دانلود فایل پرسشنامه بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان

هدف از این پرسشنامه بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان در سازمان بازرسی کل کشور می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۷
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۵۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۴

پرسشنامه بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید

پرسشنامه بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان

(مطالعه موردی: سازمان بازرسی کل کشور)
چکیده:
سازمان ها باید در شرایطی به بقاء و حیات خود ادامه دهند که جهان با تغییرات سریع و عمده همراه است . در این شرایط مدیریت دانش به عنوان یک منبع مهم در زمینه ایجاد مزیت رقابتی شمرده می شود. چرا که سازمان ها باید محیطی برای تسهیم، انتقال و تبادل دانش در میان اعضاء به وجود آورند و افراد را، در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان، آموزش دهند.یادگیری الکترونیکی یکی از روش های جدید آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که با محور قرار دادن انسان به عنوان یادگیرنده فعال، می تواند تمامی اشکال آموزش و پرورش و یادگیری را در قرن بیست و یکم متحول سازد و به چالش حاصل از میزان تقاضای اجتماعی برای آموزش و فقدان منابع آموزشی کافی پایان دهد.
سازمان بازرسی کل کشور نیز به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سیستم‌های خدماتی جامعه، مستثنی از دیگر نهادهای دولتی ما نمی باشد و از آنجایی که محقق خود در این نهاد مشغول به خدمت رسانی است، مساله یادگیری و دانش را به خوبی در این مجموعه درک می نماید.
بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت حیاتی این نهاد برای جامعه، بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در آن ضروری به نظر می رسد .یقیناً ضرورت استفاده کارکنان آن از دانش روز و دستیابی به جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی بسیار ضروری است و از طرف دیگر موفقیت در هر نظام، و تغییراتی که با هدف اصلاح انجام می‌شود مرهون نظارت های مؤثر و کارآمد است که در مراحل مختلف تحت عناوین گوناگون اعمال می‌شود که این خود اهمیت بکارگیری مدیریت دانش در یادگیری الکترونیکی را دو چندان می کند. هدف کلی این پژوهش بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می باشد.
فرضیه : فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.
نتیجه گیری: فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تأثیر معنادار دارد. بنابر نتایج فرضیه ی اصلی پژوهش در سطح خطای نوع اول ۰۵/۰ پذیرفته می شود. زیرا سطح معناداری برای مدل رگرسیونی و همچنین ضریب رگرسیونی مؤلفه ی مدیریت دانش تقریباً برابر ۰۰/۰ بوده و همین امر بیانگر آنست که هم مدل رگرسیونی و هم حضور متغیر مدیریت دانش در مدل معنادار بوده است.
همچنین مثبت بودن ضریب رگرسیونی نشان می دهد که این رابطه در جهت مثبت است. بدین معنا که افزایش یا کاهش فرآیندهای مدیریت دانش منجر به افزایش یا کاهش سطح یادگیری الکترونیکی خواهد شد.نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز مؤیدی بر رابطه ی مثبت و معنادار فرآیندهای مدیریت دانش با یادگیری الکترونیکی در جامعه ی مورد پژوهش می باشد. زیرا سطح معناداری این آزمون تقریباً برابر ۰۰/۰ و ضریب همبستگی پیرسون برآورد شده برابر با ۹۵۸/۰ می باشند.

۳-۳- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :

الف) روش گرد آوری اطلاعات:

برای جمع آوری اطلاعات از روشهای زیر استفاده گردید :

مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.

تحقیقات میدانی: به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده خواهد شد.

ب) ابزار گرد آوری اطلاعات:

در این تحقیق از دو ابزار برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است:

بررسی اسناد و مدارک: جهت اخذ اطلاعات کلی در مورد سازمان شامل تاریخچه، تعداد پرسنل، وضعیت تحصیلی، آیین نامه ها و …از روش بررسی اسناد و مدارک استفاده گردیده است. همچنین سایر اطلاعات در زمینه ادبیات موضوع، تعیین چارچوب نظری و شاخص ها از منابع موجود در کتابخانه که حاوی کتب، مجلات وپایان نامه ها و گزارشات علمی است، استفاده شده است.

پرسشنامه: این ابزار یکی از ابزار های رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سوالهاست که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد که این پاسخ ها داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. از طریق سوالات پرسشنامه
می توان دانش، علاقه، نگرش فکری فرد را مورد بررسی قرار داد (بازرگان وهمکاران، ۱۳۸۸).

همانگونه که اشاره شد به منظور گردآوری داده های بخش تئوریک پژوهش، از روش کتابخانه ای (همچون کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی) و به منظور توصیف دیدگاه جامعه مورد پژوهش از روش پیمایشی (پرسشنامه) بهره گرفته شده است. پرسشنامه مذکور شامل سه بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری از پرسشنامه و نحوه تکمیل آن جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می باشد. بخش دوم پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی که دارای چهار سوال که شامل سن، سطح تحصیلات ، سابقه خدمت و وضعیت استخدام پاسخ دهندگان می باشد. بخش سوم شامل سوال مرتبط با فرایندهای مدیریت دانش و بخش چهارم شامل سوال مرتبط با یادگیری الکترونیکی می باشد. طراحی پرسشنامه در بخش دوم، سوم و چهارم به صورت بسته طراحی گردید.

شایان ذکر است پرسشنامه اول ، پرسشنامه استاندارد فرایندهای مدیریت دانش (Fong & Choi(2009 [1]که دارای ابعاد شش گانه اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره کردن دانش، استفاده از دانش، توزیع دانش و نگهداری از دانش و پرسشنامه استاندارد یادگیری الکترونیکی(Watkins et.al.(2004 [2]که دارای ابعاد شش گانه دسترسی به فناوری، انگیزش، توانایی یادگیری از طریق رسانه ها، گفتگوهای گروهی اینترنتی، مسایل مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی پرسش نامه های مذکور به صورت بسته با استفاده از مقیاس لیکرت ۵ گزینه ای (کاملا موافقم امتیاز ۱، موافقم امتیاز۲ ، نه موافقم و نه مخالفم امتیاز ۳، مخالفم امتیاز ۴، کاملا مخالفم امتیاز۵) می باشند.

۳-۴- اعتبار و روایی ابزار تحقیق

الف) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه:

مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش­های متعددی وجود دارد که یکی از این روش­ها اعتبار محتوا می‌باشد.

اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری بکار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوال­های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر
سوال­های پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارت­های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد(آذر و مومنی، ۱۳۸۷).

بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. در این مرحله با انجام تست خبرگان، مشورت با اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین نظرات افراد متخصص در زمینه فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در طراحی پرسشنامه اعمال شده و اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محقق را می سنجد.

ب) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ها:

قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.

دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به شیوه‌های زیر اشاره نمود:

۱٫ اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)

۲٫ روش موازی (همتا)

۳٫ روش تصنیف (دو نیمه کردن)

۴٫ روش کودر – ریچارد سون

۵٫ روش آلفای کرونباخ (آذر و مومنی، ۱۳۸۷).

در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود.

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.

که در آن :

تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J

واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =

واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =

بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار ۱۲ SPSS انجام گردیده است.

بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۳۶۰ پرسشنامه در بین جامعه مورد نظر پیش آزمون گردیده
می شود و سپس با استفاده از داده‌های به دست خواهد آمد، از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه خواهد شد ، چنانچه این عدد بالاتر از ۷۰ درصد باشد، نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشد.

۳-۵- مقیاس (ابزار) اندازه گیری

از جمله ابزار گردآوری داده ها در تحقیقات علوم رفتاری، مقیاس­های اندازه گیری نگرش است. به طور کلی مقیاس­ها برای سنجش نگرش­ها، قضاوت­ها، عقاید و سایر خصیصه­های کیفی که به آسانی قابل اندازه گیری نیستند، بکار می رود. با استفاده از مقیاس اندازه گیری، داده های به دست آمده طی تحقیق از شکل کیفی به شکل کمی تبدیل شده و می توانند برای آزمون­های آماری مورد استفاده قرار گیرند(سکاران، ۱۳۸۴).

در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش، نوع فرضیات و نوع پرسشنامه (درجه ای) و نیز سهولت در ساختن و تفسیر نتایج مقیاس لیکرت در مقایسه با سایر مقیاس­ها (افتراق معنایی، ثرستون، گاتمن و بوگاردوس)، از مقیاس لیکرت استفاده خواهد شد و هریک از سوالات تخصصی با استفاده از طیف پنج گزینه ای کاملا موافقم(وزن ۵)، موافقم (وزن۴)، نظری ندارم(وزن۳)، مخالفم(وزن۲)، کاملا مخالفم(وزن۱) ارزشیابی شده است.

گویه ها

کاملا موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملا مخالفم

امتیاز

۵

۴

۳

۲

۱

۳-۶- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری:

پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است. نمونه ای که باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق خود به آن جامعه را دارد.اگر محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد جامعه اجرا کند روش او سرشماری خواهد بود یعنی محقق باید تمامی افراد جامعه را تک تک مورد برسی و آزمون قرار دهد. اما چون اکثر پژوهشگران توان و زمان اجرای پژوهش بر کل جامعه را ندارند به همین دلیل پژوهش خود را محدود به نمونه کوچکی می سازند. (مقیمی دهکردی، ۱۳۹۰).

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (آذر و مومنی، ۱۳۸۷)

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان سازمان بازرسی کل کشور می‌باشند .

و از آنجائی که جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان صف و ستاد سازمان بازرسی کل کشور بوده و تعداد آنها محدود و معین می باشد، جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول ککران استفاده گردید:

که در آن:

n= حداقل حجم نمونه لازم

N= حجم جامعه آماری (که در این تحقیق ۶۰۰۰ نفر می‏باشد)

p= نسبت توزیع صفت در جامعه

za/2= مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد (در این تحقیق و با در نظر گرفتن مقدار خطای ۰۵/۰، مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد ۹۶/۱ می‏باشد).

d= خطای پذیرفته شده توسط محقق یا بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر (معمولاً در علوم اجتماعی برابر ۰۵/۰ در نظر گرفته می‏شود.) ( رفیع پور، ۱۳۷۸).

نکته‏ای که لازم است در خصوص این فرمول، گفته شود آن است که چنان‏چه مقدار p در دسترس نباشد، می‏توان مقدار ۵/۰ را برای آن در نظر گرفت (آذر و مومنی، ۱۳۸۷ )، که در این حالت، این فرمول بزرگترین و محافظه ‏کارانه‏ترین عدد ممکن را به دست خواهد داد، که در این تحقیق نیز عدد ۵/۰ برای آن در نظر گرفته شد.

بنابراین حداقل حجم نمونه لازم بر اساس فرمول فوق مبنای تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

به دلیل اینکه جامعه آماری این پژوهش کارمندان صف سازمان بازرسی کل کشور می باشد، بنابراین جامعه مورد بررسی همگن بوده، پس برای نمونه‌گیری در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده‌است.[۱] )Patrick S.W.Fong & Sonia K.Y.Choi , “The Processess of knowledge management in professional services firms in the construction industry: a critical assessment of both theory and practice”, Journal of knowledge management, Vol.13, No.2,2009, pp.110-126.

[۲] )Watkins R., Leigh D. and Triner D., Assessing Readiness for E-learning, Performance Improvement Quaterly, Vol. 17, No. 4, 2004, pp. 66-79.

بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری – …

هدف اصلی از پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری و این که مؤلفه های یادگیری می تواند نقش مؤثری در افزایش عملکرد نوآورانه داشته … در این پژوهش از دو پرسشنامه یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری با طیف ۵ گزینه ای لیکرت استفاده شده که این پرسشنامه ها میان ۲۲۰ نفر از سرپرستان و کارکنان …

مقاله بررسی تاثیر یادگیری الکترونیک بر میزان عملکرد …

جهت تعین روایی و پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ، همجنین از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون، و همچنین به تناسب از نرم افزار excelو spss … جانعلی زاده لامشکن, امیر و رمضان علیزاده، ۱۳۹۵، بررسی تاثیر یادگیری الکترونیک بر میزان عملکرد کارکنان در بیمارستان های نوشهر و چالوس، دومین کنفرانس بین …

بررسی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد کارکنان با تاکید بر …

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یادگیری الکترونیک بر عملکرد کارکنان در شهرداری منطقه هشت کرج انجام شد. در این تحقیق، یادگیری الکترونیک شامل معیارهای اصلی عوامل سازمانی، منابع آموزشی و تکنولوژی و ۱۵ زیرمعیار بود. دو پرسشنامه مجزا در مورد یادگیری الکترونیک با ۱۵ و عملکرد با ۲۷ سوال طراحی و پس از تائید روایی آنها، …

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی یادگیری الکترونیکی …

این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و استفاده از نتایج … پرسشنامه تکمیل و بازگشت داده شد. …. :تاثیر سبک. های یادگیری بر آمادگی یادگیری الکترونیکی کارکنان با واسطه آمادگی. محیطی و امکانات افزایش می. یابد. H4. : آمادگی فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و …

چاپ مقاله – بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان …

۱۹ فروردین ۱۳۹۵ – فرضیه های فرعی :بکارگیری فناوری اطلاعات بر بهبود فرآیندهای داخلی، افزایش رشد و یادگیری کارکنان، جنبه کاری کارکنان اداره اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد تاثیر داشته است . ابزار بکار رفته در این تحقیق شامل پرسشنامه و استفاده از نتایج حاصل از نظرسنجی های موجود می باشد. پایایی پرسشنامه …

دانلود رایگان پرسشنامه | پرسشنامه (استاندارد و رایگان)

دانلود پرسشنامه ارزشیابی دروس تربیت بدنی آزمایشگاه و آموزش الکترونیک-۳۹ماده. دانلود پرسشنامه بررسی علل سنواتی شدن …. دانلود پرسشنامه بررسی جو کارکنان- باز پاسخ و کیفی-۱۹۹۲. سازمان : دانلود پرسشنامه نحوه ارائه …. دانلود پرسشنامه تاثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت-تفسیر و نمرهگذاری. دانلود پرسشنامه ویژگی‌های کارکنان …

پرسشنامه رایگان –

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر تن آرامی بر اضطراب قبل از عمل جراحی · پرسشنامه رایگان بررسی رابطه کمرویی و … پرسشنامه رایگان تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی · پرسشنامه رایگان نگرش نسبت به رعایت/ ….. پرسشنامه رایگان تاثیر دوره های آموزشی ICDL بر بهبود عملکرد کارکنان · پرسشنامه رایگان بررسی (نظریه ذهن) و …

وبسایت پرسش نامه ها

سایت مناسب برای سفارش پروپوزال، پرسشنامه، مقاله از پایگاه ساینس دایرکت؛ پایان نامه ی لاتین از پایگاه پروکوست، ترجمه و پذیرش مقاله ISI.

ارزیابی کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در آموزش منابع …

توسط رفیعی – ‏۲۰۱۷
جامعۀ مورد مطالعه، دانشجویان کارشناسی ارشد استفاده کننده از شیوۀ یادگیری الکترونیکی ارایه شده از سوی دانشگاه پیام نور استان مرکزی هستند که تعداد آنها چهارصد نفر است. حجم نمونه، با استفاده از جدول … بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی فن‌آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

[XLS]لیست پایان نامه های ارشد مدیریت – دانشگاه اصفهان

۲۴, ۲۴, بررسی تاثیر مدیریت ثمربخش بر عملکرد کارکنان «آموزش و پرورش شهرستان قم », حسین سامعی, دکتر حسن لباف, ۱۳۷۶٫ ۲۵, ۲۵, ارزیاب مهارتهای مدیریتی …. ۹۴, ۹۴, بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات فرش دستباف ایران, شیرزاد شرفبک برانوند, دکتر علی عطافر, ۱۳۸۳٫ ۹۵, ۹۵, مطالعه عوامل موثر بر ترجیح …

[PDF]” شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی: …

توسط مصلح – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد هوش رقابتی بر انواع نوآوری می. باشد. جامعه آماری. مطالعه. حاضر. را. کلیه ….. یادگیری محوری و نوآور بودن بر عملکرد شرکت تاثیر. مثبتی دارد. مبتنی بر پژوهش لین، ….. و ناقص تکمیل کردن پرسش. نامه،. سعی شده است که پرسشنامه میان تمامی کارکنان جامعه آماری مورد نظر توزیع شود؛ در نهایت. ۳۳٫

[PDF]بررسی میزان تاثیر یادگیری الکترونیکی بر پیشرفت …

توسط M Keshavarz – ‏۲۰۱۳ – ‏بیان شده در ۲ یافته – ‏مقالات مرتبط
روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -. ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری ﺷـﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿـﻪ. داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن. ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد. ۴۵۶۳٫ ﻧﻔ. ﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ. ﺗﻌﺪاد. ۱۴۰٫ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﮔﯿـﺮی. ﺧﻮﺷﻪ. ای ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . اﺑﺰار. ﮔﺮدآوری داده. ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺤﻘـﻖ. ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ. ﺑـﺮ. اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﺗﻬﯿﻪ و. ﺑﯿﻦ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﺗﻮزﯾﻊ .ﺷﺪ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ا. ﺳﺎس ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی. ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان. ۹۴٫ ۰/. ﺑﺮآورد ﺷﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی.

[PDF]تعیین و مقایسه‌ ی تأثیر دو شیوه آموزش الکترونیک و … – مجله …

هدف »تعیین و مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش الکترونیک و سخنرانی بر میزان آگاهی کارکنان اداری بخش های بالینی. بیمارستان های منتخب … سنجش آگاهی دو گروه در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی و نگرش نسبت به آموزش الکترونیک، از پرسشنامه محقق ساخته. روا و پایا ….. دیگـر کـه به منظور بررسـی آگاهی، نگـرش و عملکرد دانشـجویان.

فرهنگ یادگیری سازمانی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تحلیل تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی و یادگیری الکترونیکی و تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی با توجه به قابلیت های پویای سازمانی … هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۴ بوده است . با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده …

بررسی نقش آموزش ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان و …

توسط محمودی – ‏۲۰۱۳ – ‏مقالات مرتبط
تحقیق حاضر، به منظور بررسی نقش دوره آموزشی ضمن خدمت ICDL بر عملکرد فردی، شغلی و سازمانی کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان صورت گرفته است. روش تحقیق، پیمایشی و اطلاعات پژوهش از طریق پرسش‌نامه گردآوری‌شده است. پرسش‌نامه از نوع محقق‌ساخته بسته پاسخ و با طیف پنج‌تایی لیکرت می‌باشد. جهت تعیین روایی …

[PDF]بهبود عملکرد بر ر آن ی نقش آموزش ضمن خدمت در یادگیری … – …

بهبود عملکرد کارکنان. در شرکت فرودگاه. های کشور. تمرکز دارد . نتایج. این تحقیق. نشان. می. دهد. که. این. آموزش. ها. تاثیر بسزایی در. کاهش. هزینه. های. عملیاتی. شرک. ت. داشته است . در این راستا. این. آموزش. ها بر اساس. دو. عامل. داخلی و خارجی. که بر عملکرد افراد تاثیر داشتند. بررسی. شد . داده. ها از طریق مصاحبه،. توزیع پرسشنامه.

[PDF]بررسی عوامل مؤثر در تمایل اعضای هیأت علمی به استفاده از …

توسط MOM Ghashghagh – ‏مقالات مرتبط
بنابراین، الزم است. تدابیری برای ارتقای دانش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه. در راستای استفاده بهینه از رایانه و اینترنت اتخاذ گردد]۱۳[. سید تقوی، در تحقیقی به بررسی نگرش اساتید و دانشجویان. نسبت به یادگیری الکترونیکی پرداخت. بر این اساس، ۹۵٫ پرسشنامه برای اساتید و ۱۶۱ پرسشنامه برای دانشجویان ارسال. شد.

بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه …

چکیده: سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، ۵۰۹ نفر از کارکنان دفتر مرکزی شرکت ملّی صنایع پتروشیمی بودند، از میان آن ها ۲۱۵ نفر به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه های سازمان یادگیرنده سنگه، یادگیری سازمانی واتکینز و مارسیک …

[PDF]به نام خدا در سازمان و مدیریت تاثیر فناوری اطالعات : عنوان … – …

تاثیر فناوری اطالعات. در سازمان و مدیریت. عنوان تحقیق. : بررسی. عوامل. موثر. در. پذیرش. آموزش. الکترونیک. توسط. کارکنان بانک صادرات منطقه. ۴٫ استان تهران …. کنندگان. نهایی. در. جهت. کسب. نتایج. یادگیری. مطلوب. ذکر. نمود . سازمان. ها. سرمایه. گذاری. های. صورت. گرفته. در. حوزه. آموزش. کارمندان. خود. را. برای. توسعه. عملکرد. به. عنوان.

[DOC]سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد؛ مبانی، رویکردها و روشها

سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان. ؛ مبانی ، رویکرد ها و روشها. امیرحسین کیذوری. دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی. چکیده: منظور از ارزشیابی عملکرد، فرایندی است که بوسیله آن کارکنان در فواصل معینی و بطور رسمی ، مورد ارزیابی قرار می گیرند. شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق ، ایجاد انگیزه …

بررسی رابطه آگاهی از اهداف سازمان با عملکرد کارکنان با …

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ – دراین تحقیق آنرا محدود به بحث در مورد تاثیر و بررسی رابطه آگاهی از اهداف سازمان با عملکرد کارکنان با میانجی گری تعهد سازمانی درشرکت ملی صنایع … ادراک احسا س یامطلع بودن از حوادث و اشیا بخش مهمی از فرایند یادگیری است (اتکینسون و همکاران ۱۳۸۵: ۲۱۶) و به همین دلیل ارتباط نزدیکی با عملکرد انسان دارد .

[PDF]بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد نوآورانه: با … – …

نقش میانجی گری انتقال دانش و عملکرد نوآورانه در ارتباط با هم و در شرکت های دانش بنیان ایرانی می باشد و از این. طریق سعی … به شمار می آید، زیرا از یک سو فرآیند نوآوری، خالقیت و یادگیری گروهی را تحت تاثیر قرار می دهد. و از سوی ….. به منظور ارتقاء کیفیت داده های به دست آمده و پوشش نقاط ضعف پرسشنامه های الکترونیکی،. تعداد۴۰۰ …

پایان نامه‌های دفاع شده – پردیس البرز دانشگاه تهران

دکتر داود حومینیان شریف آبادی, تاثیر جبرانی تمرینات ورزشی بدمینتون بر حرکات بنیادی و یکپارچگی بینایی-حرکتی کودکان, رشد و تکامل‌ و یادگیری‌ حرکتی‌, دکتری … دکتر غلامرضا طالقانی, بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی), مدیریت منابع انسانی, کارشناسی ارشد …

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی – مقالات – …

این پرسشنامه میان ۲۱۱ نفر از رؤسا ، مدیران و کارکنان شرکت طب پلاستیک توزیع گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد افزایش کیفیت سرمایه فکری نقش موثری در بهبود عملکرد سازمان خواهد داشت از طرفی قابلیت یادگیری خود تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمان داشته و هم به عنوان متغیر میانجی دارای تاثیر معناداری بر رابطه سرمایه …

انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول

این پایگاه جهت مدیریت بهتر عملکرد و اثربخشی بهتر فعالیت خود و در راستای ارائه باکیفیت محصولات خود، خدمات پژوهشی خود را به صورت انحصاراً «پرسشنامه» در خدمت … مثلا برای جستجوی پرسشنامه در مورد ” بررسی تاثیر فناوری بر یادگیری دانشجویان” اگر تاثیر فناروی را سرچ کنید ممکن است هیچ نتیجه ای نداشته باشد ولی اگر …

[PDF]بررسی رابط هی بین دور ههای آموزشی با عملکرد شغلی کارکنان …

۱۰ خرداد ۱۳۹۴ – هـدف از ایـن پژوهـش، بررسـی رابطـه ی بیـن دوره هـای آموزشـی با عملکـرد شـغلی کارکنان. امـور مالیاتـی جنـوب اسـتان … سـوال و پرسشـنامه عملکـرد شـغلی وارسـی بیرنـه و همـکاران )۲۰۰۵( شـامل ۲۷ سـوال اسـتفاده. شـد. ….. بررسـی تاثیـر آمـوزش ضمن خدمت حل مسـئله بر حل مشـکالت سـازمانی بـر روی ۱۱۸ نفر از. مهمانداران انجام …

بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه …

توسط شمس – ‏۲۰۱۵
جامعه آماری پژوهش، ۵۰۹ نفر از کارکنان دفتر مرکزی شرکت ملّی صنایع پتروشیمی بودند، از میان آن‌ها ۲۱۵ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های سازمان ‌یادگیرنده سنگه، یادگیری سازمانی واتکینز و مارسیک و عملکرد سازمانی فراستخواه استفاده شد. پایایی سه پرسشنامه …

[PDF]بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد سازمانی با تبیین …

توسط نمامیان – ‏۲۰۱۶
می باشــد. بــرای جمــع آوری اطالعــات از ابــزار پرســش نامه، اســتفاده شــده کــه روایــی آن، بــه تأییــد خبــرگان و … قابلیـت اطمینـان( بـا تبییـن نقـش میانجـی سـاختار سـازمانی، تأثیـر مثبت و معنـاداری بـر عملکـرد دارنـد؛ در نتیجه. می تــوان بــا آمــوزش کارکنــان در زمینــۀ فنــاوری اطالعــات و اصــالح و تعدیــل در ســاختار مشــاغل، بــا نصــب.

بررسی تأثیر مدیریت دانش در خلاقیت کارکنان شرکت گاز …

در تحقیق حاضـر سعی شد تاثیر مدیریت دانش در خلاقیت کارکنان شرکت گاز بررسی شود. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت گاز بود و از … ابزار مورد استفاده در این مطالعه پلت فرم یادگیری الکترونیکی بودند و از پرسشنامه، مقیاس لیکرت، کرونباخ و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی استفاده شدهاست. نتایج: اندازه گیری تحلیل واریانس و …

[PDF]0277-بررسی تأثیر نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره …

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نظام ارزیابی عملکرد کارکنان ب. ر بهره وری … از دو پرسشنامه نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و پرسشنامه کارت امتیازی متوازن گردآوری شده است. ….. آزمون فرضیه اصلی: نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره وری منابع انسانی در سازمان آموزش فنی و حرفه. ای. استان آذربایجان غربی تأثیر دارد. الف. (. بررسی.
وارد نشده: الکترونیکی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *