراک کارکنان از شغل خود است که تحت تأثیر عواملی نظیر تمایلات، نیازها، انگیزه و احساسات فرد در محیط کاری است.

بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با …

۲-۴-۸ -۷ نظریه انگیزش پورتر ولاولر. ۶۶ … جدول ۴-۱ میانگین و انحراف استاندارد متغیر های پیش بین (نگرش مذهبی،خودپنداره و حمایت اجتماعی) و متغیر ملاک ( رضایت شغلی) و مقیاس های فرعی آن ( n = 169 ) 82 … انسان ، بزرگترین و با ارزش ترین دارایی سازمان است که هرگز در ترازنامه‌ها و صورت‌های سود وزیان شرکت‌ها منعکس نمی‌شود.

[PDF]مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته – دانشگاه پیام نور

ادراﻛﺎت، ﺷﺨﺼﯿﺖ، اﺣﺴﺎﺳﺎت، آﻣﻮزﺷﻲ، رھﺒﺮی، اﻧﮕﯿﺰش، رﺿﺎﯾﺖ، ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﺳﺎزی، ارزﯾﺎﺑﻲ. ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻧﮕﺮش، ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرض و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮار دارد و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و. ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﯿﺮد. در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه. ی. آﻣﺮﯾﻜﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ، ﻛﺎرﺑﺮد و ﺑﮭﺮه. ﮔﯿﺮی از ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ. در ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ اول ﺟﮭﺎﻧﻲ و در ﺳﻄﺢ ﺻﻨﻌﺖ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ. راﻧﮕﺎﻧﺎﯾﺎﮐﻮﻟﻮ اﺷﺎره دارد ﮐﮫ. ﺣﻮزه. ھﺎی ﻛﺎرﺑﺮد رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ …

[PDF]ﻋﻤﻠﮑﺮدﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﺎ آن ﺷﻐﻠﯽ و ارﺗﺒﺎط ی ﻫﺎ ﻧﮕﺮش ی ﺗﺄﺛﺮ و – فصلنامه …

توسط حسن پور – ‏۲۰۱۳
ﺷـﻐﻠﯽ ﺑـﺮ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﯽ. داری دارد. واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﻐﻠﯽ از دو ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮش. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن دارد. ﻪﺑ. ﻋﻼوه واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷـﻐﻠﯽ. روی. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﯽ. و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ. ﺗﺄﺛﯿﺮ …. ارزش. ﯾﻫﺎ. ﺶ. ۲؛. ) ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ورای آﻧﭽﻪ. در ﻗﺮاردادش ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در. ج. ﺷﺪه اﺳﺖ؛. ۳٫ ) ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻣﺎﻧﺪن در. ﺳﺎزﻣﺎن. [. ۱۸٫ ]. ﻣﯿﺮ و آﻟﻦ. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﭼﻨﺪ ﺑﻌـﺪی و ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪ …

ارتباط بین سبک های رهبری مدیران گروه های آموزشی و رضایت …

توسط طاهری – ‏۲۰۱۴
سبک رهبری مجموعه ای از نگرش ها، صفات و مهارت های مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیت های مهم شکل می گیرد(۲). … الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آن ها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد.

خرید و دانلود ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی

۱۷ دی ۱۳۹۶ – هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود بصورت آنی خواهد بود.

[PDF]ﺷﻐﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ ی راﺑ

توسط ایمانی – ‏۲۰۱۳
۱۸ آذر ۱۳۹۰ – ﺑﺎ اﻫﺪاف و ارزش. ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻋﻀﻮﯾﺖ. زﺳﺎ. ﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻘﺮر، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ . وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﯾﯽ. در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺑﺎﻻ …. ﻣﯿﺮدرﯾﮑﻮﻧﺪی،. ۱۳۷۹ :۶٫(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﻋﺪاﻟﺖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن، در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫ. ﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ. ﻣﻌﻠﻤﺎن. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺿ – مدیریت در …

۲۷ تیر ۱۳۹۳ – ﻤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد و ﺷﺎﺧﺼﻪ. ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮ از آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .(. اورﻋﯽ ﯾﺰداﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،. ۱۳۹۱٫ ۴: ). ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ راﺑﻄﮥ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﺻﺪاﻗﺖ و اﻋﺘﻤﺎد درون ﺳﺎزﻣﺎن، اﻓﺰاﯾﺶ. ﺣﺲ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺷﺨﺼﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ. از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺮوج و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ. ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و … ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ.

[PDF]نقش رضایت شغلی در ارتباط فرهنگ سازمانی با تمایل به ترک …

نقش رضایت شغلی در ارتباط فرهنگ سازمانی … ۶۱۰٫ مقدمه. محققان سال. های متمادی به مطالعه رفتار. افراد و گروه. ها عالقه. داشته. اند. کشف و بررسی پدیده. های پیچیده. مث. ل فرهنگ سازمانی یکی از این حوزه. ها. است. اثرات گزارش. شده فرهنگ سازمانی بر نگرش. ها و رفتار. افراد و. نیز. عملکرد کلی سازمان،. این موضوع. را به پدیده. ای جذاب برای …

نقش درآمد و جنسیت و برخورد مدیران در رضایت شغلی کارکنان …

مهمترین عوامل برای رضایت شغلی، وجاهت اجتماعی، احترام به ارزش کار افراد، ساعات کار ،امنیت، محیط کار و خدمات رفاهی و روابط انسانی است.و … بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ،میزان درآمد،جنسیت،نحوه مدیریت. رضایت شغلی چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟ این مسأله ای است که بسیاری افراد با آن دست به گریبانند. چه افراد جویای …

انگیزه و رضایت شغلی کارکنان – سیویلیکا

با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. … لذا با توجه به اهمیت سکوت سازمانی و تاثیر آن در تعهد، رضایت و انگیزه شغلی کارکنان در این پژوهش به بررسیعوامل موثر بر رفتار سکوت کارکنان که شامل نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرش سرپرستان به …

[PDF]اصل مقاله – دانشگاه تهران

توسط اشرفی – ‏۲۰۱۲
۲۶ مرداد ۱۳۹۰ – ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﻲ. ﭘﮋوﻫﺶ. آﻳﺎ اﺟﺮای روش. ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد. (. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات، اﻳﺰو. ۹۰۰۱٫ و. EFQM. ) ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش. ﻫـﺎی ﺷـﻐﻠﻲ. (. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ . واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﻐﻠﻲ. ) و ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﺗﺄﺛﻴﺮ …. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣـﺪل ﺑـﺮ ارزش. ﻫـﺎ و ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴـﺎدﻳﻦ ﺳـ. ﺮآﻣﺪی ﺑﻨـﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ. ﺷـﺎﻣﻞ. ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﺮاﻳﻲ، ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری، رﻫﺒﺮی و ﺛﺒﺎت در ﻣﻘﺎﺻﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس واﻗﻌﻴـﺎت و ﻓﺮآﻳﻨـﺪ. ﻫـﺎ،. ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ …

[PDF]ر ی ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮ ﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟ

ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ. ﺷ. ﻐﻠﻲ. ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی. : اﻧﮕﻴﺰش. ؛ ﻧ. ﻴﺎز؛ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ؛ ﻛﺎراﻳﻲ؛ ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎی ﻓﺮدی. ، ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر. ﺗﺎرﻳﺦ ارﺳﺎل. :۱۹/۱۲/. ۱۳۹۱٫ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. :۱۱/۰۴/. ۱۳۹۲ ….. ﻧﮕﺮش ﻧﻈﺎم. ﮔﺮا و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی. ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻧﻈﺎم. ﮔﺮا ﺑﺎﻳﺪ. ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰش ﻛﺎرﮔﺮ ﻳﺎ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮ.

[DOC]تناسب فرد با شغل

شغل و طراحی صحیح آن در رضایت شغلی، اثربخشی، عدم تمایل به ترک خدمت و رهایی از خدمت نقش بسزایی دارد. ازآنجا که ویژگی های مشاغل به نحوه سازماندهی و … اگر شغل به گون های طراحی شود که با ویژگی های فردی متناسب باشد، موجب ایجاد انگیزه شده و در نتیجه بهره وری نیروی انسانی افزایش می یابد. (کاظمی حقیقی، ۱۳۷۹: ۵). ۲٫ دیدگاه های …

[DOC]رضایت شغلی – دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و …

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی کار وفرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهدسازمانی کارکنان دانشگا ه انجام گرفته در این مبحث مروری بر مفاهیم اخلاق ….. فرهنگ سازمانی، که محصول فرعی فرهنگ اجتماعی است به نوبه خود بر ارزشها، اخلاق، نگرشها، پیش فرضها، و انتظارهای فرد اثر می گذارد و در رفتار وی جلوه گر می شود …

ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی | دانلود

ارزشها در رضایت شغلی,ارزشها در رهبری,ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی,انگیزش در رضایت شغلی,انگیزش در رهبری,دانلود پایان نامه رضایت شغلی,نگرشها در رضایت شغلی,نگرشها در رهبری,نگرشها و انگیزش در رضایت شغلی,نگرشها و انگیزش در رهبری,نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی – ارزشها، نگرشها و …

[PDF]تأثیر سبک رهبـری بر فرسـودگی شغلی کارکنان – فصلنامه …

وﻳﻨﺴﺘﻮن و ﭘﺘﺮﺳﻮن،. ۲۰۰۶ :۶( . ﻣﺪﻳﺮ. در. ﻧﻘﺶ. رﻫﺒﺮی. ﺳﺎزﻣﺎن. ،. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺳﺒﻚ ﻫﺎی. ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ. را. در ﻫﺪاﻳﺖ. ﻧﻴﺮوی. اﻧﺴﺎﻧﻲ. اﻧﺘﺨـﺎب. ﻛﻨﺪ . اﻟﮕﻮﻫﺎی. رﻓﺘﺎری. ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻣﺪﻳﺮ در. ﻫﺮ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﺎﻋـﺚ. ﺑﻮﺟـﻮد. آﻣـﺪن. روﺣﻴـﻪ و. اﻧﮕﻴـﺰش. ﻗـﻮی. در. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ. ﺷﻮد. و. ﻣﻴﺰان. رﺿﺎﻳﺖ. آﻧﻬﺎ. از. ﺷﻐﻞ. و. ﺣﺮﻓﻪ. ﺧﻮﻳﺶ. را. اﻓﺰاﻳﺶ. ﻣﻲ دﻫﺪ . ﻣﺪﻳﺮان. ﺑﺎ. اﺳ. ﺘﻔﺎده. از. ﺳﺒﻚ. رﻫﺒﺮی. ﺻﺤﻴﺢ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. و. ﺗﻌﻬﺪ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن.

مدیران فرزام – ارزشها و نگرشها؛ وابستگی شغلی ؛ تعهد سازمانی

اینکه تبعیض بد است یک نوع ارزش است و استقبال و حمایت از یک طرح در سازمان بیانگر نگرش کارکنان آن سازمان می باشد. و لازم به ذکر است در پیامهای تبلیغاتی سعی می شود تا نگرش افراد را نسبت ربه نوعی کالا یا خدمات تغییر دهند . انواع نگرش : – رضایت شغلی : به نگرش کلی فرد درباره شغلش اطلاق می شود. کسی که رضایت شغلی …

محورهای همایش – دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم …

ماهیت رفتار سازمانی ،تفاوت فرهنگ ها در جهان ، مبانی رفتار فردی ، ادراک و تصمیم گیری فردی ، ارزشها، نگرش ها و رضایت شغلی ، مفاهیم اصلی انگیزش ،. انگیزش: مفاهیم و کاربردها رفتار گروه: .مبانی رفتار گروهی ، درک تیم ، ارتباطات ، رهبری ، قدرت و سیاست ، تعارض، مذاکره و رفتار بین گروهی رفتار سازمانی: مبانی ساختار سازمانی …

ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی | download3

۱۷ دی ۱۳۹۶ – دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۶۴ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۹۹٫ دانلود پایان نامه رشته مدیریت. ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی. چکیده: این پایان نامه شامل سه بخش رهبری، رضایت شغلی و سابقه تحقیقاتی موضوع می باشد. در بخش نخست تحت عنوان رهبری، تعاریف رهبری مورد بحث …

اهداف طراحی شغل و تاثیر آن بر اثر بخشی کارکنان – مدیریار

۱۵ مهر ۱۳۹۶ – چگونه می توان به نیازهای انسانی کارکنان در راستای افزایش رضایت شغلی آنان پاسخ گفت ؟ * چگونه می … طراح شغل سپس می‌تواند به این موضوع بپردازد که چگونه می‌توان مشاغل را به‌گونه‌ای بنا نهاد که بیشترین سطح انگیزش درونی را با نگاه به بهبود عملکرد و بهره‌وری برای آنان که موظفند آن را انجام دهند، فراهم کند. همچنین لازم …

[PDF]اولویت بندی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی درکارکنان … – …

توسط M Bahadori – ‏۲۰۱۳ – ‏بیان شده در ۱۶ یافته – ‏مقالات مرتبط
این مطالعه با هدف شناسایی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی و اولویت بندی آنها به روش تحلیل سلسله مراتبی در یک مرکز نظامی انجام گرفت.اهداف. :این مطالعه، یک … سویی مدیرانی که به ارزشهای انسانی اهمیت می دهند و رضایت شغلی. کارکنان را از جمله …. کسی که رضایت. شغلی باالیی داشته باشد، نسبت به شغل خود نگرش مثبت دارد وکسی.

[DOC]رضایت شغلی

اما قسمتی از انگیزه ها و بهره وری در شغل به هماهنگی بین خصوصیات شغلی با توانایی ها ، نیازها ، علایق و ارزش های افراد بستگی دارد. این هماهنگی سبب رضایت شغلی فرد می گردد و فقدان … رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش کارآئی و ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به کارش می باشد. صاحبنظران، رضایت شغلی را از دیدگاههای …

رضایت شغلی و بهره وری الگوی کاربردی برای اصلاح الگوی …

دسته دوم عوامل موثر در ایجاد انگیزه هستند که وجود آن ها موجب انگیزش و رضایت افراد می شود ولی فقدان آن ها تنها عدم رضایت ضعیفی را تولید می کند. بنابراین، فقدان عوامل گروه دوم مترادف با عدم نگرش تلقی می گردد. به نظر هرزبرگ عوامل موثر در ایجاد انگیزه عبارت اند از: موفقیت کاری، شناخت و قدردانی از افراد و کار آن ها، پیشرفت و توسعه …

[DOC]کنترل برنامه ریزی شده بحران

به طور کلی می توان گفت مشاغلی را که بیش از آن ساده و به بخشهای کوچکتر تجزیه شده بود ، برای کارآیی بیشتر از دید مهندسی و رضایت شغلی کارمند از دید علوم ….. در قالب ، شخصیت ، نگرشها و ارزشها و انگیزه ، قابل بررسی و ملاحظه هستند و با توجه به دیدگاه طراحی مجدد شغلی می توان گفت این ویژگیها همانند یک فرآیند سازگار کننده عمل می …

[PDF]رهبری تحول آفرین چکیده است که دسترسی

رهبری است که. بسیار به آن توجه شده است . مزایای بسیاری نیز برای این سبک. رهبری شناخته شده است که می توان به رضایت شغلی، افزایش بهره وری سازمان و … ین که نیازهای سطح باالی. پیروان را خطاب داده و در آنها ایجاد انگیزه نمایند، این موضوع موجب شکل گیری دو نوع سبک رهبری گشته که به نام. » رهبری تحول آفرین. و«. » رهبری مبادله …

ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی | html – مقاله

۱۶ دی ۱۳۹۶ – دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۶۴ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۹۹٫ دانلود پایان نامه رشته مدیریت. ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی. چکیده: این پایان نامه شامل سه بخش رهبری، رضایت شغلی و سابقه تحقیقاتی موضوع می باشد. در بخش نخست تحت عنوان رهبری، تعاریف رهبری مورد بحث …

دانستنی های مدیریتی – انگیزش

هرزبرگ وهمکارانش بعد از انجام تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که خود شغل مهمترین عامل ایجاد انگیزش در محل کار است. هرزبرگ دو دسته محرّک را که موجب رضایت یا عدم رضایت شغلی می شد مطرح کرد : عوامل برانگیزننده و عوامل حفاظتی (بهداشتی ). عوامل برانگیزاننده سبب ارتقای کارکرد و نگرش می شد.عوامل حفاظتی (بهداشتی ) فقط …

[PDF]متن کامل (PDF)

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و اﻧﮕﯿﺰش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ … رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻐﻠﯽ، ر. ﺿﺎﯾﺖ از. ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻓﺎﻫﯽ، رواﺑﻂ ﻫﻤﮑﺎری، روﯾﮑـﺮد ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﺗﺤﺼـﯿﻼت، ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺷـﻐﻠﯽ و ﺳـﻦ. ) ﺣـﺪود. ۳۸٫ %. از ﻣﺘﻐﯿـﺮ. واﺑﺴﺘﻪ. (. اﻧﮕﯿﺰش ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ) را ﺗﺒﯿﯿﯿﻦ. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. اﺛﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ….. اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﭘﺎداش، ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻐﻞ، اﻟﮕﻮی رﻫﺒـﺮی، ﻧﯿـﺎز و ارزﺷـﻬﺎی ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و. ادراک ﺧﻮد از ﻣﺤﯿﻂ …

[PDF]ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

در ﻧﮕﺮش را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ۷٫ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎر را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ. ۸٫ ﭼﻬﺎر واﮐﻨﺶ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن. -. ﻋﻠﯽ آﺗﺸﯽ. ۳–۱٫ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن. -. ﻋﻠﯽ آﺗﺸﯽ. ارزش. ارزشﻫﺎ. ﻫﺎ … ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﺷﯽ. ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪی ارزش. ﻫﺎی ﻓﺮدی از ﻟﺤﺎظ ﺷﺪت. اﺳﺖ . ۳–۲٫ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن. -. ﻋﻠﯽ آﺗﺸﯽ. اﻫﻤﯿﺖ ارزش. اﻫﻤﯿﺖ ارزشﻫﺎ. ﻫﺎ. ➢. ﻣﻮﺟﺒﺎت درک ﻧﮕﺮش. ﻫﺎ، اﻧﮕﯿﺰش و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد و ﻓﺮﻫﻨﮓ.

[PDF]ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺷﻐﻠﯽ و اﻧﮕﯿﺰش ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺸﺎوره – همایش

و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺷﻐﻞ و ﻣﺤﯿﻂ. ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎوره و ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ. -. ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺷﻐﻠﯽ و اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﮐﺎرآﻣﻮزان ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺪف در ﻣﻘﻮﻟﻪ …. ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او رﺿﺎﯾﺖ، … وﺿﻮح و اﻃﻤﯿﻨﺎن از درک ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ، ارزش ﻫﺎ، ﻋﻼﯾﻖ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻐﻞ اﺳﺖ (ﺑﺎرت و.

[PDF]تاثیر عوامل انگیزشی برکارائی کارکنان – بندر امام خمینی

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻻﯾﻨﺤﻞ ﺑﺰﻋﻢ ﺧﯿﻠﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ. ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ. ﺟﻬﺖ. دادن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ واﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰش ﺷﻐﻠﯽ و ارﺿﺎء ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ و در. ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی آﻧﻬﺎ از ﺷﻐﻠﺸﺎن ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . ﭘﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺿﺮوری دارد و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﺠﺎد. ﺧﺸﻨﻮد. ی ﺷﻐﻠﯽ وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ا. ﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮ. اه داﺷﺘﻪ.

ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی | …

برچسب: ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی. ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی. ارزشها در رضایت شغلی,ارزشها در رهبری,ارزشها، نگرشها و انگیزش در رهبری و رضایت شغلی,انگیزش در رضایت شغلی,انگیزش در رهبری,دانلود پایان نامه رضایت شغلی,نگرشها در رضایت شغلی,نگرشها در رهبری,نگرشها و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *