دانلود برترین فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزشیابی آموزشی

Published on Author adminLeave a comment

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزشیابی آموزشی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزشیابی آموزشی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزشیابی آموزشی در ۶۴ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات ۶۴
حجم ۰ کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق علوم اجتماعی

توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزشیابی آموزشی در ۶۴ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

کامل و قابل ویرایش

شامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق

شامل منابع داخلی و خارجی

منبع نویسی استاندارد

بخشی از مبانی نظری:

        ارزشیابی ممکن است در اشکال مختلف نظیر: ارزیابی نیازمندی ها، مطالعه زیر بنایی، ارزشیابی فراگیران، ارزشیابی کارکنان، آزمون پیشرفت و نگرش سنجی، ارزشیابی برنامه درسی، تحلیل ظرفیت تشکیلاتی، ارزشیابی تولید، ارزیابی اثربخشی، تحلیل هزینه –سودمندی، خود ارزشیابی و دیگر انواع آن صورت گیرد. ارزشیابی درصدد حصول عملکردهایی در فراسوی وظایف اطلاعاتی است و غالباً در خدمت عملکردهای نهادی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی می باشد.
        از آن جا که ارزیابی نقش یک آیینه را برای نظام آموزشی ایفا می کند، تصمیم گیرندگان و دست اندرکاران زیربط می توانند تصویری از چگونگی وضع فعالیت ها به دست آورند و با استفاده از آن تصمیمات لازم را در جهت بهبود و پیشرفت فعالیت ها برای نیل به بازدهی مورد نظر اتخاذ نمایند.
        معمولاً ارزیابی به تجزیه و تحلیل عملکرد، بازده و هزینه یک طرح پس از اجرای آن می‎پردازد. اگر درحین اجرای طرح انجام پذیرد هدف آن بهبود مدیریت، برنامه درسی و یا اتخاذ تصمیم برای ادامه، گسترش یا تجدید نظر در طرح خواهد بود. اگر ارزیابی در پایان طرح انجام شود، هدف آن تعیین علل موفقیت یاعدم موفقیت طرح خواهد بود(ابیلی، ۱۳۸۲ ص ۱۷).


بخشی از پیشینه تحقیق:

در تحقیقی که به وسیله ابطحی(۱۳۸۲)، به منظور ارزیابی برنامه های آموزشی مبتنی بر رایانه در یکی از شرکت های داخلی انجام شده از الگوی کرک پاتریک استفاده شده است. ارزیابی این مجموعه از برنامه ها در ابعاد واکنشی(رضایت کارکنان)،یادگیری(تغییرات در یکی از ابعاد دانش، نگرش و مهارت)، رفتاری(میزان انتقال مطالب آموخته شده به محیط کار) و نتایج(از قبیل کاهش ضایعات، افزایش کیفیت تولید و افزایش میزان بهره وری شغلی) صورت گرفت، یافته های این تحقیق نشان داد که ارزیابی سطح اول حاکی از کم بودن میزان رضایت فراگیران از این برنامه بود، در سطح دوم که از گروه کنترل و گروه آزمایش استفاده شده حاکی از وجود تفاوت معنادار  بین این دو گروه بود. برای ارزیابی دو سطح آخر، ارزیابی رفتار و نتایج شاخص های مربوط به این سطوح حدود سه ماه بعد از اتمام برنامه مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از معنادار نبودن تفاوت در این شاخص ها بود.
       قوام(۱۳۸۰)، تحقیقی با عنوان “ارزشیابی تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان گمرک ایران در سال های ۷۸-۷۵ به منظور برنامه ریزی و استفاده از نتایج حاصل از ارزشیابی جهت بهبود اثربخشی دوره های آموزشی ”  انجام داد. در این پژوهش هدف اصلی ارزشیابی اثرات آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان گمرک ایران می باشد. و این که آیا آموزش های ضمن خدمت در تربیت و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص و هم چنین ارتقاء و بهبود عملکرد افراد شاغل در سازمان مؤثر بوده است یا خیر؟ نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق در هریک از دو گروه دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان فرضیه های تحقیق را تأیید می نمایند.

        نیکلسون (۱۳۸۹)، در تحقیقی بنام کاربرد مدل ارزیابی سیپ برای ارزیابی آموزش، مدل ارزیابی سیپ را برای ارزیابی آموزش خواندن بکار می برد. در این تحقیق سیپ روش ها را برای کشف نیازهای هر یک از دانشجویان، به دست دان دروندادی از دانشجویان، فعالیت های ممکن مربوط به کالج برای فرایند آموزش و سرانجام دادن ارزیابی محصول آموزش پوشش می دهد.
  تامپسون (۱۹۹۱)، به ارزیابی اثربخشی دو رویکرد تدریس هنر(برنامه درسی سنتی کارگاهی و برنامه درسی ضابطه مند با روش تدریس علمی)، در سطح مدارس متوسطه در منطقه نورث گورجیا پرداخت. او این دو برنامه را به وسیله روش گروه کنترل با پیش آزمون و پس آزمون مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری او ۳۹ نفر از دانش آموزان پایه هفتم بود. بر اساس نتایج تحقیق گروه کنترل نمره بالایی در تفکر خلاق و فعالیت هنری و اشتیاق به برنامه درسی نشان دادند و این بیان کننده این موضوع بود که برنامه درسی سنتی کارگاهی یک روش مؤثر برای تدریس مهارت های تفکر خلاق می باشد.


فهرست مطالب

 

ارزشیابی آموزشی

مفهوم شناسی ارزشیابی آموزشی

۲-۳-۲ ) تاریخچه ارزشیابی

۲-۳-۳ ) ضرورت ارزشیابی

۲-۳-۴ ) ارزشیابی و برنامه ریزی

۲-۳-۵) موانع اثربخشی دوره های آموزشی

۲-۳-۶ ) عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش کارکنان

۲-۴) مبانی نظری رویکردهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی

۲-۴-۱ )رویکرد ارزیابی مبتنی بر هدف

۲-۴-۳ ) رویکرد محکمه قضایی

۲-۴-۴ ) رویکرد مرور حرفه ای

۲-۴-۵ ) رویکرد ارزشیابی واکنشی

۲-۴-۶ ) رویکرد سیستمی

۲-۵ ) الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش

سطح اول ارزیابی واکنش 

سطح دوم ارزیابی یادگیری

سطح سوم ارزیابی رفتار

سطح چهارم ارزیابی نتایج       

۲-۵-۲ ) الگوی ارزشیابی سیپ 

مراحل ارزشیابی براساس الگوی سیپ عبارتند از

الف-  ارزشیابی بافت، بستر، زمینه  

ب –  ارزشیابی درون داد 

ج- ارزشیابی  فرایند 

۲-۵-۳ ) مدل انتقالی 

۲-۵-۴) تیپولوژی مدل انتقالی

ویژگی های فردی 

ویژگی های آموزشی 

 2-5-5 ) مدل ارزشیابی اثربخشی سودمندی(بازگشت سرمایه )

۲-۵-۵-۱ ) مراحل ارزشیابی بر اساس مدل بازگشت سرمایه

– مرحله اول ارزشیابی برنامه ریزی

۱-       کدام روش می توانند بیشترین پاسخ را تهیه نماید؟

مرحله دوم جمع آوری داده ها

 مرحله سوم تحلیل داده

۲-۵-۵-۲ ) مراحل جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها برای محاسبه بازگشت سرمایه

این مرحله شامل چهار گام است

۱-تفکیک اثرات آموزش

۲-تبدیل اثرات آموزش به منافع مادی 

۳-محاسبه هزینه آموزش

۱-       مقایسه ارزش اثرات با هزینه های رخ داده

۲-۵-۶ ) الگوی ارزاشیابی IPOO

۲-۵-۶-۱ ) گام های فرایند ارزشیابی در مدل IPOO

الف ) شناسائی اهداف ارزشیابی

ب )تدوین طرح یا استراتژی ارزشیابی

پ ) انتخاب و ترکیب ابزارهای اندازه گیری

ت )تحلیل داده ها

۲-۶ ) الگوی پیشنهادی ارزیابی اثربخشی آموزش برای بانک رفاه کارگران

۲-۶-۱ ) معرفی جامع الگوی انتقال یادگیری

اثربخشی آموزش

فاکتورهای مربوط به محیط

نتایج فردی منفی   

۲-۶-۲ )سؤال های مربوط به شاخص های الگو. 

پیشینه تحقیق

۲-۷-۱ ) تحقیقات انجام شده در ایران

۲-۷-۲ ) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

منابعتوضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *