دانلود برترین فایل مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی

Published on Author adminLeave a comment

مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی

هدف از این مبانی نظری طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی اسلامی در ایستگاه مترو ارم سبز مورد بررسی قرار می گیرد
دسته بندی معماری
بازدید ها ۵۸
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۱۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۰۱

مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری

فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی

چکیده :
از آنجایی که ایجاد فضاهای چند منظوره و چند عملکردی در فضاهای شهری جنبه جدید و نو در جامعه ایجاد کرده است می توان این گونه فضاها را در مکان های عمومی مانند مترو ها هم ایجاد کرد . توسعه و تحول صنعت حمل و نقل ریلی درون و برون شهری مستلزم شناخت واقعی از تمام ظریفیت ها و پتانسیل های بالقوه می باشد . اگر چه بخش حمل و نقل ، بحثی خدماتی به شمار می آید لکن به دلیل اهمیت بنیادی آن ، فعالیتی زیر بنایی محسوب گردیده و در صورت عدم توجه کافی به آن سایر بخش ها نیز دچار عقب ماندگی خواهد شد .
رشد و گسترش صنعت حمل و نقل ریلی و وجود مزیت های نسبی فرآوان آن نسبت به سایر روشهای عمومی حمل و نقل بیش از هر زمان دیگری مشاهده می گردد . با پیشرفت تکنولوژی قطارهای شهری در حال تغییر و تحول بوده و وظیفه حمل و نقل مسافران در اغلب شهرهای مهم دنیا را به عهده گرفته است . بر اساس آمارها ، همواره تقاضا در این بخش فزآینده است و با توجه به مزیت های ذاتی و منحصر به فرد حمل و نقل ریلی شدن تکنولوژی ساخت قطعات ، وجود سیستم های موثر در زمینه نگهداری ، تامین انرژی ، علائم و ارتباطات و تجهیزات ، مستلزم حمایت همه جانبه می باشد . امروزه ایستگاهها بصورت یک مرکز مهم شهری در آمده اند ، جایی که قابل مکث کردن ، معاشرت کردن ، خرید مایحتاج منزل و همچنین استفاده از تسهیلات متنوع می باشد . همچنین مترو ها به عنوان فضاهایی مد نظر قرار می گیرند که می توان در مواقع بحرانی نیز از آنها استفاده کرد . همچنین به مترو به عنوان فضایی چند عملکردی نگاه می شود .تا بتواند در شرایط ویژه استفاده های خاص را نیز پاسخگو باشد .
کلمات کلیدی :
مترو ، حمل و نقل ، انعطاف پذیر ، چند عملکردی ، فضای شهری
مقدمه
فضاهای شهری از جمله مسائلی است که همواره ماهیت فرارشته ای به خود دیده است. به دلیل تاثیرگذاری همه جانبه طیف کثیری از مطالعات بر ساخت و طراحی و شکل گیری فضاهای شهری و تاثیر کلیه طرحهای مرتبط با مباحث کالبدی و تجسمی نظیر طرحهای معماری ، شهرسازی ، طراحی شهری بر این مساله، ماهیت مذکور قابل درک است. معماری و شهرسازی در هر مکتب اعتقادی مبتنی براندیشه های تئوریک آن مکتب است وبنابراین آنچه که معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی خوانده می شود ریشه در مبانی نظری دین مبین اسلام از یکسو وفرهنگ ایرانی ناشی از زندگی دیرپای دراین پهنه از گیتی ازدیگر سو، دارد.
به عبارت دیگر وجود معماری و شهرسازی کهن وباستانی سرزمین ما دردوران پیش از ظهور وبروز اسلام آموزه های مفهومی ویژه‌ای را برای معماران این آب وخاک به همراه داشته است که پس از رواج دین اسلام در ایران این مفاهیم با استفاده از مبانی دین اسلام تکامل یافته وجلوه دیگری یافته است. در این خصوص البته بایستی دقت نماییم که مبانی اندیشه ای مسلمانان شامل دوبخش اصول پایه ای واعتقادی وفروع رفتاری است. والبته فروع رفتاری بدون پذیرش اصول دین نقص دراعتقاد تلقی می شود. به عنوان مثال اقامه نماز ناشی از پذیرش اصل توحید است وبا عنایت به اینکه عبادت وسپاس در آیین اسلام ویژه «الله» است ( الحمدلله رب العالمین) اقامه نماز جز برای «الله» عملی باطل وبی ارزش است.
شاید پرسشی که در ذهن بسیاری از علاقمندان به معماری ایرانی- اسلامی متبادر شده باشد این است که موضع ما در قبال نحوه بهره گیری از فناوریهای نوین در معماری معاصر چیست؟ این امر بیش از هرچیز ناشی از فرافکنی افرادی است که درمقابل هیاهوی کشورهای صنعتی دچار خودباختگی بوده وتصور می کنند که بهره گیری از ارزشهای معماری ایرانی- اسلامی الزاما به معنای تکرار گذشته واحداث بناها با استفاده از الگوهای همسان معماری گذشته است. در پاسخ بایستی ابتدا ویژگیهای استفاده از فناوریهای نوین رادریابیم وسپس دراین خصوص اظهار‌نظر نماییم. براستی فناوری مطلوب کدام است؟ آیا به صرف استفاده یک کشور اروپایی از یک فناوری بایستی آن فناوری را به عنوان امری مقدس نصب العین قرار داده و بدون انطباق آن باویژگیهای طبیعی، تاریخی وفرهنگی کشور خود آن را بکار گیریم؟
واقعیت امر آن است که هر فناوری جدید، زمانی مطلوب وقابل پذیرش خواهد بود که از تمامی جوانب بر نمونه های پیشین رجحان داشته باشد. به عنوان مثال اگر یک فناوری جدید تنها باعث افزایش سرعت عملیات اجرایی ساختمان شود آیا موارد دیگری نظیر مخاطرات زیست محیطی، ایمنی ساخت وساز، صرفه اقتصادی، هماهنگی با اقلیم و…. را بایستی مورد بی توجهی قراردهیم؟ به نظرمی رسد که پاسخ این پرسش منفی است. بدیهی است‌که پذیرش یا عدم پذیرش فناوری یا مواد و مصالح ساختمانی مستلزم پاسخگویی آن به ابعاد مختلف مورد نظر ازجمله هماهنگی با ویژگیهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی محل است.
بنابراین مصالح جدیدی می توانند در نظام اجرایی معماری وشهرسازی معاصر بکار گرفته شوند که اولا با ریخت کلی مصالح موجود در بخشهای فرهنگی وتاریخی شهرها همخوانی داشته، ثانیا قابل بازیافت بوده، ثالثا از نظر بافت، رنگ وجنس با بسترطبیعی و بافت فرهنگی وتاریخی کشور ما سازگاری داشته باشند و رابعا از نظر ویژگیهای فنی واجرایی نظیر صرفه جویی درمصرف کارمایه (انرژی)، دوام، مقاومت در برابر فرساینده‌های طبیعی، انعطاف پذیری در برابرزلزله و….. بر مصالح مصرفی موجود برتری داشته باشد. با عنایت به آنچه گفته شدو با ملاحظه تجارب گذشته، به نظر می رسدکه بکار‌گیری فناوریهای جدید وتولید مصالح نوین را معطوف به مطالعه، پژوهش، آزمایش وتلاش به رفع کمبودهای موجود درمصالح بومی وافزایش قابلیتهای آنهامتناسب با نیازهای معاصربدانیم. کما اینکه پژوهشهای مداوم انجام شده بر روی بتون (که مصالحی وارداتی ودارای مضرات فراوانی ازجمله تخریب محیط زیست، می باشد) در مراکز تحقیقاتی کشور ما که منجر به پیشرفتهای قابل توجهی در این زمینه شده است، چنانچه برروی مصالح بومی متمرکز می شد، علاوه برحفظ ویژگیهای بومی موجب رفع نواقص احتمالی آنها نیز می‌گردید.
فهرست مطالب
کلیات ۲۳
مقدمه۲۴
فصل دوم : مفاهیم پایه و مبانی نظری ۶۰
مقدمه۶۱
۲-مبانی نظری۶۱
۲-۱-تعاریف۶۱
۲-۱-۱- فضای شهری۶۱
۲-۱-۲-انواع تقسیم بندی فضا۶۲
۲-۲-۲-ارزش اجتماعی فضاهای عمومی۶۲
۲-۲-۳-فضای عمومی بستر تعاملات اجتماعی ۶۴
۲-۲-۴-فضای عمومی و حیات جمعی ۶۵
۲-۲-۵-فضای عمومی و هویت جمعی ۶۵
۲-۲-۶-فضاهای عمومی به عنوان عوامل شناخت و هویت شهر ۶۵
۲-۳-طبقه بندی ابعاد فضای عمومی در پاسخگویی به نیاز های انسان۶۶
۲-۳-۱-پاسخگویی کالبدی- فضایی۶۶
۲-۴-اصول برنامه ریزی شهری۶۶
۲-۴-۱-معیارهای برنامه ریزی شهری برای فضاهای عمومی ۶۶
۲-۵-فضاهای چندمنظوره(چند عملکردی)۶۷

۲-۵-۱-چند عملکردی طراحی کردن فضاهای شهری۶۷

۲-۶-انعطاف پذیری۶۹
۲-۶-۱-تعریف و ماهیت انعطاف پذیری۶۹
۲-۶-۲-نگاهی به پیشینه طراحی انعطاف پذیر ۷۱
۲-۶-۳-ساختار فضاهای چند منظوره و منعطف ۷۱
۲-۶-۳-۱-فضای متغیر ۷۱
۲-۶-۳-۲-فضای نیمه ثابت ۷۱
۲-۶-۳-۳- فضای ثابت ۷۱
۲-۷-بررسی عملکرد در حوزه انعطاف پذیری ۷۲
۲-۷-۱بررسی نقش انعطاف پذیری در حفظ و حراست محیط زیست ۷۲
۲-۸-گونه های انعطاف پذیری۷۳
۲-۸-۱ -تطبیق پذیری(جابجایی فصلی وروزانه)۷۳
۲-۸-۲-تغییرپذیری تفکیک و تجمیع۷۳
۲-۸ -۳تنوع پذیری ( فضای چند عملکردی )۷۳
۲-۹-تاریخچه مترو ۷۴
۲-۹-۱تعریف ایستگاه مترو ۷۵
۲-۹-۱-۱-فضای تصمیم گیری۷۶
۲-۹-۱-۲-فضاهای فرصت یا مکث۷۶
۲-۹-۱-۳-فضاهای حرکتی۷۶
۲-۱۰-اولین مترو جهان ۷۷
۲-۱۰-۱-تاریخچه مترو جهان۷۸
۲-۱۰-۲-مترو برای غیر مسافر ۷۸
۲-۱۰-۳-متروِ‍؛ جان پناه۷۸
۲-۱۱-ایستگاه‌های مترو۷۹
۲-۱۱-۱-کار مترو۷۹
۲-۱۲- مترو در تهران ۷۹
۲-۱۳-تفاوت ساختاری ایستگاه ها و ورودی های مترو۸۳
۲-۱۴-عوامل موثر در تدوین ضوابط طراحی فضاهای پیرامون ورودی مترو۸۵
۲-۱۴-۱- معیارها و ضوابط طراحی موجود در مورد طراحی بخش بیرونی ورودی های مترو۸۵
۲-۱۵-مزایای فضاها وتونل های مترو ۸۸
۲-۱۵-۱-عملکرد چندگانه فضاها وتونل های زیرزمینی و مترو ها۸۸
۲-۱۵-۱-۱-کارکرد ارتباطی وحمل و نقل۸۹
۲-۱۵-۱-۲-مراکز فرماندهی و کنترل۹۰
۲-۱۵-۱-۳-مراکز داده ۹۰
۲-۱۵-۱-۴-کاربری مراکز نگهداری اقلام،تجهیزات ،دارو و مراکز صنعتی و تولیدی زیرزمینی ۹۰
۲-۱۵-۱-۵-کاربری مراکزدرمانی۹۱
۲-۱۶-جایگاه ایستگاه های مترو در منظر شهری ۹۳
۲-۱۷-نتیجه گیری ۹۶
فهرست منابع و مواخذ

دانلود فایل: مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها …

۲۵ فروردین ۱۳۹۷ – با عرض سلام و ادب و ضمن خوش آمدگویی، این پیج از سایت مربوط به مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی است.

مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا …

۲۵ فروردین ۱۳۹۷ – این صفحه به مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی اختصاص دارد. برای مشاهده ادامه توضیحات روی لینک ادامه …

مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا …

۲۲ فروردین ۱۳۹۷ – دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری. فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی. چکیده: از آنجایی که ایجاد …

مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا …

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – به صفحه دانلود فایل(مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از …

خرید فایل( طراحی گنبد کامپرزیتی برای مساجد با توجه به …

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ – دانلود فایل ( مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی) دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیددوست گرامی سلام.

برترین پکیج مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی …

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – لحظات خوشی را برای شما آرزومندیمعنوان محصول دانلودی:مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی یکی از بهترین …

مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا …

fileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,هدف از این مبانی نظری طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی اسلامی در ایستگاه مترو ارم سبز مورد بررسی قرار می …

[PDF]تدقیق مفهومی و تشریح راهکارها و شاخص‌های تحقق سنجی چها …

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس … هدف این پژوهش، شناسایی ارزش ها، اصول و شاخص های شهرسازی ایرانی اسالمی و … صاحب نظران دارای اولویت دیده شد و با تدقیق ریشه های نظری آنها، اصل مسجدمحوری در ۲ بعد، ۷ معیار و ۱۵ گویه، اصل ….. ۱( استفاده ی چندمنظوره از فضا برای عملکردهای متنوع. ) …

خرید فایل( چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی)

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – خرید فایل( چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی) – دانلود مقالات جدید. … در آمریکا · خرید فایل( مبانی نظری و پیشینه پژوهش کم توانی ذهنی کودکان) … دانلود (فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی) …

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد …

پایان نامه شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز شهری با استفاده از … ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا بر مبنای تحلیل در سیستم های اطلاعات جغرافیایی …. پایان نامه طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی … عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن.

[PDF]دریافت

۲۰ بهمن ۱۳۹۵ – داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰی ﺷﻬﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮ. دوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ،. ﻣﺸﻬﺪ،. اﻳﺮان … ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ آﺛﺎر ﺑﺎ ارزش، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﻫﻮﻳﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و در ارﺗﻘﺎی … ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی. ﭘﻴﺎده. -. ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺑﺎﻓﺖ. ﻫﺎی. ﻛﻬﻦ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﮔﺎﻣﻲ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و. ﺷﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ … ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻧﮕﺮش ﻣﺪرﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺪرﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن از ﺑﺎﻻ، ﺣﻴﺎت …… ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬ. ﺮی.

ستاره باران

-مبانی نظری پیاده سازی موفق ERP با ارائه چارچوبی از مدیریت دانش ….. -مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی -مبانی نظری …

نقشه کشی ساختمان و تارخچه آن | نقــــــش نگـــــــار …

۶ دی ۱۳۸۹ – به دنبال بروز این پدیده طراحی ساختمان نیز مطرح گردید، در نتیجه نیاز به تهیه ی … و کار تهیه ی نقشه در عصر ما بر مبنای علوم ریاضی استوار شده و در حال چنان … توجه: پلان تیپ Typical Plan در یک ساختمان چند طبقه، طبقاتی که پلان های … مشخص کردن لوازم مورد استفاده در فضا های داخلی ساختمان استفاده می شود، که در …

دیجیتال هنر

خرید آنلاین دلایل برخورداری ایران از انرژی هسته ای و مخالفت کشورهای خارجی با آن … دانلود فایل ( پروپوزال فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی) … دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود شکوفایی – خرید آنلاین و دریافت …

[PDF]سال بیست وهشتم /پیاپی۱۹۹-فروردین ماه ۱۳۹۲ – ماهنامه بندر و …

اساس ی، آنها را تحت فشار کم نظی ر اقتصادی و جنگ روانی قرار. دادن د تا …. ملت ایران هزاران سال به دنبال بهار حقیقی بشریت بوده است. و ب ا …… چندمنظوره و بنادر صیادی ، زمینه سازی و بستر سازی جذب سرمایه گذاری های. عظی م و …… سامانه هزینه یابی بر مبنای فعالیت سازمان، زمینهالزم را جهت طراحی تفصیلی و.

نیوزهاب – بریده جراید

… وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی، پیاده سازی معماری ایرانی- اسلامی است (خانه ملت) …. شهری را شناسایی کنیم و راهکارهای کنترل و مدیریت آنها را در نظر بگیریم. … توسعه شبکه بزرگراهی، تونل‌های زیرسطحی، اجرای فضاهای سبز و ساخت و سازهای انجام شده …… وی با بیان این‌که ۳ پست اسکله چند منظوره ۶۰ هزار تن با آبخور ۱۲ متر در بندر …

عکس پروفایل معنی دار با شعرهای کوتاه زیبا (عکس نوشته …

۱۴ فروردین ۱۳۹۷ – عکس پروفایل معنی دار با شعرهای کوتاه زیبا (عکس نوشته های معنادار با شعر) عکس پروفایل معنی دار با شعرهای کوتاه زیبا (عکس نوشته های معنادار …

نمایه موضوعی مقالات – پایگاه مجلات تخصصی نور

مجله: نمایه – شهریور ۱۳۸۲ – شماره ۱۳۹ ; ; نمایه موضوعی مقالات.

[PDF]درآمدی بر روانشناسی محیط و کارکرد آن در معماری و طراحی شهری

واژههای کلیدی: روانشناسی محیط، معماری پایدار، طراحی شهری، نیازهای انسان، ارزشهای … نکته اشاره دارد که ساختار شهری در هنگام طراحی فضایی و کالبدی می باید هماهنگ و همگون با نیازهای … در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات و مبانی نظری، تدوین …. فلاسفه ایرانی و به ویژه فیلسوفان دوران اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

شایان اپتیک

برترین فایل کارتحقیقی ی و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی … خرید فایل( ریل آتش نشانی طراحی شده در سالیدورک و کتیا) … دانلود فایل کامل مبانی نظری هوش معنوی « پیشینه و فصل دوم پایان نامه » …. کاملترین فایل پاورپوینت تحلیل فضای شهری شهر تورین … دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی نقش ایوان در معماری ایران.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *